Close

Stosowanie podejścia Agile do planowania osi czasu w Jira Software

Zadbaj o synchronizację swoich zespołów i interesariuszy dzięki oprogramowaniu, które pomoże Ci w bardziej przewidywalnym wydawaniu, zwinnym zmienianiu kierunku działań i zachowaniu zgodności z ogólnymi celami.

Harmonogramy premium

Skalowanie planowania dla wielu zespołów za pomocą Advanced Roadmaps

Strategiczne planowanie i monitorowanie pracy w wielu zespołach przy użyciu pojedynczego źródła wiedzy na temat kondycji inicjatyw.

Zorganizuj swoją pracę tak, by osiągać większe cele

Porównaj harmonogramy

Możesz hierarchizować pracę, począwszy od poziomu wielu zespołów i projektów, a skończywszy na inicjatywach ogólnofirmowych. Advanced Roadmaps pozwala rozszerzyć hierarchię zgłoszeń powyżej poziomu epiku, aby umożliwić przedstawienie w planie wszystkich jednostek pracy, zarówno tych dużych, jak i małych.

Hierarchia w zaawansowanym harmonogramie — zrzut ekranu

Zhierarchizuj swoją pracę aż do poziomu epiku, aby zobaczyć postępy zespołu w czasie rzeczywistym. Oś czasu w Jira Software umożliwia szybkie i łatwe planowanie projektu z uwzględnieniem ważnych dat i dostarczanych elementów.

Zrzut ekranu hierarchii widoku osi czasu.

Zobacz pełen obraz

Porównaj funkcje planowania

Planuj pracę i w czasie rzeczywistym monitoruj postępy dużych inicjatyw obejmujących wiele zespołów i projektów — a wszystko to w jednym miejscu dzięki Advanced Roadmaps.

Planuj pracę i w czasie rzeczywistym monitoruj postępy jednego zespołu i projektu, korzystając z widoku osi czasu.

Zaawansowany harmonogram — zrzut ekranu
Podstawowy harmonogram — zrzut ekranu

Kontroluj zależności

Porównaj funkcje planowania

Twórz mapy zależności między zespołami, projektami i inicjatywami, aby ominąć blokery w całej organizacji.

Twórz mapy zależności w zespole, aby rozpoznać i uwzględniać potencjalne blokery w planie projektu.

Zależności w zaawansowanym harmonogramie — zrzut ekranu
Zależności w podstawowym harmonogramie — zrzut ekranu

Planuj z uwzględnieniem wydajności zespołów

Upewnij się, że zespoły mają wystarczające moce przerobowe, aby ukończyć wyznaczone prace — pozwoli to sprawnie zrealizować wyznaczone cele. Przyjrzyj się potencjałowi wykonawczemu różnych zespołów w poszczególnych sprintach.

Wydajność zespołu w zaawansowanym harmonogramie — zrzut ekranu

Przewiduj różne scenariusze

Nakreśl pełniejszy obraz potencjalnych rezultatów, tworząc wiele wersji planu w zależności od różnych opcji, z uwzględnieniem najlepszego i najgorszego scenariusza.

Scenariusze w zaawansowanym harmonogramie — zrzut ekranu

Zapewnij zespołom i interesariuszom dostęp do bieżących informacji

Udostępnianie harmonogramu — ilustracja

Udostępnij swój plan

Widok osi czasu i plany Advanced Roadmaps zawierają filtry, które umożliwiają udostępnianie informacji najistotniejszych dla poszczególnych interesariuszy.

Zsynchronizowany harmonogram — ilustracja

Otrzymuj aktualności w czasie rzeczywistym

Widok osi czasu i plany Advanced Roadmaps są zawsze zsynchronizowane z pracą, którą zespoły śledzą w Jira Software.

Ikona wielu stron

Dowiedz się, jak korzystać z funkcji planowania w Jira Software

Ilustracja Jira Software Premium

Skaluj działalność jak nigdy wcześniej w Jira Software Premium

Jira Software Premium zawiera narzędzie Advanced Roadmaps oraz kilka dodatkowych funkcji, które pomagają zespołom, administratorom i organizacjom w skalowaniu działalności.

