Close

Opdrachten


git add

Verplaatst wijzigingen vanuit de werkmap naar het staginggebied. Dit geeft je de mogelijkheid om een snapshot voor te bereiden voordat je deze in de officiële geschiedenis commit.

Gerelateerde tutorials

Git-branch

Deze opdracht is een algemeen hulpmiddel voor branchbeheer. Hiermee kun je geïsoleerde ontwikkelomgevingen aanmaken binnen één repository.

Gerelateerde tutorials

Git Checkout

Naast het checken van oude commits en oude bestandsrevisies, is git checkout ook het middel om te navigeren door bestaande branches. Gecombineerd met de Git-basisopdrachten is dat een manier om aan een bepaalde ontwikkelingslijn te werken.

Gerelateerde tutorials

Git Clean

Verwijdert niet-bijgehouden bestanden uit de werkmap. Dit is de logische tegenhanger van git reset, dat (meestal) alleen werkt op bijgehouden bestanden.

Gerelateerde tutorials

git clone

Maakt een kopie aan van een bestaande Git-repository. Klonen is de meest gebruikelijke manier voor ontwikkelaars om aan een werkkopie van een centrale repository te komen.

Gerelateerde tutorials

git commit

Pakt de gestagede snapshot op en commit deze naar de projectgeschiedenis. Dit proces definieert samen met git add de basisworkflow voor alle Git-gebruikers.

Gerelateerde tutorials

git commit --amend

Als je de vlag --amend doorgeeft aan git commit, kun je de meest recente commit wijzigen. Dit is erg handig als je vergeet een bestand te stagen of belangrijke informatie weglaat in het commit-bericht.

Gerelateerde tutorials

git config

Een handige manier om configuratieopties in te stellen voor je Git-installatie. Meestal hoef je dit alleen maar meteen te gebruiken nadat je Git op een nieuwe ontwikkelingscomputer hebt geïnstalleerd.

Gerelateerde tutorials

git fetch

Bij het ophalen wordt een branch uit een andere repository gedownload, samen met alle bijbehorende commits en bestanden. Maar hierbij wordt niet geprobeerd iets te integreren in je lokale repository. Dit geeft je de kans om wijzigingen te inspecteren voordat je ze samenvoegt met je project.

Gerelateerde tutorials

git init

Initialiseert een nieuwe Git-repository. Als je een project onder revisiecontrole wilt plaatsen, is dit de eerste opdracht die je moet leren.

Gerelateerde tutorials

Git-log

Hier kun je de eerdere revisies van een project bekijken. De opdracht biedt verschillende opmaakopties voor het weergeven van gecommitte momentopnamen.

Gerelateerde tutorials

Git merge

Een krachtige manier om veranderingen van divergerende branches te integreren. Nadat je de projectgeschiedenis hebt samengevoegd met git branch, kun je alles met git merge weer samenvoegen.

Gerelateerde tutorials

git pull

Pullen is de geautomatiseerde versie van git fetch. Hiermee wordt een branch uit een externe repository gedownload en vervolgens onmiddellijk samengevoegd met de huidige branch. Dit is het Git-equivalent van svn update.

Gerelateerde tutorials

git push

Pushen is het tegenovergestelde van ophalen (met een paar kanttekeningen). Bij pushen verplaats je een lokale branch naar een andere repository, wat een handige manier is om bijdragen te publiceren. Dit lijkt op svn commit, maar het verstuurt een reeks commits in plaats van één changeset.

Gerelateerde tutorials

git rebase

Met rebasen kun je branches verplaatsen, waardoor je onnodige merge-commits kunt vermijden. De daaruit voortvloeiende lineaire geschiedenis is vaak veel gemakkelijker te begrijpen en te onderzoeken.

Gerelateerde tutorials

git rebase -i

De vlag -i wordt gebruikt om een interactieve rebase-sessie te starten. Dit biedt alle voordelen van een normale rebase, maar geeft je tevens de mogelijkheid om gaandeweg commits toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.

Gerelateerde tutorials

git reflog

Git houdt de updates van de tip van branches bij met behulp van een mechanisme genaamd reflog. Hiermee kun je teruggaan naar changesets, ook al wordt er niet naar verwezen door een branch of tag.

Gerelateerde tutorials

git remote

Een handige tool voor het beheer van externe verbindingen. In plaats van de volledige URL door te geven aan de opdrachten fetch, pull en push, kun je een meer zinvolle sneltoets gebruiken.

