Close

Jak stworzyć fantastyczny zespół Agile?

Poznaj dynamikę, kulturę i sposób współpracy zespołów Agile oraz stwórz własny fantastyczny zespół Agile.

Przeglądaj tematy

Tworzenie zespołu Agile

Wizjonerzy Agile twierdzą, że praca zespołowa ma zasadnicze znaczenie dla dostarczania doskonałego oprogramowania, a najlepsze zespoły Agile mówią o sobie „my” zamiast „ja”. Nie ma nic bardziej motywującego niż wspólne tworzenie czegoś, co faktycznie ma znaczenie, w zespole autentycznie zaangażowanych osób.

Mimo odniesienia do tych samych wartości, nie ma jednego przepisu na stworzenie idealnego zespołu Agile. Niektóre zespoły wykorzystują Scrum, a inne, Kanban. Zwolennicy Agile w książkowej postaci preferują zespoły pracujące w jednym miejscu, jednak realia biznesowe często wymuszają rozproszenie zespołu Agile po różnych częściach świata. Większość zespołów Agile posiada wszystkie wymagane umiejętności, jednak czasami konieczne jest zaangażowanie specjalistów do wykonania konkretnych zadań. Jak stwierdzić, czy nasz zespół jest na dobrej drodze do świetlanej przyszłości? Czytaj dalej.

Artykuły na temat zespołów Agile

[KONTYNUACJA]

Bazuj na solidnych podstawach

Po powołaniu zespołu należy pamiętać, że zespoły Agile są jak ludzie: potrzebują czasu, aby rozwinąć skrzydła. Teoretycy Agile często powołują się na stadia rozwoju grupy według Tuckmana. Na drodze do rozwoju zespoły Agile przechodzą cztery podstawowe etapy.

Po osiągnięciu fazy realizacji proces programowania staje się czymś niesamowitym. Członkowie zespołu sobie ufają, są świadomi zalet innych i wykorzystują je do optymalizacji procesu tworzenia oprogramowania.

Etapy rozwoju grupy | Trener Atlassian z zakresu metodyki Agile

Niezmienność zespołów Agile wymaga pewnej dyscypliny organizacyjnej, jednak opłaca się chronić zespół, oczywiście w granicach rozsądku. W przypadku wprowadzenia zmiany (zatrudnienia lub odejścia pracownika itp.) zespół cofa się do etapu formowania, aby uporać się ze zmianą.

Ponadto zespoły Agile osiągające wysokie wyniki bazują na solidnych praktykach inżynieryjnych, takich jak recenzowanie kodu, branching zadań, ciągła integracja i regularny harmonogram wydawania. Są one nie do przecenienia: podstawy inżynieryjne mają kluczowe znaczenie dla tworzenia doskonałych zespołów. (Więcej na ten temat można znaleźć w sekcji „Programista Agile”).

Wskazówka eksperta:

Zespoły Agile służą nie tylko inżynierom. W większych organizacjach zajmujących się tworzeniem oprogramowania zespoły Agile powstają w wielu sektorach przedsiębiorstwa: marketingowym, kadrowym, finansowym… do wyboru, do koloru!

Istnieją dwa inne filary, na których opierają się dobre zespoły Agile: ciągły mentoring i współdzielone zbiory umiejętności. Jedną z największych korzyści wynikających z pracy w zespole jest to, że jego członkowie uczą się od siebie nawzajem i pełnią względem siebie rolę mentorów. Mentoring nie polega jedynie na przekazywaniu wiedzy mniej doświadczonym członkom zespołu. Każdy członek zespołu uczy się od innych, dzięki czemu wpływ zespołu jako całości jest większy niż suma wpływów poszczególnych jego członków. Ponadto współdzielone zbiory umiejętności umożliwiają zespołowi realizację wysoce zróżnicowanych zadań. W przypadku inżynierów nabywanie nowych umiejętności jest zawsze istotne, ponieważ w ten sposób stają się oni cenniejsi dla organizacji i lepiej przygotowani do wspierania się nawzajem. W ten sposób unika nie również uzależnienia wyników pracy zespołu od jednej osoby, dzięki czemu wszyscy mogą spać spokojnie.

