Close

Samouczki dotyczące raportów i pulpitów Jira

Tworzenie raportu w systemie Jira

Jest dostępnych wiele gotowych raportów, które można z miejsca wykorzystać we wszystkich projektach Jira.

W projektach zarządzanych przez zespół:

 1. Upewnij się, że funkcja Raporty jest włączona, wybierając kolejno Ustawienia projektu > Funkcje > Raporty.
 2. Przejdź do pozycji Raporty na pasku bocznym.
 3. Wybierz raport, aby rozpocząć generowanie raportu.

W projektach zarządzanych przez firmę:

 1. Przejdź do pozycji Raporty na pasku bocznym.
 2. Wybierz raport, aby rozpocząć generowanie raportu.
Raporty Jira

Tworzenie pulpitu w systemie Jira

 1. Na górnym pasku nawigacji kliknij listę rozwijaną Pulpity i wybierz opcję Utwórz pulpit.
 2. Nadaj swojemu pulpitowi nazwę i opis. W razie potrzeby dodaj użytkowników z uprawnieniami do wyświetlania i edytowania.
 3. Kliknij przycisk Dodaj gadżet w prawym górnym rogu. Wyszukaj i dodaj gadżet, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
 4. (Opcjonalnie) Zaktualizuj układ pulpitu, wybierając opcję Zmień układ w prawym górnym rogu.
 5. (Opcjonalnie) Przeciągaj i upuszczaj gadżety, aby uporządkować informacje.
 6. Gdy utworzysz odpowiednią konfigurację pulpitu, kliknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu.
Pulpit w systemie Jira