Close

How to use Jira mobile apps

Rozpoczynanie pracy z aplikacją mobilną Jira

Pobierz, przeprowadź weryfikację, zaproś. Dzięki aplikacji Jira Cloud dla systemu iOS lub Android możliwość kontynuowania prac w systemie Jira masz w zasięgu ręki.

 1. Pobierz aplikację dla systemu iOS lub Android.
 2. Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby założyć konto lub zalogować się na istniejące konto:

  Jeśli zakładasz nowe konto:
  Wykonaj czynności, aby zweryfikować swój adres e-mail.
  Wykonaj czynności, aby nadać nazwę nowej witrynie Jira.
  Nastąpi automatyczne przeniesienie do nowego projektu. Nadaj projektowi nazwę i z menu rozwijanego wybierz szablon projektu:
Opcje kolumn (na przykładzie systemu iOS)

Uwaga: W przypadku wybrania opcji Scrum lub Kanban typem projektu będzie zarządzany przez zespół, a nie zarządzany przez firmę. Aby na urządzeniu mobilnym korzystać z projektu zarządzanego przez firmę, utwórz projekt w wersji przeglądarkowej Jira Cloud.

 1. Zaproś członków zespołu, aby dołączyli do projektu. Wybierz awatar dla swojego konta, a następnie wybierz opcję Zaproś osoby do witryny.
 2. Zacznij korzystać z aplikacji mobilnej Jira!

Zarządzanie kolumnami w aplikacji mobilnej Jira

Kolumny na tablicy odpowiadają statusom zgłoszeń.

 • Aby edytować nazwy kolumn w projektach zarządzanych przez zespół, wybierz ikonę „więcej” (symbol ︙ w systemie Android lub ••• w systemie iOS) obok nazwy kolumny. (W systemie Android możesz również wybrać nazwę kolumny do edycji).
 • Aby zmienić kolejność kolumn lub usunąć je w projektach zarządzanych przez zespół, wybierz ikonę „więcej” obok nazwy kolumny.
 • Aby dodać dodatkowe kolumny do projektów zarządzanych przez zespół, wybierz ikonę „więcej” u góry tablicy. (W systemie Android możesz także przewinąć do prawej strony tablicy i wybrać opcję Dodaj kolumnę).

Te same zadania można wykonywać w projektach zarządzanych przez firmę za pomocą ustawień tablicy w wersji przeglądarkowej Jira Cloud.

Opcje kolumn (na przykładzie systemu iOS)

Tworzenie zgłoszeń w aplikacji mobilnej Jira

W przypadku projektu Kanban wybierz opcję + Utwórz na tablicy, aby utworzyć swoje pierwsze zgłoszenie.

Przycisk „Utwórz zgłoszenie” na tablicy Kanban (na przykładzie systemu iOS)

W przypadku projektu Scrum, aby utworzyć pierwsze zgłoszenie w backlogu i zacząć pracę w sprintach: przejdź do backlogu i wybierz opcję + Utwórz.

Przyciski „Utwórz zgłoszenie” w backlogu Scrum (na przykładzie systemu Android)

Aktualizowanie i zmiana statusu zgłoszeń w aplikacji mobilnej Jira

Aby dodać komentarze, przypisać członków zespołu, edytować opis i wiele więcej, wystarczy wybrać zgłoszenie. Po prostu wybierz konkretne pole, aby je zaktualizować. W miarę realizacji prac, niezależnie od tego, czy w ramach sprintów (Scrum), czy nie (Kanban), proces zmiany statusu zgłoszeń będzie przebiegał tak samo. Możesz:

 • Przeciągać i upuszczać zgłoszenia między kolumnami na tablicy.
Zmiana statusu zgłoszenia na tablicy (na przykładzie systemu Android)

Lub:

 • Wybrać konkretne zgłoszenie i zaktualizować jego status za pomocą menu rozwijanego w obszarze podsumowania zgłoszenia.

Przycisk statusu zgłoszenia (na przykładzie systemu iOS)

Dodawanie epików do harmonogramu w aplikacji mobilnej Jira

Utwórz wizualną reprezentację długoterminowego planu zespołu, dodając do swojego harmonogramu epiki. Kolory epików można zmieniać w wersji przeglądarkowej Jira Cloud.

Widok wykresu harmonogramu (na przykładzie systemu Android)

Wyświetlanie raportów w aplikacji mobilnej Jira

Monitoruj i analizuj postępy zespołu, wykorzystując raporty, takie jak wykres spalania oraz dotyczące prędkości.

Wykres prędkości i wykres spalania (na przykładzie systemu Android)

Zarządzanie wydaniami w aplikacji mobilnej Jira

Spakuj ukończoną pracę w wydania gotowe do wysyłki. Wyświetlaj krytyczne informacje na temat wydań, takie jak kompilacje, commity i ogólne aktualizacje statusów.

Karta Wydania, w oczekiwaniu na pierwszą wersję (na przykładzie systemu iOS)

Monitorowanie pracy za pomocą pulpitów

W wersji przeglądarkowej Jira Cloud możesz utworzyć własny spersonalizowany pulpit, a następnie przeglądać go w aplikacji mobilnej Jira.

Spersonalizowany pulpit (na przykładzie systemu iOS)

Śledzenie postępów za pomocą widgetów na stronie głównej

Za pomocą widgetu (albo dwóch) możesz śledzić zgłoszenia na ekranie głównym swojego urządzenia. Możesz dodać wiele widgetów i wybrać wiele filtrów zgłoszeń.

Widget licznika zgłoszeń (na przykładzie systemu Android)

Włączanie powiadomień push w aplikacji mobilnej Jira

Korzystaj z powiadomień push, aby zawsze i wszędzie być na bieżąco. Możesz nawet odpowiadać na komentarze z poziomu powiadomień push bez otwierania aplikacji. W systemie iOS naciśnij i przytrzymaj powiadomienie, a następnie wybierz opcję Odpowiedz. W systemie Android rozwiń powiadomienie push, aby wyświetlić więcej opcji.

Aby przejść do ustawień powiadomień push:

 • Wybierz awatar (ustawienia konta) > Powiadomienia push;
  albo
 • Wybierz opcję Powiadomienia na pasku kart (iOS) lub dolnym pasku nawigacji (Android) > wybierz ikonę „więcej” (trzy kropki) > Zarządzaj powiadomieniami push.

Wybierz typy powiadomień, które chcesz otrzymywać (zgłoszenia, do których Cię przypisano, zgłoszenia utworzone przez Ciebie, zgłoszenia, które obserwujesz lub wzmianki na Twój temat).

Ustawienia powiadomień Push (na przykładzie systemu Android)

W systemie Android można wstrzymać powiadomienia na maksymalnie tydzień (lub co najmniej 20 minut) i ustawić godziny pracy.(Wkrótce będzie to możliwe także w systemie iOS).

Na ekranie powiadomień w aplikacji możesz filtrować powiadomienia za pomocą ikony filtra ekranu powiadomień (odwrócony trójkąt). Wybierz opcję ukrywania powiadomień po odczytaniu i/lub zminimalizuj szum, wyświetlając tylko powiadomienia związane z Twoim przypisaniem lub wzmianką na Twój temat.

Filtrowanie powiadomień w aplikacji (na przykładzie systemu iOS)