Close

Przegląd zgłoszeń Jira

Czym jest zgłoszenie?

W Jira korzystają ze zgłoszeń do śledzenia pojedynczych jednostek pracy do wykonania. W zależności od sposobu, w jaki zespół korzysta z Jira, zgłoszenie może stanowić reprezentację zadania projektu, zgłoszenia do pomocy technicznej, formularza wniosku o urlop itp. W Jira zgłoszenia zazwyczaj odnoszą się do poszczególnych elementów prac, takich jak duże funkcje, wymagania użytkowników oraz błędy w oprogramowaniu. Zgłoszenia można aktualizować, aby pokazać postęp prac lub dodać istotne informacje, takie jak osobę przypisaną do prac, szczegółowy opis czy załączniki.


Jakie są typy zgłoszeń?

W Jira dostępne są różne typy zgłoszeń, które mogą pomóc w identyfikacji, kategoryzowaniu i rozróżnianiu różnych rodzajów pracy. Wśród gotowych typów zgłoszeń można wskazać następujące:

Ikona epiku w Jira Software (błyskawica na fioletowym tle)

Epik

Odnosi się do większego wycinka prac. Epiki często przedstawia się jako kolekcje wielu zgłoszeń.
Przykład: uruchomienie stanowiska z lemoniadą.

Ikona zadania w Jira Software (znacznik wyboru na jasnoniebieskim tle)

Zadanie

Odnosi się do zadania, które należy wykonać. Zadania mają charakter dość uniwersalny i stosuje się je, gdy pracy nie da się precyzyjnie odzwierciedlić przy użyciu innego typu zgłoszenia.
Przykłady: Przygotowanie lemoniady. Zbudowanie szyldu. Ustawienie stanowiska.

Ikona historyjki w Jira Software (zakładka na zielonym tle)

Historyjka

Odnosi się do wymagania sformułowanego z perspektywy użytkownika.
Przykład: jako entuzjasta lemoniady chcę napić się naprawdę zimnego, orzeźwiającego napoju.

Ikona błędu w Jira Software (kółko na czerwonym tle)

Błąd

Odnosi się do problemu, który należy naprawić.
Przykład: lemoniada jest zbyt kwaśna.

Ikona zadania podrzędnego w Jira Software (połączone kwadraty na niebieskim tle)

Podzadanie

Odnosi się do bardziej szczegółowego składnika prac wymaganego do ukończenia standardowego zgłoszenia. Zadanie podrzędne można utworzyć dla każdego typu zgłoszenia.
Przykład: wyciśnięcie cytryn.

Zadanie podrzędne to elementy podrzędne zgłoszeń, które można dodać po utworzeniu zgłoszenia.


Czym jest hierarchia zgłoszeń w systemie Jira?

Pomyślmy o hierarchii w kontekście organizacji. Na samym szczycie mamy dyrektora generalnego. Tę osobę wspiera grupa kierowników wyższego szczebla, których z kolei wspiera szersza grupa pracowników. Podobnie poszczególne poziomy hierarchii zgłoszeń w Jira oddają sposób, w jaki poszczególne wycinki prac przyczyniają się do realizacji szerszych inicjatyw i reprezentują różne poziomy szczegółowości w zakresie planu. Wbudowana hierarchia zgłoszeń w Jira wygląda następująco, idąc od samej góry:

 1. Epiki — epiki odzwierciedlają ogólne cele lub duże jednostki pracy, które można podzielić na historyjki, zadania oraz błędy.
 2. Zgłoszenia (zadanie, historyjka, błąd) — historyjki i zadania są zgłoszeniami oznaczającymi pracę, którą należy wykonać w celu osiągnięcia tych szerszych celów. Błędy to problemy hamujące postęp lub ograniczające funkcjonalność prac.
 3. Zadania podrzędne — szczegółowo określone elementy prac wymagane do ukończenia historyjki, zadania lub błędu.
Schemat hierarchii zgłoszeń w systemie Jira

W każdym produkcie Jira dostępne są te domyślne typy zgłoszeń, jednak administratorzy systemu Jira mogą tworzyć i dostosowywać typy zgłoszeń zgodnie z dowolnym sposobem zarządzania projektami stosowanym przez zespół! Dowiedz się więcej

W wersji Premium rozwiązania Jira dostępne są dodatkowe poziomy hierarchii powyżej epiku. Porównaj plany


Jak są zbudowane zgłoszenia?

