Close

Git bash

W istocie Git to zestaw programów narzędziowych wiersza poleceń, które są przeznaczone do wykonywania w środowisku wzorowanym na systemie Unix. Nowoczesne systemy operacyjne, takie jak Linux i macOS, zawierają wbudowane terminale wiersza poleceń Unix. Dzięki temu Linux i macOS są komplementarne podczas pracy z Git. Microsoft Windows zamiast tego używa wiersza polecenia, czyli środowiska terminala innego niż Unix.

W środowiskach Windows Git jest często pakowany jako część aplikacji GUI wyższego poziomu. Graficzne interfejsy użytkownika dla GIT mogą próbować wstrzymywać i ukrywać pierwotne polecenia systemu kontroli wersji. Może się to przydać początkującym użytkownikom Git, ponieważ umożliwia szybkie wniesienie swojego wkładu do projektu. Gdy wymagania dotyczące współpracy rosną, krytyczne znaczenie ma zrozumienie, jak działają rzeczywiste, pierwotne metody Git. Właśnie wtedy może być korzystna rezygnacja z wersji GUI na rzecz narzędzi wiersza poleceń. Środowisko terminala Git zapewnia aplikacja Git Bash.


Co to jest Git Bash?


Git Bash to aplikacja dla środowisk Microsoft Windows, która zapewnia warstwę emulacji dla wiersza poleceń Git. Bash to akronim od Bourne Again Shell. Powłoka to aplikacja terminala używana w celu połączenia się z systemem operacyjnym za pomocą poleceń pisemnych. Bash to popularna powłoka domyślna w systemach Linux i macOS. Git Bash to pakiet, który instaluje Bash, niektóre popularne narzędzia bash oraz Git w systemie operacyjnym Windows.

Jak zainstalować Git Bash


Git Bash jest częścią pakietu Git For Windows. Pobierz i zainstaluj Git For Windows tak, jak inne aplikacje Windows. Po pobraniu znajdź dołączony plik .exe i otwórz go, aby uruchomić Git Bash.

Jak korzystać z Git Bash


Git Bash obejmuje takie same operacje jak standardowa aplikacja Bash. Warto zatem zapoznać się z podstawową wersją Bash. Zaawansowane korzystanie z Bash jest poza zakresem tego dokumentu, który dotyczy głównie Git.

Bazy danych
materiały pokrewne

Jak przenieść pełne repozytorium Git

Logo Bitbucket
POZNAJ ROZWIĄZANIE

Poznaj środowisko Git z rozwiązaniem Bitbucket Cloud

Jak poruszać się po folderach


Polecenie Bash pwd służy do pokazywania obecnego katalogu roboczego. Polecenie pwd jest równoznaczne poleceniu cd w terminalu DOS (hoście konsoli systemu Windows). Jest to folder lub ścieżka, w której znajduje się bieżąca sesja Bash.

Polecenie Bash ls służy do wyszczególnienia zawartości bieżącego katalogu roboczego. Polecenie ls jest odpowiednikiem polecenia dir w terminalu hosta konsoli Windows.

Zarówno Bash, jak i host konsoli Windows mają polecenie cd . cd to skrót od „Zmień katalog” (ang. change directory). Polecenie cd jest wywoływane z nazwą katalogu. Wykonanie polecenia cd zmienia bieżący katalog roboczy sesji terminala na przekazany argument katalogu.

Polecenia Git Bash


Git Bash zawiera dodatkowe polecenia, które można znaleźć w katalogu /usr/bin emulacji Git Bash. Git Bash może zapewnić solidne środowisko powłoki w systemie Windows. Git Bash ma następujące polecenia powłoki, które są poza zakresem tego dokumentu: Ssh, scp, cat, find.

Poza omówionym wcześniej zestawem poleceń Bash Git Bash obejmuje pełen zestaw bazowych poleceń Git, które omówiono na tej stronie. Więcej dowiesz się z odpowiednich stron dokumentacji git clone, git commit, git checkout, git push i innych.


Udostępnij ten artykuł

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ludzie współpracujący przy ścianie pełnej narzędzi

Blog Bitbucket

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Demonstracje funkcji z ekspertami Atlassian

Zobacz, jak Bitbucket Cloud współpracuje z Atlassian Open DevOps

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up