5 przykładowych wykresów Gantta umożliwiających lepsze zarządzanie projektami

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Wykresy Gantta to niezbędne narzędzia do zarządzania projektami, wizualnie przedstawiające osie czasu projektu, zadania i zależności. Wykresy Gantta upraszczają zarządzanie zadaniami, wspierają współpracę zespołową i zwiększają widoczność projektu.

W tym przewodniku omówimy kilka przykładów wykresów Gantta i ich różnorodnych zastosowań w różnych typach projektów — od mapowania zależności po przesunięcie daty i alokację zasobów. Dowiesz się, w jaki sposób wykresy Gantta usprawniają planowanie, realizację i adaptację projektów, co sprawia, że są nieocenione zarówno w prostych, jak i złożonych zastosowaniach.

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, kierownikiem zespołu czy współpracownikiem — zrozumienie, jak skutecznie wykorzystać wykresy Gantta, może zwiększyć Twoje możliwości zarządzania projektami.

Czym jest wykres Gantta?

Wykres Gantta to wizualne narzędzie do zarządzania projektami, które ilustruje zadania i ich osie czasu w ramach przepływ pracy. Składa się z trzech części: listy zadań po lewej i osi czasu po prawej stronie, z paskami harmonogramu przedstawiającymi czas trwania każdego zadania.

Oś czasu JSW

Przykład wykresu Gantta może zawierać dodatkowe szczegóły, takie jak daty rozpoczęcia i zakończenia zadania, kamienie milowe, zależności zadań oraz osoby lub zespoły odpowiedzialne za każde zadanie. Wykres zapewnia kompleksowy obraz zadań projektu i ich sekwencjonowania, co czyni go cennym źródłem skutecznego zarządzania projektami.

5 przykładów wykresów Gantta do zarządzania projektami

Wykresy Gantta pomagają w planowaniu, tworzeniu harmonogramów i śledzeniu projektów. Choć są wszechstronne, ich podstawowy cel jest spójny: zwiększenie widoczności projektu i wspomaganie podejmowania decyzji.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom wykresów Gantta i zobaczmy, jak pomagają one w zarządzaniu prostymi i złożonymi projektami.

1. Mapowanie zależności

Mapowanie zależności jest kamieniem węgielnym zarządzania projektami — nie tylko w kontekście identyfikowania, analizowania i dokumentowania współzależności zadań, ale także dla skutecznego ustalania ich priorytetów.

Wykresy Gantta są często wybieranym narzędziem wizualnym do tego celu. Zawierają poziome słupki wskazujące czas trwania każdego zadania i łączące linie określające zależności między nimi. Zapewniają dynamiczne korzyści, takie jak usprawnienie sekwencjonowania i planowania, szczególnie w projektach o wieloaspektowych zależnościach.

Nowoczesne oprogramowanie do wykresów Gantta ma dodatkowe zalety praktyczne — zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym i umożliwia zaadaptowanie projektu do metodologii Agile. Wykresy te wspierają współpracę zespołową, przedstawiając scentralizowany, spójny obraz projektu, minimalizując w ten sposób nieporozumienia i eliminując luki w wiedzy.

Przykład: wyobraź sobie, że organizujesz aktualizację cyberzabezpieczeń na dużą skalę w wielu zespołach. Pewne zadania, takie jak utworzenie kodu oprogramowania, musisz wykonać przed wprowadzeniem aktualizacji. Inne, takie jak szkolenie pracowników, mogą odbywać się równolegle. Wykresy Gantta ilustrują te złożone współzależności, umożliwiając kierownikom projektów optymalne przydzielanie zasobów i kontynuowanie realizacji w odpowiednim czasie.

2. Zarządzanie zadaniami

Wykresy Gantta zapewniają ustrukturyzowane i wizualne podejście do planowania, tworzenia harmonogramów i przydzielania zasobów, co czyni je nieocenionym narzędziem w zarządzaniu projektami.

Oto kilka powodów, dla których wykresy Gantta doskonale sprawdzają się w zarządzaniu zadaniami:

 • Planowanie zadań zapewnia przejrzysty przegląd zadań projektowych niezależnie od ich złożoności.
 • Przydzielanie zadań umożliwia łatwe przypisywanie zadań członkom zespołu, promując współpracę.
 • Osie czasu zapewniają precyzyjne harmonogramy z określonymi datami rozpoczęcia i zakończenia, co zapobiega przepracowaniu.
 • Zależności pomiędzy zadaniami podkreślają współzależności, zapewniając prawidłowe sekwencjonowanie zadań.
 • Śledzenie postępu pomaga interesariuszom śledzić cykl życia projektu za pośrednictwem wykresu.

