Close

Automatyzacja wdrażania: czym jest i od czego ją zacząć


Automatyzacja wdrażania wykorzystuje narzędzia i systemy oprogramowania do przenoszenia zmian w kodzie z jednego środowiska oprogramowania do drugiego, eliminując potrzebę ręcznego wydawania oprogramowania.

Ciągłe wdrażanie to proces przenoszenia zmian w kodzie ze środowiska programistycznego do produkcyjnego. Obejmuje on automatyczne wdrażanie, ciągłą integrację (CI), ciągłe testowanie (CT) i ciągłe informacje zwrotne. Automatyczne wdrażanie standaryzuje i usprawnia zmiany w kodzie na wszystkich etapach cyklu tworzenia oprogramowania. System może automatycznie kompilować, tworzyć pakiety, testować i wydawać nowe scalenia kodu na serwery środowiska przejściowego. Późniejsze wydania produkcyjne mogą wymagać ręcznego zatwierdzenia. Zespoły mogą zautomatyzować środowiska, takie jak programistyczne, QA, przejściowe i produkcyjne, w oparciu o ich potrzeby związane z procesami.

Automatyzacja wdrażania nie jest tym samym co automatyzacja kompilacji. Podczas gdy automatyzacja kompilacji skupia się na łączeniu komponentów oprogramowania, automatyzacja wdrażania polega na dystrybuowaniu tych komponentów do wyznaczonych środowisk.

Automatyzacja wydawania oprogramowania ma kluczowe znaczenie w nowoczesnych podejściach DevOps i Agile. Ten przewodnik przybliża temat automatyzacji wdrażania, łącznie ze standardowymi narzędziami CI/CD, i pokazuje, jak zespoły mogą zacząć stosować najlepsze praktyki DevOps.

Czym jest automatyzacja wdrażania?


Automatyzacja wdrażania wykorzystuje narzędzia i systemy oprogramowania do automatycznego przenoszenia zmian w kodzie do środowiska testowego, przejściowego i produkcyjnego. Zdarzenia, takie jak przesłanie commita kodu lub zatwierdzenie wniosku o scalenie, wyzwalają automatyczne wdrożenia. Narzędzia do zarządzania konfiguracją automatyzują procesy identyfikowania, dokumentowania i śledzenia zmian w sprzęcie.

Automatyzacja wdrażania i CI/CD

Automatyzacja wdrażania ma kluczowe znaczenie dla pipeline'u ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD). Pipeline'y CI/CD pozwalają szybciej zautomatyzować integrację, testowanie i wydawanie zmian w kodzie. Przenoszą zmiany do różnych środowisk, takich jak testowe i produkcyjne, dzięki czemu zaktualizowany kod bezpiecznie trafia do użytkowników końcowych. Automatyzacja wdrażania zapewnia szybkie i niezawodne udostępnianie nowego kodu.

DevOps obejmuje praktyki tworzenia oprogramowania, które służą szybszemu i niezawodnemu kompilowaniu, testowaniu oraz wydawaniu oprogramowania. Automatyzacja wdrażania usuwa wąskie gardła wynikające z procesów ręcznych i jest zgodna z praktykami DevOps.

Poznaj rozwiązanie

Narzędzia dla elitarnego zespołu DevOps

materiały pokrewne

Znaczenie struktury zespołów w DevOps

Korzyści z automatyzacji wdrażania


Kluczowe zalety automatyzacji wdrażania:

 • Szybsze cykle wydawania: automatyzacja skraca czas wdrażania oprogramowania, dzięki czemu zespoły mogą częściej dostarczać aktualizacje.
 • Mniej błędów ludzkich: Ręczne wdrożenia są podatne na błędy ludzkie. Automatyzacja minimalizuje ryzyko ich wystąpienia.
 • Większa niezawodność: automatyczne wdrożenia są spójne, powtarzalne i ustandaryzowane.
 • Lepsza wydajność: dzięki automatyzacji programiści mają mniej pracy ręcznej.
 • Usprawniona współpraca: zautomatyzowane pipeline'y poprawiają widoczność i współpracę zespołów.

Key principles

DevOps approaches business problems with collaboration, automation, and integration. 

One of DevOps’ primary goals is continuous delivery. Lean and agile software development methodologies strive to deliver value to customers continuously. Automation and integration support smaller, more focused releases, which help businesses increase velocity without compromising reliability. 

Lean and agile development teams share ideas, work together to deliver solutions, and continuously improve products and processes. DevOps’ commitment to cross-functional collaboration throughout the product lifecycle makes it a natural fit for Lean and agile teams. 