Strzałka Agile

Jira dla każdego zespołu, szablon do każdego projektu

Niezależnie od zespołu, możesz sprostać każdemu wyzwaniu, pracując w sposób zwinny — dzięki systemowi Jira. Nasza biblioteka darmowych szablonów daje każdemu zespołowi możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy.

Współpraca zespołów Agile na poziomie działów

Obecnie w skład zespołów odpowiedzialnych za tworzenie oprogramowania wchodzą kierownicy produktu, projektanci, specjaliści od marketingu i pracownicy operacyjni, a także programiści oraz testerzy. W Atlassian nasze zespoły Agile koncentrują się wokół trzech faz rozwoju produktu: wytworzenia, sprzedaży i obsługi.

Trójkąty zespołowe w Atlassian | Trener Atlassian z zakresu metodyki Agile

Każda faza rozwoju produktu jest obsługiwana przez trzy zespoły (najlepiej, jeśli każdy z nich liczy 5–7 członków). W ten sposób powstaje swoisty trójkąt. Funkcjonowanie trójkąta opiera się na modelu Agile, ponieważ w miarę rozwoju produktu zespoły stale pracują nad poszczególnymi fazami i zdobywają więcej informacji na temat samego produktu oraz rynku. Poniżej przedstawiamy schemat każdego trójkąta z uwzględnieniem tego, kto, czym, gdzie i dlaczego zajmuje się w poszczególnych zespołach w kontekście większego zespołu odpowiedzialnego za tworzenie oprogramowania.

Tutaj tkwi haczyk: osiągnięcie etapu realizacji jest niemożliwe, jeśli skład zespołu często się zmienia.

Niezależnie od trójkąta, w ramach którego funkcjonuje Twój zespół, wdrożenie modelu Agile może umożliwić mu szybszą realizację zadań w weselszej atmosferze. Przeanalizuj dokładnie ten fragment, a dowiesz się, w jaki sposób ukierunkować i zoptymalizować pracę zespołów Agile.

Trójkąt Kto Koncentracja
Wytwarzanie Zarządzanie produktem Zrozumienie rynku, opracowanie person i zasad dobrego projektowania produktów
Projekt Zdefiniowanie proponowanych wartości oraz celów i minimalnych wymagań dotyczących produktu
Rozwój Opracowanie produktu z wykorzystaniem solidnych, zrównoważonych praktyk inżynieryjnych
Sprzedaż Zarządzanie produktem Analiza tła konkurencyjnego produktu i kierunków rozwoju rynku
Projekt Opracowanie przesłania, które podkreśli proponowane wartości produktu w poszczególnych segmentach klientów
Marketing Stworzenie bazy wspomagającej wprowadzenie produktu na rynek: strony internetowe, e-maile z ogłoszeniami, blogi, filmy itp.
Obsługa Zarządzanie produktem Udostępnienie oprogramowania klientów zgodnie z harmonogramem
Rozwój Reagowanie na zgłoszenia klientów
Wsparcie i obsługa Przekazywanie opinii klientów do trójkąta wytwarzania (rozwój, zarządzanie produktem, projekt) w celu dostarczenia danych potrzebnych do dalszego rozwoju produktu
Claire Drumond
Claire Drumond

Claire Drumond jest specjalistką od strategii marketingu, mówczynią i autorką tekstów w firmie Atlassian. Ma na koncie liczne artykuły opublikowane na blogach Trello i Atlassian, jak również udział w tworzeniu różnorodnych publikacji w portalu Medium, takich jak HackerNoon, Art+Marketing czy PoetsUnlimited. Udziela się na konferencjach na całym świecie, poruszając tematy metodyk zwinnych, znoszenia barier komunikacyjnych w przedsiębiorstwach oraz budowania empatii.