Wykresy Gantta usprawniają złożone informacje o zadaniach, ułatwiając podejmowanie decyzji, promując organizację, wyjaśniając role i zapewniając płynniejszą realizację projektu.

Przykład: sprint rozwoju oprogramowania obejmuje kodowanie, testowanie i debugowanie. Wykresy Gantta umożliwiają programistom precyzyjne przypisywanie zadań poprzez ustalenie wyraźnych osi czasu dla każdego sprintu. Utrzymywanie zgodności, zmniejszanie ryzyka przepracowania i wizualne śledzenie postępów pomaga zespołom dotrzymywać terminów wydania.

3. Planowanie projektu

Wykresy Gantta zapewniają wszechstronną perspektywę zakresu projektu, wykraczając poza wyliczanie zadań, aby dostarczyć analizę strategiczną. Działają one jako strategiczne mapy działania, które skrupulatnie dostosowują się do nadrzędnych celów.

Służą dwóm celom — kierowaniu natychmiastowymi działaniami i ułatwianiu długoterminowego planowania. Ich szczegółowe osie czasu są dostosowane do różnych skal projektów, od krótkoterminowych impulsów do długoterminowych inicjatyw strategicznych, oferując interesariuszom solidne ramy podejmowania decyzji i przydzielania zasobów.

Ponadto wykresy Gantta dzielą zadania na możliwe do zarządzania kroki, przypisując odpowiedzialność i ustalając logiczne sekwencje. Ten podział zadań zwiększa optymalizację wykorzystania zasobów i odpowiedzialność, a identyfikacja zależności zapewnia płynny postęp projektu.

Wykresy Gantta umożliwiają planistom tworzenie planów, wizualizację i realizację projektów, dzięki czemu są nieocenione w przypadku kompleksowych widoków projektów, tworzenia planów działania i wydajnego zarządzania zadaniami.

Przykład: kampanie marketingowe wymagają od zespołu projektowego wykonywania wielu zadań, takich jak badania rynku, tworzenie treści i realizacja kampanii. Wykresy Gantta służą jako wizualny plan podziału tych zadań, przypisywania ich członkom zespołu i ustalania jasnych terminów.

4. Przesuwanie dat

Wykresy Gantta to wszechstronne narzędzia do zarządzania osiami czasowymi projektu i dostosowywania się do dynamicznych sytuacji. Doskonale sprawdzają się w przesuwaniu dat, umożliwiając dodawanie określonych terminów wykonania zadań w celu ich wyrównania i zapewnienia przejrzystości.

Gdy konieczne jest wprowadzenie zmian, wykresy Gantta upraszczają proces dzięki przyjaznej dla użytkownika funkcji przeciągania i upuszczania, zapewniając elastyczność zadań. Pomagają również zarządzać opóźnieniami w planowaniu, wizualizując ich wpływ oraz umożliwiając zmiany przydzielenia zasobów i modyfikacje harmonogramu.

W razie konfliktów zasobów lub nieoczekiwanych sytuacji awaryjnych wykresy Gantta ułatwiają szybkie reagowanie, zapewniając narzędzia do zmiany przypisania zadań lub przedłużania terminów. Te możliwości sprawiają, że wykresy Gantta są niezawodnym kompasem do nawigacji po nieoczekiwanych zmianach, pomocnym w utrzymywaniu projektu na właściwym kursie.

Przykład: problemy z łańcuchem dostaw mogą opóźnić wprowadzenie produktu na rynek. Korzystając z wykresu Gantta, kierownicy projektów mogą łatwo dostosować daty zadań zależnych, takich jak marketing i dystrybucja. Możliwość dostosowania minimalizuje wpływ opóźnień i utrzymuje projekt w zgodzie z harmonogramem.

5. Przydzielanie zasobów

Przydzielanie zasobów jest kamieniem węgielnym skutecznego zarządzania projektami, a wykresy Gantta odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Oto jak używać wykresów Gantta do przydzielania zasobów:

 1. Identyfikowanie zapotrzebowania na zasoby: wykresy Gantta dokumentują wymagania dotyczące zasobów, kojarząc je z zadaniami lub kamieniami milowymi w celu zapewnienia przejrzystości.
 2. Sprawdzanie dostępności: wykresy Gantta dopasowują osie czasu zasobów do harmonogramów projektów, identyfikują konflikty i umożliwiają dostosowywanie.
 3. Zarządzanie ograniczeniami: wykresy Gantta uwzględniają ograniczenia, takie jak godziny pracy, umożliwiając definiowanie parametrów w celu ich przestrzegania.
 4. Optymalizacja wykorzystania: wizualna reprezentacja wykresów Gantta pomaga zidentyfikować niedostateczne wykorzystanie lub przydzielenie zbyt dużej liczby zasobów, umożliwiając dostosowywanie zadań.

