Close

Tworzenie harmonogramów, które zachwycą interesariuszy

Organizuj produktywne dyskusje, zapewnij koordynację działań i oszczędzaj czas dzięki harmonogramom w Jira Product Discovery.

Zrzut ekranu harmonogramu
Zrzut ekranu harmonogramu

Wszyscy są na bieżąco

Zmień sposób informowania o planach. Twórz harmonogramy z odpowiednią ilością kontekstu i szczegółów oraz zachęcaj do prowadzenia dialogu z interesariuszami.

Zrzut ekranu tablicy
Zrzut ekranu osi czasu

Planowanie pracy

Użyj widoku tablicy zapewniającego wszystkim bieżące informacje, aby dyskusje zespołowe mogły skupić się na aktualnych i przyszłych priorytetach. Aby udostępnić przybliżone daty, użyj widoku osi czasu.

Zrzut ekranu interesariuszy

Dostosowywanie historyjki

Łatwo twórz i publikuj niestandardowe widoki dla różnych zespołów i interesariuszy. Prezentuj pomysły zgodne z celami firmy kierownictwu lub plany dotyczące oczekiwanych funkcji klientom.

Zrzut ekranu harmonogramów

Utrzymywanie zaangażowania

Udostępniaj widoki zespołom, aby umożliwić współpracę nad harmonogramem. Zachęcaj do komentowania, reagowania i głosowania, aby wypracować konsensus.

Zrzut ekranu przełączania narzędzi

Monitorowanie postępu bez przełączania narzędzi

Śledź postępy w realizacji pomysłów, tworząc ich powiązania ze zgłoszeniami Jira — wszystko w pojedynczym harmonogramie w Jira Product Discovery.

Poświęcaj mniej czasu na komunikowanie i argumentowanie — a więcej na tworzenie

Koniec z traceniem czasu na tworzenie arkuszy kalkulacyjnych lub wielu prezentacji, które błyskawicznie stają się nieaktualne. Dzięki Jira Product Discovery zespoły mają pod ręką czytelny, zawsze aktualny harmonogram.

Często zadawane pytania

Czym są harmonogramy w Jira Product Discovery?
  

Harmonogramy tworzy się za pomocą widoków tablicy lub osi czasu w Jira Product Discovery. Widoki tablicy umożliwiają prezentowanie pomysłów według wybranego pola (np. tablicy „teraz/następnie/później” lub według obszaru tematycznego), podczas gdy widoki osi czasu pozwalają prezentować pomysły na miesięcznej lub kwartalnej osi czasu. Dowiedz się więcej o widokach w naszym przewodniku po produkcie.

Czym różnią się harmonogramy w Jira Product Discovery od Planów w systemie Jira?
  

Harmonogramy w Jira Product Discovery pokazują, co jest przedmiotem planowanych prac i dlaczego nadano temu priorytet. Plany w systemie Jira przedstawiają natomiast, jak planujesz realizować pomysły określone w harmonogramie. A ponieważ wszystko opiera się na systemie Jira, możesz łatwo połączyć pomysły w harmonogramie z epikami i zgłoszeniami w systemie Jira, aby zyskać pełną widoczność, od opracowania pomysłu do jego realizacji.

Czy harmonogramy są dostępne w planach Jira Product Discovery Free i Standard?
  

Tak! Jira Product Discovery oferuje widoki tablicy i osi czasu w naszych planach Free i Standard. Możesz użyć dowolnego typu widoku, aby utworzyć dowolną liczbę harmonogramów. Dowiedz się więcej o widokach w naszym przewodniku po produkcie.

Co to znaczy, że widok jest „opublikowany”?
  

Po „opublikowaniu” widoku tworzysz wersję tylko do odczytu, którą można udostępnić interesariuszom bez licencji do systemu Jira lub Twojej witryny Atlassian. Pamiętaj, że ta funkcja jest dostępna tylko w wersji Jira Product Discovery Standard.

Czy mogę tworzyć widoki w Jira Product Discovery bezpłatnie?
  

Tak! Możesz zarejestrować się w celu korzystania z planu Free produktu Jira Product Discovery tutaj.

Czym różni się Jira Product Discovery od Jira Align?
  

Jira Product Discovery najlepiej sprawdza się w przypadku zespołów, które chcą ustalić priorytety i utworzyć harmonogram na poziomie produktu. Rozwiązanie Jira Align pozwala firmom agregować dane na poziomie zespołu, aby na bieżąco mieć dostęp do obrazu całej pracy wykonywanej w organizacji. Dowiedz się więcej o Jira Align.