Close

Zaawansowane samouczki Git

Samouczki Git Atlassian przedstawiają najpopularniejsze polecenia Git, a w naszych modułach Przepływy pracy Git omówiono, w jaki sposób zazwyczaj używa się tych poleceń w celu ułatwienia współpracy. To wystarczy, aby zespół programistów rozpoczął pracę z Git. Jeśli jednak chcesz w pełni wykorzystać moc Git, zapoznaj się z naszymi artykułami o jego zaawansowanych funkcjach.

Każdy z tych artykułów zawiera dogłębne omówienie zaawansowanych funkcji Git. Zamiast prezentować nowe polecenia i koncepcje, udoskonalają one Twoje umiejętności, wyjaśniając, co kryje się pod maską. Z tą wiedzą będziesz w stanie w skuteczniejszy sposób posługiwać się znanymi poleceniami Git. Co ważniejsze, nie będziesz bać się zepsucia repozytorium Git, ponieważ zrozumiesz, dlaczego zostało zepsute i co zrobić, aby je naprawić.


Scalanie i zmiana bazy


Porównanie scalania i zmiany bazy

Git polega na pracy z rozbieżną historią. Polecenia git merge i git rebase oferują alternatywne sposoby integracji commitów z różnych gałęzi. Każde z nich ma swoje zalety. W tym artykule omówimy, jak i kiedy podstawowoą operację git merge można zastąpić poleceniem rebase.

Resetowanie, wyewidencjonowywanie i cofanie


Schemat resetowania, wyewidencjonowywania i cofania
Bazy danych
materiały pokrewne

Jak przenieść pełne repozytorium Git

Logo Bitbucket
POZNAJ ROZWIĄZANIE

Poznaj środowisko Git z rozwiązaniem Bitbucket Cloud

Polecenia git reset, git checkout i git revert są do siebie podobne, ponieważ cofają pewne zmiany w repozytorium. Każde z nich wpływa jednak na inne kombinacje katalogu roboczego, migawki w przechowalni i historii commitów. Ten artykuł jasno definiuje, w jaki sposób polecenia te różnią się między sobą i kiedy należy używać każdego z nich w standardowych przepływach pracy Git.

Zaawansowany dziennik Git


Ilustracja przedstawiająca dziennik Git

Polecenie git log sprawia, że historia projektu staje się przydatna. Bez niego uzyskanie dostępu do commitów nie byłoby możliwe. Jak większość użytkowników Git prawdopodobnie nie znasz wszystkich możliwości polecenia git log. Ten artykuł poprowadzi Cię przez zaawansowane opcje formatowania i filtrowania, dając Ci możliwość wyodrębniania różnych interesujących informacji z repozytorium Git.

Połączenia Git


Ilustracja przedstawiająca folder Git

Jeśli chcesz wykonać niestandardowe działania, gdy w repozytorium Git ma miejsce określone zdarzenie, użyj połączeń. Pozwalają one normalizować komunikaty commitów, automatyzować pakiety testowe, powiadamiać systemy ciągłej integracji i nie tylko. Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób połączenia Git mogą usprawnić Twój przepływ pracy.

Odwołania i dziennik odwołań


git reflog

Ref to wewnętrzny mechanizm Git odnoszenia się do commita. Znasz już różne kategorie odniesień, w tym skróty do commitów i nazwy gałęzi. Istnieje jednak wiele innych typów odniesień i dosłownie każde polecenie Git wykorzystuje je w tej czy innej formie. Z tego artykułu dowiesz się więcej o wewnętrznym funkcjonowaniu Git.


Udostępnij ten artykuł

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ludzie współpracujący przy ścianie pełnej narzędzi

Blog Bitbucket

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Demonstracje funkcji z ekspertami Atlassian

Zobacz, jak Bitbucket Cloud współpracuje z Atlassian Open DevOps

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up