Close

Git installeren


Git installeren op Mac OS X


Er zijn verschillende manieren om Git op een Mac te installeren. Sterker nog, als je XCode hebt geïnstalleerd (of de Command Line Tools), is Git misschien al geïnstalleerd. Open een terminal en voer git --version in om daar achter te komen.

$ git --version
git version 2.7.0 (Apple Git-66)

Apple onderhoudt en levert in feite een eigen vertakking van Git; deze loopt eigenlijk meerdere grote versies achter op de gangbare Git. Misschien wil je een nieuwere versie van Git installeren op een van de volgende manieren:

Installatieprogramma van Git voor Mac

De eenvoudigste manier om Git op een Mac te installeren is via het zelfstandige installatieprogramma:

1. Download het nieuwste installatieprogramma van Git voor Mac.

2. Volg de aanwijzingen om Git te installeren.

3. Open een terminal en controleer of de installatie geslaagd is door git --version te typen:

Git-logo
gerelateerd materiaal

Git cheat sheet

Logo Bitbucket
Oplossing bekijken

Git leren met Bitbucket Cloud

$ git --version
git version 2.9.2

4. Configureer je Git-gebruikersnaam en -e-mailadres met de volgende opdrachten, waarbij je Emma’s naam vervangt door je eigen naam. Deze gegevens worden gekoppeld aan alle commits die je maakt:

$ git config --global user.name "Emma Paris"
$ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"

5. (Optioneel) Configureer de git-credential-osxkeychain-helper om ervoor te zorgen dat Git je gebruikersnaam en wachtwoord onthoudt wanneer deze met HTTPS-repository’s werkt.

Git installeren met Homebrew

Als je Homebrew hebt geïnstalleerd om pakketten te beheren op OS X, kun je deze instructies volgen om Git te installeren:

1. Open je terminal en installeer Git met Homebrew:

$ brew install git

2. Controleer of de installatie geslaagd is door te typen welke git --version wordt gebruikt:

$ git --version
git version 2.9.2

3. Configureer je Git-gebruikersnaam en -e-mailadres met de volgende opdrachten, waarbij je Emma’s naam vervangt door je eigen naam. Deze gegevens worden gekoppeld aan alle commits die je maakt:

$ git config --global user.name "Emma Paris" 
$ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"

4. (Optioneel) Installeer de git-credential-osxkeychain-helper om ervoor te zorgen dat Git je gebruikersnaam en wachtwoord onthoudt wanneer deze met HTTPS-repository’s werkt.

Git installeren met MacPorts

Als je MacPorts hebt geïnstalleerd om pakketten te beheren op OS X, kun je deze instructies volgen om Git te installeren:

1. Open je terminal en werk MacPorts bij:

$ sudo port selfupdate

2. Zoek naar de meest recente beschikbare Git-poorten en -varianten:

$ port search git
$ port variants git

3. Installeer Git met bash-voltooiing, de OS X keychain-helper en de documenten:

$ sudo port install git +bash_completion +credential_osxkeychain +doc

4. Configureer je Git-gebruikersnaam en -e-mailadres met de volgende opdrachten, waarbij je Emma’s naam vervangt door je eigen naam. Deze gegevens worden gekoppeld aan alle commits die je maakt:

$ git config --global user.name "Emma Paris"
$ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"

5. (Optioneel) Configureer de git-credential-osxkeychain-helper om ervoor te zorgen dat Git je gebruikersnaam en wachtwoord onthoudt wanneer deze met HTTPS-repository’s werkt.

De git-credential-osx-keychain-helper installeren

Bitbucket supports pushing and pulling your Git repositories over both SSH and HTTPS. To work with a private repository over HTTPS, you must supply a username and password each time you push or pull. The git-credential-osxkeychain helper allows you to cache your username and password in the OSX keychain, so you don't have to retype it each time.

