Close
Przewodniki i samouczki dotyczące produktów

Wszytko, co warto wiedzieć o kupowaniu, użytkowaniu i dostosowywaniu rozwiązania Jira Software.

Ilustracja ludzi wchodzących do monitora, na którym wyświetlana jest platforma Jira

Wprowadzenie do Jira — samouczek: 6 podstawowych kroków

Przed rozpoczęciem tego samouczka zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej rozwiązania Jira Software Cloud. Nie zamykaj tej karty podczas rejestracji. Informacje zawarte w tym przewodniku pomogą skonfigurować pierwszy projekt. Możesz śmiało zaczynać, a my zaczekamy.


Krok 1 — tworzenie projektu

 1. W lewym górnym narożniku kliknij ikonę strony głównej Jira ( , , , )
 2. W prawym górnym narożniku kliknij polecenie Utwórz projekt.

Krok 2 — Wybór szablonu

Szablony projektów ułatwiają zespołom szybkie rozpoczęcie pracy, oferując domyślne ustawienia i funkcje dla różnych przypadków użycia. W rozwiązaniu Jira Software Cloud dostępne są dwa typy szablonów projektów:
klasyczny i nowej generacji.

Szablony klasyczne oferują zaawansowane możliwości dostosowania i elastyczność, podobnie jak klasyczne rozwiązanie Jira Software. Szablony nowej generacji reprezentują nowe oblicze środowiska Jira Software, udostępniając uproszczone opcje konfiguracji i dostosowywania.

Zapoznaj się z naszą dokumentacją, aby uzyskać więcej informacji na temat projektów nowej generacji.

Klasyczny

Wszystkie funkcje i opcje, z których znane jest rozwiązanie Jira Software


Ikona scrum

Scrum

Dla zespołów agile pracujących na podstawie backlogu, planujących i szacujących pracę w sprintach oraz regularnie realizujących zadania w oparciu o harmonogram.

Ikona kanban

kanban

Dla zespołów agile monitorujących pracę w sposób ciągły (a nie w sprintach), które skupiają się na zarządzaniu bieżącymi zadaniami (obejmuje opcjonalny backlog kanban).

Ikona śledzenia błędów

Śledzenie błędów

Dla zespołów, które nie potrzebują tablic i wolą zarządzać zadaniami programistycznymi i błędami w widoku listy.

Nowej generacji

Zmienione, przeprojektowane i uproszczone działanie


Nowa ikona scrum

Scrum

Dla zespołów, które chcą mniej czasu poświęcać na przygotowanie i konfigurację. Mogą pracować w oparciu o sprinty, korzystając z przeprojektowanych, uproszczonych rozwiązań.

Nowa ikona kanban

kanban

Dla zespołów, które chcą mniej czasu poświęcać na przygotowanie i konfigurację. Mogą monitorować pracę w sposób ciągły, korzystając z przeprojektowanych, uproszczonych rozwiązań.


Krok 3 — Przygotowanie kolumn

Na tablicy są wyświetlane zgłoszenia z co najmniej jednego projektu, co pozwala dostosować wyświetlanie prac w toku, zarządzanie nimi i tworzenie dotyczących ich raportów. Typ konfigurowanej tablicy zależy od wybranego szablonu projektu (klasyczne tablice Scrum lub Kanban oraz tablice Scrum lub Kanban nowej generacji).

Bez względu na wybraną metodykę Scrum czy Kanban w rozwiązaniu Jira Software można przygotować doskonałą tablicę, która zwiększy produktywność zespołu.

Choć tablice można wszechstronnie konfigurować, sugerujemy, aby na początku skupić się na kolumnach. Zaczynając pracę nad nowym projektem w rozwiązaniu Jira Software, warto przygotować tablicę w taki sposób, aby odzwierciedlała sposób pracy zespołu.

Jeśli nie masz pewności, jaki jest lub powinien być przepływ pracy w Twoim zespole, skorzystaj z tego zasobu, który pomoże Ci rozpocząć.

Aby skonfigurować kolumny tablicy:

 1. Przejdź do tablicy zespołu, wybierając pozycję Aktywne sprinty (w projektach Scrum) lub Tablica Kanban (w projektach Kanban) w menu projektu po lewej stronie.
 2. W prawym górnym narożniku wybierz kolejno Więcej (•••) > Ustawienia tablicy.
Zrzut ekranu z zaznaczonym przyciskiem ustawień

3. Wybierz pozycję Kolumny.

4. Wybierz polecenie Dodaj kolumnę, aby dodać kolumnę dla każdego etapu procesu realizowanego przez zespół.

Przykładowo, jeśli przed zakończeniem zadania wymagane jest przeprowadzenie kontroli jakości, możesz wstawić kolumnę „Kontrola jakości” przed kolumną „Gotowe”.

Prawidłowa konfiguracja kolumn to najważniejszy element przygotowywania tablicy. Powinna ona odzwierciedlać sposób pracy zespołu. Kliknij +, aby dodać kolumnę do tablicy.

Zrzut ekranu z zaznaczonym przyciskiem wstawiania nowej kolumny

Kolejność kolumn można zmienić, przeciągając je.


Krok 4 — Tworzenie zgłoszenia

Zgłoszenia to podstawowe elementy do tworzenia projektów w rozwiązaniu Jira Software. Zgłoszenie może reprezentować story, epic, błąd, funkcję do opracowania oraz wszelkie inne zadania wykonywane w ramach projektu.

