Close

Pierwsze kroki z Jira Product Discovery

Witamy w Jira Product Discovery! Niezależnie od tego, czy chcesz skorzystać z narzędzia Jira Product Discovery, czy dopiero ustalasz, czy jest ono odpowiednie dla Twojego zespołu, uznaj ten przewodnik za podstawowy podręcznik zawierający wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć.


Czym jest Jira Product Discovery?

Jira Product Discovery to przeznaczone dla zespołów produktowych narzędzie do ustalania priorytetów i tworzenia planu działań. Celem Jira Product Discovery jest pomoc w:

  • zbieraniu i organizowaniu pomysłów i analiz w jednym miejscu oraz nadawaniu z pełnym przekonaniem priorytetu właściwym produktom do opracowania;
  • bieżącym informowaniu wszystkich o tym, co i dlaczego powstaje dzięki niestandardowym planom działań z możliwością udostępniania;
  • wyeliminowaniu luki między zespołami biznesowymi i technologicznymi przez połączenie odkrywania i dostarczania w Jira.


Aby zobaczyć Jira Product Discovery w działaniu, zapisz się na demonstrację podczas sesji pytań i odpowiedzi na czacie na żywo z naszym zespołem ekspertów lub obejrzyj ją na żądanie.

Możesz również odwiedzić społeczność Atlassian, aby uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania.


Kto korzysta z Jira Product Discovery?

Narzędzie Jira Product Discovery powstało głównie dla menedżerów produktów, działu operacji produktowych i menedżerów programów.

Podczas gdy menedżerowie produktów i dział operacji produktowych zazwyczaj kierują ustalaniem priorytetów i tworzeniem planów działań, intensywnie współpracują z rozszerzonym zespołem specjalistów ds. technicznych, projektowania, sprzedaży, wsparcia i marketingu w celu gromadzenia analiz i kształtowania planu działań dotyczącego produktu w Jira Product Discovery.

Zgodnie z ogólną zasadą Jira Product Discovery nadaje się dla każdego zespołu zaangażowanego w ciągłe odkrywanie, który konsekwentnie gromadzi informacje zwrotne i dane na potrzeby planu działań.