1. Als je de MacPorts- of Homebrew-instructies hierboven hebt gevolgd, zou de helper al geïnstalleerd moeten zijn. Anders moet je deze downloaden en installeren. Open een terminalvenster en controleer:

$ git credential-osxkeychain
usage: git credential-osxkeychain <get|store|erase>

Als je een gebruiksverklaring ontvangt, ga dan door naar stap 4. Als de helper niet is geïnstalleerd, ga dan naar stap 2.

2. Gebruik curl om git-credential-osxkeychain te downloaden (of download het via je browser) en verplaats het naar /usr/local/bin:

$ curl -O http://github-media-downloads.s3.amazonaws.com/osx/git-credential-osxkeychain
$ sudo mv git-credential-osxkeychain /usr/local/bin/

3. Make the file an executable:

$ chmod u+x /usr/local/bin/git-credential-osxkeychain

4. Configureer git om de osxkeychain credential helper te gebruiken.

$ git config --global credential.helper osxkeychain

De volgende keer dat Git je om een gebruikersnaam en wachtwoord vraagt, worden deze opgeslagen in je keychain voor toekomstig gebruik.

Git installeren met Atlassian Sourcetree

Sourcetree, een gratis visuele Git-client voor Mac, wordt geleverd met een eigen gebundelde versie van Git. Je kunt Sourcetree hier downloaden.

Om te leren hoe je Git kunt gebruiken met Sourcetree (en hoe je je Git-repository's op Bitbucket kunt hosten), kun je onze uitgebreide Git-tutorial met Bitbucket en Sourcetree volgen.

Git bouwen vanaf de bron op OS X

Git bouwen kan een beetje lastig zijn op Mac omdat bepaalde bibliotheken zich verplaatsen tussen OS X-releases. Volg op El Capitan (OS X 10.11) deze instructies om Git te bouwen:

1. Installeer de Command Line Tools van XCode vanaf je terminal (als je dat nog niet hebt gedaan):

$ xcode-select --install

2. Installeer Homebrew.

3. Gebruik Homebrew en installeer openssl:

$ brew install openssl

4. Kloon de Git-bron (of download Git en pak die dan uit als je nog geen versie van Git hebt geïnstalleerd):

$ git clone https://github.com/git/git.git

5. Voer ‘make’ uit met de volgende markeringen om Git te bouwen:

$ NO_GETTEXT=1 make CFLAGS="-I/usr/local/opt/openssl/include" LDFLAGS="-L/usr/local/opt/openssl/lib"

Git installeren op Windows


Stand-alone installatieprogramma van Git voor Windows

1. Download het nieuwste installatieprogramma van Git voor Windows.

2. Wanneer je het installatieprogramma hebt gestart, zou je het wizardscherm Git-installatie moeten zien. Volg de aanwijzingen Volgende en Voltooien om de installatie te voltooien. De standaardopties zijn een goede optie voor de meeste gebruikers.

3. Open een opdrachtprompt (of Git Bash als je tijdens de installatie ervoor hebt gekozen om Git niet te gebruiken via het Windows-opdrachtprompt).

4. Voer de volgende opdrachten uit om je Git-gebruikersnaam en -e-mailadres te configureren met behulp van de volgende opdrachten, waarbij je Emma’s naam vervangt door je eigen naam. Deze gegevens worden gekoppeld aan alle commits die je maakt:

$ git config --global user.name "Emma Paris"
$ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"

5. Optioneel: Installeer de Git credential helper op Windows

Bitbucket ondersteunt het pushen en pullen van HTTP naar je externe Git-repository's op Bitbucket. Elke keer dat je met de externe repository communiceert, moet je een combinatie van gebruikersnaam/wachtwoord opgeven. Je kunt deze inloggegevens opslaan in plaats van elke keer de combinatie op te geven, met de Git Credential Manager voor Windows.

Git installeren met Atlassian Sourcetree

Sourcetree, een gratis visuele Git-client voor Windows, wordt geleverd met een eigen gebundelde versie van Git. Je kunt Sourcetree hier downloaden.

