Porównanie Agile i Scrum. Jak wybrać najlepszą metodologię dla siebie

Max Rehkopf Autor: Max Rehkopf
Przeglądaj tematy

Często możesz usłyszeć podekscytowane osoby z zespołu, które opowiadają, jak bardzo poszły w stronę Agile. Opisują swoje dwutygodniowe sprinty, spotkania w celu dopracowania backlogu itp. Możesz pomyśleć: „To brzmi jak Scrum”. A więc, czy Scrum jest Agile? Czy Agile jest Scrumem? Odpowiedzi na te i inne pytania to świetny pierwszy krok w kierunku ustalenia właściwej metodologii dla zespołu.

Czym jest Agile?

Agile to filozofia zarządzania projektami, która wykorzystuje zestaw zasad i wartości, aby pomóc zespołom programistycznym reagować na zmiany. Zespoły Agile bardziej cenią ludzi i interakcje od procesów i narzędzi, działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji, współpracę z klientami od negocjacji umów i reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu. Wartości te zostały określone w Manifeście Agile wraz z 12 zasadami, na których opiera się manifest.

Dobrym sposobem na zrozumienie modelu Agile jest zestawienie go z inną filozofią zarządzania projektami: modelem kaskadowym. W przypadku dostarczania według modelu kaskadowego zakres produktu jest ustalony, a czas i zasoby są elastyczne. Aby dostarczyć produkt, organizacje działające według modelu kaskadowego zwiększają liczbę programistów i zmieniają harmonogramy.

W modelu Agile zakres produktu jest elastyczny, a zasoby i czas są stałe. Zespoły Agile zobowiązują się do dostarczania oprogramowania na czas, bazując na istniejącym zespole. Dostarczają elastyczne połączenie tego, czego dowiedzieli się o oczekiwaniach klienta i co można opracować w wyznaczonym czasie.

Korzyści z używania modelu Agile

Zespoły Agile mają silne przekonanie, dlaczego coś robią, i jasność, jak to zrobić. Zasady Agile pomagają zespołom podzielić ogromne, ambitne cele na łatwiejsze do zarządzania fragmenty, które mogą konsekwentnie realizować. Twórcy oprogramowania Agile są motywowani przez niezliczone historie małych zespołów Agile zostawiających w tyle dużych konkurentów, którzy działają według modelu kaskadowego. Zespoły Agile czerpią korzyści również z „kompleksu przemysłowego Agile”. Dostępne są bogate zasoby i liczne narzędzia dla osób chcących nauczyć się modelu Agile, a także cała armia konsultantów chętnych do pomocy w jego wdrażaniu.

Wady korzystania z modelu Agile

Postępowanie według zasad Agile może przynieść nieoczekiwane efekty. Agile pomaga zespołom zmieniać kierunek w oparciu o opinie płynące z rynku i od klientów. Zespół, dążąc do tych ideałów, może zbudować coś zupełnie innego, niż planowano. Możesz odczuwać dyskomfort, a nawet dezorientację, podążając nowymi ścieżkami w kierunkach wyznaczonych opiniami klientów. Z powodu uzyskiwania rezultatów odbiegających od założeń nie wszystkie zespoły i firmy mogą pracować w modelu Agile. Jednak zespoły, które decydują się pokonać te przeszkody, często odkrywają, że mogą ostatecznie dostarczyć klientom lepszy produkt.

Czym jest Scrum?

Scrum stanowi ramy modelu Agile i pomaga zespołom strukturyzować pracę w krótkie cykle tworzenia oprogramowania zwane sprintami. Zespoły Scrum zobowiązują się do dostarczania wyników pracy na koniec każdego sprintu i wdrażają praktyki oraz strukturę zespołu pomocne w osiąganiu tej kadencji. Scrum przenosi zasady Agile o krok dalej, tworząc strukturę, która pomaga zespołom wdrażać zasady Agile w ich codziennej pracy. Scrum to dobrze udokumentowane ramy modelu Agile, które wiele zespołów może przyjąć bez większych zakłóceń.

Korzyści ze stosowania metodologii Scrum

Zespoły Scrum dostarczają oprogramowanie na czas. Zamiast informować firmę o swoich postępach, możesz je pokazywać! Kiedy dostarczasz oprogramowanie, klienci zaczynają z niego korzystać. Większa pula danych dotyczących użytkowania przez klientów pomaga wskazać kierunek i napędza wzrost. Zespoły Scrum wykazują również lepszą kondycję oraz mniejszy stopień wypalenia zawodowego i utraty klientów niż inne. Dzieje się tak, ponieważ praktyki Scrum, takie jak planowanie sprintu i retrospektywy sprintu, koncentrują się na przygotowaniu zespołu na osiągnięcie sukcesu.

