Close

SRE a DevOps: najważniejsze różnice i sposoby ich współdziałania


Metodologie Site Reliability Engineering (SRE) i DevOps pomagają firmom przyspieszyć wydawanie produktów, jednocześnie poprawiając ich niezawodność. Podstawową różnicą między SRE a DevOps jest przedmiot zainteresowania. Ta pierwsza koncentruje się na dostarczaniu i stabilności środowiska produkcyjnego, a druga skupia się na pełnym cyklu życia aplikacji.

Firmy nie muszą jednak wybierać między SRE a DevOps, bo oba te rozwiązania mogą się wzajemnie uzupełniać. Firmy korzystające z obu tych metodologii zapewniają spełnienie standardów branżowych przez wysoce wyspecjalizowane obszary, takie jak bezpieczeństwo, jednocześnie zachowując całościowe podejście do tworzenia i obsługi aplikacji.

W tym przewodniku omówimy najważniejsze różnice między SRE i DevOps oraz sposób, w jaki firmy mogą wykorzystać te rozwiązania w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Co to jest SRE?


SRE odpowiada za ogólną odporność operacyjną. Zadaniem tej metodologii jest zapewnienie ciągłej funkcjonalności systemu biznesowego dzięki stosowaniu systematycznego podejścia do dostarczania produktów i usług.

Firmy mierzą sukces SRE za pomocą wskaźników poziomów świadczenia usług (SLI), które śledzą współczynniki błędów na tle oczekiwanych wyników. Członkami zespołu SRE mogą być zarówno administratorzy systemu, jak i programiści, co pomaga skutecznie zarządzać incydentami w środowisku produkcyjnym. Efektem jest podejmowanie decyzji w oparciu o dane, co podnosi ogólną niezawodność.

Najważniejsze zasady

SRE ma na celu dalszą automatyzację powtarzalności i przewidywalności, zwiększenie skalowalności z myślą o wzroście, który nie zakłóca świadczenia usług, oraz zapewnienie niezawodności. Członkowie zespołu SRE mogą działać jako hybrydowi administratorzy systemu / programiści i skupiać uwagę tam, gdzie i kiedy jest to potrzebne. Mogą identyfikować problemy, a także je rozwiązywać. SRE pomaga zespołom programistycznym i operacyjnym skuteczniej współpracować, aby osiągać wspólne cele dzięki zdolności do płynnego poruszania się między tymi dwoma obszarami.

Poznaj rozwiązanie

Narzędzia dla elitarnego zespołu DevOps

materiały pokrewne

Znaczenie struktury zespołów w DevOps

Czym jest DevOps?


DevOps ma na celu automatyzację i integrację procesów tworzenia oprogramowania i operacji IT. Metodologia ta stała się popularną alternatywą dla dawnych odizolowanych zespołów programistycznych i operacyjnych. DevOps tworzy multidyscyplinarne podejście oparte na współpracy, które przyspiesza dostarczanie oprogramowania i poprawia ogólną wydajność. Koncentruje się na rozwiązywaniu problemów z rozwojem oprogramowania i wspieraniu wymogów biznesowych.

Integracje Open DevOps zapewniają narzędzia potrzebne zespołom do opracowywania, wdrażania i obsługi oprogramowania. Zespoły mogą stworzyć żądany łańcuch narzędzi, korzystając z różnych dostawców i natywnych integracji, takich jak Jira Software, Bitbucket, Jira Service Management i Confluence.

Najważniejsze zasady

DevOps zajmuje się problemami biznesowymi poprzez współpracę, automatyzację i integrację.

Jednym z głównych celów DevOps jest ciągłe dostarczanie. Metodyki tworzenia oprogramowania Lean i Agile dążą do ciągłego dostarczania klientom wartości. Automatyzacja i integracja obsługują mniejsze i bardziej wyspecjalizowane wydania, które pomagają firmom zwiększyć prędkość bez uszczerbku dla niezawodności.

Zespoły programistyczne Lean i Agile dzielą się pomysłami, współpracują nad dostarczaniem rozwiązań oraz stale ulepszają produkty i procesy. Zaangażowanie DevOps w wielofunkcyjną współpracę w całym cyklu życia produktu sprawia, że jest to naturalne rozwiązanie dla zespołów Lean i Agile.

Open DevOps w Jira Software wspiera zespoły Agile skoncentrowane na wysyłce i obsłudze wysokiej jakości oprogramowania z gotowymi funkcjami Open DevOps.

