Close

Chmura prywatna: definicja i korzyści


Chmura prywatna to dedykowane środowisko przetwarzania w chmurze pojedynczej firmy. Jest to bezpieczny wewnętrzny system magazynu w chmurze, chmura korporacyjna lub wewnętrzna.

Firma zazwyczaj kontroluje chmurę lokalnie i może ograniczyć dostęp do niej. Jest to zastrzeżona wirtualizacja całej infrastruktury IT, do której zespoły mogą uzyskać dostęp za pośrednictwem portalu samoobsługowego.

W tym przewodniku opisano wszystko, co musisz wiedzieć o chmurze prywatnej, w tym jej zalety i wady.

Czym jest chmura prywatna?


Infrastruktura chmury prywatnej agreguje dane i dedykowane zasoby w scentralizowanym środowisku. Firma może opracować centrum danych przy użyciu sieci definiowanej przez oprogramowanie i maszyn wirtualnych.

Firmy mogą zabezpieczyć wszystkie swoje dane, korzystając z wirtualnej chmury prywatnej. Dzieje się tak, ponieważ tylko osoby z firmy mają do nich dostęp. Mogą również ograniczyć dostęp do osób spoza firmy, takich jak wykonawcy. Dzięki temu ich najbardziej poufne dane są odpowiednio zabezpieczone.

Firmy korzystające z chmury prywatnej nadal mogą czerpać korzyści z chmury publicznej. Ta pierwsza umożliwia zmianę skali i oferuje usługi typu pay-as-you-go, a przy tym wyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli.

Jak działa chmura prywatna?


Przetwarzanie w chmurze wymaga wirtualizacji zasobów, a chmury prywatne nie są wyjątkiem. Wirtualizacja pozwala stworzyć za pomocą specjalistycznego oprogramowania wirtualną wersję sprzętu komputerowego.

W chmurze prywatnej wirtualizacja umożliwia jednoczesne udostępnianie zasobów lub aplikacji w całej firmie. Środowiska wirtualne uwzględniają też pamięć masową, pamięć RAM i sieć.

Host uruchamia środowisko wirtualne, wymagając sprzętu do budowy i utrzymania chmury prywatnej.

Rodzaje chmur prywatnych


Chmura prywatna to jedna z trzech metod wdrożenia chmury, które firmy mogą zastosować. Pozostałe dwie to:

  • Chmura publiczna: właścicielem wszystkich zasobów w wielu firmach w Internecie jest zewnętrzny dostawca, który je utrzymuje.
  • Chmura hybrydowa: stanowi połączenie chmury publicznej i prywatnej, w ramach którego pamięć masowa znajduje się zarówno w firmie, jak i u dostawcy usług w chmurze.

W przypadku chmury prywatnej dochodzą jeszcze dwie opcje:

  • Lokalne chmury prywatne: wszystkie zasoby i hosty znajdują się w siedzibie firmy. Zespół IT utrzymuje serwery i środowiska wirtualne.
  • Hostowane chmury prywatne: rozwiązania z zakresu chmury prywatnej oferują zewnętrzni dostawcy usług w chmurze, tacy jak Data Center w Atlassian Cloud. W odróżnieniu od chmury publicznej dostęp do serwerów jest ograniczony do jednej firmy. Dostawca zajmuje się kompleksowym utrzymaniem.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z planem działań firmy Atlassian dotyczącym chmury.

Poznaj rozwiązanie

Narzędzia dla elitarnego zespołu DevOps

materiały pokrewne

Znaczenie struktury zespołów w DevOps

Zalety chmury prywatnej


Posiadanie chmury prywatnej przyspiesza wdrażanie, ponieważ wszystko kontrolujesz samodzielnie. Nie używasz chmury publicznej, w której inne firmy zajmują moce przerobowe. Inne zalety chmury prywatnej:

Wyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli

Pamięć masowa w chmurze prywatnej wykorzystuje rozwiązania o zwiększonej kontroli nad danymi, co upraszcza przestrzeganie rygorystycznych wymogów z zakresu bezpieczeństwa i zgodności. Dodatkowo odizolowanie lub wyłączne wykorzystanie zasobów w chmurach prywatnych zmniejsza ryzyko nieautoryzowanego dostępu i naruszenia danych, tworząc bezpieczniejsze środowisko.

Personalizacja i możliwości dostosowania

Organizacje mają możliwość skrupulatnego projektowania infrastruktury chmury prywatnej, aby była ona precyzyjnie dostosowana do konkretnych wymagań w zakresie optymalnej wydajności i alokacji zasobów. Chmury prywatne ułatwiają też płynną integrację z istniejącą infrastrukturą IT i starszymi systemami, upraszczając bezproblemowe przejście na przetwarzanie w chmurze.

Skalowalność

Chmury prywatne nie pozwalają na błyskawiczną skalowalność, tak jak ich publiczne odpowiedniki, ale mimo tego oferują model kontrolowanej skalowalności, umożliwiając organizacjom zręczne dostosowanie zasobów do zmieniających się potrzeb.

Efektywność kosztowa

Chmury prywatne, dostosowane do przepływów pracy o stałym zapotrzebowaniu na zasoby, mogą w dłuższej perspektywie stanowić bardziej opłacalne rozwiązanie niż publiczne alternatywy. Koszty można również obniżyć, nie płacąc za korzystanie z chmury publicznej. Chmury prywatnej można także użyć jako argumentu sprzedażowego dla konsumentów, zapewniając, że bezpieczeństwo ich danych nie zostanie naruszone.

