Close

Tutorials for advanced search in Jira

Tworzenie zapytania JQL


Wizualizacja wyszukiwań JQL na pulpicie

Na podstawie wyszukiwań JQL możesz tworzyć niestandardowe widgety i wyświetlać je na pulpicie, ułatwiając śledzenie i monitorowanie pracy w różnych projektach.

  1. Przejdź do pozycji Zgłoszenia na pasku bocznym.
  2. Utwórz zapytanie JQL.
  3. Wybierz menu rozwijane Eksportuj zgłoszenia.
  4. Wybierz opcję Utwórz gadżet na pulpicie.
  5. Wybierz Wyniki filtra (lub inną opcję wizualizacji).
  6. Kliknij przycisk Zapisz na pulpicie, aby dodać gadżet (domyślnie na Twoim pulpicie osobistym).