Zgłoszenia zawierają mnóstwo informacji na temat jednostki pracy, takich jak osoba przypisana, termin, status itp. W Jira każdy z tych elementów nazywany jest polem zgłoszenia. Możesz tworzyć pola niestandardowe, aby zbierać informacje, które nie są dostępne w domyślnych polach systemowych. Dowiedz się więcej

Wybranie pól wyświetlanych w zgłoszeniach zespołu, wskazanie tych, które są najważniejsze, a także miejsca ich wyświetlania może ułatwić zespołowi szybsze realizowanie prac. Widok zgłoszenia zaprojektowano tak, że zapewnia dużą elastyczność w zakresie rozmieszczenia pól. Układ zgłoszenia można podzielić na 5 kluczowych regionów:

Widok pełnego okna zgłoszenia w Jira Software
 1. Opis: jest to pierwszy obszar, na który użytkownicy zwracają uwagę po otwarciu zgłoszenia, dlatego tutaj powinny zostać skonfigurowane najważniejsze pola.
 2. Karty pól: Jeśli na ekranie układu zgłoszenia skonfigurowano więcej niż jedną kartę, karty będą pojawiać się w tym miejscu. Karty pól można wykorzystać do uporządkowania informacji, które mogą być ważne na przykład dla innych zespołów.
 3. Pola kontekstowe: Pola znajdujące się nad linią ukryj, gdy puste w konfiguracji są umieszczane w tym miejscu w grupie Szczegóły. Każdy użytkownik może przypiąć swoje najważniejsze pola kontekstowe do grupy pól Przypięte według własnego uznania.
 4. Więcej pól: W tej grupie są wyświetlane niezawierające wartości pola znajdujące się pod linią ukryj, gdy puste. Jeśli zawierają jakąś wartość, zostaną wyświetlone w grupie Szczegóły.
 5. Skonfiguruj układ zgłoszenia: kliknij przycisk Konfiguruj, aby zmienić położenie i widoczność pól w widoku zgłoszenia.

Czym są zgłoszenia nadrzędne i podrzędne?

Nadrzędne i podrzędne to terminy opisujące rodzaj relacji między zgłoszeniami:

 • Zgłoszeniem nadrzędnym jest zgłoszenie znajdujące się nad innym zgłoszeniem, np. zadanie składające się z zadań podrzędnych.
 • Zgłoszeniem podrzędnym jest zgłoszenie znajdujące się pod innym zgłoszeniem, np. zadanie podrzędne należące do zadania.

Oznacza to, że relacja nadrzędności i podrzędności nie ogranicza się do konkretnych typów zgłoszeń. Dowolny typ zgłoszenia może być równocześnie zgłoszeniem nadrzędnym i podrzędnym — jedyny wyjątek stanowią zadania podrzędne, które mogą być jedynie zgłoszeniami podrzędnymi, ponieważ są najniżej w hierarchii typów zgłoszeń.

Zgłoszenia nadrzędne i podrzędne w systemie Jira

Czym są połączone zgłoszenia?

Podobnie jak w przypadku każdego projektu, mogą istnieć zależności między zadaniami. W Jira można w prosty sposób zilustrować te powiązania, łącząc zgłoszenia ze sobą. Wśród gotowych powiązań można wskazać następujące:

 • blokuje / jest zablokowane przez
 • klonuje / jest sklonowane przez
 • powiela / jest powielone przez
 • Powiązane z
Połączone zgłoszenia

W każdym zgłoszeniu będą widoczne wszystkie połączone zgłoszenia. Ułatwia to zespołom poruszanie się między połączonymi elementami prac i prezentowanie zależności.