Gerelateerde tutorials

git reset

Maakt wijzigingen in bestanden in de werkmap ongedaan. Door te resetten kun je wijzigingen die niet naar een openbare repository zijn gepusht, opschonen of volledig verwijderen.

Gerelateerde tutorials

git revert

Maakt een gecommitte snapshot ongedaan Als je een foutieve commit ontdekt, is terugdraaien een veilige en eenvoudige manier om deze volledig uit de codebasis te verwijderen.

Gerelateerde tutorials

git status

Geeft de status van de werkmap en de gestagede snapshot weer. Je zult dit in combinatie met git add en git commit moeten uitvoeren om te zien wat er precies wordt opgenomen in de volgende snapshot.

Gerelateerde tutorials

Terminologie


Branch

Een branch representeert een onafhankelijke ontwikkelingslijn. Branches dienen als een abstractie voor het proces voor bewerken/stagen/committen dat besproken wordt in de eerste module van deze serie: Basisbeginselen van Git. Je kunt ze zien als een manier om een gloednieuwe werkmap, staginggebied en projectgeschiedenis aan te vragen. Nieuwe commits worden vastgelegd in de geschiedenis van de huidige branch. Dat levert een vertakking op in de geschiedenis van het project.

Gerelateerde tutorials

Gecentraliseerde workflow

Als je ontwikkelaars al bekend zijn met Subversion, kun je met de gecentraliseerde workflow de voordelen van Git ervaren zonder dat je je hoeft aan te passen aan een geheel nieuw proces. Deze dient ook als een gemoedelijke transitie naar meer op Git georiënteerde workflows.

Gerelateerde tutorials

Workflow voor functie-branches

De workflow voor functiebranches bouwt voort op de gecentraliseerde workflow door nieuwe functies onder te brengen in speciale branches. Dit maakt het mogelijk om pull-aanvragen te gebruiken als middel om wijzigingen te bespreken voordat ze in het officiële project worden geïntegreerd.

Gerelateerde tutorials

Vertakken

Forking (vertakken) geeft elke ontwikkelaar een repository aan de serverkant in plaats van dat één repository aan de serverkant wordt gebruikt als de 'centrale' codebase. Elke medewerker heeft dus niet één, maar twee Git-repository's: een lokale (privé) en een aan een openbare serverkant.

Gerelateerde tutorials

Gitflow-workflow

De Gitflow-workflow stroomlijnt de releasecyclus door geïsoleerde branches te gebruiken voor de ontwikkeling van functies, de voorbereiding van releases en het onderhoud. Het strikte vertakkingsmodel geeft ook de broodnodige structuur aan grotere projecten.

Gerelateerde tutorials

Hook

Git-hooks zijn scripts die automatisch worden uitgevoerd wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt in een Git-repository. Hooks laten je het interne gedrag van Git aanpassen en activeren aanpasbare acties op belangrijke punten in de ontwikkelingscyclus.

Gerelateerde tutorials

Main

De standaard ontwikkelingsbranch. Als je een Git-repository aanmaakt, wordt een branch met de naam 'main' aangemaakt. Deze wordt de actieve branch.

Gerelateerde tutorials

Pull-aanvraag

Pull-aanvragen vormen een functie waarmee ontwikkelaars gemakkelijker kunnen samenwerken in Bitbucket. Ze bieden een gebruiksvriendelijke webinterface voor het bespreken van voorgestelde wijzigingen voordat ze worden geïntegreerd in het officiële project.

Gerelateerde tutorials

Repository

Een collectie commits, en branches en tags om commits te identificeren.

Gerelateerde tutorials

Tag

Een referentie die doorgaans wordt gebruikt om een bepaald punt in de commitketen aan te duiden. In tegenstelling tot een head wordt een tag niet bijgewerkt met de commit-opdracht.

Gerelateerde tutorials

Versiebeheer

Een systeem dat wijzigingen in een bestand of een set bestanden in de loop der tijd registreert, zodat je later specifieke versies kunt oproepen.

Gerelateerde tutorials

Werkstructuur

De structuur van de daadwerkelijk uitgecheckte bestanden. Deze bevat normaal gesproken de inhoud van de commitstructuur van de HEAD en alle lokale wijzigingen die je hebt aangebracht maar nog niet gecommit hebt.

Gerelateerde tutorials

Klaar om Git te leren?