Git-opdrachten

git add

Verplaatst wijzigingen vanuit de werkmap naar het staginggebied. Dit geeft je de mogelijkheid om een snapshot voor te bereiden voordat je deze in de officiële geschiedenis commit.

Wijzigingen opslaan: git add Git leren met Bitbucket Cloud: kopieer je Git-repository en voeg bestanden toe Branches gebruiken: git merge Een repository inspecteren: git status

git branch

Deze opdracht is een algemeen hulpmiddel voor branchbeheer. Hiermee kun je geïsoleerde ontwikkelomgevingen aanmaken binnen één repository.

Branches gebruiken: git branch Branches gebruiken: git checkout Branches gebruiken: git merge Git leren met Bitbucket Cloud: gebruik een Git-branch om een bestand samen te voegen

Git Checkout

Naast het checken van oude commits en oude bestandsrevisies, is git checkout ook het middel om te navigeren door bestaande branches. Gecombineerd met de Git-basisopdrachten is dat een manier om aan een bepaalde ontwikkelingslijn te werken.

Branches gebruiken: git checkout Wijzigingen ongedaan maken: git checkout Workflows vergelijken: Gitflow Workflow

Git Clean

Verwijdert niet-bijgehouden bestanden uit de werkmap. Dit is de logische tegenhanger van git reset, dat (meestal) alleen werkt op bijgehouden bestanden.

Wijzigingen ongedaan maken: git clean

git clone

Maakt een kopie aan van een bestaande Git-repository. Klonen is de meest gebruikelijke manier voor ontwikkelaars om aan een werkkopie van een centrale repository te komen.

Git LFS Workflows vergelijken: Forking Workflow Een repository opzetten: git clone

git commit

Pakt de gestagede snapshot op en commit deze naar de projectgeschiedenis. Dit proces definieert samen met git add de basisworkflow voor alle Git-gebruikers.

Branches gebruiken: git merge Geschiedenis herschrijven: git commit --amend Git leren met Bitbucket Cloud: kopieer je Git-repository en voeg bestanden toe Wijzigingen opslaan: git add

git commit --amend

Als je de vlag --amend doorgeeft aan git commit, kun je de meest recente commit wijzigen. Dit is erg handig als je vergeet een bestand te stagen of belangrijke informatie weglaat in het commit-bericht.

Geschiedenis herschrijven: git commit --amend

git config

Een handige manier om configuratieopties in te stellen voor je Git-installatie. Meestal hoef je dit alleen maar meteen te gebruiken nadat je Git op een nieuwe ontwikkelingscomputer hebt geïnstalleerd.

Een repository opzetten: git config Git LFS Git installeren: Git installeren op Mac OS X Git installeren: Git installeren op Linux

git fetch

Bij het ophalen wordt een branch uit een andere repository gedownload, samen met alle bijbehorende commits en bestanden. Maar hierbij wordt niet geprobeerd iets te integreren in je lokale repository. Dit geeft je de kans om wijzigingen te inspecteren voordat je ze samenvoegt met je project.

Synchroniseren: git fetch Refs en de Reflog: Refspecs Synchroniseren: git pull

git init

Initialiseert een nieuwe Git-repository. Als je een project onder revisiecontrole wilt plaatsen, is dit de eerste opdracht die je moet leren.

Een repository opzetten: git init

Git-log

Hier kun je de eerdere revisies van een project bekijken. De opdracht biedt verschillende opmaakopties voor het weergeven van gecommitte momentopnamen.

Een repository inspecteren: git log Geavanceerde Git-log: de commitgeschiedenis filteren Geavanceerde Git-log: log-output opmaken Geavanceerde Git-tutorials: overzicht

Git merge

Een krachtige manier om veranderingen van divergerende branches te integreren. Nadat je de projectgeschiedenis hebt samengevoegd met git branch, kun je alles met git merge weer samenvoegen.

Samenvoegen versus rebasen: een overzicht van de workflow Branches gebruiken: git merge Workflows vergelijken: Gitflow Workflow Samenvoegen versus rebasen: conceptueel overzicht

git pull

Pullen is de geautomatiseerde versie van git fetch. Hiermee wordt een branch uit een externe repository gedownload en vervolgens onmiddellijk samengevoegd met de huidige branch. Dit is het Git-equivalent van svn update.

Synchroniseren: git pull Workflows vergelijken: gecentraliseerde workflow Git LFS Workflows vergelijken: Forking Workflow

git push

Pushen is het tegenovergestelde van ophalen (met een paar kanttekeningen). Bij pushen verplaats je een lokale branch naar een andere repository, wat een handige manier is om bijdragen te publiceren. Dit lijkt op svn commit, maar het verstuurt een reeks commits in plaats van één changeset.

Synchroniseren: git push Refs en de Reflog: Refspecs Workflows vergelijken: Gitflow Workflow Git LFS

git rebase

Met rebasen kun je branches verplaatsen, waardoor je onnodige merge-commits kunt vermijden. De daaruit voortvloeiende lineaire geschiedenis is vaak veel gemakkelijker te begrijpen en te onderzoeken.

Samenvoegen versus rebasen: een overzicht van de workflow Geschiedenis herschrijven: git rebase -i Samenvoegen versus rebasen: conceptueel overzicht Geschiedenis herschrijven: git rebase

git rebase -i

De vlag -i wordt gebruikt om een interactieve rebase-sessie te starten. Dit biedt alle voordelen van een normale rebase, maar geeft je tevens de mogelijkheid om gaandeweg commits toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.

Geschiedenis herschrijven: git rebase -i

git reflog

Git houdt de updates van de tip van branches bij met behulp van een mechanisme genaamd reflog. Hiermee kun je teruggaan naar changesets, ook al wordt er niet naar verwezen door een branch of tag.

Geschiedenis herschrijven: git reflog

git remote

Een handige tool voor het beheer van externe verbindingen. In plaats van de volledige URL door te geven aan de opdrachten fetch, pull en push, kun je een meer zinvolle sneltoets gebruiken.

Synchroniseren: git remote

git reset

Maakt wijzigingen in bestanden in de werkmap ongedaan. Door te resetten kun je wijzigingen die niet naar een openbare repository zijn gepusht, opschonen of volledig verwijderen.

Wijzigingen ongedaan maken: git reset Reset, checkout en revert: bewerking op commit-niveau Reset, checkout en revert: bewerkingen op bestandsniveau Wijzigingen ongedaan maken: git clean

git revert

Maakt een gecommitte snapshot ongedaan Als je een foutieve commit ontdekt, is terugdraaien een veilige en eenvoudige manier om deze volledig uit de codebasis te verwijderen.

Wijzigingen ongedaan maken: git revert Reset, checkout en revert: bewerking op commit-niveau Reset, checkout en revert: samenvatting

git status

Geeft de status van de werkmap en de gestagede snapshot weer. Je zult dit in combinatie met git add en git commit moeten uitvoeren om te zien wat er precies wordt opgenomen in de volgende snapshot.

Een repository inspecteren: git status Git stash Git leren met Bitbucket Cloud: gebruik een Git-branch om een bestand samen te voegen Git leren met Bitbucket Cloud: kopieer je Git-repository en voeg bestanden toe

Klaar om Git te leren?

Probeer deze interactieve tutorial.

Nu aan de slag