Close
Przewodniki i samouczki dotyczące produktów

Wszytko, co warto wiedzieć o kupowaniu, użytkowaniu i dostosowywaniu rozwiązania Jira Software.

Ilustracja ludzi wchodzących do monitora, na którym wyświetlana jest platforma Jira

Rozpoczynanie pracy z Jira: 6 pierwszych kroków

Przed rozpoczęciem tego samouczka zarejestruj się, aby móc korzystać z bezpłatnej wersji próbnej rozwiązania Jira Software Cloud. Nie zamykaj tej karty podczas rejestracji. Ze znajdującego się tu przewodnika dowiesz się, jak przygotować swój pierwszy projekt. Możesz śmiało zaczynać, a my poczekamy, aż skończysz. 

Chcesz rozpocząć pracę z Jira Software Server? Przejdź tutaj >> 


Krok 1 — tworzenie projektu

 1. W lewym górnym rogu kliknij ikonę strony głównej Jira (,  ).
 2. Kliknij pozycję Projekty.
 3. W prawym górnym rogu kliknij polecenie Utwórz projekt.

Krok 2 — Wybór szablonu

Szablony projektów ułatwiają zespołom szybkie rozpoczynanie pracy, oferując domyślne ustawienia i funkcje o zróżnicowanych zastosowaniach. W rozwiązaniu Jira Software Cloud dostępne są dwa typy szablonów projektów:
klasyczny i nowej generacji.

Szablony klasyczne oferują zaawansowane możliwości dostosowania i elastyczność, które kojarzą się z rozwiązaniem Jira Software od samego początku. Szablony nowej generacji to nowe oblicze oprogramowania Jira Software  zapewniające uproszczone opcje konfiguracji i dostosowania.

Zapoznaj się z naszym artykułem w serwisie Atlassian Community, aby dowiedzieć się więcej na temat projektów nowej generacji.

Klasyczny

Wszystkie funkcje i opcje, z których znane jest rozwiązanie Jira Software


Ikona scrum

Scrum

Dla zespołów agile pracujących na podstawie backlogu, planujących i szacujących pracę w sprintach oraz regularnie realizujących zadania w oparciu o harmonogram.

Ikona kanban

kanban

Dla zespołów agile monitorujących pracę w sposób ciągły (a nie w sprintach), które skupiają się na zarządzaniu bieżącymi zadaniami (obejmuje opcjonalny backlog kanban).

Ikona śledzenia błędów

Śledzenie błędów

Dla zespołów, które nie potrzebują tablic i wolą zarządzać zadaniami programistycznymi i błędami w widoku listy.

Nowej generacji

Zmienione, przeprojektowane i uproszczone działanie


Nowa ikona scrum

Scrum

Dla zespołów, które chcą mniej czasu poświęcać na przygotowanie i konfigurację. Mogą pracować w oparciu o sprinty, korzystając z przeprojektowanych, uproszczonych rozwiązań.

Nowa ikona kanban

kanban

Dla zespołów, które chcą mniej czasu poświęcać na przygotowanie i konfigurację. Mogą monitorować pracę w sposób ciągły, korzystając z przeprojektowanych, uproszczonych rozwiązań.


Krok 3 — Przygotowanie tablicy

Na tablicy wyświetlane są zgłoszenia z jednego lub wielu projektów, dzięki czemu możesz swobodnie przeglądać raporty na temat bieżących zadań, zarządzać nimi i je tworzyć. Typ tablicy zależy od wybranego szablonu projektu (klasyczne tablice scrum i kanban lub scrum i kanban nowej generacji).

Bez względu na to, czy korzystasz z metodyki scrum czy kanban, w Jira Software możesz przygotować doskonałą tablicę, która pozwoli zwiększyć produktywność Twojego zespołu.

Choć tablica zapewnia wiele możliwości konfiguracyjnych, na początku skupmy się na kolumnach. Zaczynając pracę nad nowym projektem w Jira Software, warto przygotować tablicę w taki sposób, aby odzwierciedlała sposób pracy zespołu.

Jeśli nie masz pewności, jaki jest lub powinien być przepływ pracy w Twoim zespole, skorzystaj z zasobu, który pomoże Ci zacząć pracę.

Aby skonfigurować kolumny tablicy:

 1. Przejdź do tablicy zespołu, klikając pozycję Aktywne sprinty (w projektach Scrum) lub Tablica Kanban (w projektach Kanban) w menu projektu po lewej stronie.
 2. W prawym górnym rogu kliknij kolejno (•••) > Ustawienia.
Zrzut ekranu z zaznaczonym przyciskiem ustawień

3. Kliknij pozycję Kolumny.

4. Kliknij polecenie Dodaj kolumnę, aby dodać kolumnę dla każdego etapu procesu realizowanego przez zespół.

Jeśli, na przykład, przed zakończeniem zadania wymagane jest przeprowadzenie kontroli jakości, możesz wstawić kolumnę „Kontrola jakości” przed „Gotowe”.

Prawidłowa konfiguracja kolumn to najważniejszy element przygotowywania tablicy. Powinna ona odzwierciedlać sposób pracy zespołu. Kliknij +, aby dodać kolumnę do tablicy.

Zrzut ekranu z zaznaczonym przyciskiem wstawiania nowej kolumny

Kolejność kolumn można zmienić, przeciągając je.


Krok 4 — Tworzenie zgłoszenia

Zgłoszenia to podstawowe elementy projektów w Jira Software. Zgłoszenie może dotyczyć story, epica, błędu, funkcji do przygotowania oraz wszelkich innych zadań wykonywanych w ramach projektu. 