Wady stosowania metodologii Scrum

Scrum to podejście na zasadzie „wszyscy razem”. Sukces wynika z dodawania nowych ról, takich jak Scrum Master, oraz reorganizacji harmonogramów każdej osoby według ustalonej kadencji spotkań. Wiele zespołów nie ma zasobów umożliwiających zatrudnienie nowych osób ani czasu na nowe spotkania. Kiedy zespołom nie udaje się wdrożyć podejścia „wszyscy razem”, często nie udaje im się wykorzystać potencjału metodologii Scrum. Ponadto nie wszystkie zespoły mogą wykonywać pracę w tak wysokiej kadencji. Kiedy w rezultacie odbija się to na jakości, wiele zespołów coraz bardziej wydłuża sprinty. Aż w końcu następuje powrót do modelu kaskadowego!

Inne metodologie: Kanban i model kaskadowy

Czym jest Kanban?

Kanban to ramy Agile, które pomagają zespołom realizować zadania w sposób ciągły. Zespoły Kanban organizują swoją pracę na tablicy Kanban, wykorzystując w tym celu karty, kolumny, limity WIP oraz określone punkty zobowiązania i dostarczenia. Kanban najlepiej sprawdza się przy pracy specjalistycznej, w której produkt lub usługa są w dużej mierze niewidoczne. Kanban pomaga zespołom wizualizować pracę i robić postępy dzień po dniu.

Czym jest model kaskadowy?

Model kaskadowy koncentruje się na opracowywaniu produktów lub rozwiązań opartych na specyfikacjach klienta lub firmy. Zespoły analizują wymagania i opracowują rozwiązanie tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Model kaskadowy jest preferowaną metodą w branżach regulowanych charakteryzujących się wąskim zakresem tolerancji.

Wyobraź sobie, że tworzysz robota chirurgicznego, który musi bezbłędnie wykonywać zadanie przez 100 godzin działania określonych w specyfikacji organu rządowego. To ograniczenie stanowi inspirację, a specyfikacja staje w centrum prowadzonych prac. Zespół eksperymentuje i testuje, dopóki robot nie będzie zgodny ze specyfikacją. Gdy specyfikacje są szczegółowe i rygorystyczne, prace rozwojowe według modelu kaskadowego są ukierunkowane przede wszystkim na spełnienie wymagań.

Jaka metodologia jest najlepsza dla Twojego zespołu?

Jeśli chcesz rozpocząć transformację Agile, czas wybrać metodologię. Metodologie Agile obejmują strukturę zespołu, praktyki i narzędzia, których potrzebujesz, aby Twoja organizacja działała zgodnie z zasadami Agile. Możesz także zrobić to po swojemu. Opierając się na Manifeście Agile, przy odrobinie kreatywności możesz zaprojektować własne podejście, które będzie odpowiednie dla Twojej firmy i Twojego zespołu.

Porównanie Agile i Scrum

Agile nie ma żadnych ustalonych reguł, podczas gdy Scrum ma ich sporo! Jeśli szukasz ram pomocnych w toku wdrażania Agile, na dobry początek warto wybrać Scrum. Scrum pomoże zmobilizować zespół do szybkiego wykonania pracy i wprowadzania niezbędnych zmian. Ponadto dostępne są szablony, które możesz zastosować już dziś, aby przyspieszyć wdrożenie modelu Scrum. Jeśli szukasz maksymalnej elastyczności, możesz zamiast tego zachęcić zespół do przejścia na model Agile. Transformacja Agile to ekscytujący proces dzielenia wykonywanych obecnie zadań na mniejsze i budowania sposobu pracy zgodnego z filozofią Agile.

Porównanie modelu Agile i kaskadowego

Konieczność wyboru między modelem Agile a kaskadowym jest rzadkością. Częściej zdarza się potrzeba przechodzenia od jednego do drugiego. W takich momentach klient ma kluczowe znaczenie. Czy klient jest bardziej skoncentrowany na rozwiązaniach czy problemach? Jeśli klient wie, czego chce, i chce zapłacić komuś, aby to stworzył, możesz skłaniać się do modelu kaskadowego. Jeśli klient ma problem, a Ty chcesz go rozwiązać, nie wahaj się użyć modelu Agile.

Zarządzaj projektami Agile za pomocą Jira Software

Jednym z najlepszych elementów ram Agile jest to, jak dobrze wspierają je narzędzia do zarządzania projektami. Rozwiązanie Jira Software zostało opracowane z myślą o stosowaniu metodologii Kanban, Scrum i innych. Eksperci cały czas rozbudowują system Jira, aby obsługiwać nawet najbardziej złożone ramy Agile. Zacznij od samouczków Agile.