Close

Zarządzanie kodem źródłowym

Zarządzanie kodem źródłowym (SCM) służy do śledzenia modyfikacji wprowadzonych w repozytorium kodu źródłowego. SCM polega na śledzeniu bieżącej historii zmian w bazie kodu i pomaga rozwiązywać konflikty przy scalaniu aktualizacji pochodzących od wielu autorów. Zarządzanie kodem źródłowym bywa również nazywane kontrolą wersji.

W miarę rozrastania się projektów oprogramowania o kolejne wiersze kodu oraz nowych programistów zwiększają się również koszty związane z komunikacją oraz złożonością zarządzania. SCM jest narzędziem o krytycznym znaczeniu dla łagodzenia obciążenia organizacyjnego towarzyszącego rosnącym kosztom programistycznym.


Znaczenie narzędzi do zarządzania kodem źródłowym


Gdy wielu programistów pracuje nad wspólną bazą kodu, często wprowadza się zmiany we współdzielonym fragmencie kodu. Różni programiści mogą pracować nad pozornie wyizolowaną funkcją, jednak ta funkcja może korzystać ze wspólnego modułu kodu. W związku z tym 1. programista pracujący nad funkcją 1 może wprowadzić pewne zmiany, po czym okaże się, że 2. programista pracujący nad funkcją 2 wprowadził inne, kolidujące z nimi zmiany.

Przed wdrożeniem systemu SCM był to koszmarny scenariusz. Programiści edytowali pliki tekstowe bezpośrednio i przesyłali je do lokalizacji zdalnych za pośrednictwem FTP lub innych protokołów. 1. programista wprowadzał zmiany, a 2. programista nieświadomie nadpisywał pracę 1. programisty własnymi danymi, kasując zmiany poprzednika. Funkcja mechanizmu ochrony przed tym konkretnym scenariuszem, jaką pełni SCM, jest nazywana kontrolą wersji.

Zarządzanie kodem źródłowym wprowadziło środki kontroli wersji, aby zapobiegać utracie pracy z powodu nadpisywania kolidujących danych. Działanie tych środków polega na śledzeniu zmian pochodzących od każdego pojedynczego programisty, identyfikowaniu obszarów kolizji i zapobieganiu nadpisywaniu. Następnie system SCM informuje o takich punktach konfliktu programistów, aby mogli je bezpiecznie przejrzeć i wyeliminować.

Ten podstawowy mechanizm zapobiegania konfliktom ma skutek uboczny w postaci utworzenia kanału komunikacji biernej dla zespołu programistycznego. Zespół może wówczas monitorować i omawiać prace w toku śledzone przez system SCM. System SCM śledzi całą historię zmian w bazie kodu. Umożliwia to programistom analizowanie i sprawdzanie zmian, które mogły spowodować wprowadzenie błędów lub regresji.

Logo Git
materiały pokrewne

Git — ściągawka

Logo Bitbucket
POZNAJ ROZWIĄZANIE

Poznaj środowisko Git z rozwiązaniem Bitbucket Cloud

Korzyści z zarządzania kodem źródłowym


Oprócz kontroli wersji system SCM oferuje pakiet innych przydatnych funkcji, dzięki którym tworzenie kodu oparte na współpracy staje się doświadczeniem bardziej przyjaznym dla użytkownika. Gdy system SCM rozpocznie śledzenie wszystkich zmian w projekcie wprowadzanych z biegiem czasu, zacznie powstawać szczegółowy rejestr historii przebiegu projektu. Następnie taki rejestr historyczny można wykorzystać do „cofania” zmian w bazie kodu. System SCM pozwala błyskawicznie przywrócić bazę kodu do wcześniejszego punktu w czasie. Jest to szczególnie pomocne w zapobieganiu regresjom podczas aktualizacji lub cofaniu błędów.

Archiwum SCM każdej zmiany w czasie trwania projektu zapewnia cenne zapisy na potrzeby uwag do wydania projektu. Przejrzysty i dobrze prowadzony dziennik historii SCM może być używany zamiennie z uwagami do wydania. Zapewnia analizy i przejrzysty wgląd w postęp projektu, które można udostępniać użytkownikom końcowym i zespołom nieprogramistycznym.

