Rozwój nowego produktu — wyjaśnienie 7-etapowego procesu

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Dostarczanie innowacyjnych produktów pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną, ale utrzymanie tej przewagi wymaga ciągłego dostarczania nowych produktów, które nadążają za zmieniającymi się potrzebami klientów. Rozwój nowych produktów jest kluczem do budowania i zachowania udziału w rynku oraz utrzymania lojalności klientów.

Czym jest rozwój nowego produktu?

Rozwój nowego produktu to kompleksowy proces tworzenia produktu, który nigdy wcześniej nie został wprowadzony na rynek — od pomysłu do koncepcji, przez prototypowanie, opracowywanie, testowanie po wprowadzanie na rynek. Obejmuje on przygotowanie strategii produktu i planu rozwoju, aby skutecznie prowadzić wielofunkcyjne zespoły i interesariuszy przez cały proces.

W przeciwieństwie do ulepszeń i uaktualnień, które polegają na modyfikowaniu i doskonaleniu istniejących produktów, rozwój nowych produktów wymaga zmierzenia się ze szczególnym wyzwaniem, jakim jest zaprojektowanie i dostarczenie zupełnie nowych produktów. W tym artykule omawiamy siedem etapów rozwoju nowego produktu, przykładowe wyzwania, przed którymi stają zespoły Agile, i sposoby na odniesienie sukcesu.

Siedem etapów rozwoju produktu

Skuteczne tworzenie oprogramowania zgodne metodyką Agile wymaga starannego planowania i stosowania dobrych praktyk zarządzania projektami. Siedem etapów rozwoju nowego produktu pozwoli Ci przejść przez cały ten proces dzięki podziałowi prac na etapy lub kroki.

1. Tworzenie pomysłów

Każdy nowy produkt bierze swój początek od problemu i pomysłów na jego rozwiązanie. Pomysły mogą pochodzić z samej firmy, na przykład z zespołu obsługi klienta, lub z zewnątrz, na przykład być efektem badania klientów i rynku. Na tym etapie ważne jest, aby zebrać wszystkie pomysły bez dzielenia ich na lepsze i gorsze. Im więcej pomysłów zostanie poddanych burzy mózgów, tym lepiej.

Produkty takie jak Jira Product Discovery pomagają zespołom produktowym uporządkować chaos, który powstaje przy dużej liczbie zgłaszanych pomysłów. Na poparcie pomysłów można gromadzić między innymi dane, opinie klientów, informacje dotyczące sprzedaży czy zgłoszenia wsparcia, aby pomóc w określeniu tego, na czym zespół produktowy powinien się skupić, tworząc ciągłe pętle informacji zwrotnych. Pomysły najlepiej tworzy się zespołowo, czego efektem jest opracowanie podstawowych elementów nowego produktu.

W ustalaniu priorytetów pomysłów pomocne są metody takie jak SWOT czy analiza konkurencji, gdyż dzięki nim nie musisz działać metodą prób i błędów. Dokładne zrozumienie, gdzie leżą możliwości, i znajomość konkurencji mogą pozwolić na wypracowanie rewolucyjnych pomysłów.

2. Odsiewanie pomysłów

Zespoły Agile mogą korzystać z matryc Jira Product Discovery, aby wyświetlić wiele pomysłów w oparciu o takie kryteria, jak wpływ, wysiłek i poziom pewności, zanim ocenią i wybiorą pomysły, które mają przejść do następnego etapu. Gromadzenie i porządkowanie pomysłów na produkty w scentralizowanym narzędziu ułatwia zespołom produktowym ustalić, które pomysły lub funkcje będą miały największy wpływ.

Doskonałym sposobem na wyłonienie najlepszych pomysłów jest ich ocena zgodnie z wysiłkiem potrzebnym do rozwoju produktu w porównaniu z ogólnym wpływem rozwiązania. Szablony SWOT i analizy konkurencji z kroku 1 mogą stanowić podstawę do ustalania priorytetów.

Mogą także pojawić się pomysły, które po prostu nie są odpowiednie dla danego nowego produktu, ale mogą sprawdzić się w przypadku przyszłych produktów i celów zespołu. Odsiewanie pomysłów nie jest łatwe, ale dopasowanie każdego dobrego pomysłu do wyznaczonych celów i porównanie jego wpływu z innymi pomysłami pozwala wyłonić możliwości o największym potencjale.

