Git installeren op Mac OS X

Er zijn verschillende manieren om Git op een Mac te installeren. Sterker nog, als je XCode hebt geïnstalleerd (of de Command Line Tools), is Git misschien al geïnstalleerd. Open een terminal en voer git --version in om daar achter te komen.

$ git --version git version 2.7.0 (Apple Git-66)

Apple onderhoudt en levert in feite een eigen vertakking van Git; deze loopt eigenlijk meerdere grote versies achter op de gangbare Git. Misschien wil je een nieuwere versie van Git installeren op een van de volgende manieren:

Installatieprogramma van Git voor Mac

De eenvoudigste manier om Git op een Mac te installeren is via het zelfstandige installatieprogramma:

 1. Download het nieuwste installatieprogramma van Git voor Mac.

 2. Volg de aanwijzingen om Git te installeren.

 3. Open een terminal en controleer of de installatie geslaagd is door git --version te typen:

  $ git --version
   git version 2.9.2
 4. Configureer je Git-gebruikersnaam en -e-mailadres met de volgende opdrachten, waarbij je Emma's naam vervangt door je eigen naam. Deze gegevens worden gekoppeld aan alle commits die je maakt:

  $ git config --global user.name "Emma Paris"
   $ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"
 5. (Optioneel) Om ervoor te zorgen dat Git je gebruikersnaam en wachtwoord onthoudt wanneer deze met HTTPS-repository's werkt, moet je de git-credential-osxkeychain-helper configureren.

Git installeren met Homebrew

Als je Homebrew hebt geïnstalleerd om pakketten te beheren op OS X, kun je deze instructies volgen om Git te installeren:

 1. Open je terminal en installeer Git met Homebrew:

  $ brew install git
 2. Controleer of de installatie geslaagd is door te typen welke git --version wordt gebruikt:

  $ git --version git version 2.9.2
 3. Configureer je Git-gebruikersnaam en -e-mailadres met de volgende opdrachten, waarbij je Emma's naam vervangt door je eigen naam. Deze gegevens worden gekoppeld aan alle commits die je maakt:

  $ git config --global user.name "Emma Paris"
  $ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"
 4. (Optioneel) Om ervoor te zorgen dat Git je gebruikersnaam en wachtwoord onthoudt wanneer deze met HTTPS-repository's werkt, moet je de git-credential-osxkeychain-helper installeren.

Git installeren met MacPorts

Als je MacPorts hebt geïnstalleerd om pakketten te beheren op OS X, kun je deze instructies volgen om Git te installeren:

 1. Open je terminal en werk MacPorts bij:

  $ sudo port selfupdate
 2. Zoek naar de meest recente beschikbare Git-poorten en -varianten:

  $ port search git
  $ port variants git
 3. Git installeren terwijl Bash voltooid is, de OS X keychain-helper en de documenten:

  $ sudo port install git +bash_completion+credential_osxkeychain+doc
 4. Configureer je Git-gebruikersnaam en -e-mailadres met de volgende opdrachten, waarbij je Emma's naam vervangt door je eigen naam. Deze gegevens worden gekoppeld aan alle commits die je maakt:

  $ git config --global user.name "Emma Paris"
  $ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"
 5. (Optioneel) Om ervoor te zorgen dat Git je gebruikersnaam en wachtwoord onthoudt wanneer deze met HTTPS-repository's werkt, moet je de git-credential-osxkeychain-helper configureren.

De git-credential-osx-keychain-helper installeren

Bitbucket ondersteunt het pushen en pullen van je Git-repository's via zowel SSH als HTTPS. Om via HTTPS met een privé repository te kunnen werken, moet je elke keer dat je pusht of pullt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven. Met de git-credential-osxkeychain-helper kun je je gebruikersnaam en wachtwoord opslaan in de OSX-keychain, zodat je ze niet elke keer opnieuw hoeft te typen.