Scrum i kanban to dwie metodyki do zarządzania projektami agile. W Jira Software projekty scrum i kanban mają różne funkcje przydatne dla zespołów, które z nich korzystają. 

Zespół Scrum:  W menu projektu po lewej stronie kliknij pozycję Backlog, a następnie + Utwórz zgłoszenie, aby utworzyć zgłoszenie i zacząć dodawać zadania do backlogu zespołu.

Zrzut ekranu z zaznaczonym backlogiem

Zespół Kanban: Przejdź do Tablicy Kanban i kliknij symbol + w menu globalnym po lewej stronie. Zgłoszenie zostanie wstawione do kolumny Backlog.

Zrzut ekranu z zaznaczonym przyciskiem tworzenia nowego zgłoszenia

Zgłoszenia można konfigurować na wiele sposobów. Poniżej przedstawiamy samouczek.


Zespół Scrum:  W menu projektu po lewej stronie kliknij pozycję Backlog, a następnie + Utwórz zgłoszenie, aby dodać zgłoszenie do backlogu. Możesz też dodać zgłoszenie bezpośrednio do sprintu.

Zrzut ekranu z zaznaczonym przyciskiem tworzenia zgłoszenia

Zespół Kanban: W menu projektu po lewej stronie kliknij pozycję Tablica, umieść wskaźnik myszy nad dowolną kolumną i kliknij symbol +. Jeśli ta funkcja jest włączona, możesz też tworzyć zgłoszenia w obszarze Backlog.


Krok 5 — Zapraszanie zespołu

Czas zacząć działać! Po dodaniu wymaganych zadań do tablicy, możesz zacząć zapraszać członków zespołu. Aby to zrobić, najpierw dodaj ludzi do witryny Jira:

 1. W menu projektu po lewej stronie kliknij pozycję Ustawienia projektu.
 2. Kliknij opcję Ludzie.
 3. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj ludzi.
 4. Wyszukaj adres e-mail członka zespołu i kliknij Dodaj.
 1. Przejdź do obszaru Tablica lub Backlog.
 2. Na górze ekranu kliknij przycisk Dodaj ludzi.
Zrzut ekranu z zaznaczonym przyciskiem dodawania nowej osoby

3.    Wyszukaj adres e-mail członka zespołu i kliknij Dodaj.


Krok 6 — Konfigurowanie przepływu pracy

Po dodaniu zespołu do witryny Jira możecie wspólnie pracować i śledzić postępy. W przypadku projektu Scrum, aby śledzić postępy pracy, należy utworzyć i rozpocząć sprint. W projekcie Kanban postępy można śledzić na tablicy. Aby śledzić jednostki pracy, przenoś zgłoszenie pomiędzy kolumnami wraz z postępem prac zespołu.

Pamiętaj, aby dodawać do zgłoszeń komentarze, tak aby wszyscy członkowie zespołu byli na bieżąco. Dzięki temu praca będzie bardziej otwarta, a komunikacja nie będzie ograniczała się do prywatnych wiadomości e-mail.

Obraz gif prezentujący klasyczną tablicę Jira
Obraz gif prezentujący tablicę Jira nowej generacji

Dodatkowe korzyści

Zaawansowane przepływy pracy

W kroku 3 przygotowaliśmy przepływ pracy, korzystając z kolumn. Aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości zespołu, możesz użyć edytora przepływów pracy. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić:

 1. W projekcie kliknij kolejno Ustawienia projektu > Przepływy pracy.
 2. Kliknij ikonę „edycji” w obszarze Działania, a platforma Jira automatycznie wykona następujące czynności:  

      – Utworzy roboczą kopię systemowego przepływu pracy z nazwą „Przepływ pracy w projekcie Nazwa projektu (wersja robocza)”.

      – Utworzy nowy schemat przepływu pracy dla przepływu pracy o nazwie „Schemat przepływu pracy w projekcie Nazwa projektu”.

      – Powiąże wszelkie istniejące w projekcie zgłoszenia z nowym przepływem pracy.

 3. Teraz możesz zacząć edytowanie wersji roboczej przepływu pracy. Kliknij status lub przejście, aby zobaczyć opcje edycji w wyświetlonym panelu.

 Po zakończeniu kliknij pozycję Publikuj wersję roboczą. W oknie dialogowym możesz opublikować wersję roboczą oraz w razie potrzeby zapisać początkowy przepływ pracy jako nieaktywną kopię zapasową.

Reguły zaawansowane

W kroku 3 przygotowaliśmy przepływ pracy, korzystając z kolumn. Możesz też skonfigurować dodatkowe reguły dla tablicy, aby Twój zespół lepiej rozumiał, na czym polega jego zadanie. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić:

 1. W menu projektu po lewej stronie kliknij pozycję Tablica.
 2. W prawym górnym rogu kliknij kolejno (•••) > Zarządzaj regułami.
 3. Kliknij polecenie Dodaj regułę.
 4. Wybierz regułę, którą chcesz dodać z listy, a następnie kliknij przycisk Wybierz.
 5. Wprowadź wymagane informacje, aby skonfigurować regułę i kliknij Dodaj.
 6. Aby sprawdzić działanie reguły, utwórz na tablicy zgłoszenie testowe i przenieś je do kolumny, która ją zawiera.

Dodatkowe zasoby

Dodaj zakładkę do tych zasobów, aby wraz z innymi użytkownikami Jira mieć dostęp do regularnie publikowanych informacji na temat nowych funkcji w rozwiązaniu Jira Software Cloud oraz najnowszej dokumentacji.

Naucz się działać w stylu agile z Jira Software

Jira Software Cloud — demonstracja produktu

Poznaj nowości