Close

Przegląd projektów Jira Software

Czym jest projekt Jira?

Zazwyczaj projekt można zdefiniować jako zbiór zadań, które należy wykonać, aby osiągnąć określony wynik. W Jira Software projekt można traktować jako kontener przeznaczony do porządkowania i śledzenia tych zadań (lub zgłoszeń) w całym zespole.

Projekt Jira Software jest wysoce konfigurowalny i można go łatwo dostosować, aby odzwierciedlał strukturę organizacyjną, przepływ pracy lub poziom dojrzałości w zakresie metodyk Agile, co sprawia, że jest jedynym narzędziem, które można dopasować do unikatowego sposobu pracy zespołu. Twój zespół może wykorzystać projekt Jira do śledzenia i rozwiązywania błędów, uruchomienia nowej funkcji i nie tylko.

Swoje projekty możesz znaleźć na górnym pasku nawigacji w menu rozwijanym „Projekty”.

Zrzut ekranu przeglądu projektów

Jakie są kluczowe elementy projektu Jira?

Jak w przypadku każdego projektu, istnieją zadania, które trzeba wykonać, ludzie, dzięki którym wszystko się dzieje, i procesy pomagające w realizacji tych prac.

 1. Zgłoszenia — projekty Jira to ogólne cele, które podzielono na małe, łatwe do zrealizowania elementy prac nazywane zgłoszeniami.
 2. Ludzie — Jira Software ułatwia zespołom planowanie i śledzenie pracy, dzięki czemu mogą osiągnąć więcej razem. Zaproś użytkowników do swojego projektu Jira, aby rozpocząć współpracę.
 3. Przepływy pracy — Projekty Jira są skonstruowane tak, aby odpowiadały procesowi (lub przepływowi pracy), który pozwoli zrealizować zgłoszenie od momentu jego utworzenia aż do ukończenia. Te przepływy pracy można tworzyć tak, aby pasowały do unikatowego sposobu pracy Twojego zespołu.

Czym są szablony projektów Jira?

Jira Software oferuje kilka szablonów projektów, które pomagają zespołom szybko rozpocząć pracę, korzystając z projektów dostosowanych do konkretnego zespołu (np. HR lub programistycznego) bądź przypadku użycia. Te szablony obejmują wstępnie skonfigurowane typy zgłoszeń, przepływy pracy oraz inne odpowiednie funkcje. Dwa z naszych najpopularniejszych szablonów to szablony Kanban i Scrum. Przejdź do biblioteki szablonów Jira Software

Szablon Kanban pozwala zwizualizować pracę za pomocą zaawansowanej, a jednocześnie prostej w obsłudze tablicy. Jest przeznaczony dla zespołów, które ograniczają ilość prac w toku i koncentrują się na ciągłości przepływu pracy. Szablon Kanban w Jira Software ułatwia zespołom projektowanie i usprawnianie przepływu pracy oraz zarządzanie nim, zapewniając jednocześnie przejrzystość w miarę postępów prac.

Szablon Scrum umożliwia zespołom dzielenie dużych prac na łatwiejsze w zarządzaniu fragmenty. Jest przeznaczony dla zespołów, które dostarczają prace z regularną częstotliwością lub dzielą prace na krótkie, ograniczone czasowo okresy nazywane sprintami. Szablon Scrum umożliwia zespołom także porządkowanie prac i ustalanie ich priorytetów w backlogu i na tablicy, a jednocześnie skoncentrowanie się na szerszej perspektywie dzięki harmonogramowi.


Jakie są typy projektów Jira?

W systemie Jira dostępne są dwa typy projektów: zarządzane przez zespół i zarządzane przez firmę. Podstawową różnicą pomiędzy tymi typami projektów jest sposób administrowania nimi: projekt może być zarządzany na poziomie zespołu lub na poziomie firmy / administratora Jira.

Projekty zarządzane przez zespół

Ogólny opis
Ten typ projektu jest przeznaczony dla zespołów, które potrzebują uproszczonej konfiguracji i większej kontroli nad ich własnymi procesami roboczymi i praktykami w niezależnej przestrzeni. Za zarządzanie projektami zarządzanymi przez zespół odpowiadają administratorzy projektów, co oznacza, że zmiany można wprowadzać bez konieczności korzystania z pomocy administratora Jira.

Uproszczona konfiguracja
Projekty zarządzane przez zespół mają domyślnie uproszczoną konfigurację. Dowolny członek zespołu może je konfigurować i obsługiwać. Projekty zarządzane przez zespół są konfigurowane niezależnie, a zmiany ustawień jednego projektu nie mają wpływu na inne projekty.

Podstawowe funkcje
Nowoczesny sposób korzystania z systemu Jira dla zespołów, które nie potrzebują zaawansowanych funkcji.

 • Oś czasu
 • Wyświetlaj na swojej tablicy tylko zgłoszenia ze swojego projektu
 • Pojedynczy aktywny sprint
 • Podstawowe raporty Agile

Projekty zarządzane przez firmę

Ogólny opis
Ten typ projektu jest przeznaczony dla zespołów, które chcą pracować przy wielu projektach i współpracować z wieloma zespołami w bardziej znormalizowany sposób. Projekty zarządzane przez firmę są zarządzane przez administratorów Jira, którzy promują najlepsze praktyki i procesy organizacyjne, stosując wspólną konfigurację.

Specjalistyczna konfiguracja
Projekty zarządzane przez firmę zapewniają administratorom Jira pełną kontrolę nad konfiguracją, dostosowywaniem i elastycznością. Te projekty są konfigurowane i obsługiwane przez administratorów Jira. Konfiguracja jest udostępniana w różnych projektach.

Zaawansowane funkcje
Wszystkie zalety i funkcje, z których słynie Jira Software.

 • Zaawansowane planowanie (tylko plan Premium)
 • Możliwość dodawania zgłoszeń z innych projektów na tablicy
 • Możliwość uruchamiania równoległych sprintów
 • Kompleksowe raporty Agile