Close
Przewodniki i samouczki dotyczące produktów

Wszytko, co warto wiedzieć o kupowaniu, użytkowaniu i dostosowywaniu rozwiązania Jira Software.

Ilustracja ludzi wchodzących do monitora, na którym wyświetlana jest platforma Jira

Wprowadzenie do Jira — samouczek: 6 podstawowych kroków

Przed rozpoczęciem tego samouczka zarejestruj się, aby bezpłatnie skorzystać z systemu Jira Software. Nie zamykaj tej karty podczas rejestracji. Informacje zawarte w tym przewodniku pomogą Ci skonfigurować pierwszy projekt. Możesz śmiało zaczynać, a my zaczekamy.


Krok 1 — Tworzenie projektu

 1. Logo Jira Work ManagementW lewym górnym rogu kliknij ikonę strony głównej Jira (Jira Work Management logo , , )
 2. W prawym górnym rogu kliknij polecenie Utwórz projekt.

Krok 2 — Wybór szablonu

W bibliotece szablonów Jira znajdziesz dziesiątki szablonów z różnych kategorii, dzięki którym Twój zespół szybko i z powodzeniem rozpocznie pracę. Możesz wybierać szablony ze wszystkich posiadanych produktów Jira (Jira Software, Jira Service Management i Jira Work Management). Obecnie w Jira Software dostępne są trzy szablony:

Ikona Scrum

Scrum

Dla zespołów Agile pracujących na podstawie backlogu, planujących i szacujących pracę w sprintach oraz regularnie realizujących zadania w oparciu o harmonogram.

Ikona kanban

Kanban

Dla zespołów Agile monitorujących pracę w sposób ciągły (a nie w sprintach), które skupiają się na zarządzaniu bieżącymi zadaniami (obejmuje opcjonalny backlog kanban).

Ikona śledzenia błędów

Śledzenie błędów

Dla zespołów, które nie potrzebują tablic i wolą zarządzać zadaniami programistycznymi i błędami w widoku listy.

Typy projektów

W przypadku szablonów Scrum i Kanban konieczny będzie również wybór typu projektu.

 • Projekty zarządzane przez zespół przeznaczone są dla niezależnych zespołów, które chcą kontrolować swoje procesy robocze i praktyki w samodzielnej przestrzeni.
 • Projekty zarządzane przez firmę są konfigurowane i zarządzane przez administratorów Jira. Ten typ projektu został opracowany z myślą o ujednoliceniu sposobu pracy w wielu zespołach, np. poprzez stosowanie wspólnego przepływu pracy.

Podstawową różnicą pomiędzy tymi typami projektów jest sposób administracji: w jednym odbywa się ona na poziomie zespołu, w drugim — na poziomie firmy lub administratora systemu Jira. Szukasz dodatkowych informacji na temat projektów zarządzanych przez firmę i zarządzanych przez zespół? Znajdziesz je tutaj.


Krok 3 — Przygotowanie kolumn

Tablica może przedstawiać zgłoszenia z jednego lub wielu projektów, stanowiąc wizualną reprezentację przepływu pracy zespołu. Elastyczne opcje wyświetlania tablic ułatwiają zarządzanie zgłoszeniami i raportowanie trwających prac. Sposób konfiguracji kolumn na tablicy w szablonach Scrum i Kanban zależy od tego, czy korzystasz z projektu zarządzanego przez zespół (wówczas opcja ta dostępna jest bezpośrednio z poziomu tablicy), czy zarządzanego przez firmę (w tym przypadku należy przejść do ustawień tablicy).

Choć tablice można wszechstronnie konfigurować, sugerujemy, aby na początku skupić się na kolumnach. Zaczynając pracę nad nowym projektem w rozwiązaniu Jira Software, warto przygotować tablicę w taki sposób, aby odzwierciedlała sposób pracy zespołu.

Jeśli nie masz pewności, jaki jest lub powinien być przepływ pracy w Twoim zespole, skorzystaj z tego zasobu, który pomoże Ci rozpocząć.

Aby skonfigurować kolumny tablicy:

 1. Przejdź do tablicy zespołu, wybierając pozycję Aktywne sprinty (w projektach Scrum) lub Tablica Kanban (w projektach Kanban) w menu projektu po lewej stronie.
 2. W prawym górnym rogu wybierz kolejno Więcej (•••) > Ustawienia tablicy.
Zrzut ekranu z zaznaczonym przyciskiem ustawień

3. Wybierz pozycję Kolumny.

4. Wybierz polecenie Dodaj kolumnę, aby dodać kolumnę dla każdego etapu procesu realizowanego przez zespół.

Przykładowo, jeśli przed zakończeniem zadania wymagane jest przeprowadzenie kontroli jakości, możesz wstawić kolumnę „Kontrola jakości” przed kolumną „Gotowe”.

Prawidłowa konfiguracja kolumn to najważniejszy element przygotowywania tablicy. Powinna ona odzwierciedlać sposób pracy zespołu. Kliknij +, aby dodać kolumnę do tablicy.

Zrzut ekranu z zaznaczonym przyciskiem wstawiania nowej kolumny

Kolejność kolumn można zmienić, przeciągając je.


Krok 4 — Tworzenie zgłoszenia

Zgłoszenia to podstawowe elementy, z których tworzone są projekty w rozwiązaniu Jira Software. Zgłoszenie może reprezentować historyjkę, epik, błąd, funkcję do opracowania oraz wszelkie inne zadania wykonywane w ramach projektu.