Jira Software’s Open DevOps supports agile teams focused on shipping and operating high-quality software with out-of-the-box Open DevOps features.

Przeprowadzanie automatycznego wdrożenia


Automatyczne wdrożenia mają zasadnicze znaczenie dla usprawnienia pipeline'u DevOps. Pomagają zmniejszyć liczbę błędów ludzkich, zwiększyć produktywność zespołu i skrócić cykle iteracji.

Proces obejmuje krytyczne kroki, takie jak kompilowanie kodu, testowanie i wdrożenie. Krótsze czasy iteracji pomagają zespołom doskonalić się i szybko reagować na opinie klientów.

Automatyczne wdrażanie oprogramowania składa się z następujących kroków:

 1. Przesłanie commita zmian w kodzie do systemu kontroli wersji, takiego jak Git.
 2. Przesłanie commita kodu wyzwala zautomatyzowany proces kompilacji.
 3. Automatyczne testowanie nowych artefaktów kompilacji.
 4. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, artefakty kompilacji są wdrażane w środowisku przejściowym w celu dalszego testowania.
 5. Po zatwierdzeniu zmiany są wdrażane w środowisku produkcyjnym.
 6. Zbieranie wskaźników w celu śledzenia wdrożenia.

Open DevOps i Bitbucket Pipelines dodatkowo usprawniają proces. Open DevOps zapewnia kompleksowe ramy automatyzacji, które sprzyjają współpracy. Umożliwia realizację coraz bardziej złożonych projektów, jednocześnie ograniczając ryzyko błędu ludzkiego i zwiększając produktywność.

Bitbucket Pipelines oferuje ciągłą integrację z repozytoriami Bitbucket. Obsługuje konfigurację jako kod na potrzeby przechowywania wersji. Wbudowana integracja w środowisku Bitbucket usprawnia współpracę i zapewnia identyfikowalność kodu.

Focus

SRE focuses on the stability of the tools and features in production. It seeks to maintain low failure rates and high reliability for end users. This includes system scalability and robustness.

DevOps focuses on using a collaborative approach for building tools and features. It strives to identify and implement the best ideas by including the development and operations teams.

Responsibilities

SRE’s primary responsibility is system reliability. Regardless of the features deployed to production, SRE ensures they don't cause infrastructure issues, security risks, or increased failure rates.

DevOps is responsible for building the features necessary to meet customer needs. Unlike older approaches, DevOps increases its efficiency through collaboration across the development and operations teams.

Objectives

SRE strives for robust and reliable systems that allow customers to perform their jobs without disruption.

DevOps aims to deliver customer value through streamlining the product development lifecycle and accelerating the rate of product releases.

Team structure

SRE teams are often highly specialized with a much narrower focus than DevOps teams. SRE may include security specialists whose primary concern is protecting business data and complying with regulations.

DevOps, however, integrates and collaborates across development and operations to collect and implement the best possible solutions. With more varied input, teams can identify and solve problems before they reach production.

Process flow

SRE views the production environment as a highly-available service. Its processes focus on increasing reliability and decreasing failures. This could include security threats and failures from newly deployed features and integrations.

DevOps operates like an Agile development team. It designs processes for continuous integration and faster delivery. This includes breaking large projects into smaller chunks of work and generating and prioritizing ideas based on customer value.

Narzędzia do automatyzacji wdrażania


Narzędzia do automatyzacji wdrażania pomagają firmom zautomatyzować wydawanie nowych wersji oprogramowania do środowisk produkcyjnych. Może to poprawić szybkość i niezawodność wydania oprogramowania oraz zmniejszyć ryzyko błędów.

Atlassian oferuje płynnie współpracujące ze sobą narzędzia do automatyzacji wdrażania, w tym Jira Product Discovery, Jira Software i Bitbucket Pipelines.

Jira Product Discovery to narzędzie do ustalania priorytetów i tworzenia harmonogramów, które pomaga zespołom decydować, co dalej tworzyć.

Jira Software to narzędzie do zarządzania projektami, wykorzystywane przez zespoły do śledzenia postępów projektów wdrożeń.

Bitbucket Pipelines to platforma ciągłej integracji (CI) i ciągłego dostarczania (CD), która automatyzuje cały proces wdrażania, od testowania po wdrożenie.

Zacznij korzystać z Bitbucket Pipelines, aby włączyć funkcję automatycznego wdrażania w przypadku repozytoriów.

