Close

Marketing według zasad Agile

Dowiedz się więcej o marketingu zgodnym z zasadami Agile

Przeglądaj tematy

Dowiedz się więcej o marketingu zgodnym z zasadami Agile

We współczesnym świecie cyfrowym, który podlega nieustannym zmianom i wymaga zapewniania nieprzerwanej dostępności, specjaliści ds. marketingu muszą działać szybko i elastycznie. Innymi słowy muszą postępować według zasad Agile. Choć zespoły zajmujące się tworzeniem oprogramowania już od dawna wdrażały zasady i metodyki Agile, całkiem niedawno metodyki Agile zaczęto stosować także w zespołach marketingowych.

Marketing Agile polega na zastosowaniu zasad oraz praktyk Agile zawartych w Manifeście Agile marketingu inspirowanym oryginalnym Manifestem Agile. Manifest Agile marketingu pełni funkcję ważnego przewodnika i punktu odniesienia dla zespołów marketingowych stosujących model Agile, nawołując do tworzenia samoorganizujących się zespołów interdyscyplinarnych pracujących w częstych iteracjach, z ciągłym przekazywaniem informacji zwrotnych.

Manifest Agile marketingu zwraca uwagę na sześć istotnych wartości:

  • Reagowanie na zmiany ponad realizację założonego planu
  • Szybkie iteracje ponad szeroko zakrojone kampanie
  • Testy i dane ponad opinie i obowiązujące konwencje
  • Wiele małych eksperymentów ponad kilka dużych przedsięwzięć
  • Ludzie i interakcje ponad jedno uniwersalne rozwiązanie
  • Współpraca ponad izolacją i hierarchią
Strzałka Agile

Usprawnij marketing dzięki darmowym szablonom Jira

Darmowe szablony z możliwością dostosowywania pozwalają z łatwością stworzyć niezapomnianą kampanię.

Tematy dotyczące marketingu Agile