Harmonogramy w Jira Software

Inteligentniejsze planowanie, sprawniejsza komunikacja i bardziej przewidywalne wydawanie wersji

Webinar hosts

Weź udział w webinarium prowadzonym przez nasz zespół, aby dowiedzieć się wszystkiego o harmonogramach w Jira Software.

Dwa rozwiązania do tworzenia harmonogramów, które pozwolą Ci skupić się na celach i je osiągnąć

dla Twojej organizacji
Premium roadmap illustration

Zaawansowane harmonogramy

Funkcja dostępna w ramach planu Jira Software Premium.

dla Twojego zespołu
Standard roadmap illustration

Podstawowe harmonogramy

Funkcja dostępna w ramach planu Jira Software Standard.

Zorganizuj swoją pracę tak, by osiągać większe cele

Porównaj harmonogramy

Nieograniczona liczba poziomów hierarchii ponad epikami pozwala zobrazować, jak praca wykonywana przez wiele zespołów lub w ramach wielu projektów składa się na osiągnięcie celu lub ukończenie nowej funkcji.

Advanced roadmap hierarchy screenshot

Zobrazuj pracę zespołu aż do poziomu epiku w Jira Software.

Basic roadmap hierarchy screenshot

Zobacz pełen obraz

Porównaj harmonogramy

Planuj pracę i uzyskaj pełen obraz jej postępów w wielu zespołach.

Planuj pracę i uzyskaj pełen obraz jej postępów w jednym zespole.

Zaawansowany harmonogram — zrzut ekranu
Basic roadmap screenshot

Kontroluj zależności

Porównaj harmonogramy

Śledź zależności w różnych zespołach i projektach, aby przejąć kontrolę nad blokerami i zależnościami w całej organizacji.

Możesz z łatwością mapować zależności w swoim zespole, aby móc je uwzględniać przy planowaniu.

Advanced roadmap dependencies screenshot
Basic roadmap dependencies screenshot

Planuj z uwzględnieniem wydajności zespołów

Upewnij się, że zespoły mają wystarczające moce przerobowe, aby ukończyć wyznaczone prace — pozwoli to zagwarantować realizację planu zgodnie z harmonogramem. Uzyskaj wgląd w wydajność różnych zespołów w poszczególnych sprintach.

Advanced roadmap team capacity screenshot

Przewiduj różne scenariusze

Utwórz kilka wersji swojego harmonogramu, aby uwzględnić zarówno najlepsze, jak i najgorsze scenariusze. Nakreśl pełniejszy obraz potencjalnych możliwości i wyników.

Advanced roadmap scenarios screenshot
W ramach wszystkich harmonogramów

Synchronizuj informacje pomiędzy zespołami a organizacją

Share roadmap illustration

Udostępniaj harmonogramy

Dzięki inteligentnym filtrom zawsze możesz spojrzeć na harmonogram z perspektywy poszczególnych interesariuszy.

Synced roadmap illustration

Aktualizacje w czasie rzeczywistym

Harmonogramy ciągle synchronizują się z postępami prac Twoich zespołów w Jira Software.

Ilustracja Jira Software Premium

Skaluj działalność jak nigdy wcześniej w Jira Software Premium

Jira Software Premium zawiera narzędzie Advanced Roadmaps oraz kilka dodatkowych funkcji, które pomagają zespołom, administratorom i organizacjom w skalowaniu działalności.

Widoczność na poziomie przedsiębiorstwa dzięki harmonogramom w Jira Align

Harmonogramy Jira Align pozwalają połączyć trwającą pracę z celami strategicznymi w złożonych środowiskach dużych przedsiębiorstw, w których skład wchodzą setki zespołów i tysiące programistów.

Jira Align roadmap screenshot

Często zadawane pytania

Czym się różnią harmonogramy w Jira Software Cloud Free, Standard i Premium? zobacz więcej
  

Funkcja Advanced Roadmaps służy do zarządzania pracą zarówno na poziomie jednego, jak i w wielu zespołów. Podstawowe harmonogramy zostały zaprojektowane po to, aby ułatwić zarządzanie pracą pojedynczym zespołom.

Czy poszczególne typy harmonogramów obsługują zarówno projekty Jira Software Cloud nowej generacji, jak i klasyczne? zobacz więcej
  

Funkcja Advanced Roadmaps działa obecnie wyłącznie z projektami klasycznymi w Jira Software. Podstawowy harmonogram działa z projektami nowej generacji i klasycznymi w Jira Software.

Co to jest Advanced Roadmaps? zobacz więcej
  

Advanced Roadmaps to funkcja Jira Software Cloud Premium stworzona, aby ułatwić współpracę między zespołami, śledzenie pełnego obrazu postępów prac, identyfikację zależności w dużych wolumenach pracy oraz układanie planów z uwzględnieniem wydajności zespołów.

Funkcja Advanced Roadmaps działa aktualnie wyłącznie w projektach klasycznych w Jira Software.

Czy można bezpłatnie wypróbować Advanced Roadmaps? zobacz więcej
  

Tak. Jeśli chcesz bezpłatnie wypróbować Advanced Roadmaps, tutaj możesz rozpocząć okres próbny Jira Software Cloud Premium. Jeśli jesteś już klientem korzystającym z Jira Software Cloud, możesz skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Jira Software Premium, zmieniając swój plan na Premium w ustawieniach „Zarządzaj subskrypcjami”.

Jeśli korzystasz z Jira Software Server lub Data Center, bezpłatny okres próbny możesz rozpocząć tutaj.

Co to jest podstawowy harmonogram? zobacz więcej
  

Podstawowy harmonogram jest dostępny dla wszystkich klientów w Jira Software Cloud. Został on specjalnie zaprojektowany, aby pomóc pojedynczym zespołom w planowaniu pracy i śledzeniu postępów w osiąganiu celów w szerokiej perspektywie.

Co to jest Jira Align? zobacz więcej
  

Jira Align łączy strategię biznesową z technicznym wykonaniem, zapewniając przy tym widoczność w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie pozwala firmom agregować dane na poziomie zespołu, aby na bieżąco mieć dostęp do obrazu całej pracy wykonywanej w przedsiębiorstwie. Wszystkie poziomy są ze sobą połączone, a wszyscy użytkownicy mają dostęp do aktualnych informacji, co umożliwia określenie zakresu, harmonogramów i zależności między zespołami i portfelami. Strategiczne inwestycje można z łatwością połączyć z wartością dla klienta, aby szybciej i bardziej niezawodnie osiągać wyniki.

Czy rozwiązania do tworzenia harmonogramów są dostępne lokalnie? zobacz więcej
  

Podstawowy harmonogram jest dostępny wyłącznie w Jira Software Cloud. Funkcja Advanced Roadmaps jest dostępna w formie samodzielnej aplikacji dla Jira Software Server i Data Center.