Close

Optymalizacja wykorzystania systemu Git

Poznaj system Git dzięki samouczkom, aktualnościom i poradom

Informacje ogólne


Podstawy systemu Git

Git jest darmowym i otwartym systemem kontroli wersji, pierwotnie stworzonym przez Linusa Torvaldsa w 2005 roku. W przeciwieństwie do starszych scentralizowanych systemów kontroli wersji, takich jak SVN czy CVS, Git jest dystrybuowany: każdy programista ma lokalnie pełną historię swojego repozytorium kodu. Z tego względu pierwsze klonowanie repozytorium jest wolniejsze, ale kolejne operacje, takie jak zatwierdzanie, szukanie przyczyny błędów, różnicowanie, scalanie i rejestrowanie w dzienniku, są znacznie szybsze.

Git zapewnia doskonałą obsługę tworzenia gałęzi, scalania i przepisywania historii repozytorium, czego efektem jest powstawanie wielu innowacyjnych i zaawansowanych przepływów pracy oraz narzędzi na potrzeby tworzenia oprogramowania. Pull requesty są jednym z takich popularnych narzędzi, które umożliwia zespołom współpracę nad gałęziami Git i sprawną wzajemną ocenę kodu. Git jest obecnie najczęściej stosowanym systemem kontroli wersji na świecie i jest uważany za nowoczesny standard tworzenia oprogramowania.

Jak działa system Git

Oto podstawowy schemat działania systemu Git:

  1. Utwórz „repozytorium” (projekt) przy użyciu narzędzia do hostingu repozytoriów Git (takiego jak Bitbucket).
  2. Skopiuj (lub sklonuj) repozytorium na komputer lokalny.
  3. Dodaj plik do lokalnego repozytorium i utwórz commit (zatwierdź lub zapisz) zmiany.
  4. „Wypchnij” zmiany do gałęzi głównej.
  5. Wprowadź zmiany w pliku przy użyciu narzędzia do hostingu repozytoriów Git i zatwierdź je.
  6. Ściągnij zmiany na komputer lokalny.
  7. Utwórz „gałąź” (wersję), wprowadź zmianę i zatwierdź ją.
  8. Utwórz „pull request” (zaproponuj dodanie zmian do gałęzi głównej).
  9. „Scal” swoją gałąź z gałęzią główną

Najważniejsze artykuły


Git czy SVN? W jaki sposób firma Nuance Healthcare wybrała model rozgałęzienia Git?

Ten gościnny wpis Matta Sheltona z Nuance Healthcare jest pierwszym z serii wpisów na temat przejścia jego zespołu z Subversion do Git, przyczynach tej decyzji i...

Postępowanie z zależnościami Maven podczas przechodzenia na Git

Przechodzimy więc na Git i chętnie korzystamy z git-flow. Co teraz? Przetestujmy to! Mój zespół jest niezastąpiony. Zebrali listę hitów przepływów pracy programistów w Confluence...

Czy wiesz, że…


Gałąź

Definicja: gałąź reprezentuje niezależną linię programowania. Gałęzie służą jako warstwa abstrakcji dla procesu edycji/przechowywania/zatwierdzania omawianego w Podstawach Git w pierwszym module tej serii. Można je traktować jako sposób na zażądanie zupełnie nowego katalogu roboczego, strefy przejściowej i historii projektu. Nowe commity są rejestrowane w historii dla bieżącej gałęzi, co prowadzi do powstania podziału (fork) w historii projektu.