Typowe wyzwania związane z automatyzacją wdrażania


Automatyzacja wdrażania wiąże się z pewnymi często występującymi wyzwaniami. Zespoły mogą potrzebować większego zakresu automatyzacji testów, aby sprawdzić poprawność zmian w kodzie. Testowanie jednostkowe, integracyjne, systemowe, regresyjne, obciążeniowe i innego rodzaju testy oprogramowania umożliwiają sprawdzenie poprawności nowych zmian w kodzie.

Jednak zespoły mogą bardziej polegać na czasochłonnych i spójnych testach ręcznych. Brak automatyzacji testów w różnych typach testowania oprogramowania prowadzi do powstawania wąskich gardeł.

Inne wyzwania obejmują trudności w integrowaniu narzędzi i nieodpowiednią dokumentację. Automatyzacja może wprowadzać nowe zagrożenia, takie jak narażenie bezpieczeństwa danych, zagrożenia dotyczące prywatności i ataki na łańcuch dostaw.

Zacznij od małych kroków. Zainwestuj w testowanie integracyjne, aby mieć pewność, że wszystkie elementy procesu wdrażania dobrze ze sobą współpracują. Skorzystaj z najlepszych praktyk zarządzania konfiguracją w celu zapewnienia spójności i przewidywalności. Kompleksowa automatyzacja testów pozwala uzyskać pewność co do kodu przed jego wdrożeniem.

Najlepsze praktyki dotyczące automatyzacji wdrażania


Używaj kontroli wersji w przypadku każdej zmiany w kodzie źródłowym. Wcześnie wychwytuj problemy dzięki zautomatyzowanemu testowaniu oprogramowania, takiemu jak testowanie jednostkowe czy integracyjne.

Korzystaj z narzędzi do zarządzania konfiguracją, aby mieć kontrolę nad różnymi ustawieniami i konfiguracjami. Standaryzuj środowiska programistyczne, testowe i przejściowe, aby zapewnić spójność procesu na każdym etapie.

Zapewnij widoczność, aby każdy mógł zobaczyć, jak przebiega proces wdrażania. Opracuj szczegółowe dokumenty dotyczące architektury, zasad i procedur.

Konsekwentnie automatyzuj etapy procesu wdrażania. Skoncentruj się na wdrożeniach i przygotuj się na cofnięcie nieudanych zmian. Monitorowanie i cofanie zmian pomaga utrzymać płynny i niezawodny proces wdrażania.

Automatyzacja wdrażania: często zadawane pytania


Od czego zacząć automatyzację wdrażania w mojej firmie?

Zacznij od oceny bieżących procesów wdrażania i narzędzi stosowanych w firmie. Określ, które kroki zespół może zautomatyzować. Następnie wybierz jedno powtarzalne zadanie ręczne, takie jak testowanie. Użyj narzędzi automatyzacji open source, aby zautomatyzować ten proces. Iteracyjnie dokumentuj wnioski i postępy.

Czy automatyzacja wdrażania wpływa na testowanie oprogramowania?

Zautomatyzowane wdrożenia umożliwiają częstsze testowanie na wcześniejszym etapie cyklu. Zautomatyzowane testowanie jednostkowe, integracyjne i regresyjne pozwala sprawdzić poprawność zmian i pomaga szybciej wychwycić problemy. Testowanie jest warunkiem wstępnym automatycznego wdrażania.

Jakie są kluczowe narzędzia do automatyzacji wdrażania?

Głównymi narzędziami do automatyzacji wdrażania są narzędzia do zarządzania konfiguracją, CI/CD i systemy kontroli wersji.

Git umożliwia wielu programistom współpracę i prowadzenie historii zmian w kodzie na potrzeby kontroli wersji. Jenkins i Bitbucket Pipelines firmy Atlassian są wiodącymi narzędziami CI/CD. Jenkins obsługuje ciągłą integrację i dostarczanie w celu automatyzowania etapów tworzenia oprogramowania. Bitbucket Pipelines zapewnia zintegrowane przepływy pracy automatyzacji w ramach repozytoriów Bitbucket w celu wydajnego testowania i wdrażania.

Inne kluczowe narzędzia to:

 • Terraform: zapewnia infrastrukturę jako kod na potrzeby spójnej i skalowalnej aprowizacji.
 • Docker: konteneryzuje aplikacje w celu bezproblemowego wdrażania w różnych środowiskach.
 • Ansible: upraszcza złożone wdrożenia dzięki czytelnej dla człowieka automatyzacji.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up