Wady chmury prywatnej


W zależności od potrzeb firmy chmury prywatne mogą mieć różne wady. Przykładowo nowy sprzęt, licencje na oprogramowanie i infrastruktura IT wymagają poniesienia wysokich kosztów początkowych. Do tego dochodzą koszty obsługi technicznej — niezależnie od tego, czy zajmuje się nią Twój zespół IT, czy zewnętrzny dostawca.

Kolejną wadą jest skalowalność na żądanie. Zasoby będą w pełni dostępne dopiero po wdrożeniu infrastruktury. Oznacza to, że przed samym wdrożeniem potrzebny jest okres przygotowawczy. Później zespół IT musi monitorować wydajność chmury i upewniać się, że wykorzystanie zasobów nie przeciąża systemu.

Kiedy warto korzystać z chmury prywatnej


Największe korzyści chmura prywatna przynosi firmom z przewidywalnym zapotrzebowaniem na zasoby. Dzieje się tak dlatego, że takie firmy wiedzą, jak zespoły będą wykorzystywać zasoby, a to ułatwia uzasadnienie kosztów początkowych.

Korzystaj z chmury prywatnej, gdy chcesz poprawić bezpieczeństwo danych i kontrolę nad nimi. Dostawcy usług w chmurze publicznej są narażeni na pewne ryzyko wykorzystania luk w zabezpieczeniach oraz wycieku danych. Chmury prywatne będą najkorzystniejsze dla organizacji z takich sektorów jak finanse, ochrona zdrowia, pomoc prawna i administracja publiczna.

Jak zarządzać chmurą prywatną


Chmura prywatna nie jest czymś, co można skonfigurować, a potem o tym zapomnieć. Wymaga obsługi przez wykwalifikowanych pracowników IT, którzy muszą stale monitorować wykorzystanie zasobów i to, kto z nich korzysta. Dzięki temu dział IT może kontrolować wydajność systemu i zapobiegać potencjalnym problemom lub je rozwiązywać.

W skutecznym zarządzaniu chmurą prywatną pomaga kilka niezbędnych narzędzi, takich jak Open DevOps.

DevOps ma wiele zalet. Jedną z nich jest infrastruktura chmurowa, która zapewnia zespołom Agile wsparcie techniczne i biznesowe. Inne korzyści obejmują niższe koszty, zwiększoną skalowalność, wyższą wydajność, szybszą realizację i większe bezpieczeństwo.

Dzięki wielu funkcjom i integracjom DevOps możesz łatwo zarządzać chmurą prywatną i zintegrować ją z innym oprogramowaniem. W naszym przewodniku znajdziesz wszystkie informacje na temat najlepszych praktyk dotyczących DevOps. Warto też śledzić najlepsze praktyki związane z zarządzaniem planem działań dotyczącym Data Center.

Ochrona prywatnych danych dzięki Open DevOps


Open DevOps ułatwia zarządzanie prywatnymi danymi. Dostawcy usług w chmurze udostępniają wskaźniki dotyczące stanu systemu, w tym procesora aplikacji i serwera, pamięci, współczynnika żądań i błędów oraz średniego czasu odpowiedzi.

Połącz wszystkie używane przez siebie narzędzia, aby monitorować każdą część pipeline'u DevOps i pakietu technologii narzędzi DevOps. Stosowanie metodyki DevOps pozwala na kompleksowe monitorowanie, dzięki czemu Twój zespół może szybciej zajmować się zgłoszeniami i incydentami.

Chmura prywatna: często zadawane pytania


Co odróżnia chmurę prywatną od chmury publicznej?

Pierwszą różnicą jest dostęp. W chmurze publicznej wiele firm ma stały dostęp do zwirtualizowanych zasobów. W chmurze prywatnej jedna firma udostępnia te zasoby wewnętrznie.

Kolejną różnicą jest bezpieczeństwo. Chmury publiczne są narażone na ataki i nadają się raczej do przechowywania tylko mniej poufnych danych. Chmury prywatne zapewniają większe bezpieczeństwo i lepszą kontrolę nad poufnymi informacjami.

Dla jakich sektorów najlepszym wyborem jest chmura prywatna?

Chmura prywatna jest najkorzystniejsza dla tych sektorów, w których obowiązują wymogi prawne dotyczące zachowania prywatności danych. Obejmuje to więc m.in. sektor finansowy, opiekę zdrowotną i administrację rządową. Jednak korzyści z chmury prywatnej mogą czerpać również przedsiębiorstwa.

Chmura prywatna zapewnia bezpieczne środowisko wymagane w firmach, które zajmują się szczególnie poufnymi zadaniami.

W jaki sposób chmura prywatna zapewnia bezpieczeństwo danych?

Bezpieczeństwo danych jest zapewniane dzięki różnym środkom i protokołom bezpieczeństwa, takim jak szyfrowanie, kontrola dostępu czy regularne monitorowanie. Chmury prywatne często wykorzystują zapory sieciowe jako dodatkową warstwę zabezpieczeń, a dostęp wymaga uwierzytelniania dwuskładnikowego.


Udostępnij ten artykuł

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up