Scrum i Kanban to dwa schematy pracy w metodyce zarządzania projektami Agile. W rozwiązaniu Jira Software projekty Scrum i Kanban oferują różne funkcje przydatne zespołom korzystającym z tych schematów.

Zespoły Scrum: W menu projektu po lewej stronie wybierz pozycję Backlog, a następnie kliknij pozycję + Utwórz zgłoszenie, aby utworzyć zgłoszenie i zacząć dodawać zadania do backlogu zespołu.

Zrzut ekranu z zaznaczonym backlogiem

Zespół Kanban: Przejdź do Tablicy Kanban i kliknij symbol + w menu globalnym. Zgłoszenie pojawi się w kolumnie Backlog.

Zrzut ekranu z zaznaczonym przyciskiem tworzenia nowego zgłoszenia na tablicy Kanban

Zarówno zespoły Scrum, jak i Kanban mogą dodawać duże jednostki pracy w swoim harmonogramie. Harmonogram to miejsce, w którym można wizualizować i planować pracę oraz nią zarządzać. Dowiedz się więcej o zarządzaniu pracą w harmonogramie.

 1. W menu projektu wybierz opcję Harmonogram.
 2. Zacznij pisać, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć swój pierwszy epik.
Harmonogramy — zrzut ekranu

Następnie możesz dodać do zgłoszenia mniejsze jednostki pracy. Najedź wskaźnikiem myszy na epik. Kliknij opcję + Dodaj zgłoszenie podrzędne.

Zgłoszenia można konfigurować na wiele sposobów. Dowiedz się więcej na temat tworzenia i konfigurowania zgłoszeń.


Zespół Scrum: W menu projektu po lewej stronie kliknij pozycję Backlog, a następnie + Utwórz zgłoszenie, aby dodać zgłoszenie do backlogu. Możesz też dodać zgłoszenie bezpośrednio do sprintu.

Zrzut ekranu z zaznaczonym przyciskiem tworzenia zgłoszenia

Zespół Kanban: W menu projektu po lewej stronie kliknij pozycję Tablica, umieść wskaźnik myszy nad dowolną kolumną i kliknij symbol +. Jeśli ta funkcja jest włączona, możesz też tworzyć zgłoszenia w obszarze Backlog.

Zarówno zespoły Scrum, jak i Kanban mogą dodawać duże jednostki pracy w swoim harmonogramie. Harmonogram to miejsce, w którym można wizualizować i planować pracę oraz nią zarządzać. Dowiedz się więcej o zarządzaniu pracą w harmonogramie.

 1. W menu projektu wybierz opcję Harmonogram.
 2. Zacznij pisać, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć swój pierwszy epik.
Harmonogramy nowej generacji — zrzut ekranu

Następnie możesz dodać do zgłoszenia mniejsze jednostki pracy. Najedź wskaźnikiem myszy na epik. Kliknij opcję + Dodaj zgłoszenie podrzędne.


Krok 5 — Zapraszanie zespołu

Czas zacząć działać! Po dodaniu wymaganych zadań do tablicy, możesz zacząć zapraszać członków zespołu. Aby to zrobić, najpierw dodaj ludzi do witryny Jira:

 1. W menu projektu po lewej stronie wybierz pozycję Ustawienia projektu.
 2. Wybierz opcję Ludzie.
 3. W prawym górnym rogu wybierz pozycję Dodaj osoby.
 4. Wyszukaj adres e-mail członka zespołu i wybierz opcję Dodaj.
 1. Przejdź do obszaru Tablica lub Backlog.
 2. Na górze ekranu wybierz opcję Dodaj osoby.
Zrzut ekranu z zaznaczonym przyciskiem dodawania nowej osoby

3. Wyszukaj adres e-mail członka zespołu i kliknij Dodaj.


Krok 6 — Kontynuuj pracę

Po dodaniu zespołu do witryny Jira możecie wspólnie pracować i śledzić postępy zadań. W przypadku projektu Scrum należy utworzyć i rozpocząć sprint, aby śledzić postępy pracy. W projekcie Kanban postępy pracy można śledzić na tablicy. Aby śledzić jednostki pracy, przenoś zgłoszenie pomiędzy kolumnami, podążając za przepływem pracy zespołu.

Porada eksperta: pozostań w kontakcie i kontynuuj pracę bez względu na miejsce i czas dzięki aplikacji Jira Cloud dla systemu iOS lub Android.

Pamiętaj, aby dodawać do zgłoszeń komentarze, tak aby wszyscy członkowie zespołu byli na bieżąco. Dzięki temu praca będzie bardziej otwarta, a komunikacja nie będzie ograniczała się do prywatnych wiadomości e-mail.

Obraz gif prezentujący klasyczną tablicę Jira
Obraz gif prezentujący tablicę Jira nowej generacji

Dodatkowe zasoby

Dodaj zakładkę do tych zasobów, aby wraz z innymi użytkownikami Jira mieć dostęp do regularnie publikowanych informacji na temat nowych funkcji w rozwiązaniu Jira Software Cloud oraz najnowszej dokumentacji.

Naucz się działać w stylu Agile z Jira Software

Jira Software Cloud — demonstracja produktu

Poznaj nowości