Przykład: akademickie projekty badawcze wymagają różnych zasobów, takich jak badacze, sprzęt laboratoryjny i moc obliczeniowa. Wykresy Gantta mogą określić, kiedy projekt potrzebuje danego zasobu, zidentyfikować dostępność tego zasobu i optymalizować jego wykorzystanie poprzez zapobieganie powstawaniu wąskich gardeł.

Dobry przykład wykresu Gantta stanowi profesjonalne ramy przydzielenia zasobów, zapewniając rozsądne wdrażanie zasobów, zmniejszając ryzyko wystąpienia wąskich gardeł, zwiększając wydajność i pozwalając osiągnąć cele projektu w ustalonych terminach oraz ramach budżetowych.

Alternatywy dla wykresów Gantta

Specjaliści ds. zarządzania projektami często używają wykresów Gantta do zarządzania obciążeniem pracą, ale istnieją różne alternatywy płynnie zintegrowane z Jira Software w celu uproszczenia zarządzania. Oto niektóre z najpopularniejszych alternatyw dla wykresów Gantta:

 1. Osie czasu planowania projektu zapewniają prosty chronologiczny przegląd projektu do dyskusji na wysokim szczeblu.
 2. Wykresy sieci projektów, znane również jako wykresy PERT (Program Evaluation and Review Technique), są idealne do określania zakresu projektów, identyfikowania ścieżek krytycznych i śledzenia zależności.
 3. Tablice Kanban usprawniają śledzenie postępów zadań i współpracę elastycznych zespołów.
 4. Tablice Scrum organizują projekty w sprinty z możliwością konfiguracji śledzenia zadań.
 5. Wielofunkcyjne schematy blokowe skutecznie śledzą zależności i przekazywanie informacji w przypadku złożonych projektów.
 6. Listy kontrolne mogą być potężnym narzędziem organizacyjnym, które pozwala śledzić obciążenie pracą.
 7. Proste wykresy Gantta stanowią przyjazną dla użytkownika alternatywę przydatną do utrzymania efektywnej komunikacji i elastyczności.

Narzędzia te bezproblemowo integrują się z oprogramowaniem Jira Software, usprawniając zarządzanie projektami w celu zapewnienia wydajności i profesjonalizmu. Zapoznaj się z tymi alternatywami dla wykresu Gantta, aby lepiej zarządzać projektami.

Jira Software

Rejestr zadań JSW

Jira Software to solidne narzędzie do zarządzania projektami zgodnie z metodologią Agile, które usprawnia tworzenie oprogramowania. Służy jako centrum w całym cyklu rozwojowym, umożliwiając skuteczne planowanie, śledzenie i wydawanie.

Jira Software kładzie nacisk na backlog produktu, priorytetowo traktując zadania z planu działań projektu. Pozycje o wysokim priorytecie są realizowane w pierwszej kolejności, co zwiększa wydajność rozwoju.

W ramach alternatywy dla wykresów Gantta zespoły mogą wybierać zadania w oparciu o wydajność przy użyciu ciągłego przepływu (Kanban) lub ustrukturyzowanych iteracji (Scrum), dostosowując pracę do możliwości i poprawiając szybkość reakcji.

W dziedzinie zarządzania projektami rejestry zadań i harmonogramy mogą być nieocenioną alternatywą dla wykresów Gantta. Podczas gdy wykresy Gantta oferują wizualną reprezentację osi czasu projektu z zależnościami, rejestry zadań i osie czasu zapewniają dynamiczną zdolność adaptacji i możliwość szybkiego dostosowywania się do zmian.

Jira Work Management

Kalendarz w JWM

Jira Work Management to cenne rozwiązanie dla różnorodnych zespołów biznesowych, wspierające sprawną współpracę i efektywną realizację projektów. Dzięki objęciu licencjami Jira Software rozwiązanie jest dostępne dla wielu zespołów.

System Jira Work Management opracowany z myślą o zespołach biznesowych, takich jak zespoły odpowiedzialne za marketing, działalność operacyjną, sprzedaż i HR, odznacza się przyjaznym dla użytkownika interfejsem. W celu planowania projektów Jira Work Management oferuje kalendarze dynamiczne zamiast tradycyjnych wykresów Gantta. Wykresy Gantta pokazują zadania na stałej osi, co utrudnia zmianę planów. W odróżnieniu od nich kalendarze dynamiczne ułatwiają zespołom elastyczne przenoszenie zadań i szybszą adaptację.

