Przewodnik Agile po spotkaniach scrumowych

Cztery wydarzenia Agile: obalamy mity

Dan Radigan Autor: Dan Radigan
Przeglądaj tematy

Filozofia Agile pomogła zrewolucjonizować sposób pracy podczas tworzenia oprogramowania, ale nie tylko. W praktyce zasadniczym elementem metodyki Agile są spotkania, zwane też wydarzeniami lub ceremoniami. W Scrumie — najpopularniejszej praktyce w ramach metodyki Agile — spotkania scrumowe zapewniają przejrzystość i regularną komunikację z zespołem.

Czym są wydarzenia scrumowe?

Spotkania scrumowe mają miejsce, gdy Scrum master, product owner i zespół deweloperski spotykają się, aby m.in. zaplanować pracę, omówić prace w toku i zebrać opinie. Nie każdy zwinny zespół scrumowy musi realizować wszystkie wersje spotkań scrumowych, a zespół niekoniecznie musi być zespołem scrumowym, aby realizować spotkania scrumowe. Poniżej znajduje się opis kilku spotkań scrumowych w ramach metodyki Agile, które pomagają zwiększyć możliwości każdego zespołu.

Uwaga: Wiele z tych ceremonii zaczerpnięto z praktyki Scrum, która zakłada wdrażanie zasad Agile w formie ograniczonych czasowo iteracji. Koncepcje leżące u podstaw tych wydarzeń można zastosować także do innych form metodyki Agile, takich jak Kanban czy Lean. „Sprint” jest pojęciem właściwym dla metodyki Scrum i zasadniczo oznacza zdarzenie o stałej długości, trwające miesiąc lub krócej i wprowadzone w celu zapewnienia spójności. Inne formy Agile wykorzystują bardziej ogólne pojęcie „iteracji”, które oznacza ograniczony czasowo zakres prac programistycznych. Czas trwania wydarzenia często różni się w zależności od długości sprintu lub iteracji.

Planowanie sprintu

Zgodnie z zasadami Scrum spotkanie dotyczące planowaniu sprintu odbywa się na początku sprintu, aby zespoły mogły określić, co można dostarczyć w ramach sprintu i jak ta praca zostanie zrealizowana. Na koniec spotkania dotyczącego planowania każdy członek zespołu scrumowego musi jasno określić, co można dostarczyć w ramach sprintu i jak można osiągnąć przyrost.

Uczestnicy: zespół programistyczny, Scrum Master, product owner.

Kiedy: na początku sprintu.

Czas trwania: zwykle około godziny na każdy tydzień iteracji — np. dwutygodniowy sprint zaczyna się od dwugodzinnego spotkania dotyczącego planowania.

Ramy postępowania Agile: Scrum. (Naturalnie zespoły Kanban również planują, ale nie mają ustalonego harmonogramu iteracji z formalnym planowaniem sprintów).

Cel: Spotkanie dotyczące planowania sprintu ukierunkowuje cały zespół na taki sposób realizacji sprintu, aby zakończył się on powodzeniem. Product owner pojawia się na spotkaniu scrumowym z backlogiem produktu z ustalonymi priorytetami. Omawia każdy element z zespołem programistycznym, a grupa wspólnie szacuje wymagany nakład pracy. Następnie zespół programistyczny przygotowuje prognozę sprintu uwzględniającą ilość prac z backlogu produktu, którą jest w stanie wykonać. Uzyskany w ten sposób zbiór prac staje się backlogiem sprintu.

Wskazówka eksperta:

Wykorzystaj spotkanie dotyczące planowania sprintu, aby zwrócić uwagę na najważniejsze szczegóły prac, które trzeba zrealizować. Zachęcaj członków zespołu do nakreślenia zadań do wszystkich historyjek i błędów oraz zadań wchodzących w skład sprintu. Zachęcaj także do dyskusji i wypracowania konsensusu w sprawie planu działania. Skuteczne planowanie znacznie zwiększa szanse zespołu na pomyślne wypełnienie zobowiązań podjętych w ramach sprintu.

Codzienne spotkanie stand-up

Codzienne spotkanie stand-up, znane również jako codzienne spotkanie scrumowe, to krótkie, trwające nie dłużej niż 15 minut codzienne spotkanie mające na celu omówienie postępów i zidentyfikowanie blokerów. Uczestnicy są zachęcani do udziału w pozycji stojącej, aby spotkanie było krótkie.

Możesz wykorzystać szablon codziennego spotkania stand-up, aby ułatwić zespołowi rozpoczęcie stosowania tej metody.

Uczestnicy: zespół programistyczny, Scrum Master, product owner.

Częstotliwość: raz dziennie, zazwyczaj rano.

Czas trwania: Nie więcej niż 15 minut. Nie rezerwuj sali konferencyjnej ani nie przeprowadzaj spotkania stand-up na siedząco. Pozycja stojąca ułatwia pilnowanie czasu spotkania!

Ramy postępowania Agile: Scrum i Kanban.

Cel: Codzienne spotkanie stand-up ma na celu szybkie poinformowanie wszystkich o tym, co dzieje się w całym zespole. Nie jest to zebranie mające na celu wyczerpujące omówienie aktualnej sytuacji. Powinno być utrzymane w lekkim, wesołym tonie, ale koncentrować się na informacjach. Niech każdy członek zespołu odpowie na następujące pytania:

  • Co było przedmiotem mojej pracy wczoraj?
  • Nad czym pracuję dzisiaj?
  • Czy coś mnie blokuje?