3. Tworzenie strategii produktowej

Po wybraniu pomysłów na rozwój nowego produktu nadchodzi czas na opracowanie strategii produktowej. Jest to krótka definicja potrzeby, którą ma zaspokoić nowy produkt. Dobra strategia produktowa uwzględnia wizję, rynek docelowy lub użytkownika, pozycję w branży, cechy i korzyści oraz wartość, jaką nowy produkt przynosi firmie. Ten etap polega na przygotowaniu klarownej definicji wymagań.

Confluence oferuje szablon planu strategicznego, który pomaga udoskonalić komunikowanie strategii, wyeliminować niejednoznaczność i jasno wskazać cel. Szablon wymagań Confluence przeprowadzi Cię z kolei przez proces określania celów i wskaźników sukcesu, tworzenia listy założeń i opcji ich realizacji oraz dodawania dokumentacji pomocniczej. Wysiłki te obejmują opracowywanie prototypów i walidację z udziałem klientów, dzięki czemu tworzony produkt będzie spełniał ich oczekiwania.

4. Tworzenie planu rozwoju produktu

Plan działań dotyczący produktu to plan postępowania. Określa on funkcjonalność i harmonogramy wydań produktu oraz pomaga zarządzać rozwojem nowego produktu. Jest to podstawowe narzędzie komunikacji w zakresie krótko- i długoterminowych działań zgodnych z celami biznesowymi. Plan działań dotyczący produktu to wspólne pojedyncze źródło rzetelnych informacji, przedstawiające wizję, kierunek, priorytety i postępy produktu w miarę upływu czasu. Dzięki przygotowaniu dobrego planu działań dotyczącego produktu cały zespół może pracować razem i podążać w tym samym kierunku (wypróbuj szablon planu działań dotyczącego produktu). Plan ułatwia także sprawdzenie stanu prac w dowolnym momencie w całym cyklu rozwoju produktu.

Zespoły produktowe korzystające z Jira Product Discovery mogą następnie udostępnić swoją strategię produktową przy użyciu zawsze aktualnych, niestandardowych planów rozwoju, aby pokazać, które pomysły trafią do realizacji, kiedy i dlaczego.

5. Prototypowanie

Czas wprowadzenia na rynek ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych produktów, a zdolność do szybkiego tworzenia prototypów i opracowywania produktów pozwala uzyskać rozwiązania o wysokim potencjale. Integracja Jira Product Discovery z narzędziami programistycznymi, takimi jak Jira, umożliwia łatwe i płynne połączenie całego cyklu życia dostarczania oprogramowania.

6. Testowanie

Usterki i wnioski o zmiany są nieodłącznym elementem rozwoju nowego produktu, jednak precyzyjne śledzenie i zarządzanie zgłoszeniami sprawia, że wszyscy członkowie zespołu są odpowiednio poinformowani, zorganizowani i pracują zgodnie z harmonogramem. Testowanie może obejmować zarówno wewnętrzne zespoły zapewniania jakości (QA), jak i klientów i użytkowników końcowych zaangażowanych w testy alfa, beta lub testy akceptacji użytkowników. Jira jest wiodącym narzędziem, którego zespoły Agile używają do testowania, między innymi dlatego, że optymalizuje przepływ pracy QA dzięki pisaniu skryptów testowych i zarządzaniu nimi, śledzeniu przypadków testowych i zarządzaniu usterkami.

Szablon planu rozwoju produktu z poprzedniego kroku wraz z innymi szablonami planowania projektów Confluence także dostarczają danych do testowania i pomagają w uwzględnieniu wszystkich elementów.

7. Wprowadzanie produktu na rynek

Masz tylko jedną szansę, by zrobić dobre pierwsze wrażenie, dlatego wprowadzenie nowego produktu na rynek wymaga starannego planowania i dostarczenia. Każdy krok zwiększa szansę sukcesu. Pomaga w tym szablon wprowadzenia produktu na rynek dostępny w Confluence.

Ponadto zespoły sprzedażowe i marketingowe, HR i prawne już wykorzystują strategię produktową i plan działań, aby dostosować komunikaty, określić możliwości i zadbać o zgodność z przepisami. Korzystając z Jira, mogą bezproblemowo łączyć swoją pracę z działaniami zespołu produktowego. Nasze rozwiązanie oferuje ulepszony interfejs użytkownika i integrację z narzędziami, których zespoły używają na co dzień, takimi jak wykresy Gantta i arkusze kalkulacyjne.

