Close

Inteligentniejsze planowanie i sprawniejsza komunikacja dzięki harmonogramom w Jira Software

Zadbaj o synchronizację swoich zespołów i organizacji dzięki oprogramowaniu do tworzenia harmonogramów, które pomoże Ci w bardziej przewidywalnym wydawaniu produktów i osiąganiu celów.

Ekran Jira Basic Roadmaps
Harmonogramy premium
Premium

Skalowanie planowania dla wielu zespołów za pomocą Advanced Roadmaps

Strategiczne planowanie i monitorowanie pracy w wielu zespołach przy użyciu pojedynczego źródła wiedzy na temat kondycji inicjatyw.

Zorganizuj swoją pracę tak, by osiągać większe cele

Porównaj harmonogramy

Możliwość hierarchizacji pracy od wielu zespołów i projektów do inicjatyw ogólnofirmowych. Dzięki nieograniczonym poziomom hierarchii powyżej poziomu epiku Advaced Roadmaps w Jira Sofware pomaga Twoim zespołom i organizacji planować mądrzej.

Hierarchia w zaawansowanym harmonogramie — zrzut ekranu

Zhierarchizuj swoją pracę aż do poziomu epiku, aby zobaczyć postępy swojego zespołu w czasie rzeczywistym. Harmonogramy w Jira Software umożliwiają szybkie i łatwe planowanie i są dostępne w ramach wszystkich planów Jira Software.

Hierarchia w podstawowym harmonogramie — zrzut ekranu

Zobacz pełen obraz

Porównaj harmonogramy

W jednym widoku ważnych inicjatyw możesz planować i monitorować postępy w realizacji dużych projektów w wielu zespołach.

Wypróbuj teraz

Planuj pracę i uzyskaj pełen obraz jej postępów w jednym zespole.

Zacznij korzystać za darmo

Zaawansowany harmonogram — zrzut ekranu
Podstawowy harmonogram — zrzut ekranu

Kontroluj zależności

Porównaj harmonogramy

Monitoruj zależności między zespołami, projektami i inicjatywami, aby ominąć blokery w całej organizacji.

Wypróbuj teraz

Możesz z łatwością wizualizować zależności w swoim zespole, aby móc je uwzględniać przy planowaniu.

Zacznij korzystać za darmo

Zależności w zaawansowanym harmonogramie — zrzut ekranu
Zależności w podstawowym harmonogramie — zrzut ekranu

Planuj z uwzględnieniem wydajności zespołów

Upewnij się, że zespoły mają wystarczające moce przerobowe, aby ukończyć wyznaczone prace — pozwoli to zagwarantować realizację planu zgodnie z harmonogramem. Uzyskaj wgląd w wydajność różnych zespołów w poszczególnych sprintach.

Wypróbuj teraz

Wydajność zespołu w zaawansowanym harmonogramie — zrzut ekranu

Przewiduj różne scenariusze

Nakreśl pełniejszy obraz potencjalnych możliwości i wyników. Utwórz kilka wersji swojego harmonogramu, aby uwzględnić zarówno najlepsze, jak i najgorsze scenariusze.

Wypróbuj teraz

Scenariusze w zaawansowanym harmonogramie — zrzut ekranu

W ramach wszystkich harmonogramów

Synchronizuj informacje pomiędzy zespołami a organizacją

Udostępnianie harmonogramu — ilustracja

Udostępniaj harmonogramy

Dzięki inteligentnym filtrom zawsze możesz spojrzeć na harmonogram z perspektywy poszczególnych interesariuszy.

Zsynchronizowany harmonogram — ilustracja

Aktualizacje w czasie rzeczywistym

Harmonogramy stale synchronizują się z postępami prac Twoich zespołów w Jira Software.

Ikona wielu stron

Chcesz w pełni wykorzystać harmonogramy?

Ilustracja Jira Software Premium

Skaluj działalność jak nigdy wcześniej w Jira Software Premium

Jira Software Premium zawiera narzędzie Advanced Roadmaps oraz kilka dodatkowych funkcji, które pomagają zespołom, administratorom i organizacjom w skalowaniu działalności.

Widoczność na poziomie przedsiębiorstwa dzięki harmonogramom w Jira Align

Harmonogramy Jira Align pozwalają połączyć trwającą pracę z celami strategicznymi w złożonych środowiskach dużych przedsiębiorstw, w których skład wchodzą setki zespołów i tysiące programistów.

