tutorial

Korzystanie z wersji w Jira Software

Przewodnik dotyczący korzystania z wersji w Jira Software 

Max Rehkopf Autor: Max Rehkopf
Przeglądaj tematy

Wersje w systemie Jira — samouczek

W tym samouczku objaśnimy, jak pracować z wersjami w Jira Software.

Czas:

10 minut czytania. Do ukończenia w ciągu co najmniej 2 tygodni.

Odbiorcy:

 • Znasz sposób funkcjonowania modelu Scrum i/lub Kanban w Jira Software.

 • Masz uprawnienia administratora projektów do wszystkich projektów na tablicy Scrum lub Kanban. Więcej informacji zawiera artykuł o zarządzaniu uprawnieniami do projektów.

Wymagania wstępne:

 • Utworzone konto Jira Software
 • Utworzony projekt Scrum lub Kanban w Jira Software

 • Projekt wypełniony zgłoszeniami

Zacznij korzystać za darmo

Czym jest wersja w Jira Software?

W Jira Software wersje reprezentują punkty w czasie dla projektu. Pomagają organizować pracę, zapewniając kamienie milowe, do których osiągnięcia dążysz. Możesz przypisać zgłoszenia w projekcie do konkretnej wersji i zorganizować sprinty pod kątem realizacji prac w ramach tej wersji.

Krok 1: Utworzenie wersji w Jira Software

 1. Przejdź do swojego projektu.
 2. W menu projektu kliknij opcję Wydania.

 3. Wybierz pole tekstowe Nazwa wersji, wprowadź nazwę i kliknij przycisk Dodaj.
  Nazwy wersji są zazwyczaj numeryczne, np. 1.0 lub 2.1.1. Możesz także rozważyć użycie wewnętrznej nazwy kodowej.

Ile wersji należy utworzyć?

Możesz utworzyć tyle wersji, ile uznasz za konieczne. Przykładowo możesz utworzyć kilka wersji, aby zaplanować pracę z wyprzedzeniem. Możesz również zdecydować się na utworzenie jednej lub dwóch wersji na początek.

Po utworzeniu wersji w zgłoszeniach będą dostępne pola Dotknięta wersja i Wersja poprawki.

Krok 2: Dodanie zgłoszeń do wersji

Jeśli Twój projekt ma backlog:

 1. Przejdź do backlogu projektu.

 2. Otwórz panel Wersje po lewej stronie.

 3. Dodanie zgłoszeń do wersji
 4. Przeciągnij zgłoszenie do wersji, do której chcesz je dodać.

Jeśli Twój projekt nie ma backlogu:

 • Otwórz zgłoszenie, które chcesz dodać do wersji.

 • Odszukaj pole Wersja naprawy i wprowadź wersję, do której chcesz dodać zgłoszenie.

Krok 3: Monitorowanie postępów wersji

Jira Software oferuje wiele narzędzi, dzięki którym można monitorować postęp wersji. Tutaj omówimy kilka z nich.

Release Hub

Roadmaps in Jira Software brings your issues and releases into a single place where you can plan deliverables, track progress, and share updates with stakeholders. Once you’ve configured your roadmap to show Releases, you will be able to see scheduled releases along the timeline and access important details about each release directly in the roadmap view.

To show releases on your roadmap:

 1. Click View settings on the top right corner of your roadmap

 2. Check the box next to Releases

To plan and track releases on your roadmap:

 1. When planning future releases or tracking a release in progress, you can quickly determine the status of each release based on the release icon:

  a. A blue circle indicates the release is UNRELEASED and has not passed its release date
  b. A red circle with an exclamation point indicates the release is UNRELEASED and overdue
  c. A green circle with a checkmark indicates the release has been RELEASED

 2. Use the Versions filter to display only the issues related to the selected release(s) on the roadmap. This allows you to see all the work items related to a specific deliverable scheduled over time.

 3. Click on any release icon to view important details such as progress, dates, and description. Optionally, check the box next to Highlight on timeline to visualize the release date on your roadmap. This allows you to see how a specific deliverable is tracking towards its release date.