 1. Als je de MacPorts- of Homebrew-instructies hierboven hebt gevolgd, zou de helper al geïnstalleerd moeten zijn. Anders moet je deze downloaden en installeren. Open een terminalvenster en controleer:

  $ git credential-osxkeychain usage: git credential-osxkeychain 

  Als je een gebruiksverklaring ontvangt, ga dan door naar stap 4. Als de helper niet is geïnstalleerd, ga dan naar stap 2.

 2. Gebruik curl om git-credential-osxkeychain te downloaden (of download het via je browser) en verplaats het naar /usr/local/bin:

  $ curl -O http://github-media-downloads.s3.amazonaws.com/osx/git-credential-osxkeychain $ sudo mv git-credential-osxkeychain /usr/local/bin/
 3. Een bestand uitvoerbaar maken:

  $ chmod u+x /usr/local/bin/git-credential-osxkeychain
 4. Configureer git om de osxkeychain credential helper te gebruiken.

  $ git config --global credential.helper osxkeychain

  De volgende keer dat Git je om een gebruikersnaam en wachtwoord vraagt, worden deze opgeslagen in je keychain voor toekomstig gebruik.

Git installeren met Atlassian Sourcetree

Sourcetree, een gratis visuele Git-client voor Mac, wordt geleverd met een eigen gebundelde versie van Git. Je kunt Sourcetree hier downloaden.

Om te leren hoe je Git kunt gebruiken met Sourcetree (en hoe je je Git-repository's op Bitbucket kunt hosten), kun je onze uitgebreide Git-tutorial met Bitbucket en Sourcetree volgen.

Git bouwen vanaf de bron op OS X

Git bouwen kan een beetje lastig zijn op Mac omdat bepaalde bibliotheken zich verplaatsen tussen OS X-releases. Volg op El Capitan (OS X 10.11) deze instructies om Git te bouwen:

 1. Installeer de Command Line Tools van XCode vanaf je terminal (als je dat nog niet hebt gedaan):

  $ xcode-select --install
 2. Homebrew installeren.

 3. Gebruik Homebrew en installeer openssl:

  $ brew install openssl
 4. De Git-bron klonen (of download Git en pak die dan uit als je nog geen versie van Git hebt geïnstalleerd):

  $ git clone https://github.com/git/git.git
 5. Om Git te bouwen voer je 'make' uit met de volgende markeringen:

  $ NO_GETTEXT=1 make CFLAGS="-I/usr/local/opt/openssl/include" LDFLAGS="-L/usr/local/opt/openssl/lib"

Volgende stap: Git leren kennen met Bitbucket Cloud

Git installeren op Windows

Stand-alone installatieprogramma van Git voor Windows

 1. Download het nieuwste installatieprogramma van Git voor Windows.

 2. Wanneer je het installatieprogramma hebt gestart, zou je het wizardscherm Git-installatie moeten zien. Volg de prompts Volgende en Voltooien om de installatie te voltooien. De standaardopties zijn een goede optie voor de meeste gebruikers.

 3. Open een opdrachtprompt (of Git Bash als je tijdens de installatie ervoor hebt gekozen om Git niet te gebruiken via de Windows-opdrachtprompt).

 4. Voer de volgende opdrachten uit om je Git-gebruikersnaam en -e-mailadres te configureren met behulp van de volgende opdrachten, waarbij je Emma's naam vervangt door je eigen naam. Deze gegevens worden gekoppeld aan alle commits die je maakt:

   $ git config --global user.name "Emma Paris" $ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"
 5. Optioneel: installeer de Git credential helper op Windows

  Bitbucket ondersteunt het pushen en pullen van HTTP naar je externe Git-repository's op Bitbucket. Elke keer dat je met de externe repository communiceert, moet je een combinatie van gebruikersnaam/wachtwoord opgeven. Je kunt deze inloggegevens opslaan in plaats van elke keer de combinatie op te geven, met de Git Credential Manager voor Windows.