4 główne rodzaje rozwoju produktu

Wyróżniamy cztery rodzaje rozwoju produktu:

  • Rozwój nowych produktów: Chodzi o produkty, które nie zostały wcześniej wprowadzone na rynek, takie jak aplikacje, które umożliwiają nowatorskie rozwiązywanie problemów klientów.
  • Nowe kategorie produktów: Produkty te mogą nie być nowością na rynku, ale są nowe dla firmy, która je opracowuje. Przykładowo firma programistyczna może rozszerzyć swoją ofertę o produkty w kategorii, którą obecnie tworzy, jak dodanie rachunkowości podatkowej do portfela aplikacji do zarządzania finansami osobistymi.
  • Rozszerzenia linii produktów: Stanowią one rozszerzenie oferty produktów w ramach istniejącego asortymentu organizacji, na przykład poprzez dodanie nowych branż do danej kategorii. Przykładowo firma tworząca oprogramowanie księgowe dla branży budowlanej może zdecydować o rozszerzeniu swojej oferty na branżę lotniczą.
  • Ulepszenia produktów: Są to nowe funkcje i możliwości w ramach istniejących produktów. Firmy zazwyczaj projektują je, aby zaoferować klientom nową lub dodaną wartość. Ulepszenia stanowią reakcję na zmiany na rynku, problemy z wydajnością lub nowe produkty konkurencji.

Przykład rozwoju nowego produktu

Niezależnie od tego, czy tworzysz nowy produkt, który nie był dotychczas obecny na rynku, czy też rozbudowujesz istniejącą aplikację w celu dostosowania jej do nowych lokalizacji geograficznych, musisz mieć świadomość, ile czasu potrzeba na jego opracowanie.

Analizy w systemie Jira pomagają zespołowi w podejmowaniu decyzji opartych na danych na podstawie ich własnych historycznych postępów. Mogą one dotyczyć dowolnego aspektu procesu rozwoju produktu i zapewniać możliwości ciągłego doskonalenia w każdym nowym projekcie rozwoju produktu.

3 wyzwania dla zespołów podczas rozwoju nowego produktu

Doskonałe narzędzia pomagają uporać się z wyzwaniami dotyczącymi rozwoju nowych produktów. Dzięki zrozumieniu tych wyzwań i sposobów ich rozwiązania zespół może zyskać dobre podstawy do udanego wprowadzenia produktu na rynek.

1. Zdefiniowanie jasnych wymagań

Kiedy ważna jest szybkość, wymagania często stają się sztywnym zestawem instrukcji. Chociaż jasne wymagania są potrzebne, zespoły Agile muszą rozumieć klienta i mieć dla niego empatię. Zaangażuj różnych członków zespołu w działania związane z gromadzeniem wymagań, takie jak wywiady z klientami. Kiedy projektanci, programiści i specjaliści ds. QA mają wspólny pogląd na historyjki użytkowników, mogą szybciej i dokładniej generować wyniki bez konieczności przestrzegania sztywnych reguł.

Szablon wymagań Confluence umożliwia rejestrowanie i aktualizowanie założeń, przypadków użycia, projektu UX i zakresu.

2. Szacowanie wysiłku związanego z rozwojem produktu

Praca w oparciu o realistyczne osie czasu projektu jest niezbędna do wprowadzania nowych produktów na rynek i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Jednak szacowanie zadań związanych z rozwojem produktu jest niezwykle trudne, a rozwój nowych produktów bywa jeszcze trudniejszy. Poprawę dokładności szacowania można uzyskać poprzez podział prac na mniejsze zadania. Zapewniają one większą elastyczność, jeśli chodzi o przypisywanie zasobów, a także minimalizują wpływ ewentualnych opóźnień na cały projekt.

Wiele zespołów Agile odchodzi od tradycyjnych szacunków na rzecz punktów historyjek — jednostek pozwalających mierzyć wysiłek potrzebny zespołom do pełnego wdrożenia historyjki użytkownika. Historyjka użytkownika to oparte na danych wyjaśnienie określonej funkcji z perspektywy użytkownika. Dzięki Jira zespoły Agile mogą śledzić punkty historyjek, analizować wyniki i szybko modyfikować szacunki.