Jira Work Management można łatwo konfigurować dzięki integracjom z narzędziami takimi jak Slack, HubSpot i Google Workspace, a zespoły zyskują elastyczność i kontrolę nad wydajnym zarządzaniem pracą.

Jira Product Discovery

Plan rozwoju w JPD

Jira Product Discovery pozwala zespołom produktowym rejestrować pomysły i ustalać ich priorytety, sprzyjając tym samym współpracy i ułatwiając koordynację działań. Dzięki temu zarządzanie produktem staje się wspólnym przedsięwzięciem opartym na uporządkowanym gromadzeniu pomysłów i ustalaniu priorytetów. =

Jira Product Discovery łatwo integruje się z Jira Software, dzięki czemu wypełnia lukę między pomysłami a pracami nad rozwojem produktu. Udostępnia również konfigurowalne widoki i plany rozwoju, które pozwalają nieustannie angażować interesariuszy.

W zarządzaniu projektami plany rozwoju nakreślają przyszłą ewolucję produktu, w tym osie czasu wydania funkcji. W przypadku tworzenia oprogramowania zgodnie z metodyką Agile plany rozwoju zapewniają istotny kontekst i ułatwiają adaptację do zmian. Plany rozwoju zgodne z Agile równoważą długoterminową wizję ze zdolnością adaptacji, umożliwiając nadążanie za zmieniającymi się celami.

Advanced Roadmaps

Advanced Roadmaps w Jira Software to zaawansowane narzędzie do planowania, śledzenia i analizy złożonych projektów, szczególnie przydatne w przypadku rozproszonych zespołów.

W przeciwieństwie do tradycyjnych wykresów Gantta uwzględnia skomplikowane scenariusze z wieloma zespołami, projektami i zależnościami, oferując ogólny widok prac prowadzonych w zespołach.

Niestandardowe pola i etykiety pozwalają dzielić pracę na kategorie, zwiększając widoczność i ułatwiając śledzenie zadań. Upraszcza dynamiczne planowanie, adaptację do zmian organizacyjnych lub zmian priorytetów bez konieczności ręcznych modyfikacji. Integracja z wieloma tablicami, projektami i filtrami Jira umożliwia niestandardowe planowanie.

Jest to wszechstronna alternatywa dla wykresów Gantta, zapewniająca zespołom skuteczne narzędzia do zarządzania projektami i umożliwiająca dokładne śledzenie postępów.

Tworzenie wykresów Gantta za pomocą Jira Software

Jira Software szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku zarządzania projektami skoncentrowanego na Agile, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych osi czasu. Oprócz solidnych funkcji opartych na Agile produkt zawiera rozwiązania, na przykład kalendarze dynamiczne dla specjalistów, którzy chcą spróbować czegoś innego niż tradycyjne wykresy Gantta.

Z kolei Advanced Roadmaps jest dodatkiem do Jiry, który usprawnia planowanie dzięki prognozom wyników opartym na danych. W przypadku zespołów dążących do jeszcze większej dywersyfikacji Jira Work Management i Jira Product Discovery oferują rozwiązania dostosowane do specjalistycznych potrzeb w zakresie zarządzania projektami.

Przykłady wykresów Gantta: Często zadawane pytania

W przypadku jakich typów projektów sprawdzają się wykresy Gantta?

Wykresy Gantta doskonale nadają się do różnych projektów, w tym dotyczących biznesplanów, zarządzania produktami i projektowania. Pozwalają na wizualne i uporządkowane opisywanie zadań, alokację zasobów i ustalanie osi czasu, co czyni je przydatnymi narzędziami do skutecznego zarządzania różnymi typami projektów.

Czy można używać wykresów Gantta do współpracy zespołowej?

Tak, wykresy Gantta są przydatnym narzędziem do współpracy zespołowej. Umożliwiają przejrzyste graficzne odwzorowanie osi czasu projektów, zadań i zależności, ułatwiając członkom zespołu i interesariuszom koordynację wysiłków, śledzenie postępów i skuteczną komunikację w całym cyklu życia projektu.

Jakiego oprogramowania można używać do tworzenia wykresów Gantta?

Jeśli chcesz tworzyć wykresy Gantta, optymalnym wyborem będzie platforma Jira Software. Jira Software wyróżnia się funkcjami do mapowania zależności, współpracy zespołowej i śledzenia projektów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu idealnie nadaje się do obsługi złożonych projektów.

Skorzystaj z bezpłatnego okresu próbnego oferowanego przez Atlassian, aby zapoznać się z funkcjami dotyczącymi wykresu Gantta i innymi narzędziami do planowania w Jira Software. Aby rozpocząć, zapoznaj się z materiałami wprowadzającymi na temat wydajnych funkcji Jira Software.