Close

Alias git

W tej sekcji skupimy się na aliasach git. Aby lepiej zrozumieć wartość aliasów git, najpierw musimy zrozumieć, czym jest alias. Alias jest synonimem skrótu. Tworzenie aliasów to powszechny wzorzec w innych popularnych narzędziach, takich jak powłoka bash. Aliasy są używane do tworzenia krótrszych poleceń, które prowadzą do dłuższych poleceń. Aliasy umożliwiają tworzenie wydajniejszych przepływów pracy, które wymagają mniejszej liczby naciśnięć klawiszy w celu wykonania polecenia. Rozważmy krótki przykład obejmujący polecenie git checkout. Polecenie checkout to często używane polecenie git, które z czasem przyczynia się do wzrostu liczby naciśnięć klawiszy. Można utworzyć alias, który mapuje git co na git checkout, co oszczędza cenne naciśnięcia klawiszy, ponieważ można zamiast całego polecenia wpisać tylko git co.


Alias git — przegląd


Należy pamiętać, że nie istnieje bezpośrednie polecenie git alias. Aliasy są tworzone za pomocą polecenia git config oraz plików konfiguracji git. Podobnie jak w przypadku innych wartości konfiguracji, aliasy można tworzyć lokalnie lub globalnie.

Aby lepiej zrozumieć aliasy git, stwórzmy kilka przykładów.

$ git config --global alias.co checkout
$ git config --global alias.br branch
$ git config --global alias.ci commit
$ git config --global alias.st status

W poprzednim przykładzie kod tworzy globalnie przechowywane skróty dla popularnych poleceń git. Tworzenie aliasów nie modyfikuje poleceń źródłowych. Dlatego polecenie git checkout nadal jest dostępne, choć teraz ma alias git co. Aliasy te zostały utworzone z flagą --global, co oznacza, że będą przechowywane w pliku konfiguracji na poziomie globalnego systemu operacyjnego Git. W systemach Linux globalny plik konfiguracji jest zlokalizowany w katalogu domowym użytkownika pod adresem /.gitconfig.

Gałąź Git
materiały pokrewne

Gałąź Git

Logo Bitbucket
POZNAJ ROZWIĄZANIE

Poznaj środowisko Git z rozwiązaniem Bitbucket Cloud

    [alias]
        co = checkout
            br = branch
            ci = commit
            st = status

Wynika z tego, że aliasy są teraz równoważne poleceniom źródłowym.

Użycie


Aliasy git włącza się poprzez użycie polecenia git config. Aby dowiedzieć się więcej o opcji wiersza poleceń i przykładach użycia, zapoznaj się z dokumentacją git config.

Przykłady


Używanie aliasów do tworzenia nowych poleceń git

Typowym wzorem git jest usuwanie ostatnio dodanych plików z obszaru przejściowego. Osiąga się to poprzez wykorzystanie opcji polecenia git reset. Można utworzyć nowy alias, aby zhermetyzować to zachowanie i utworzyć nowy alias / polecenie / słowo kluczowe, które jest łatwe do zapamiętania:

git config --global alias.unstage 'reset HEAD --'

W poprzednim przykładzie kodu utworzono nowy alias unstage. Umożliwia on wywołanie git unstage. git unstage, które to polecenie wykona resetowanie w obszarze przejściowym. Sprawia to, że następujące dwa polecenia są równoważne.

git unstage fileA
$ git reset HEAD -- fileA

Dyskusja


Jak tworzyć aliasy git?

Aliasy można tworzyć za pomocą dwóch podstawowych metod:

Przez bezpośrednią edycję plików konfiguracji git

Globalne lub lokalne pliki konfiguracji można edytować ręcznie i zapisać, aby utworzyć aliasy. Globalny plik konfiguracji znajduje się w ścieżce $HOME/.gitconfig.Ścieżka lokalna znajduje się w aktywnym repozytorium git w /.git/config

Pliki konfiguracji będą respektować sekcję [alias], która wygląda następująco:

[alias]
 co = checkout

Oznacza to, że co to skrót od checkout

Używanie konfiguracji git do tworzenia aliasów

Jak pokazano wcześniej, polecenie git config to wygodne narzędzie do szybkiego tworzenia aliasów. Polecenie git config to w rzeczywistości pomocne narzędzie do zapisywania w globalnych i lokalnych plikach konfiguracji git.

git config --global alias.co checkout

Wywołanie tego polecenia powoduje aktualizację bazowego globalnego pliku konfiguracji, tak jak został on edytowany w poprzednim przykładzie.

Aliasy Git — podsumowanie


Aliasy Git to potężne narzędzie przepływów pracy, które tworzy skróty do często używanych poleceń git. Korzystanie z aliasów Git sprawia, że stajesz się szybszym i bardziej wydajnym programistą. Aliasów można używać do pakowania sekwencji poleceń git w nowe, sztuczne polecenie git. Aliasy git są tworzone za pomocą polecenia git config, które w rzeczywistości modyfikuje lokalne lub globalne pliki konfiguracji git. Więcej informacji znajdziesz na stronie git config.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ludzie współpracujący przy ścianie pełnej narzędzi

Blog Bitbucket

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Demonstracje funkcji z ekspertami Atlassian

Zobacz, jak Bitbucket Cloud współpracuje z Atlassian Open DevOps

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up