Sprinty Scrum

Sprint to krótki, ograniczony czasowo okres, w trakcie którego zespół Scrum pracuje nad ukończeniem konkretnej ilości pracy.

Max Rehkopf Autor: Max Rehkopf
Przeglądaj tematy

Czym są sprinty w zarządzaniu projektami?

Sprint to krótki, ograniczony czasowo okres, w trakcie którego zespół Scrum pracuje nad ukończeniem konkretnej ilości pracy. Sprinty stanowią esencję metodyki Scrum i metodyk Agile w ogóle, a właściwe zorganizowanie sprintów ułatwi zespołowi Agile dostarczanie lepszego oprogramowania z większym spokojem.

„W przypadku Scrum produkt jest tworzony podczas serii iteracji zwanych sprintami, które pozwalają podzielić duże, złożone projekty na mniejsze fragmenty” — twierdzi Megan Cook, dyrektor ds. produktu Jira w Atlassian.

Dwie strzałki ilustrujące sprint Scrum i proces ciągłej iteracji.

Wielu utożsamia sprinty Scrum z tworzeniem oprogramowania według metodyki Agile w tak dużym stopniu, że uznaje, iż Scrum i Agile to w istocie to samo. A tak nie jest. Agile stanowi zestaw zasad, natomiast Scrum to ramy postępowania, dzięki którym realizuje się pracę.

Liczne podobieństwa między wartościami Agile i procesami Scrum prowadzą do wyraźnych skojarzeń. Sprinty pomagają zespołom przestrzegać właściwej dla metodyki Agile zasady „częstego dostarczania działającego oprogramowania”, a także postępować zgodnie z właściwą dla metodyki Agile wartością „reagowania na zmiany względem planu”. Obowiązujące w Scrum wartości przejrzystości, kontroli i adaptacji stanowią uzupełnienie metodyki Agile i zajmują centralne miejsce w koncepcji sprintów.

Przewodnik Scrum zawiera solidne, teoretyczne podstawy do dyskusji na temat sprintów. Naszym celem jest wzbogacenie tematu o ciekawe akcenty poprzez przedstawienie najlepszych praktyk stosowanych przez osoby, które wykonują tę pracę każdego dnia.

Jak planować i realizować sprinty Scrum

Schemat przedstawiający etapy sprintu Scrum: planowanie sprintu, codzienny scrum, przegląd sprintu i analiza retrospektywna sprintu

Ekipa odpowiedzialna za Scrum naprawdę pomyślała o wszystkim. Aby zaplanować nadchodzący sprint, organizujesz spotkanie dotyczące planowania sprintu! Planowanie sprintu to oparte na współpracy wydarzenie, w trakcie którego zespół odpowiada na dwa podstawowe pytania: jakie prace można wykonać w tym sprincie i jak wybrana praca zostanie wykonana?

Wybór odpowiednich elementów pracy do sprintu jest wspólnym wysiłkiem podejmowanym przez product ownera, scrum mastera i zespół tworzący oprogramowanie. Product owner omawia cel planowanego sprintu i elementy backlogu produktu, których realizacja zagwarantuje osiągnięcie celu sprintu.

Następnie zespół planuje, w jaki sposób będzie realizować poszczególne pozycje backlogu, aby miały stan „Gotowe” przed końcem sprintu. Wybrane elementy prac oraz plan ich wykonania nazywa się zbiorczo backlogiem sprintu. Pod koniec planowania sprintu zespół jest gotowy do rozpoczęcia pracy nad jego backlogiem, przenosząc poszczególne elementy z backlogu kolejno do obszarów „W toku” i „Gotowe”.

Podczas sprintu zespół melduje o postępach w realizacji prac w trakcie codziennego scrumu lub spotkania standup. Jego celem jest zwrócenie uwagi na wszelkie blokery i trudności, które mogłyby wpłynąć na możliwość osiągnięcia celu sprintu przez zespół.

Po zakończeniu sprintu zespół demonstruje w trakcie przeglądu sprintu, co udało się zrealizować. To dla Twojego zespołu okazja do zaprezentowania swojej pracy interesariuszom i innym członkom zespołu, zanim trafi ona do produkcji.

Podsumuj cykl sprintu podczas mojego ulubionego spotkaniem, jakim jest retrospektywa sprintu. Stanowi ona dla Twojego zespołu okazję do zidentyfikowania obszarów poprawy na potrzeby kolejnego sprintu. To przygotuje Was na rozpoczęcie kolejnego cyklu sprintu. Do dzieła!

Zalecenia i przeciwwskazania

Nawet po opanowaniu podstaw większość zespołów potyka się, gdy rozpoczyna się sprint. Megan Cook podsumowuje tę dyskusję kilkoma zaleceniami i przeciwwskazaniami, jakie udało jej się zebrać w ciągu wielu lat.

