Polecenia Git

git add

Przenosi zmiany z katalogu roboczego do przechowalni. To umożliwia przygotowanie migawki przed zatwierdzeniem jej do oficjalnej historii.

Zapisywanie zmian: git add Poznaj środowisko Git z rozwiązaniem Bitbucket Cloud: kopiowanie repozytorium Git i dodawanie plików Korzystanie z gałęzi: git merge Sprawdzanie repozytorium: git status

git branch

To polecenie jest uniwersalnym narzędziem administrowania gałęziami. Umożliwia tworzenie wyizolowanych środowisk programistycznych w jednym repozytorium.

Korzystanie z gałęzi: git branch Korzystanie z gałęzi: git checkout Korzystanie z gałęzi: git merge Poznaj środowisko Git z rozwiązaniem Bitbucket Cloud: scalanie plików za pomocą gałęzi Git

git checkout

Polecenie git checkout pozwala nie tylko wyewidencjonować stare commity i stare wersje plików, ale także umożliwia poruszanie się po istniejących gałęziach. W połączeniu z podstawowymi poleceniami Git umożliwia ono pracę nad konkretną linią prac programistycznych.

Korzystanie z gałęzi: git checkout Cofanie zmian: git checkout Porównanie przepływów pracy: przepływ pracy Gitflow

git clean

Usuwa nieśledzone pliki z katalogu roboczego. Jest to logiczny odpowiednik polecenia git reset, które (zazwyczaj) działa tylko na śledzonych plikach.

Cofanie zmian: git clean

git clone

Tworzy kopię istniejącego repozytorium Git. Klonowanie jest najczęstszym sposobem pozyskiwania przez programistów kopii roboczej centralnego repozytorium.

Git LFS Porównywanie przepływów pracy: przepływ pracy z podziałem Konfigurowanie repozytorium: git clone

git commit

Wykonuje commit migawki z przechowalni do historii projektu. W połączeniu z poleceniem git add definiuje podstawowy przepływ pracy dla wszystkich użytkowników Git.

Korzystanie z gałęzi: git merge Modyfikowanie historii: git commit --amend Poznaj środowisko Git z rozwiązaniem Bitbucket Cloud: kopiowanie repozytorium Git i dodawanie plików Zapisywanie zmian: git add

git commit --amend

Przekazanie flagi --amend do polecenia git commit umożliwia zmianę najnowszego commita. Jest to bardzo przydatne, gdy zapomni się o dodaniu pliku do przechowalni lub pominie ważne informacje w komunikacie commita.

Modyfikowanie historii: git commit --amend

git config

Wygodny sposób ustawiania opcji konfiguracji instalacji Git. Zazwyczaj tego polecenia używa się jedynie bezpośrednio po zainstalowaniu systemu Git na nowym komputerze używanym do prac programistycznych.

Konfigurowanie repozytorium: git config Git LFS Instalacja systemu Git: instalowanie Git w systemie Mac OS X Instalacja systemu Git: instalowanie Git w systemie Linux

git fetch

Pobiera gałąź z innego repozytorium wraz ze wszystkimi powiązanymi z nią commitami i plikami. Jednak nie próbuje niczego zintegrować z Twoim repozytorium zdalnym. Umożliwia to sprawdzenie zmian przed scaleniem ich z projektem.

Synchronizowanie: git fetch Referencje i dziennik reflog: specyfikacje refspec Synchronizowanie: git pull

git init

Inicjuje nowe repozytorium Git. Jeśli chcesz wdrożyć kontrolę wersji dla projektu, jest to pierwsze polecenie, jakiego musisz się nauczyć.

Konfigurowanie repozytorium: git init

git log

Umożliwia zapoznanie się z poprzednimi wersjami projektu. Oferuje kilka opcji formatowania do wyświetlania zatwierdzonych migawek.

Sprawdzanie repozytorium: git log Zaawansowany dziennik Git: filtrowanie historii commitów Zaawansowany dziennik Git: formatowanie danych wyjściowych dziennika Zaawansowane samouczki Git: przegląd

git merge

Zaawansowany sposób na integrację zmian z rozbieżnych gałęzi. Po podzieleniu historii projektu za pomocą polecenia git branch, polecenie git merge umożliwia ponowne zebranie jej razem.