Raportowanie prac wykonanych poprzedniego dnia w gronie współpracowników wymusza pewną odpowiedzialność. Nikt nie chce być tym członkiem zespołu, który stale robi to samo i nie czyni żadnych postępów.

Wskazówka eksperta:

Niektóre zespoły wykorzystują minutniki, aby utrzymać wszystkich w ryzach. Inne rzucają piłką między członkami zespołu, aby skupić uwagę wszystkich. Wiele rozproszonych zespołów korzysta z wideokonferencji lub czatu grupowego, aby rozwiązać kwestię odległości. Twój zespół jest wyjątkowy — więc Twoje spotkania stand-up też powinny!

Przegląd sprintu

Przegląd sprintu, zwany także przeglądem iteracji, to spotkanie zespołu scrumowego w celu omówienia, co udało się osiągnąć podczas sprintu. Zespół deweloperski pokazuje interesariuszom i członkom zespołu, które elementy backlogu są „Gotowe”, a następnie osoby te mogą wyrazić opinię.

Uczestnicy: zespół programistyczny, Scrum Master, product owner.

Kiedy: Na końcu sprintu.

Czas trwania: zazwyczaj 45 minut na każdy tydzień iteracji, np. 90-minutowa retrospektywa po dwutygodniowym sprincie.

Ramy postępowania Agile: Scrum i Kanban. Zespoły Scrum przeprowadzają retrospektywy sprintów ze stałą częstotliwością. Przeprowadzane od czasu do czasu retrospektywy mogą być korzystne także dla zespołów Kanban.

Cel: Przegląd sprintu jest okazją do zaprezentowania pracy zespołu. Może on przybierać luźny format, np. „piątków demonstracyjnych”, lub bardziej oficjalną strukturę spotkania scrumowego. Jest to czas, w którym zespół świętuje swoje dokonania, demonstruje prace zrealizowane w trakcie iteracji oraz gromadzi opinie bezpośrednio od interesariuszy projektu. Należy pamiętać, że praca powinna mieć formę, którą da się zademonstrować, oraz powinna spełniać kryteria jakości zdefiniowane przez zespół jako stan ukończenia. Należy ją również przygotować do zaprezentowania w trakcie przeglądu.

Wskazówka eksperta:

W Atlassian stawiamy na swobodne podejście do przeglądów sprintów i nadajemy im uroczystą atmosferę. Zbieramy się wokół biurka członka zespołu i oglądamy prezentowaną demonstrację nowej funkcji. Nierzadko oklaski słychać w całym biurze!

Retrospektywa sprintu

Retrospektywa sprintu to spotkanie mające na celu sprawdzenie, co udało się podczas sprintu, a co można poprawić. Zespoły zwinne mogą w szczególności przeglądać dynamikę zespołu, procesy i narzędzia, a następnie tworzyć plany poprawiające sposób działania zespołu.

Przedstawiamy porady strategiczne dla zespołów dotyczące prowadzenia retrospektyw.

Uczestnicy: zespół programistyczny, Scrum Master, product owner.

Kiedy: Na końcu sprintu.

Czas trwania: zazwyczaj 45 minut na każdy tydzień iteracji, np. 90-minutowa retrospektywa po dwutygodniowym sprincie.

Ramy postępowania Agile: Scrum i Kanban. Zespoły Scrum przeprowadzają retrospektywy sprintów ze stałą częstotliwością. Przeprowadzane od czasu do czasu retrospektywy mogą być korzystne także dla zespołów Kanban.

Cel: W metodyce Agile chodzi o szybkie uzyskiwanie informacji zwrotnych, które pozwalają ulepszyć produkt i poprawić kulturę programistyczną. Retrospektywy pomagają zespołowi zrozumieć, co poszło dobrze, a co nie zadziałało.

Retrospektywy to nie czas na narzekania bez podejmowania konkretnych czynności. Korzystaj z retrospektyw, aby zorientować się, co się sprawdza w zespole, aby jego członkowie mogli nadal koncentrować się na tych obszarach. Te spotkania pozwalają również stwierdzić, co nie działa poprawnie, i znaleźć twórcze rozwiązania oraz opracować stosowny plan działania. Ciągłe doskonalenie jest tym, co podtrzymuje i napędza rozwój w zespole Agile, a retrospektywy odgrywają w tym procesie kluczową rolę.

Wskazówka eksperta:

Nie należy rezygnować z retrospektyw, nawet jeśli sprawy w zespole mają się dobrze. Retrospektywy dostarczają zespołowi ciągłych wskazówek, które pozwalają jego członkom działać sprawnie.

Wnioski…

Niektórym wydaje się, że wydarzenia Agile w magiczny sposób sprawią, że zespół stanie się zwinny. Mylą się. Zwinność zespołu opiera się na solidnych praktykach inżynierskich, taktycznym i strategicznym podejściu do zmiany oraz wspaniałej współpracy zespołowej. Wydarzenia Agile po prostu ułatwiają komunikację w zespole.

Chcesz zacząć? Dowiedz się, jak korzystać ze sprintów w Jira

Następny
Listy zadań