SCM zmniejszy obciążenie komunikacyjne zespołu i zwiększy prędkość wydań. Bez systemu SCM proces tworzenia oprogramowania przebiega wolniej, ponieważ uczestnicy muszą podejmować dodatkowe wysiłki w celu zaplanowania nienakładającej się sekwencji prac programistycznych do wydania. Dzięki systemowi SCM programiści mogą pracować niezależnie nad odrębnymi gałęziami funkcji, a na końcu scalić je ze sobą.

Zasadniczo system SCM jest ogromnym wsparciem dla zespołów technicznych, które mogą dzięki niemu obniżyć koszty programistyczne przez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów inżynierskich. SCM jest obowiązkowe w nowoczesnym środowisku tworzenia oprogramowania.Profesjonalne zespoły stosują kontrolę wersji i Twój zespół także powinien.

Zarządzanie kodem źródłowym — najlepsze praktyki


Często twórz commity

Commity są szybkie i łatwe do wykonania. Powinno się je wykonywać często, aby rejestrować aktualizacje bazy kodu. Każdy commit jest migawką, do której w razie potrzeby można przywrócić bazę kodu. Częste commity dają liczne możliwości przywracania lub cofania prac. Grupę commitów można połączyć w jeden commit za pomocą polecenia zmiany bazy, aby zachować porządek w dzienniku prac programistycznych.

Sprawdzaj, czy pracujesz na najnowszej wersji

SCM umożliwia szybkie wprowadzanie aktualizacji przez wielu programistów. Bardzo łatwo doprowadzić do sytuacji, w której lokalna kopia bazy kodu jest przestarzała względem kopii globalnej. Przed dokonaniem aktualizacji pamiętaj o wykonaniu polecenia git pull lub fetch, aby pobrać najnowszy kod. Pomoże to uniknąć konfliktów w czasie scalania.

Sporządzaj szczegółowe notatki

Każdemu commitowi odpowiada określony wpis w dzienniku. W momencie utworzenia commita ten wpis w dzienniku zostaje opatrzony komunikatem. Ważne, aby pozostawiać w dzienniku opisowe, wyjaśniające komunikaty do commitów. Komunikaty w dzienniku commitów powinny objaśniać, czemu służy commit i jakie zmiany zawiera. Te komunikaty dziennika stają się kanoniczną historią prac programistycznych realizowanych w ramach projektu i zostawiają ślad, z którego mogą skorzystać kolejni współautorzy.

Przeglądaj zmiany przed zatwierdzeniem

System SCM oferuje „przechowalnię”. Można ją wykorzystać do zgromadzenia grupy zmian przed zapisaniem ich w commicie. Przechowalnia może być używana do zarządzania zmianami i sprawdzania ich przed utworzeniem migawki commita. Taki sposób wykorzystania przechowalni pozwala zyskać bufor, który umożliwia dopracowanie zawartości commita.

Korzystaj z gałęzi

Gałęzie są potężnym mechanizmem SCM. Umożliwiają programistom utworzenie odrębnej linii prac programistycznych. Z gałęzi należy korzystać często, ponieważ są szybkie i skuteczne. Umożliwiają one wielu programistom równoległą pracę nad odrębnymi liniami programistycznymi. Takie linie są stanowią zwykle osobne funkcje produktu. Gdy prace programistyczne w ramach gałęzi zostaną ukończone, scala się ją z główną linią prac.

Uzgodnij przepływ pracy

Domyślnie systemy SCM dopuszczają ogromną swobodę w kwestii sposobów dodawania wyników prac. Ważne, aby zespoły stosowały wspólne wzorce współpracy. Przepływy pracy w systemach SCM wyznaczają wzorce i procesy scalania gałęzi. Jeśli zespół nie uzgodni wspólnego przepływu pracy, może to doprowadzić do nieefektywnej komunikacji podczas scalania gałęzi.

Podsumowanie


SCM jest nieocenionym narzędziem w nowoczesnym środowisku tworzenia oprogramowania. Najlepsze zespoły programistyczne korzystają z SCM i Twój zespół także powinien. System SCM można z łatwością skonfigurować w nowym projekcie, a zwrot z inwestycji jest wysoki. Atlassian oferuje jedne z najlepszych narzędzi integracji SCM na świecie, które ułatwią Ci postawienie pierwszych kroków.


Udostępnij ten artykuł

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ludzie współpracujący przy ścianie pełnej narzędzi

Blog Bitbucket

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Demonstracje funkcji z ekspertami Atlassian

Zobacz, jak Bitbucket Cloud współpracuje z Atlassian Open DevOps

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up