3. Odizolowane narzędzia

Współpraca jest kluczowa dla sukcesu Twojego zespołu i sukcesu opracowywanych przez niego produktów. Zespoły programistyczne korzystają z różnych specjalistycznych narzędzi, na przykład narzędzi do projektowania wizualnego w celu tworzenia makiet i aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych w celu prowadzenia rozmów w ramach zespołu. Żadne pojedyncze narzędzie nie jest jednak w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb zespołu programistycznego w zakresie specjalistycznych funkcji. Jira Product Discovery i Jira integrują się z szeroką gamą specjalistycznych narzędzi programistycznych, umożliwiając łatwe gromadzenie i wykorzystywanie ważnych informacji.

Jak długo trwa rozwój nowych produktów?

Czas rozwijania nowego produktu może się znacznie różnić w zależności od złożoności danego produktu. Przykładowo opracowanie aplikacji, która bezpiecznie przetwarza płatności kartą kredytową, może zająć więcej czasu niż stworzenie oprogramowania do śledzenia statystyk ćwiczeń fizycznych. Istnieje jednak kilka wskazówek, które pomagają skrócić czas wprowadzania produktu na rynek przy jednoczesnym zachowaniu jego wysokiej jakości.

Porady ekspertów Atlassian dotyczące rozwoju nowych produktów

Zrozumienie klienta

Za punkt wyjścia obierz potrzeby klienta. Przeprowadzenie na początkowym etapie wywiadów z klientami i zebranie danych pomaga wypracować jasną strategię produktu. Cały zespół powinien rozumieć problem klienta, który próbuje rozwiązać. Pozwala to zespołowi trzymać się jasnej strategii podczas podejmowania decyzji dotyczących rozwoju produktu.

Wspieranie współpracy zespołowej

Gdy zespół ma narzędzia do płynnej współpracy, tworzenie pomysłów, ustalanie priorytetów i rozwiązywanie problemów staje się znacznie łatwiejsze. W skład dzisiejszych zespołów ds. rozwoju produktów wchodzi wiele osób z różnych działów. Najlepszym sposobem na uniknięcie izolacji i zapewnienie działania zespołowego jest współpraca, szacunek i autentyczne docenianie wzajemnego wkładu. Pomagają w tym scentralizowane narzędzia, takie jak Jira Product Discovery i Jira.

Zdefiniowanie wymagań

Dobra specyfikacja produktu określa cel, czyli do czego produkt jest potrzebny klientowi, oraz wymagania techniczne i funkcjonalne pozwalające to osiągnąć, makiety projektowe, a nawet plany wydania. Opracowanie tego niezbędnego dokumentu wymaga czasu, ale jest warte wysiłku, gdyż pozwala zespołom udoskonalić i doprecyzować niejasne wymagania oraz prowadzić skoordynowane prace zgodnie z zakresem projektu.

Optymalizacja przydzielania zasobów

Przydzielanie zasobów należy do najtrudniejszych aspektów rozwoju nowych produktów, dlatego zanim zaczniesz, musisz mieć dokładnie określony plan rozwoju. Musisz określić zadania zawarte w projekcie, zależności między nimi oraz potrzebne zasoby. Wizualne przepływy pracy pomagają zespołom ustalić, kiedy zasoby są niedostateczne lub nadmiernie wykorzystywane. Mogą również wskazywać na wąskie gardła i przeszkody, dzięki czemu można umożliwić zespołom szybkie przeorganizowanie się i skupienie na celu projektu.

Jira ułatwia rozwój nowych produktów

Jira zapewnia skuteczne narzędzia zespołom zajmującym się rozwojem nowych produktów, które mogą współpracować i zarządzać zadaniami od prac koncepcyjnych po wprowadzenie produktu na rynek. Zespoły Agile wybierają Jira jako wiodące rozwiązanie do rozwoju nowych produktów.

Jira Product Discovery to dedykowane narzędzie, które pomaga zespołom na kluczowych etapach rozwoju produktu. Pomaga ono zespołom Agile zbierać pomysły i ustalać ich priorytety oraz koordynować wszystkie prace zgodnie z planami rozwoju produktów.

Dzięki matrycom i kryteriom Jira Product Discovery pozwala łatwo wybierać pomysły, które mają być realizowane, znacznie usprawniając w ten sposób proces rozwoju produktu.