Close

Git archive:
jak wyeksportować projekt git

Czasami przydatne może okazać się utworzenie pliku archiwum repozytorium Git. Plik archiwum łączy wiele plików w jeden. Plik archiwum można następnie wyodrębnić, aby odtworzyć poszczególne pliki. Git doskonale sprawdza się w zakresie zachowywania historii i współpracy zespołowej. Pliki archiwalne usuwają jednak narzut metadanych Git i mogą być łatwiejsze w dystrybucji do innych użytkowników lub w przechowywaniu w długim okresie.


Do czego służy polecenie git archive?


Polecenie git archive to narzędzie wiersza poleceń Git, które tworzy plik archiwalny z określonych odniesień Git, takich jak commity, gałęzie lub drzewa. Polecenie git archive akceptuje dodatkowe argumenty, które zmieniają dane wyjściowe archiwum.

Przykłady eksportowania git


Poniżej znajduje się najbardziej podstawowy przykład polecenia ~git archive~

git archive --format=tar HEAD

To polecenie po uruchomieniu utworzy archiwum z bieżącego odniesienia HEAD repozytorium. Domyślnie polecenie git archive przesyła dane wyjściowe archiwum do efemerycznego strumienia stdout. Ten strumień danych wyjściowych trzeba zapisać w stałym pliku. Plik stały można określić za pomocą opcji danych wyjściowych git archive lub używając przekierowania stdout systemu operacyjnego.

git archive --output=./example_repo_archive.tar --format=tar HEAD
Logo Git
materiały pokrewne

Git — ściągawka

Logo Bitbucket
POZNAJ ROZWIĄZANIE

Poznaj środowisko Git z rozwiązaniem Bitbucket Cloud

W następnym przykładzie zostanie utworzone nowe archiwum, które następnie zostanie zapisane w pliku example_repo_archive.tar. W poprzednich przykładach utworzono nieskompresowane dane wyjściowe archiwum. Świadczy o tym opcja --format=tar. Opcja formatu akceptuje również popularne skompresowane formaty plików, takie jak zip i tar.gz. Przekazanie jednej z tych opcji formatu spowoduje utworzenie skompresowanego archiwum. Jeśli wartość formatu nie zostanie przekazana, zostanie wywnioskowana z dowolnej przekazanej opcji --output.

git archive --output=./example_repo_archive.tar.gz --format=tar HEAD ./build

Częściowe archiwa repozytorium można utworzyć, przekazując argument ścieżki. W tym przykładzie dodano argument ścieżki ./build do polecenia archiwizacji. To polecenie spowoduje wyświetlenie archiwum zawierającego pliki zapisane tylko w katalogu ./build.

Opcje


Poprzednie przykłady obrazują niektóre z najczęściej używanych przypadków użycia polecenia git-archive. Poniżej przedstawiono rozszerzone opcje, które można przekazać do polecenia git-archive.

--prefix=<prefix>/

Opcje prefiksu poprzedzają ścieżkę do każdego pliku w archiwum. Może to być przydatne, jeśli zawartość archiwum ma zostać wyodrębniona w unikalnej przestrzeni nazw.

--remote=<repo>

Opcja remote oczekuje zdalnego adresu URL repozytorium. Po wywołaniu z opcją remote git-archive pobierze zdalne repozytorium i utworzy archiwum z okreśonego odniesienia, jeśli jest ono dostępne zdalnie.

Konfiguracja


Istnieje kilka globalnych wartości konfiguracji Git, które akceptuje ~git archive~. Wartości te można ustawić za pomocą narzędzia git config.

tar.umask

Opcja anulowania maskowania konfiguracji służy do określania ograniczenia bitów na poziomie unix w wyjściowym pliku archiwum.

tar.<format>.command

Ta opcja konfiguracji umożliwia określenie niestandardowego polecenia powłoki, przez które będą uruchamiane dane wyjściowe git-archive. Przypomina to pominięcie opcji --output i przekierowanie strumienia stdout z ~git archive~ do niestandardowego narzędzia. Umożliwia to stałe niestandardowe przetwarzanie końcowe archiwum.

tar.<format>.remote

Po włączeniu umożliwia zdalnym klientom pobieranie archiwów o określonym typie formatu.

Git archive — podsumowanie

Git archive to narzędzie przydające się podczas tworzenia pakietów dystrybucyjnych repozytoriów git. Git archive może skupiać się na określonych odniesieniach repozytorium i pakować tylko zawartość tych odniesień. Git archive ma kilka formatów wyjściowych i może wykorzystywać dodatkową kompresję.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ludzie współpracujący przy ścianie pełnej narzędzi

Blog Bitbucket

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Demonstracje funkcji z ekspertami Atlassian

Zobacz, jak Bitbucket Cloud współpracuje z Atlassian Open DevOps

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up