Git installeren met Atlassian Sourcetree

Sourcetree, een gratis visuele Git-client voor Windows, wordt geleverd met een eigen gebundelde versie van Git. Je kunt Sourcetree hier downloaden.

Om te leren hoe je Git kunt gebruiken met Sourcetree (en hoe je je Git-repository's op Bitbucket kunt hosten), kun je onze uitgebreide Git-tutorial met Bitbucket en Sourcetree volgen.

Volgende stap: Git leren kennen met Bitbucket Cloud

Git installeren op Linux

Debian/Ubuntu (apt-get)

Git-pakketten zijn beschikbaar via apt:

 1. Installeer Git vanuit je shell met apt-get:

  $ sudo apt-get update
  $ sudo apt-get install git
 2. Controleer of de installatie geslaagd is door git --version te typen:

  $ git --version
  git version 2.9.2
 3. Configureer je Git-gebruikersnaam en -e-mailadres met de volgende opdrachten, waarbij je Emma's naam vervangt door je eigen naam. Deze gegevens worden gekoppeld aan alle commits die je maakt:

  $ git config --global user.name "Emma Paris"
  $ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"

Fedora (dnf/yum)

Git-pakketten zijn beschikbaar via zowel yum als dnf:

 1. Installeer Git vanuit je shell met dnf (of yum, op oudere versies van Fedora):

  $ sudo dnf install git

  of

  $ sudo yum install git
 2. Controleer of de installatie geslaagd is door git --version te typen:

  $ git --version
  git version 2.9.2
 3. Configureer je Git-gebruikersnaam en -e-mailadres met de volgende opdrachten, waarbij je Emma's naam vervangt door je eigen naam. Deze gegevens worden gekoppeld aan alle commits die je maakt

  $ git config --global user.name "Emma Paris"
   $ git config --global user.email "eparis@atlassian.com"

Git bouwen vanaf de bron op Linux

Debian / Ubuntu

Git heeft verschillende afhankelijkheden nodig om op Linux te kunnen bouwen. Deze zijn beschikbaar via apt:

 1. Installeer vanuit je shell de nodige afhankelijkheden met apt-get:

  $ sudo apt-get update
  $ sudo apt-get install libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext libz-dev libssl-dev asciidoc xmlto docbook2x
 2. De Git-bron klonen (of download Git en pak die dan uit als je nog geen versie van Git hebt geïnstalleerd):

  $ git clone https://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
 3. Voer je make uit om Git te bouwen en te installeren onder /usr:

  $ make all doc info prefix=/usr
  $ sudo make install install-doc install-html install-info install-man prefix=/usr

Fedora

Git heeft verschillende afhankelijkheden nodig om op Linux te kunnen bouwen. Deze zijn zowel via yum als dnf beschikbaar:

 1. Installeer vanuit je shell de benodigde bouwvereisten met dnf (of yum, in oudere versies van Fedora):

  $ sudo dnf install curl-devel expat-devel gettext-devel openssl-devel perl-devel zlib-devel asciidoc xmlto docbook2X

  of bij het gebruik van yum. Voor yum moet je misschien eerst de repository voor Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) installeren:

  $ sudo yum install epel-release
  $ sudo yum install curl-devel expat-devel gettext-devel openssl-devel perl-devel zlib-devel asciidoc xmlto docbook2X
 2. Symlink docbook2X naar de bestandsnaam die de Git-build verwacht:

  $ sudo ln -s /usr/bin/db2x_docbook2texi /usr/bin/docbook2x-texi
 3. De Git-bron klonen (of download Git en pak die dan uit als je nog geen versie van Git hebt geïnstalleerd):

  $ git clone https://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
 4. Voer je make uit om Git te bouwen en te installeren onder /usr:

  $ make all doc prefix=/usr
  $ sudo make install install-doc install-html install-man prefix=/usr

Volgende stap: Git leren kennen met Bitbucket Cloud