Close

Przegląd analiz w Jira

Czym są analizy?

W Jira analizy pomagają zespołowi w podejmowaniu decyzji opartych na danych bez opuszczania bieżącego kontekstu. Dane do analiz są czerpane z tablic i projektów Jira, a na ich podstawie generowane są zagregowane widoki ilustrujące historię postępów zespołu. Analizy są obecnie dostępne dla wskaźników Scrum w projektach zarządzanych zarówno przez firmę, jak i zespół.

Obejrzyj 20-minutowe webinarium na temat analiz w Jira:


Czym są analizy backlogu?

Te analizy zapewniają wsparcie Tobie i Twojemu zespołowi przy podejmowaniu decyzji opartych na danych podczas sesji planowania sprintów i retrospektyw, a wszystko to w kontekście widoku backlogu.

Analiza zaangażowania w ramach sprintu

Ta analiza pozwala monitorować obciążenie pracą w trakcie sprintu na podstawie wyników ostatnich pięciu sprintów i dostarcza informacji o tym, czy zobowiązania podjęte przed zespół nie są zbyt niskie lub wygórowane, biorąc pod uwagę obliczony cel. Ta analiza bazuje na ustawieniu oszacowania włączonym w projekcie.

Analiza podziału według typów zgłoszeń

Ta analiza pomaga zespołowi lepiej zrozumieć różne rodzaje prac (np. błędy, zadania, dług technologiczny), których podejmuje się zespół, aby zyskać pewność, że kieruje się on dobrze zrównoważonymi priorytetami zgodnymi z celami ogólnymi.

Dowiedz się więcej o analizach backlogu w projektach zarządzanych przez firmę i projektach zarządzanych przez zespół.


Czym są analizy tablic?

Te analizy dają Tobie i Twojemu zespołowi możliwość podejmowania decyzji opartych na danych dotyczących kondycji i zakresu bieżącego sprintu, aby mieć pewność, że prace zgodnie z planem.

Analiza postępu sprintu

Analiza postępu sprintu ilustruje, jak bieżący sprint zbliża się do osiągnięcia założonego celu. Dzięki tej analizie zespół może poznać, jaki odsetek prac ma określony status, np. jaki jest odsetek prac ukończonych, w toku lub oczekujących na rozpoczęcie. Ta analiza to szybki sposób na zapoznanie się z postępem sprintu w trakcie spotkania stand-up z zespołem bez konieczności sięgania do szczegółowych raportów.

Analiza spalania

Analiza spalania ma na celu udostępnienie możliwości raportu spalania bezpośrednio w kontekście sprintów, aby ułatwić podejmowanie szybszych decyzji oraz diagnozowanie problemów bez konieczności sięgania do raportów. Już na pierwszy rzut oka analiza spalania pozwala dostrzec, które prace zostały zakończone i ile łącznie pozostało pracy, co ułatwia przewidywanie prawdopodobieństwa ukończenia sprintu przez zespół w dostępnym czasie.

Analiza zgłoszeń wymagających uwagi

Ta analiza pomoże Twojemu zespołowi szybko sprawdzić, które zgłoszenia utknęły, które są blokowane, a które oznaczono jako wymagające uwagi. Zapoznając się z tą analizą w trakcie codziennego spotkania stand-up, Twój zespół może szybciej realizować prace, koncentrując się na zgłoszeniach, które mogą negatywnie wpłynąć na prędkość sprintu, jeśli nie zostaną szybko rozstrzygnięte.

Analiza postępu epiku

Analiza postępu epiku ułatwia zespołowi połączenie pracy wykonywanej w ramach sprintu z większymi epikami. Może to oznaczać, że sprint obejmuje jedynie zgłoszenia związane z jednym epikiem, ale równie dobrze zespół mógł zdecydować się na podział i podjęcie wyzwania polegającego na dodaniu do sprintu prac przyczyniających się do realizacji wielu epików. Monitorując postęp epiku, zespół będzie w stanie zrozumieć, jak bieżący sprint wpisuje się w postępy nad realizacją szerszych celów.

Dowiedz się więcej o analizach tablic.