Migruj

Jak przenieść pełne repozytorium Git

Jeśli utrzymujesz liczne repozytoria Git, na pewno chcesz przenosić między nimi pliki. Z tego samouczka dowiesz się, jak przenieść pełne repozytorium Git z jednego zdalnego serwera na inny. Poniższe kroki pozwalają nawet wybrać, które gałęzie i tagi uwzględnić.

Nazwijmy oryginalne repozytorium ORI, a nowe NEW. Oto kroki wymagane do przekopiowania wszystkiego z repozytorium ORI do NEW:

1. Utwórz lokalne repozytorium w katalogu temp-dir , używając polecenia:

git clone <url to ORI repo> temp-dir
clone ori repository

2. Przejdź do katalogu temp-dir .

3. Aby zobaczyć listę różnych gałęzi w ORI, wpisz polecenie:

git branch -a
git branch-a

4. Wyewidencjonuj wszystkie gałęzie, które chcesz przekopiować z ORI do NEW, używając polecenia:

git checkout branch-name
checkout-branches

5. Teraz pobierz wszystkie tagi z ORI, używając polecenia:

git fetch --tags
git-fetch-tags

6. Przed wykonaniem następnego kroku sprawdź lokalne tagi i gałęzie, używając następujących poleceń:

git tag
git branch -a
git-tag-and-git-branch-a

7. Wyczyść link do repozytorium ORI, używając następującego polecenia:

git remote rm origin

8. Połącz lokalne repozytorium z nowo utworzonym repozytorium NEW, używając poniższego polecenia:

git remote add origin <url to NEW repo>

9. Wypchnij wszystkie gałęzie i tagi przy użyciu tych poleceń:

git push origin --all
git push --tags
end-result

10. Masz teraz pełną kopię repozytorium ORI.

Coś ekstra

Jeśli chcesz po prostu skopiować całe repozytorium, możesz użyć polecenia

git clone --mirror <url to ORI repo> temp-dir

aby zastąpić kroki od 1 do 5.

Chcesz nauczyć się obsługi systemu Git?

Wypróbuj ten interaktywny samouczek.

Zacznij już teraz