Różnice między SRE a DevOps


SRE zarządza stabilnością narzędzi, metod i procesów używanych przez firmy podczas cyklu życia produktu. Zapewnia, że zespoły tworzą nowe produkty i funkcje przy użyciu trwałych narzędzi oraz wykorzystują procesy przynoszące optymalne sukcesy w produkcji.

DevOps zarządza całym cyklem życia produktu od jego stworzenia, przez wdrożenie, po konserwację. Jest to istota odpowiedzialności za produkt.

DevOps odpowiada za to, co zespoły tworzą w firmach zarówno z zespołami SRE, jak i DevOps, podczas gdy SRE za to, jak zespoły to robią. Oto szczegółowe porównanie SRE i DevOps:

Koncentracja

SRE koncentruje się na stabilności narzędzi i funkcji w produkcji. Ma na celu utrzymanie niskich wskaźników awaryjności i wysokiej niezawodności u użytkowników końcowych. Chodzi tu o skalowalność i niezawodność systemu.

DevOps skupia się na wykorzystaniu podejścia opartego na współpracy do tworzenia narzędzi i funkcji. Dąży do identyfikacji i wdrażania najlepszych pomysłów przez włączenie zespołów programistycznych i operacyjnych.

Obowiązki

SRE odpowiada przede wszystkim za niezawodność systemu. Niezależnie od funkcji wdrożonych do produkcji, SRE zapewnia, że nie powodują one problemów z infrastrukturą, zagrożeń dla bezpieczeństwa ani wzrostu wskaźników awaryjności.

DevOps odpowiada za opracowywanie funkcji niezbędnych do zaspokojenia potrzeb klientów. W przeciwieństwie do starszych podejść, DevOps zwiększa swoją wydajność poprzez współpracę między zespołami programistycznymi i operacyjnymi.

Cele

Celem SRE są solidne i niezawodne systemy, które pozwalają klientom realizować swoje zadania bez zakłóceń.

DevOps ma na celu dostarczenie wartości klientom przez usprawnienie cyklu rozwoju produktu i przyspieszenie tempa wydawania produktów.

Struktura zespołu

Zespoły SRE są często wysoce wyspecjalizowane i mają znacznie węższy zakres zainteresowania niż zespoły DevOps. Członkami zespołów SRE mogą być specjaliści ds. bezpieczeństwa, których głównym celem jest ochrona danych biznesowych i przestrzeganie przepisów.

DevOps jednak sprzyja integracji i współpracy zespołów programistycznych i operacyjnych w celu gromadzenia i wdrażania jak najlepszych rozwiązań. Dzięki bardziej zróżnicowanemu wkładowi zespoły mogą identyfikować i rozwiązywać problemy przed fazą produkcji.

Przepływ procesu

SRE postrzega środowisko produkcyjne jako usługę o wysokiej dostępności. Jej procesy koncentrują się na zwiększaniu niezawodności i ograniczaniu awarii. Mogą to być zagrożenia dla bezpieczeństwa i awarie wynikające z nowo wdrożonych funkcji i integracji.

DevOps działa jak zespół programistów Agile. Projektuje procesy zapewniające ciągła integrację i szybsze dostarczanie. Obejmują one dzielenie dużych projektów na mniejsze fragmenty pracy oraz generowanie pomysłów w oparciu o wartość dla klienta i ustalanie dla nich priorytetów.

Podobieństwa między SRE a DevOps


Metodologie SRE i DevOps mają więcej podobieństw niż różnic. Oba podejścia powstały z chęci poprawy doświadczeń klientów przy jednoczesnym stworzeniu wydajnego ekosystemu IT. Koncentrują się one na automatyzacji, współpracy zespołowej i holistycznym podejściu do procesu tworzenia i dostarczania oprogramowania.

Zarówno SRE, jak i DevOps mierzą swój sukces za pomocą podobnych wskaźników, takich jak wskaźnik niepowodzenia nowo wdrożonych funkcji. Stworzenie solidnego i wolnego od błędów systemu wymaga zbadania słabych stron i postawienia na ciągłe doskonalenie w celu ich wyeliminowania.

Jak metodologie SRE i DevOps współdziałają ze sobą?


SRE i DevOps nie wykluczają się wzajemnie. Uzupełniają się w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest szybsze i bardziej niezawodne dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania. Firmy z zaawansowanym oprogramowaniem i infrastrukturą wykorzystują mocne strony obu zespołów, aby uzyskać optymalną wydajność.

