Close

Automation — samouczki dla zespołów DevOps

DevOps to zestaw praktyk, które pozwalają zautomatyzować i zintegrować procesy zachodzące między zespołami programistów a zespołami IT, dzięki czemu mogą oni kompilować, testować i wydawać oprogramowanie w sposób szybszy i bardziej niezawodny.

Automatyzacja jest niezbędna dla powodzenia DevOps. Zamiast wymagać od pracowników ręcznego sprawdzania kodu w repozytorium, uruchamiania testów w całym procesie tworzenia oprogramowania i wdrażania kodu do środowiska produkcyjnego, praktycy DevOps usprawniają ten proces poprzez automatyzację każdego kroku.

Automatyzacja pomaga zespołom poprawić kluczowe wskaźniki DevOps. Zespoły DevOps odchodzą od długiego czasu wdrażania zmian i zaplanowanych wdrożeń w kierunku ciągłej integracji, dostarczania i wdrażania. Przechodzą od reaktywnego wykrywania problemów do proaktywnego monitorowania i wglądu, co skraca średni czas odzyskania (MTTR).

Przygotowaliśmy następujące samouczki, które pomogą Ci we wdrażaniu praktyk DevOps.

W tej sekcji

Reguła automatyzacji Jira umożliwiająca zmianę statusu zgłoszeń

Utwórz regułę automatyzacji Jira, która umożliwia zmianę statusu zgłoszenia na gotowy i powiadamia interesariuszy pocztą e-mail po scaleniu pull requestu.

Automatyczne zatwierdzanie pull requestów

Utwórz regułę automatyzacji Jira i GitLab, która automatyzuje zatwierdzanie pull requestów

Automatyczna zmiana statusu zgłoszeń

Po wysłaniu do GitLab commitu, który odwołuje się do zgłoszenia Jira, reguła automatyzacji zmienia status zgłoszenia na „In progress” (W toku).

Zautomatyzuj zarządzanie incydentami za pomocą systemu Jira i StatusPage

Reguły automatyzacji Jira umożliwiające automatyczną synchronizację StatusPage ze zgłoszeniami Jira.


Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up