Zwinność organizacyjna dzięki Scrum@Scale

Skalowanie Scruma na poziomie organizacji przy użyciu Scrum@Scale

Chris Spanner Autor: Chris Spanner
Przeglądaj tematy

Metodologia Scrum pomaga zespołom w sprawnej współpracy i osiągnięciu wspólnego celu — zupełnie jak na treningu rugby przed wielkim meczem. Co się dzieje, gdy organizacja próbuje skalować Scruma? Podczas gdy Scrum stwarza środowisko umożliwiające pojedynczemu zespołowi opracowanie, dostarczenie i utrzymanie złożonych produktów, Scrum@Scale (S@S) koncentruje się na całym ekosystemie zespołów w celu przekształcenia ogólnej kultury organizacyjnej.

Czym jest Scrum@Scale?

Scrum@Scale powstał przy współpracy Scrum Inc. i Scrum Alliance pod kierownictwem dr. Jeffa Sutherlanda, jednego ze współtwórców Scruma i współautora Manifestu Agile.

Scrum@Scale jest metodą skalowania Scruma bazującą na podstawach Scruma i teorii złożonych systemów adaptacyjnych. W Scrum@Scale każdy jest częścią wymiennego zespołu Scrum. W zależności od celów sieci zespołów Scrum łączą się, tworząc ekosystem. Rozwiązanie Scrum@Scale zostało zaprojektowane z myślą o skalowaniu w dużych firmach. Przewidziano również opcjonalne szkolenia i certyfikację.

Scrum@Scale bazuje na tej samej kulturze opartej na wartościach co Scrum:

otwartości, odwagi, koncentracji, szacunku i zaangażowania.

Opracowując Scrum@Scale, Sutherland chciał osiągnąć skalowalność liniową poprzez zastosowanie architektury pozbawionej komponentu skalowania. To w połączeniu z ograniczeniem biurokracji do niezbędnego minimum (MVB) zaowocowało zwinnym podejściem spopularyzowanym przez serwisy Mozilla i Spotify, w którym minimum procesów pozwala utrzymać wydajność i spójność na odpowiednim poziomie, bez obniżania kreatywności.

W ten sposób Scrum@Scale pozwala uniknąć dodatkowych komplikacji przy tworzeniu nowych zespołów, ponieważ eliminuje typowe grupowanie osób według hierarchii. Rozwiązanie opiera się na koncepcji skalowania od zespołu poprzez zespół zespołów aż po sieć zespołów itd.

W efekcie główny priorytet, na którym opiera się Scrum@Scale, pomaga rozwiązać kluczowe problemy, z jakimi boryka się wiele organizacji:

 • Skuteczne ustalanie priorytetów przy ograniczonych zasobach
 • Dostarczanie działającego oprogramowania o wysokiej jakości w zakładanych terminach
 • Możliwości refaktoryzacji oprogramowania
 • Dostosowanie do zmian pod względem organizacyjnym i produktowym

Co zawiera Scrum@Scale?

Kluczowe pojęcia związane ze Scrum@Scale

Scrum@Scale opiera się na trzech podstawowych założeniach:

 • Małe zespoły
 • Skalowanie na poziomie całej organizacji
 • Ograniczenie biurokracji do niezbędnego minimum

Podstawowym założeniem Scruma są małe zespoły. Mają one kluczowe znaczenie przy skalowaniu do zespołu zespołów. Zespoły liczą zazwyczaj 3–9 osób lub odpowiadają zasadzie „dwóch pudełek pizzy” (liczba członków jest ograniczona do liczby osób, które można nakarmić do syta dwiema pizzami).

Funkcjonowanie zespołów Scrum stanowi podstawę rozwiązania Scrum@Scale, ponieważ praktyki Agile skalują się na poziomie całej organizacji.

W tym kontekście ograniczenie biurokracji do niezbędnego minimum określa czas potrzebny do podjęcia i wykonania decyzji. W przypadku mniejszych zespołów na poziomie organizacyjnym takie podejście pomaga przebić się przez przeszkody w organizacji.

Komponenty Scrum@Scale

Komponenty Scrum@Scale pomagają organizacjom realizować i indywidualizować podejścia oraz backlogi dotyczące przekształceń.

Środowisko można zilustrować w dwóch cyklach: Scrum Master i Product Owner. W cyklach tych wyraźnie widać rozróżnienie na „jak” (Scrum Master) i „co” (Product Owner) oraz obszar, w którym zachodzą one na siebie.

Schemat środowiska Scrum@Scale

Strukturę skalującą uzyskuje się poprzez wykorzystanie koncepcji Scrum of Scrums, w której wiele zespołów dostarcza w pełni zintegrowany zestaw potencjalnie nadających się do przesłania ulepszeń produktów na końcu każdego sprintu.

Po przeskalowaniu ramy czasowe ani granice sprintów nie ulegają rozluźnieniu. Mają one kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zwinności organizacyjnej. Jeśli zespoły mają już trudności z osiągnięciem zadeklarowanych celów, przed przystąpieniem do skalowania należy się zatrzymać i naprawić te problemy. Aby sprawdzić wyniki zespołu w odniesieniu do planu, skorzystaj z raportu ze sprintu Jira, który pomoże w wykryciu poślizgów.