  1Release status: this appears as UNRELEASED, RELEASED, or ARCHIVED.
  2Release description: this describes the deliverables in your release and can be added upon release creation or edited in the Releases tab.
  3Release progress bar: this reflects the statuses of issues assigned to the release and will automatically update as issue statuses change.
  4Start date and release dates: the start and release dates scheduled for your release which can be edited in the Releases tab.
  5. Option to highlight release date on the roadmap timeline (shown as vertical blue line)

The release hub

Release Hub jest miejscem, w którym można zarządzać wszystkimi wydaniami. Zawiera również informacje o statusie wydań oraz zestawienie liczby zgłoszeń w poszczególnych wersjach.

Otwieranie Release Hub:

 1. Przejdź do swojego projektu.
 2. W menu projektu wybierz opcję Wydania.

Release Hub

 1. Szybkie filtry: skoncentruj się na konkretnych wersjach, odfiltrowując te, które Cię nie interesują.

 2. Lista wersji: przeciągaj i upuszczaj wersje, aby zmienić ich kolejność.

 3. Status: wersje mogą mieć przypisany jeden z trzech statusów: Nie wydano, Wydano lub Zarchiwizowano.

 4. Postęp: pokazuje liczbę zgłoszeń przypisanych do wersji oraz rozkład ich statusów.

Chcesz uzyskać więcej informacji, które pomogą Ci monitorować wydania?

Jeśli zintegrujesz rozwiązanie Jira Software z repozytorium Bitbucket, w tym miejscu zobaczysz również informacje programistyczne dotyczące Twoich commitów, gałęzi i pull requestów.

Wykres spalania wydania (tylko Scrum)

Wykres spalania wydania przedstawia, jaka część prac została zrealizowana i ile prac łącznie pozostało do wykonania. Wykresy spalania wykorzystuje się do przewidywania prawdopodobieństwa ukończenia przez zespół przypisanych prac w dostępnym czasie. Sprawdzają się również doskonale w przypadku informowania zespołu o niekontrolowanym rozrastaniu się zakresu.

Uwaga: Aby skorzystać z wykresu spalania wydania, musisz oszacować swoje zgłoszenia. Więcej informacji znajdziesz w naszym przewodniku dotyczącym wykresów spalania.

Wyświetlanie wykresu spalania wydania:

 1. Przejdź do swojego projektu.
 2. W menu projektu wybierz opcję Raporty.

 3. Wybierz opcję Spalanie wydania.

Wykres spalania wydania

 1. Menu wydania: wybierz wersję, dla której chcesz wyświetlić dane.

 2. Dodane prace: Ciemnoniebieski segment przedstawia ilość prac dodanych do wydania w każdym sprincie. W tym przykładzie praca jest mierzona w punktach historyjek.

 3. Pozostała praca: jasnoniebieski segment pokazuje ilość pracy pozostałej do wykonania w wydaniu.

 4. Ukończona praca: zielony segment pokazuje, ile pracy nad wydaniem ukończono w poszczególnych sprintach.

 5. Przewidywane ukończenie: raport przewiduje, ile sprintów zajmie ukończenie wydania, biorąc pod uwagę prędkość zespołu.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się naszą dokumentacją dotyczącą wykresu spalania wydania.

Krok 4: Kończenie wersji

Nadszedł czas, aby ciężka praca zespołu znalazła przełożenie w wydaniu oprogramowania. Na tym etapie należy już mieć pewność, że wersja jest gotowa do wydania — zgłoszenia są ukończone, kod zaewidencjonowany, sprawdzony i scalony, kompilacje przebiegły pomyślnie itd.

Aby wdrożyć wydanie, zazwyczaj trzeba wydać wersję w Jira Software, skompilować wydanie, a następnie wdrożyć je w wymaganym środowisku.

Kończenie wersji

 1. Przejdź do swojego projektu.

 2. W menu projektu wybierz opcję Wydania.

 3. Przycisk elipsyPrzy wersjach przeznaczonych do wydania wybierz kolejno Czynności (Ellipses button) > Wydaj.

W przypadku tablicy Kanban możesz także wydać wszystkie zgłoszenia znajdujące się w kolumnie Gotowe jako nową wersję bezpośrednio z poziomu samej tablicy.

Wersje i Jira Automation

Dzięki automatyzacji możesz usprawnić sposób korzystania z wersji w systemie Jira. Zapoznaj się z tą regułą automatyzacji oraz ponad setką innych w bibliotece szablonów Jira Automation. Przejdź do biblioteki

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Szczegółowe informacje o pracy z wersjami w Jira Software zawiera nasza dokumentacja dotycząca wersji.

Masz pytania? Zadaj pytanie społeczności Atlassian.