Om te leren hoe je Git kunt gebruiken met Sourcetree (en hoe je je Git-repository's op Bitbucket kunt hosten), kun je onze uitgebreide Git-tutorial met Bitbucket en Sourcetree volgen.

Git installeren op Linux


Debian/Ubuntu (apt-get)

Git-pakketten zijn beschikbaar via apt:

1. Installeer Git vanuit je shell met apt-get:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install git

2. Controleer of de installatie geslaagd is door git --version te typen:

$ git --version
git version 2.9.2

3. Configureer je Git-gebruikersnaam en -e-mailadres met de volgende opdrachten, waarbij je Emma’s naam vervangt door je eigen naam. Deze gegevens worden gekoppeld aan alle commits die je maakt:

$ git config --global user.name "Emma Paris"
$ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"

Fedora (dnf/yum)

Git-pakketten zijn beschikbaar via zowel yum als dnf:

1. Installeer Git vanuit je shell met dnf (of yum, op oudere versies van Fedora):

$ sudo dnf install git

of

$ sudo yum install git

2. Controleer of de installatie geslaagd is door git --version te typen:

$ git --version
git version 2.9.2

3. Configureer je Git-gebruikersnaam en -e-mailadres met de volgende opdrachten, waarbij je Emma’s naam vervangt door je eigen naam. Deze gegevens worden gekoppeld aan alle commits die je maakt

$ git config --global user.name "Emma Paris"
$ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"

Git bouwen vanaf de bron op Linux

Debian / Ubuntu

Git heeft verschillende afhankelijkheden nodig om op Linux te kunnen bouwen. Deze zijn beschikbaar via apt:

1. Installeer vanuit je shell de nodige afhankelijkheden met apt-get:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext libz-dev libssl-dev asciidoc xmlto docbook2x

2. Kloon de Git-bron (of download Git en pak die dan uit als je nog geen versie van Git hebt geïnstalleerd):

$ git clone https://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git

3. Voer make uit om Git te bouwen en te installeren onder /usr:

$ make all doc info prefix=/usr
$ sudo make install install-doc install-html install-info install-man prefix=/usr

Fedora

Git heeft verschillende afhankelijkheden nodig om op Linux te kunnen bouwen. Deze zijn zowel via yum als dnf beschikbaar:

1. Installeer vanuit je shell de benodigde bouwafhankelijkheden met dnf (of yum, in oudere versies van Fedora):

$ sudo dnf install curl-devel expat-devel gettext-devel openssl-devel perl-devel zlib-devel asciidoc xmlto docbook2X

of bij het gebruik van yum. Voor yum moet je misschien eerst de repository voor Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) installeren:

$ sudo yum install epel-release
$ sudo yum install curl-devel expat-devel gettext-devel openssl-devel perl-devel zlib-devel asciidoc xmlto docbook2X

2. Symlink docbook2X naar de bestandsnaam die de Git-build verwacht:

$ sudo ln -s /usr/bin/db2x_docbook2texi /usr/bin/docbook2x-texi

3. Kloon de Git-bron (of download Git en pak die dan uit als je nog geen versie van Git hebt geïnstalleerd):

$ git clone https://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git

4. Voer make uit om Git te bouwen en te installeren onder /usr:

$ make all doc prefix=/usr
$ sudo make install install-doc install-html install-man prefix=/usr

Deel dit artikel
Volgend onderwerp

Aanbevolen artikelen

Bookmark deze resources voor meer informatie over soorten DevOps-teams of voor voortdurende updates over DevOps bij Atlassian.

Mensen die samenwerken met een muur vol tools

Bitbucket-blog

Toelichting DevOps

DevOps-leertraject

Demo Den Feature-demo's met Atlassian-experts

Hoe Bitbucket Cloud werkt met Atlassian Open DevOps

Meld je aan voor onze DevOps-nieuwsbrief

Thank you for signing up