Close

Harmonogramy w Jira Software

Inteligentniejsze planowanie, sprawniejsza komunikacja i bardziej przewidywalne wydawanie wersji

Hosty webinarium

Weź udział w webinarium prowadzonym przez nasz zespół, aby dowiedzieć się wszystkiego o harmonogramach w Jira Software.

Dwa rozwiązania do tworzenia harmonogramów, które pozwolą Ci skupić się na celach i je osiągnąć

dla Twojej organizacji
Harmonogram Premium — ilustracja

Zaawansowane harmonogramy

Funkcja dostępna w ramach planu Jira Software Premium.

dla Twojego zespołu
Harmonogram Standard — ilustracja

Podstawowe harmonogramy

Dostępne w ramach wszystkich planów Jira Software

Zorganizuj swoją pracę tak, by osiągać większe cele

Porównaj harmonogramy

Nieograniczona liczba poziomów hierarchii ponad epikami pozwala zobrazować, jak praca wykonywana przez wiele zespołów lub w ramach wielu projektów składa się na osiągnięcie celu lub ukończenie nowej funkcji.

Hierarchia w zaawansowanym harmonogramie — zrzut ekranu

Zobrazuj pracę zespołu aż do poziomu epiku w Jira Software.

Hierarchia w podstawowym harmonogramie — zrzut ekranu

Zobacz pełen obraz

Porównaj harmonogramy

Planuj pracę i uzyskaj pełen obraz jej postępów w wielu zespołach.

Planuj pracę i uzyskaj pełen obraz jej postępów w jednym zespole.

Zaawansowany harmonogram — zrzut ekranu
Podstawowy harmonogram — zrzut ekranu

Kontroluj zależności

Porównaj harmonogramy

Śledź zależności w różnych zespołach i projektach, aby przejąć kontrolę nad blokerami i zależnościami w całej organizacji.

Możesz z łatwością mapować zależności w swoim zespole, aby móc je uwzględniać przy planowaniu.

Zależności w zaawansowanym harmonogramie — zrzut ekranu
Zależności w podstawowym harmonogramie — zrzut ekranu

Planuj z uwzględnieniem wydajności zespołów

Upewnij się, że zespoły mają wystarczające moce przerobowe, aby ukończyć wyznaczone prace — pozwoli to zagwarantować realizację planu zgodnie z harmonogramem. Uzyskaj wgląd w wydajność różnych zespołów w poszczególnych sprintach.

Wydajność zespołu w zaawansowanym harmonogramie — zrzut ekranu

Przewiduj różne scenariusze

Utwórz kilka wersji swojego harmonogramu, aby uwzględnić zarówno najlepsze, jak i najgorsze scenariusze. Nakreśl pełniejszy obraz potencjalnych możliwości i wyników.

Scenariusze w zaawansowanym harmonogramie — zrzut ekranu
W ramach wszystkich harmonogramów

Synchronizuj informacje pomiędzy zespołami a organizacją

Udostępnianie harmonogramu — ilustracja

Udostępniaj harmonogramy

Dzięki inteligentnym filtrom zawsze możesz spojrzeć na harmonogram z perspektywy poszczególnych interesariuszy.

Dowiedz się więcej o harmonogramach

Zsynchronizowany harmonogram — ilustracja

Aktualizacje w czasie rzeczywistym

Harmonogramy ciągle synchronizują się z postępami prac Twoich zespołów w Jira Software.

Dowiedz się więcej o harmonogramach

Ilustracja Jira Software Premium

Skaluj działalność jak nigdy wcześniej w Jira Software Premium

Jira Software Premium zawiera narzędzie Advanced Roadmaps oraz kilka dodatkowych funkcji, które pomagają zespołom, administratorom i organizacjom w skalowaniu działalności.

Widoczność na poziomie przedsiębiorstwa dzięki harmonogramom w Jira Align

Harmonogramy Jira Align pozwalają połączyć trwającą pracę z celami strategicznymi w złożonych środowiskach dużych przedsiębiorstw, w których skład wchodzą setki zespołów i tysiące programistów.

Harmonogram Jira Align — zrzut ekranu

Często zadawane pytania

Czym się różnią harmonogramy w Jira Software Cloud Free, Standard i Premium? zobacz więcej
  

Funkcja Advanced Roadmaps służy do zarządzania pracą zarówno na poziomie jednego, jak i w wielu zespołów. Podstawowe harmonogramy zostały zaprojektowane po to, aby ułatwić zarządzanie pracą pojedynczym zespołom.

Czy poszczególne rodzaje harmonogramów obsługują zarówno projekty w systemie Jira Software Cloud zarządzane przez zespół, jak i zarządzane przez firmę? zobacz więcej
  

Funkcja Advanced Roadmaps działa obecnie wyłącznie z projektami Jira Software zarządzanymi przez firmę. Funkcja Basic Roadmaps działa zarówno z projektami Jira Software zarządzanymi przez firmę, jak i zarządzanymi przez zespół.

Co to jest Advanced Roadmaps? zobacz więcej
  

Advanced Roadmaps to funkcja Jira Software Cloud Premium stworzona, aby ułatwić współpracę między zespołami, śledzenie pełnego obrazu postępów prac, identyfikację zależności w dużych wolumenach pracy oraz układanie planów z uwzględnieniem wydajności zespołów.

Aktualnie funkcja Advanced Roadmaps działa wyłącznie z projektami Jira Software zarządzanymi przez firmę.

Dowiedz się więcej o Advanced Roadmaps

Czy można bezpłatnie wypróbować Advanced Roadmaps? zobacz więcej
  

Tak. Jeśli chcesz bezpłatnie wypróbować Advanced Roadmaps, tutaj możesz rozpocząć okres próbny Jira Software Cloud Premium. Jeśli jesteś już klientem korzystającym z Jira Software Cloud, możesz skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Jira Software Premium, zmieniając swój plan na Premium w ustawieniach „Zarządzaj subskrypcjami”.

Jeżeli korzystasz z Jira Software Data Center, możesz rozpocząć bezpłatną wersję próbną tutaj.

Co to jest podstawowy harmonogram? zobacz więcej
  

Funkcja Basic Roadmaps jest dostępna dla wszystkich klientów korzystających z systemu Jira Software Cloud. Została ona zaprojektowana, aby pomóc pojedynczym zespołom w planowaniu pracy i śledzeniu postępów w osiąganiu celów w szerokiej perspektywie. Dowiedz się więcej o harmonogramach

Co to jest Jira Align? zobacz więcej
  

Jira Align łączy strategię biznesową z technicznym wykonaniem, zapewniając przy tym widoczność w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie pozwala firmom agregować dane na poziomie zespołu, aby na bieżąco mieć dostęp do obrazu całej pracy wykonywanej w przedsiębiorstwie. Wszystkie poziomy są ze sobą połączone, a wszyscy użytkownicy mają dostęp do aktualnych informacji, co umożliwia określenie zakresu, harmonogramów i zależności między zespołami i portfelami. Strategiczne inwestycje można z łatwością połączyć z wartością dla klienta, aby szybciej i bardziej niezawodnie osiągać wyniki.

Czy harmonogramy są dostępne w Data Center? zobacz więcej
  

Podstawowy harmonogram jest dostępny wyłącznie w Jira Software Cloud. Funkcja Advanced Roadmaps jest dostępna w formie samodzielnej aplikacji dla Jira Software Server i Data Center do 2 lutego 2021 roku, po czym zostanie dołączona do subskrypcji Jira Software Data Center.