Zalecenia:

 • Upewnij się, że zespół wyznacza i rozumie cel sprintu, oraz ustal sposób pomiaru jego sukcesu. Jest to klucz do synchronizacji działań wszystkich zaangażowanych osób w drodze do osiągnięcia wspólnego celu.
 • Upewnij się, że backlog jest dobrze uporządkowany, a priorytety i zależności są właściwe. Może to stanowić duże wyzwanie, a nieprawidłowe zarządzanie backlogiem może sprawić, że cały proces zejdzie na niewłaściwe tory.
 • Upewnij się, że masz dobrą wiedzę na temat prędkości, i uwzględniasz przy jej ustalaniu takie elementy, jak urlopy i spotkania zespołowe.
 • Wykorzystaj spotkanie dotyczące planowania sprintu, aby zwrócić uwagę na najważniejsze szczegóły prac, które trzeba zrealizować. Zachęcaj członków zespołu do nakreślenia zadań do wszystkich historyjek i błędów oraz zadań wchodzących w skład sprintu.
 • Pozostaw prace, w przypadku których nie będziesz w stanie zrealizować zależności, takich jak prace wykonywane przez inny zespół, projekty czy zatwierdzenia działu prawnego.
 • Wreszcie, po podjęciu decyzji lub sporządzeniu planu, upewnij się, że ktoś zapisze te informacje w narzędziu do zarządzania projektami lub współpracy, takim jak system Jira. W ten sposób inni będą mogli w późniejszym czasie zapoznać się zarówno z samą decyzją, jak i uzasadnieniem.

Dążąc do perfekcji w stosowaniu ram postępowania Scrum przy wykorzystaniu tych zaleceń, należy uważać na kilka niebezpieczeństw:

Przeciwwskazania:

 • Nie planuj zbyt wielu historyjek, nie przeszacowuj prędkości ani nie uwzględniaj zadań, których nie da się ukończyć w trakcie sprintu. Nie chcesz skazywać siebie ani swojego zespołu na porażkę.
 • Nie zapominaj o jakości i długu technicznym. Zaplanuj czas na prace związane z zapewnianiem jakości i prace niedotyczące bezpośrednio funkcji, takie jak naprawa błędów i kontrola stanu technicznego.
 • Nie dopuść do rozmycia obrazu prac zawartych w sprincie w oczach zespołu. Zaprezentuj wszystko dokładnie i nie koncentruj się nadmiernie na szybkości, postaw raczej na zapewnienie, aby wszyscy zmierzali w tym samym kierunku.
 • Nie podejmuj się również dużej liczby prac obarczonych nieznanym lub wysokim ryzykiem. Podziel na części duże lub obarczone dużą dozą niepewności historyjki i nie bój się pozostawić części prac na kolejny sprint.
 • Jeśli dochodzą do Ciebie wyrazy obaw ze strony zespołu dotyczące prędkości, prac obarczonych dużą dozą niepewności lub takich, które według zespołu są większe niż szacowano, nie ignoruj ich. Ustosunkuj się do problemu, a w razie potrzeby wprowadź modyfikacje.

Zoptymalizuj sprinty za pomocą automatyzacji

Po opanowaniu sposobu działania sprintów możesz zoptymalizować procesy za pomocą automatyzacji. Oto trzy spośród najczęściej stosowanych reguł automatyzacji używanych w przypadku sprintów w systemie Jira.

 1. Wysyłaj cotygodniową wiadomość na platformie Slack z listą zgłoszeń w sprincie, które wciąż pozostają otwarte. Przejdź do reguły.
 2. Przypisuj zaległe zgłoszenia do kolejnego sprintu po zakończeniu bieżącego. Przejdź do reguły.
 3. Przenoś zgłoszenia do następnego bieżącego sprintu, gdy stan zgłoszenia zmieni się na „W toku”, a dotychczasowy sprint będzie pusty. Przejdź do reguły.

Zapoznaj się z tymi regułami automatyzacji oraz ponad setką innych w bibliotece szablonów Jira Automation.

Przejdź do biblioteki

Dowiedz się więcej na temat sprintów

Sprinty są tak dobrze znane (i tak skuteczne!), że często postrzega się je jako pierwszy krok na drodze do osiągnięcia większej zwinności. Jak się przekonaliśmy, opanowanie sprintów wymaga dokładnego zrozumienia szeregu koncepcji dotyczących Scrum i Agile, które bazują na sobie nawzajem. Zachęcamy do skorzystania z innych naszych artykułów na temat Scrum, które pomogą Ci usystematyzować wiedzę i wykonać kolejny krok na drodze do scrumowego raju.

Możesz z łatwością sprawnie rozpocząć, planując swój sprint (z uwzględnieniem zaleceń i odradzanych działań) z naszym szablonem Scrum, który zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby planować i śledzić pracę w sprintach oraz zarządzać nią w ten sposób. Dowiedz się również, jak korzystać ze sprintów w Jira.