Close
Przewodniki i samouczki dotyczące produktów

Wszytko, co warto wiedzieć o kupowaniu, użytkowaniu i dostosowywaniu rozwiązania Jira Software.

Ilustracja ludzi wchodzących do monitora, na którym wyświetlana jest platforma Jira

System Jira dla zespołów

System Jira został wydany w 2002 roku jako narzędzie do śledzenia zgłoszeń i zarządzania projektami dla zespołów. Od tego czasu został wdrożony przez ponad 65 000 firm na całym świecie ze względu na elastyczność w zakresie wspierania wszelkiego rodzaju projektów oraz rozszerzalność pozwalającą na współpracę z tysiącami aplikacji i integracji.


System Jira pomaga zapewnić właściwą organizację i efektywność pracy zespołom z sektora usług finansowych, handlu detalicznego, tworzenia oprogramowania, zaawansowanych technologii, motoryzacji, organizacji non-profit, administracji publicznej, nauk przyrodniczych i wielu innych. Zobacz wszystkich klientów

Ponad 300 tys.

Ponad 300 tys. firm na całym świecie korzysta z systemu Jira do zarządzania projektami


System Jira jest używany przez zespoły składające się z 2–2000 osób w firmach każdej wielkości

Zespoły od 2 do 2000 osób

W tej sekcji poznamy różne rodzaje zespołów i firm, które korzystają z systemu Jira:

zwinne — ikona

Jira dla zespołów Agile

Zespołom stosującym metodyki Agile system Jira oferuje gotowe tablice Scrum i Kanban. Tablice to centra zarządzania zadaniami, w których zadania są odwzorowywane na konfigurowalne przepływy pracy. Tablice zapewniają przejrzystość pracy zespołowej i wgląd w status każdej jednostki pracy. Funkcje rejestrowania czasu oraz raporty wydajności w czasie rzeczywistym (wykresy spalania/wypalania, raporty na temat sprintów, wykresy prędkości) umożliwiają zespołom ścisłe monitorowanie produktywności w czasie. Widok osi czasu umożliwia planowanie i śledzenie postępów w szerszym zakresie.

System Jira obsługuje wszystkie metodologie Agile stosowane w pracach programistycznych. Dowiedz się więcej

Ikona złożonego okna — ikona schematu blokowego

Jira dla zespołów zarządzających projektami

System Jira można skonfigurować tak, aby pasował do dowolnego typu projektu. Zespoły mogą zacząć od szablonu projektu lub utworzyć własny przepływ pracy. Zgłoszenia Jira, określane również jako zadania, pozwalają śledzić każdy element, który musi przejść przez etapy przepływu pracy. Modyfikowalne uprawnienia umożliwiają administratorom określenie, kto może wyświetlać i wykonywać poszczególne czynności. Mając wszystkie informacje o projekcie, można generować raporty w celu śledzenia postępów i wydajności oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu prac. Aplikacja mobilna Jira umożliwia wygodne śledzenie wszystkich aspektów pracy zespołu oraz zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym za pomocą ulubionego urządzenia.

Ikona wyświetlania wersji

Jira dla zespołów tworzących oprogramowanie

System Jira udostępnia narzędzia do planowania i śledzenia, dzięki którym zespoły mogą zarządzać zależnościami, wymaganiami dotyczącymi funkcji i interesariuszami już od pierwszego dnia. Integracje CI/CD sprzyjają zwiększeniu przejrzystości w całym cyklu tworzenia oprogramowania. Kiedy kod jest gotowy do wdrożenia, informacje o statusie kodu produkcyjnego są na bieżąco udostępniane w zgłoszeniu Jira. Zintegrowane narzędzia do obsługi flag funkcji umożliwiają zespołom ich stopniowe i bezpieczne wprowadzanie. Wykorzystanie systemu Jira w połączeniu z Jira Service Management pozwala zespołom programistycznym, IT i operacyjnym przyspieszyć obsługę wniosków i wprowadzanie zmian oraz wydawanie.

