Close

Współpraca zespołowa i dostarczanie przyrostowe rozpoczyna się od tablicy Scrum

Ramy postępowania Scrum umożliwiają zespołom programistycznym zarządzanie złożonymi projektami przez utworzenie kultury współpracy. Tablica Scrum Jira to narzędzie, które jednoczy zespoły wokół jednego celu i promuje iteracyjne, przyrostowe dostarczanie.

Ilustracja tablicy Scrum

Od silosów do spójności dzięki tablicom Scrum Jira

Jeśli Scrum stanowi ramy postępowania, które określają sposób pracy zespołów oraz ich role, wydarzenia, artefakty i reguły, to tablica Scrum Jira jest wizualną prezentacją ich postępów w cyklu tworzenia oprogramowania. Tablica Scrum Jira to coś więcej niż tylko tablica zadań — ma następujące funkcje:

Ikona

Ulepszenie komunikacji i transparentności

Tablica Scrum Jira stanowi pojedyncze źródło rzetelnych informacji na temat wszystkich prac realizowanych przez zespół. Ponieważ każdy członek zespołu może w każdej chwili uzyskać do niej dostęp, wszyscy dokładnie wiedzą, co mają do zrobienia, i mogą szybko zidentyfikować wszelkie blokery.

Ikona

Promowanie planowania sprintu i programowania przyrostowego

Ramy postępowania Scrum opierają się na sprincie, czyli wyznaczonym czasie (zazwyczaj są to dwa tygodnie), w którym zespół ma za zadanie opracować działającą wersję produktu. Tablica Scrum Jira została zaprojektowana tak, aby zespoły mogły organizować swoją pracę w oparciu o ramy czasowe sprintu.

Ikona

Poprawa koncentracji i organizacji zespołu

Zespoły nie są w stanie dotrzymać terminów projektu, gdy są nadmiernie zaangażowane we własne obciążenia lub tracą kontrolę nad kluczowymi kamieniami milowymi. Tablice Scrum Jira zapewniają transparentność pracy zespołu dzięki podziałowi pracy na etapy i wykorzystaniu wykresów spalania oraz raportów dotyczących prędkości.

Tablica scrum
Tablica scrum
Tablica scrum

Tablica Scrum Jira dla każdego zespołu

Tablice Scrum Jira są idealne dla zespołów wysoce technicznych, które praktykują metodykę Agile. Każdy zespół może jednak wdrożyć kluczowe koncepcje Scrum i użyć tablic Scrum Jira w celu usprawnienia zarządzania projektami. Oto kilka pomysłów.

Ikona

Tworzenie oprogramowania

Gdy mówimy o metodyce, większość ludzi myśli o zespołach programistycznych, które tworzą i wydają kod, jako o jej głównych użytkownikach. To prawda, a korzystając z tablicy Scrum Jira, zespoły mogą również zobaczyć informacje, takie jak commity, gałęzie, pull requesty i status wdrożenia — wszystko w jednym widoku.

Ikona

Marketing

Marketingowcy zarządzają dużymi, złożonymi projektami, takimi jak premiery i wydarzenia dotyczące produktów, które obejmują wiele zespołów i umiejętności. Tablica Scrum Jira to świetny sposób, aby podzielić pracę związaną z projektowaniem stron internetowych, tworzeniem zasobów i treści, potrzebami projektowym i nie tylko, dzięki czemu każdy projekt można uruchomić w terminie.

Ikona

Biznes i HR

Rekrutacja, zatrudnianie i przekazywanie pracownikom najnowszych wiadomości firmowych to praktycznie wewnętrzny projekt marketingowy. W przypadku aktualizowania ofert pracy i informacji o firmie w witrynie internetowej, tworzenia materiałów komunikacji wewnętrznej itd. tablice Scrum Jira są doskonałym narzędziem do śledzenia stanu każdego elementu projektu.

Jira Software zawiera obszerny zestaw funkcji Agile ułatwiających zespołom Scrum wykonywać zadania.

Kluczowe terminy i pojęcia, które warto poznać

Jeśli dopiero rozpoczynasz korzystanie z tablicy Scrum Jira, istnieje kilka terminów, z którymi warto się zapoznać. Pełny glosariusz można znaleźć tutaj.

Ilustracja klucza

Sprint

Sprint to krótki, ograniczony przedział czasu, podczas którego zespół ma za zadanie ukończyć określony zakres prac zwieńczony „finalną”, działającą i gotową do potencjalnego wydania wersją przyrostową produktu. Dowiedz się, jak korzystać ze sprintów w Jira Software.

Backlog

W metodyce Scrum właścicielem backlogu jest product owner. Backlog produktu to uporządkowana pod względem priorytetów, wynikająca z harmonogramu, lista prac dla zespołu programistów. Może obejmować funkcje, poprawki błędów, usprawnienia oraz eksperymenty do wykonania. Każdy element ma opis, rangę, szacowany rozmiar i wartość.

Historia użytkownika

Elementy w backlogu mogą być zapisywane jako historyjki. Historyjka użytkownika to ogólne objaśnienie funkcji oprogramowania napisane z perspektywy użytkownika lub klienta. Służy wykazaniu, w jaki sposób dana funkcja oprogramowania zapewni korzyści.

Zgłoszenie

Nazywane także historyjką użytkownika. Na tablicy Scrum w systemie Jira zgłoszenie zawiera wszystkie zadania, zależności i istotne informacje związane z pojedynczym elementem pracy.

Epik

Epik obejmuje dużą część pracy. Jest to w istocie duża historyjka użytkownika, którą można podzielić na kilka mniejszych historyjek. Ukończenie epiku może zająć kilka sprintów. Dowiedz się, jak korzystać z epików w Jira Software.

Tor

Tor to taki sposób kategoryzacji zgłoszeń na tablicy Scrum Jira, który umożliwia zespołom stosującym metodykę Agile łatwe wyświetlanie zgłoszeń pogrupowanych według różnych kryteriów, np. według użytkownika.

Rozszerz możliwości Jira Software za pomocą aplikacji

Zwiększ użyteczność tablicy Kanban w systemie Jira dzięki tym aplikacjom i rozszerzeniom ze sklepu Marketplace

Logo Build Atlassian
Logo aplikacji i rozszerzeń ze sklepu Marketplace

Naucz się działać w stylu Agile z Jira Software i zostań guru Scrum

Teraz, gdy masz już opanowane podstawy, zapoznaj się z tym samouczkiem, aby dowiedzieć się, jak korzystać z metodyki Scrum w Jira Software.

Jeszcze więcej zwinności w metodyce Agile

Jira Software obsługuje wszystkie metodologie Agile stosowane w pracach programistycznych

zwinne — ikona

Metodyki mieszane

Schemat przepływu pracy

Agile na dużą skalę

Utwórz swoją pierwszą tablicę Scrum w Jira Software