Scrum i Kanban to dwa schematy pracy w metodyce zarządzania projektami Agile. W rozwiązaniu Jira Software projekty Scrum i Kanban oferują różne funkcje przydatne zespołom korzystającym z tych schematów.

Zespoły Scrum: W menu projektu po lewej stronie wybierz pozycję Backlog, a następnie kliknij pozycję + Utwórz zgłoszenie, aby utworzyć zgłoszenie i zacząć dodawać zadania do backlogu zespołu.

Zrzut ekranu z zaznaczonym backlogiem

Zespół Kanban: Przejdź do Tablicy Kanban i kliknij symbol + w menu globalnym. Zgłoszenie pojawi się w kolumnie Backlog.

Zrzut ekranu z zaznaczonym przyciskiem tworzenia nowego zgłoszenia na tablicy Kanban

Zarówno zespoły Scrum, jak i Kanban mogą dodawać duże jednostki pracy w swoim harmonogramie. Harmonogram to miejsce, w którym można wizualizować i planować pracę oraz nią zarządzać. Dowiedz się więcej o zarządzaniu pracą w harmonogramie.

 1. W menu projektu wybierz opcję Harmonogram.
 2. Zacznij pisać, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć swój pierwszy epik.
Harmonogramy — zrzut ekranu

Następnie możesz dodać do zgłoszenia mniejsze jednostki pracy. Najedź wskaźnikiem myszy na epik. Kliknij opcję + Dodaj zgłoszenie podrzędne.

Zgłoszenia można konfigurować na wiele sposobów. Dowiedz się więcej na temat tworzenia i konfigurowania zgłoszeń.


Zespół Scrum: W menu projektu po lewej stronie kliknij pozycję Backlog, a następnie + Utwórz zgłoszenie, aby dodać zgłoszenie do backlogu. Możesz też dodać zgłoszenie bezpośrednio do sprintu.

Zrzut ekranu z zaznaczonym przyciskiem tworzenia zgłoszenia

Zespół Kanban: W menu projektu po lewej stronie kliknij pozycję Tablica, umieść wskaźnik myszy nad dowolną kolumną i kliknij symbol +. Jeśli ta funkcja jest włączona, możesz też tworzyć zgłoszenia w obszarze Backlog.

Zarówno zespoły Scrum, jak i Kanban mogą dodawać duże jednostki pracy w swoim harmonogramie. Harmonogram to miejsce, w którym można wizualizować i planować pracę oraz nią zarządzać. Dowiedz się więcej o zarządzaniu pracą w harmonogramie.

 1. W menu projektu wybierz opcję Harmonogram.
 2. Zacznij pisać, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć swój pierwszy epik.
Harmonogramy nowej generacji — zrzut ekranu

Następnie możesz dodać do zgłoszenia mniejsze jednostki pracy. Najedź wskaźnikiem myszy na epik. Kliknij opcję + Dodaj zgłoszenie podrzędne.


Krok 5 — Zapraszanie zespołu

Czas zacząć działać! Po dodaniu wymaganych zadań do tablicy, możesz zacząć zapraszać członków zespołu. Aby to zrobić, najpierw dodaj ludzi do witryny Jira:

 1. W menu projektu po lewej stronie wybierz pozycję Ustawienia projektu.
 2. Wybierz opcję Ludzie.
 3. W prawym górnym narożniku wybierz pozycję Dodaj osoby.
 4. Wyszukaj adres e-mail członka zespołu i wybierz opcję Dodaj.
 1. Przejdź do obszaru Tablica lub Backlog.
 2. Na górze ekranu wybierz opcję Dodaj osoby.
Zrzut ekranu z zaznaczonym przyciskiem dodawania nowej osoby

3. Wyszukaj adres e-mail członka zespołu i kliknij Dodaj.


Krok 6 — Kontynuuj pracę

Po dodaniu zespołu do witryny Jira możecie wspólnie pracować i śledzić postępy zadań. W przypadku projektu Scrum należy utworzyć i rozpocząć sprint, aby śledzić postępy pracy. W projekcie Kanban postępy pracy można śledzić na tablicy. Aby śledzić jednostki pracy, przenoś zgłoszenie pomiędzy kolumnami, podążając za przepływem pracy zespołu.

Porada eksperta: pozostań w kontakcie i kontynuuj pracę bez względu na miejsce i czas dzięki aplikacji Jira Cloud dla systemu iOS lub Android.

Pamiętaj, aby dodawać do zgłoszeń komentarze, tak aby wszyscy członkowie zespołu byli na bieżąco. Dzięki temu praca będzie bardziej otwarta, a komunikacja nie będzie ograniczała się do prywatnych wiadomości e-mail.

Obraz gif prezentujący klasyczną tablicę Jira
Obraz gif prezentujący tablicę Jira nowej generacji

Dodatkowe zasoby

Dodaj zakładkę do tych zasobów, aby wraz z innymi użytkownikami Jira mieć dostęp do regularnie publikowanych informacji na temat nowych funkcji w rozwiązaniu Jira Software Cloud oraz najnowszej dokumentacji.

Naucz się działać w stylu agile z Jira Software

Jira Software Cloud — demonstracja produktu

Poznaj nowości