Ikona DevOps

System Jira dla zespołów DevOps

DevOps to zestaw praktyk, które pozwalają zautomatyzować i zintegrować procesy zachodzące między zespołami programistów a zespołami IT, dzięki czemu mogą oni kompilować, testować i wydawać oprogramowanie w sposób szybszy i niezawodny. Dla zespołów praktykujących DevOps system Jira jest podstawą otwartego, zintegrowanego łańcucha narzędzi Atlassian, znanego jako Open DevOps. System Jira integruje się z narzędziami wewnętrznymi i innych firm w całym cyklu życia DevOps, w tym narzędziami do kontroli kodu i wersji, takimi jak Bitbucket, GitHub i GitLab, narzędziami do zarządzania dokumentacją i wiedzą, takimi jak Confluence, oraz narzędziami do monitorowania i obsługi, takimi jak Opsgenie. System Jira integruje się również z narzędziami różnych kategorii, aby pomóc zespołom DevOps dostarczać lepsze oprogramowanie w szybszym tempie, koncentrując się na najlepszych praktykach.

ikona planu

Jira dla zespołów zarządzających produktami

W miarę jak pomysły stają się deklarowanymi elementami dostarczanymi, menedżerowie produktów potrzebują planu, który pozwoli urzeczywistnić ich wizję produktu. W systemie Jira zespoły mogą utworzyć oś czasu, aby planować i śledzić pracę oraz zależności związane z pojedynczym projektem. Jeśli planowanie obejmuje wiele projektów składających się na szersze inicjatywy, zespoły mogą utworzyć współdzielony plan, aby wizualizować interdyscyplinarne prace, zależności i potencjał wykonawczy w jednym źródle rzetelnych informacji oraz zapewnić komunikację w tym zakresie. Zespoły mogą również łączyć i udoskonalać swoje przepływy pracy, wykorzystując tysiące integracji do systemu Jira. Confluence Cloud pozwala uporządkować przepływy pracy, śledzić zadania i zarządzać wiedzą na potrzeby tworzenia dokumentacji oraz dyskusji, co usprawnia zarządzanie projektami i współpracę nad ich realizacją. W Jira Product Discovery można ustalać priorytety nowych pomysłów na produkty, pracować nad nimi oraz je dostarczać.

Ikona listy kontrolnej backlogu

Jira do zarządzania zadaniami

Możesz tworzyć dla siebie i członków swojego zespołu zadania, nad którymi będziesz pracować, wraz z ich szczegółami, terminami i przypomnieniami. Wykorzystaj zadania podrzędne do podziału większych jednostek pracy na mniejsze części. Pozwól innym obserwować zadanie, aby śledzić postępy i otrzymywać powiadomienia e-mail na ich temat. Twórz zadania podrzędne w ramach zadania nadrzędnego, aby podzielić jednostkę pracy na części nadające się do realizacji przez poszczególnych członków zespołu. Wyświetlaj wszystkie zadania na tablicy, aby łatwo wizualizować status każdego z nich.

Ikona robaka

Jira do śledzenia błędów

Błędy to tylko nazwa zadań do wykonania, wynikających z problemów w oprogramowaniu, które tworzy zespół. Ważne jest, aby zespoły widziały wszystkie zadania i błędy na liście zadań. Pozwala im to nadać priorytet celom nadrzędnym. Zaawansowany system obsługi przepływów pracy Jira pozwala na automatyczne przypisywanie błędów i nadanie im priorytetu po ich wykryciu. Zespoły mogą następnie śledzić błędy aż do ich wyeliminowania.

Ikona schowka

Jira do zarządzania wymaganiami i przypadkami testowymi

System Jira stanowi centrum umożliwiające zarządzanie etapami kodowania, współpracy i wydawania. Umożliwia integrację z różnymi aplikacjami do zapewniania jakości i pozwala korzystać z niestandardowych pól, przepływów pracy i ekranów. Wszystko to umożliwia zespołom bezproblemowe i skuteczne zarządzanie ręcznymi oraz automatycznymi testami w cyklu tworzenia oprogramowania.

Dodatkowe zasoby

Dodaj zakładkę do tych zasobów, aby wraz z innymi użytkownikami Jira mieć dostęp do regularnie publikowanych informacji na temat nowych funkcji w rozwiązaniu Jira Software Cloud oraz najnowszej dokumentacji.

Naucz się działać w stylu Agile z Jira Software

Jira Software Cloud — demonstracja produktu

Poznaj nowości