Widoczność na poziomie przedsiębiorstwa dzięki harmonogramom w Jira Align

Harmonogramy Jira Align pozwalają połączyć trwającą pracę z celami strategicznymi w złożonych środowiskach dużych przedsiębiorstw, w których skład wchodzą setki zespołów i tysiące programistów.

Harmonogram Jira Align — zrzut ekranu

Często zadawane pytania

Czym różnią się funkcje planowania oferowane w planach Free, Standard i Premium Jira Software Cloud? Copy link to heading Copied! zobacz więcej
  

Advanced Roadmaps to funkcja planowania dostępna w Jira Software Premium przeznaczona do planowania i śledzenia inicjatyw obejmujących wiele zespołów i projektów. Oś czasu to widok planowania dostępny we wszystkich planach Jira Software przeznaczony do planowania i śledzenia pracy w ramach jednego zespołu i projektu.

Czy funkcje planowania w Jira Software obsługują zarówno projekty zarządzane przez zespół, jak i projekty zarządzane przez firmę? Copy link to heading Copied! zobacz więcej
  

Tak, oś czasu w Jira Software i narzędzie Advanced Roadmaps obsługują zarówno projekty zarządzane przez zespół, jak i projekty zarządzane przez firmę.

Do czego służy narzędzie Advanced Roadmaps w Jira Software? Copy link to heading Copied! zobacz więcej
  

Advanced Roadmaps to funkcja planowania dostępna w Jira Software Premium, która umożliwia planowanie i śledzenie pracy w wielu zespołach i projektach. Narzędzie Advanced Roadmaps jest zaprojektowane tak, by zwiększać możliwości zespołów Agile w procesie skalowania, i oferuje rozszerzone możliwości planowania w zakresie zarządzania potencjałem wykonawczym zespołu, mapowania zależności i badania alternatywnych scenariuszy.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem i samouczkami, aby dowiedzieć się, jak korzystać z Advanced Roadmaps.

Czy można bezpłatnie wypróbować Advanced Roadmaps? Copy link to heading Copied! zobacz więcej
  

Tak. Jeśli chcesz bezpłatnie wypróbować Advanced Roadmaps, tutaj możesz rozpocząć okres próbny Jira Software Cloud Premium. Jeśli jesteś już klientem korzystającym z Jira Software Cloud, możesz skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Jira Software Premium, zmieniając swój plan na Premium w ustawieniach „Zarządzaj subskrypcjami”.

Jeśli korzystasz z Jira Software Data Center, funkcja Advanced Roadmaps jest teraz jej częścią.

Do czego służy oś czasu w Jira Software? Copy link to heading Copied! zobacz więcej
  

Oś czasu to widok planowania dostępny we wszystkich planach Jira Software, który umożliwia planowanie pracy, śledzenie postępów i mapowanie zależności w ramach jednego zespołu lub projektu.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem i samouczkami, aby dowiedzieć się, jak korzystać z widoku osi czasu.

Co to jest Jira Align? Copy link to heading Copied! zobacz więcej
  

Jira Align łączy strategię biznesową z technicznym wykonaniem, zapewniając przy tym widoczność w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie pozwala firmom agregować dane na poziomie zespołu, aby na bieżąco mieć dostęp do obrazu całej pracy wykonywanej w przedsiębiorstwie. Wszystkie poziomy są ze sobą połączone, a wszyscy użytkownicy mają dostęp do aktualnych informacji, co umożliwia określenie zakresu, harmonogramów i zależności między zespołami i portfelami. Strategiczne inwestycje można z łatwością połączyć z wartością dla klienta, aby szybciej i bardziej niezawodnie osiągać wyniki. Dowiedz się więcej o systemie Jira Align

Czy funkcje planowania Jira Software są dostępne w wersji Data Center? Copy link to heading Copied! zobacz więcej
  

Widok osi czasu jest dostępny tylko w Jira Software Cloud. Funkcja Advanced Roadmaps jest dostępna w Jira Software Cloud i Data Center. Funkcja Advanced Roadmaps była wcześniej dostępna w formie samodzielnej aplikacji dla wersji Data Center, jednak od 2 lutego 2021 roku jest dostępna w ramach subskrypcji produktu Jira Software Data Center.