Close

Git-alias

In dit gedeelte behandelen we Git-aliassen. We bespreken eerst wat een alias is om beter de waarde van Git-aliassen te kunnen begrijpen. De term alias is synoniem voor shortcut. Aliassen aanmaken is een veelvoorkomend patroon in andere populaire tools zoals de Bash-shell. Aliassen worden gebruikt om kortere opdrachten te maken die verwijzen naar langere opdrachten. Aliassen maken efficiëntere workflows mogelijk doordat er minder toetsaanslagen nodig zijn om een opdracht uit te voeren. Neem voor een kort voorbeeld de opdracht git checkout. De checkout-opdracht is een veelgebruikte Git-opdracht die in de loop der tijd veel toetsaanslagen kost. Er kan een alias worden aangemaakt waardoor git co wordt gekoppeld aan git checkout, wat kostbare menselijke vingertopkracht bespaart door in plaats daarvan de kortere toetsaanslagvorm git co te kunnen typen.


git alias-overzicht


Het is belangrijk op te merken dat er geen rechtstreekse opdracht voor git alias bestaat. Aliassen worden aangemaakt door de combinatie van de opdracht git config en de Git-configuratiebestanden. Net als bij andere configuratiewaarden kunnen aliassen lokaal of globaal worden toegepast.

Laten we een paar voorbeelden bekijken om Git-aliassen beter te begrijpen.

$ git config --global alias.co checkout
$ git config --global alias.br branch
$ git config --global alias.ci commit
$ git config --global alias.st status

Het vorige codevoorbeeld maakt globaal opgeslagen shurtcuts aan voor veelgebruikte Git-opdrachten. Aliassen aanmaken verandert niets aan de bronopdrachten. Dus git checkout blijft beschikbaar, ook al hebben we nu de alias git co aangemaakt. Deze aliassen zijn aangemaakt met de markering --global, wat betekent dat ze worden opgeslagen in het configuratiebestand op globaal niveau van het besturingssysteem van Git. Op Linux-systemen bevindt het globale configuratiebestand zich in de thuismap van de gebruiker onder /.gitconfig.

Git-branch
gerelateerd materiaal

Git-branch

Logo Bitbucket
Oplossing bekijken

Git leren met Bitbucket Cloud

    [alias]
        co = checkout
            br = branch
            ci = commit
            st = status

Dit toont aan dat de aliassen nu gelijk zijn aan de bronopdrachten.

Gebruik


Aliassen maken in Git wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van git config. Raadpleeg de documentatie over git config voor opdrachtregelopties en voorbeelden van het gebruik ervan.

Voorbeelden


Aliassen gebruiken om nieuwe Git-opdrachten aan te maken

Een veelgebruikt Git-patroon is om recent toegevoegde bestanden te verwijderen uit de staging-omgeving. Door gebruik te maken van de opdracht git reset kun je deze bestanden verwijderen. Er kan een nieuwe alias worden aangemaakt om deze handelingen te omvatten en een nieuw opdrachttrefwoord als alias aan te maken die eenvoudig te onthouden is:

git config --global alias.unstage 'reset HEAD --'

Het voorgaande codevoorbeeld maakt de nieuwe alias unstage aan. Het is nu mogelijk om git unstage. git unstage te gebruiken, waarmee een reset wordt uitgevoerd in de staging-omgeving. Dit zorgt ervoor dat de volgende twee opdrachten gelijk zijn aan elkaar.

git unstage fileA
$ git reset HEAD -- fileA

Bespreking


Git-aliassen aanmaken

Aliassen kunnen op twee manieren worden aangemaakt:

Git-configuratiebestanden rechtstreeks bewerken

De globale of lokale configuratiebestanden kunnen handmatig worden bewerkt en opgeslagen om aliassen aan te maken. Het globale configuratiebestand bevindt zich in het $HOME/.gitconfig. -bestandspad. Het lokale pad bevindt zich in een actieve git-repository op /.git/config

De configuratiebestanden respecteren een [alias]-sectie die er als volgt uitziet:

[alias]
 co = checkout

Dit betekent dat co een shortcut is voor checkout.

git config gebruiken om aliassen aan te maken

Zoals we eerder hebben laten zien, is de opdracht git config een handige tool om snel aliassen aan te maken. De opdracht git config is in feite een tool om in de globale en lokale Git-configuratiebestanden te schrijven.

git config --global alias.co checkout

Als je deze opdracht gebruikt, wordt het onderliggende globale configuratiebestand bijgewerkt, net zoals het werd bewerkt in ons vorige voorbeeld.

Samenvatting van Git-aliassen


Git-aliassen zijn een krachtige workflowtool waarmee shortcuts naar veelgebruikte Git-opdrachten worden gemaakt. Door Git-aliassen te gebruiken, word je een snellere en efficiëntere ontwikkelaar. Aliassen kunnen worden gebruikt om een reeks Git-opdrachten om te zetten in een nieuwe nep Git-opdracht. Git-aliassen worden aangemaakt door de opdracht git config waarbij in feite de lokale of globale Git-configuratiebestanden worden gewijzigd. Meer informatie vind je op de pagina over git config.


Deel dit artikel
Volgend onderwerp

Aanbevolen artikelen

Bookmark deze resources voor meer informatie over soorten DevOps-teams of voor voortdurende updates over DevOps bij Atlassian.

Mensen die samenwerken met een muur vol tools

Bitbucket-blog

Toelichting DevOps

DevOps-leertraject

Demo Den Feature-demo's met Atlassian-experts

Hoe Bitbucket Cloud werkt met Atlassian Open DevOps

Meld je aan voor onze DevOps-nieuwsbrief

Thank you for signing up