Role w Scrum@Scale

Scrum@Scale bazuje na Scrumie, dlatego role Product Ownera i Scrum Mastera funkcjonują w taki sposób, jak wskazano w Przewodniku po Scrumie i mają takie same kompetencje. Wprowadzenie koncepcji zespołu zespołów wymaga również wdrożenia nowych ról:

 • Chief Product Owner (CPO) współpracuje z poszczególnymi zespołami i Product Ownerami w celu ujednolicenia priorytetów pozycji w backlogu wśród wszystkich osób zainteresowanych i ustalenia strategicznej wizji Scrum of Scrums. CPO odpowiada za utworzenie pojedynczego backloga dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład Scrum of Scrums.
 • Scrum of Scrums Master (SoSM) odpowiada za wspólne działanie na rzecz wydania i pełni podobne obowiązki jak Scrum Master, tylko na większą skalę.

Zdarzenia w Scrum@Scale

Kluczowym czynnikiem sukcesu w Scrumie są proste, ale niezwykle istotne zdarzenia Scrumowe:

Skalując Scrum, zespoły działają zgodnie z modelem Scrum, tak jak zawsze, z tą różnicą, że pojawia się jedno dodatkowe zdarzenie, spotkanie Scaled Daily Scrum, w którym musi uczestniczyć przedstawiciel każdego zespołu.

Jego treść jest podobna do treści spotkania Daily Scrum, w ramach którego codziennie poświęca się 15 minut na omówienie czynników powstrzymujących zespół przed osiągnięciem celu sprintu, zagrożeń dla innych zespołów, zależności między zespołami, sposobów poprawy sytuacji oraz informacji, jakich mogą udzielić inne zespoły.

Scrum Master organizacji bazującej na modelu Agile — zespół Executive Action Team (EAT)

Podczas skalowania Scruma problemy organizacyjne ulegną zwielokrotnieniu, dlatego Scrum@Scale wymaga powołania zespołu Executive Action Team (EAT). Zespół ten odpowiada za modyfikację strategii i wdrażanie wartości Scrum, ról, podejmowanie decyzji o udzieleniu wsparcia i usuwanie przeszkód. Warunkiem poprawnego funkcjonowania zespołu EAT jest uprawnienie starszych wykonawców do wprowadzania zmian w organizacji.

Oto typowe obszary, na których koncentruje się zespół EAT:

 • Zapewnienie właściwej priorytetyzacji zamiast nadawania wszystkiemu wysokiej wagi
 • Zapewnienie zespołom możliwości i środowiska realizacji każdego sprintu
 • Zapewnienie ciągłego usprawniania organizacji i usuwania podziałów organizacyjnych

Product Owner organizacji bazującej na modelu Agile — zespół Executive MetaScrum (EMT)

Zespół Executive MetaScrum Team (EMT) odpowiada za wizję organizacyjną i ustala priorytety strategiczne organizacji. Ten zespół jest odpowiedzialny za zmianę kierunku działania organizacji lub podjęcie decyzji o tym, które produkty lub usługi wymagają restrukturyzacji albo wycofania. Ponadto dba on o zgodność funkcjonowania przedsiębiorstwa z harmonogramem i może pracować w trybie regularnym lub doraźnym.

W skład tego zespołu wchodzą CPO i właściciel firmy odpowiedzialny za fundusze, personel oraz klientów. Zespół EMT i CPO ściśle współpracują nad wdrożeniem wszelkich niezbędnych zmian w strategii, finansowaniu lub przydziale zasobów.

Jeśli Twoja organizacja wyrosła już ze struktury zespołu zespołów, kolejnym krokiem na ścieżce skalowania będzie Scrum@Scale. Bazując na podejściu do skalowania Scruma przyjętym w koncepcji Scrum of Scrums, można skalować Scrum Scrumów do Scrumu Scrumu Scrumów (SoSoS).

Wnioski

Scrum@Scale umożliwia organizacji ciągły wzrost we własnym tempie i sprawne koordynowanie nieograniczonej liczby zespołów Scrumowych poprzez zastosowanie architektury „pozbawionej skalowania”. Koncepcje leżące u podstaw środowiska są dobrze udokumentowane, ale również mniej ograniczone zaleceniami niż inne środowiska. Dzięki temu Scrum@Scale można zastosować na poziomie organizacji pod warunkiem, że na poziomie zespołów Scrum działa płynnie.

Wdrażając Scrum@Scale, przed przystąpieniem do skalowania należy się skupić na dobrych praktykach scrumowych i powołać zespół EAT uprawniony do wprowadzania zmian i usuwania przeszkód. W sieci można znaleźć różne metody oceny sprawności zespołu scrumowego. Zalecamy rozpocząć od zaleceń Jeffa Sutherlanda dotyczących prędkości zespołu, jego zadowolenia oraz punktów przychodu.

Idąc o krok dalej

Środowiska takie jak Scrum@Scale stanowią realną opcję wparcia przedsiębiorstw w skutecznym skalowaniu modelu Agile w swoich organizacjach i osiąganiu pożądanych wyników biznesowych. Jednak równie ważne są narzędzia wybierane do wzmacniania istniejących praktyk i pełnego wykorzystywania tkwiącego w nich potencjału. Oparta na modelu Agile platforma do planowania dla przedsiębiorstw Atlassian, Jira Align, pozwoli zwiększyć widoczność i możliwości adaptacyjne przedsiębiorstwa oraz usprawnić dostosowywanie strategii, aby przyspieszyć cyfrową transformację.