Close

Informacje o raportach i pulpitach Jira

Czym są raporty?

Jira zawiera szereg raportów, które umożliwiają wizualizację trendów dotyczących projektu, wersji, epików, sprintów i zgłoszeń. Raporty w Jira można podzielić na 4 kategorie:

  • Raporty Agile — poznaj prędkość zespołu, zidentyfikuj wąskie gardła i lepiej prognozuj wydajność w przyszłości.
  • Raporty DevOps — zapoznaj się z pipelinem i częstotliwością wdrażania, aby ulepszyć współpracę i usprawnić cykl życia produktu.
  • Raporty z analizy zgłoszeń — poznaj rodzaje prac, którymi zajmuje się Twój zespół, i sprawdź, jak radzi sobie z ich realizacją.
  • Raporty prognostyczne i związane z zarządzaniem — oceń potencjał wykonawczy zespołu, aby lepiej prognozować wydajność w przyszłości.

Czym są pulpity?

W Jira pulpit jest zbiorem gadżetów lub wstępnie zainstalowanych widoków danych, które w czasie rzeczywistym prezentują różnego rodzaju informacje, aby ułatwić śledzenie i monitorowanie pracy w różnych projektach. Pulpity mogą być prywatne lub udostępniane innym użytkownikom instancji. Mogą również zawierać informacje pochodzące z co najmniej jednego projektu, zapewniając dostęp do ważnych informacji z całej instancji.

Pulpity można znaleźć na górnym pasku nawigacji w witrynie Jira.


Czym jest pulpit systemowy?

Gdy użytkownicy zalogują się do aplikacji Jira Cloud po raz pierwszy, zobaczą pulpit domyślny. Tylko administratorzy Jira mogą zmieniać gadżety i układ tego domyślnego pulpitu, aby zawierał informacje najważniejsze dla zespołu.

Pulpit w systemie Jira