Podczas gdy SRE koncentruje się bardziej na operacjach niż na tworzeniu oprogramowania, członkowie tego zespołu często posiadają hybrydowy zestaw umiejętności programisty / administratora systemu. Pozwala im to w razie potrzeby płynnie poruszać się między rozwojem oprogramowania a operacjami. Mówią językiem zarówno programistów, jak i administratorów, i wprowadzają spójne podejście do opracowywania wysoce skalowalnych, odpornych i niezawodnych produktów.

W ramach programowania Lean i Agile SRE i DevOps wykorzystują, często wspólnie, dane zwrotne ze środowiska produkcyjnego do projektowania ulepszonych produktów i systemów.

SRE zapewnia zespołom DevOps niezbędne wsparcie. Pozwala im się skupić na potrzebach użytkowników. SRE i DevOps mogą tworzyć wydajne, zautomatyzowane procesy wdrożeniowe, które ograniczają koszty biznesowe i zwiększają produktywność.

Wykorzystanie Open DevOps do ciągłego dostarczania


Ręczne dostarczanie produktu wymaga przekazania kodu za pośrednictwem liniowego procesu począwszy od tworzenia oprogramowania przez różne fazy testowania, infrastruktury i wydawania aż po operacje. Proces ten może przebiegać powoli i być podatny na błędy. Czas oczekiwania często powoduje frustracje klientów.

Ciągłe dostarczanie pozwala zespołom zautomatyzować pipeline dostarczania. Dzięki ciągłemu dostarczaniu programiści zatwierdzają kod w repozytorium kodu źródłowego, w którym pipeline'y środowiska przejściowego, testowania i produkcji są zarządzane za pomocą znormalizowanych procesów. Efektem są krótsze terminy dostaw i bardziej niezawodne produkty.

Zrozumienie funkcjonowania zespołów SRE i DevOps, zarówno razem, jak i oddzielnie, może pomóc firmom wykorzystać je w celu zwiększenia produktywności.

Open DevOps w Jira Software pomaga zespołom skupić się na ciągłym dostarczaniu dzięki gotowym do użycia funkcjom DevOps i monitorowaniu DevOps. Jego otwarte podejście do narzędzi wspiera automatyzację i integrację zgodnie z zasadą DevOps dotyczącą odpowiedzialności za produkt.

SRE vs DevOps: często zadawane pytania


Jakie problemy rozwiązuje SRE?

SRE pomaga firmom uzyskać maksymalną niezawodność systemu, zwiększyć skalowalność oraz efektywnie zarządzać incydentami i czasem reakcji. SRE nie koncentruje się na tym, co ma być tworzone. Skupia się na sposobie tworzenia i wdrażania produktów przy jednoczesnym zachowaniu dostępności systemu i produktywności użytkowników.

Jakie problemy rozwiązuje DevOps?

DevOps oferuje wspólne, integracyjne podejście do całego procesu tworzenia oprogramowania i operacji. Eliminuje izolację, dzięki czemu zespoły mogą skuteczniej się komunikować i osiągać najlepsze wyniki w całym cyklu rozwoju produktu. Narzędzia DevOps zastępują powolne i ręczne procesy automatyzacją i ciągłym dostarczaniem, co obejmuje przekazywanie na bieżąco informacji zwrotnej.

W jaki sposób SRE i DevOps ułatwiają zespołom współpracę?

Kultura współpracy DevOps pomaga zespołom szybciej i częściej dostarczać klientom jak najlepsze rozwiązania. Koncentracja SRE na zapewnieniu niezawodności i skalowalności jest niezbędna przy określaniu sposobu, w jaki zespoły opracowują i wdrażają narzędzia oraz funkcje. SRE i DevOps razem wzięte usprawniają komunikację między różnymi działami i współpracę.


Udostępnij ten artykuł
Następny temat

Zalecane lektury

Dodaj te zasoby do zakładek, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów zespołów DevOps lub otrzymywać aktualności na temat metodyki DevOps w Atlassian.

Ilustracja DevOps

Społeczność DevOps

Ilustracja DevOps

Ścieżka szkoleniowa DevOps

Ilustracja przedstawiająca mapę

Zacznij korzystać za darmo

Zapisz się do newslettera DevOps

Thank you for signing up