Harmonogram Jira Align — zrzut ekranu

Często zadawane pytania

Czym się różnią harmonogramy w Jira Software Cloud Free, Standard i Premium? zobacz więcej
  

Funkcja Advanced Roadmaps służy do zarządzania pracą zarówno na poziomie jednego, jak i w wielu zespołów. Podstawowe harmonogramy zostały zaprojektowane po to, aby ułatwić zarządzanie pracą pojedynczym zespołom.

Chcesz mieć jedno źródło rzetelnych informacji na temat aktualnego i przyszłego stanu swoich inicjatyw? Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Advanced Roadmaps

Czy poszczególne rodzaje harmonogramów obsługują zarówno projekty w systemie Jira Software Cloud zarządzane przez zespół, jak i zarządzane przez firmę? zobacz więcej
  

Funkcja Advanced Roadmaps działa obecnie wyłącznie z projektami Jira Software zarządzanymi przez firmę. Funkcja Basic Roadmaps działa zarówno z projektami Jira Software zarządzanymi przez firmę, jak i zarządzanymi przez zespół.

Co to jest Advanced Roadmaps? zobacz więcej
  

Advanced Roadmaps to funkcja Jira Software Cloud Premium stworzona, aby ułatwić współpracę między zespołami, śledzenie pełnego obrazu postępów prac, identyfikację zależności w dużych wolumenach pracy oraz układanie planów z uwzględnieniem wydajności zespołów.

Aktualnie funkcja Advanced Roadmaps działa wyłącznie z projektami Jira Software zarządzanymi przez firmę.

Dowiedz się więcej o Advanced Roadmaps

Jak korzystasz z Advanced Roadmaps? zobacz więcej
  

Advanced Roadmaps to funkcja Jira Software Cloud Premium, która ma pomóc wielu zespołom współpracować ze sobą. Dzięki szerokiej gamie opcji i ustawień możesz tworzyć plany dopasowane do sposobu pracy zespołów.

Przejdź do przewodnika Advanced Roadmaps

Czy można bezpłatnie wypróbować Advanced Roadmaps? zobacz więcej
  

Tak. Jeśli chcesz bezpłatnie wypróbować Advanced Roadmaps, tutaj możesz rozpocząć okres próbny Jira Software Cloud Premium. Jeśli jesteś już klientem korzystającym z Jira Software Cloud, możesz skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Jira Software Premium, zmieniając swój plan na Premium w ustawieniach „Zarządzaj subskrypcjami”.

Jeśli korzystasz z Jira Software Data Center, funkcja Advanced Roadmaps jest teraz jej częścią.

Co to jest podstawowy harmonogram? zobacz więcej
  

Funkcja Basic Roadmaps jest dostępna dla wszystkich klientów korzystających z systemu Jira Software Cloud. Została ona zaprojektowana, aby pomóc pojedynczym zespołom w planowaniu pracy i śledzeniu postępów w osiąganiu celów w szerokiej perspektywie. Dowiedz się więcej o harmonogramach

Co to jest Jira Align? zobacz więcej
  

Jira Align łączy strategię biznesową z technicznym wykonaniem, zapewniając przy tym widoczność w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie pozwala firmom agregować dane na poziomie zespołu, aby na bieżąco mieć dostęp do obrazu całej pracy wykonywanej w przedsiębiorstwie. Wszystkie poziomy są ze sobą połączone, a wszyscy użytkownicy mają dostęp do aktualnych informacji, co umożliwia określenie zakresu, harmonogramów i zależności między zespołami i portfelami. Strategiczne inwestycje można z łatwością połączyć z wartością dla klienta, aby szybciej i bardziej niezawodnie osiągać wyniki. Dowiedz się więcej o systemie Jira Align

Czy harmonogramy są dostępne w Data Center? zobacz więcej
  

Funkcja Basic Roadmaps jest dostępna wyłącznie w systemie Jira Software Cloud. Funkcja Advanced Roadmaps jest teraz częścią systemu Jira Software Data Center. Funkcja Advanced Roadmaps była wcześniej dostępna w formie samodzielnej aplikacji dla wersji Data Center, jednak od 2 lutego 2021 r. jest ona dostępna w ramach subskrypcji produktu Jira Software Data Center.