Porównanie scalania i zmiany bazy: przewodnik po przepływie pracy Korzystanie z gałęzi: git merge Porównanie przepływów pracy: przepływ pracy Gitflow Porównanie scalania i zmiany bazy: przegląd koncepcji

git pull

Ściąganie (pull) jest zautomatyzowaną wersją polecenia git fetch. Powoduje pobranie gałęzi ze zdalnego repozytorium, a następnie jej natychmiastowe scalenie z bieżącą gałęzią. Jest to odpowiednik polecenia svn update w Git.

Synchronizowanie: git pull Porównanie przepływów pracy: scentralizowany przepływ pracy Git LFS Porównywanie przepływów pracy: przepływ pracy z podziałem

git push

Wypychanie (push) jest przeciwieństwem pobierania (fetch) (z kilkoma zastrzeżeniami). Umożliwia przeniesienie gałęzi lokalnej do innego repozytorium, co jest wygodnym sposobem publikowania zmian. Działa podobnie, jak polecenie svn commit, jednak zamiast jednego zestawu zmian wysyła szereg commitów.

Synchronizowanie: git push Referencje i dziennik reflog: specyfikacje refspec Porównanie przepływów pracy: przepływ pracy Gitflow Git LFS

git rebase

Zmiana bazy umożliwia przenoszenie gałęzi, co pomaga unikać niepotrzebnych commitów scalania. Uzyskana w rezultacie historia linearna jest często łatwiejsza do zrozumienia i przeanalizowania.

Porównanie scalania i zmiany bazy: przewodnik po przepływie pracy Modyfikowanie historii: git rebase -i Porównanie scalania i zmiany bazy: przegląd koncepcji Modyfikowanie historii: git rebase

git rebase -i

Flaga -i służy do rozpoczynania interaktywnej sesji zmiany bazy. Łączy w sobie wszystkie zalety standardowego polecenia rebase, ale dodatkowo umożliwia dodanie, edytowanie lub usunięcie commitów.

Modyfikowanie historii: git rebase -i

git reflog

Git śledzi aktualizacje końcówek gałęzi za pomocą mechanizmu zwanego dziennikiem reflog. Pozwala on cofnąć się do zestawów zmian, nawet jeśli nie odwołuje się do nich żadna gałąź ani żaden tag.

Modyfikowanie historii: git reflog

git remote

Wygodne narzędzie do administrowania połączeniami zdalnymi. Zamiast przekazywać pełny adres URL do poleceń fetch, pull i push, pozwala użyć bardziej znaczącego skrótu.

Synchronizowanie: git remote

git reset

Cofa zmiany w plikach w katalogu roboczym. Resetowanie pozwala wyczyścić lub całkowicie usunąć zmiany, które nie zostały wypchnięte do repozytorium publicznego.

Cofanie zmian: git reset Resetowanie, wyewidencjonowywanie i przywracanie: operacje na poziomie commita Resetowanie, wyewidencjonowywanie i przywracanie: operacje na poziomie pliku Cofanie zmian: git clean

git revert

Cofa migawkę, dla której wykonano commit. Gdy odkryjesz wadliwy commit, przywrócenie jest łatwym i bezpiecznym sposobem na całkowite usunięcie go z bazy kodu.

Cofanie zmian: git revert Resetowanie, wyewidencjonowywanie i przywracanie: operacje na poziomie commita Resetowanie, wyewidencjonowywanie i przywracanie: podsumowanie

git status

Wyświetla stan katalogu roboczego i migawki w przechowalni. To polecenie wykonuje się w połączeniu z poleceniami git add i git commit, aby zobaczyć, co konkretnie zostanie uwzględnione w kolejnej migawce.

Sprawdzanie repozytorium: git status git stash Poznaj środowisko Git z rozwiązaniem Bitbucket Cloud: scalanie plików za pomocą gałęzi Git Poznaj środowisko Git z rozwiązaniem Bitbucket Cloud: kopiowanie repozytorium Git i dodawanie plików

Chcesz nauczyć się obsługi systemu Git?

Wypróbuj ten interaktywny samouczek.

Zacznij już teraz