Close

Współpraca zespołowa i dostarczanie przyrostowe rozpoczyna się od tablicy Scrum Jira

Ramy postępowania Scrum umożliwiają zespołom programistycznym zarządzanie złożonymi projektami przez utworzenie kultury współpracy. Tablica Scrum Jira to narzędzie, które jednoczy zespoły wokół jednego celu i promuje iteracyjne, przyrostowe dostarczanie.

Ilustracja tablicy Scrum

Od silosów do spójności dzięki tablicom Scrum Jira

Jeśli Scrum stanowi ramy postępowania, które określają sposób pracy zespołów oraz ich role, wydarzenia, artefakty i reguły, to tablica Scrum Jira jest wizualną prezentacją ich postępów w cyklu tworzenia oprogramowania. Tablica Scrum Jira to coś więcej niż tylko tablica zadań — ma następujące funkcje:

Ikona

Ulepszenie komunikacji i transparentności

Tablica Scrum Jira stanowi pojedyncze źródło rzetelnych informacji w ramach wszystkich prac realizowanych przez zespół. Ponieważ każdy członek zespołu może w każdej chwili uzyskać do niej dostęp, wszyscy dokładnie wiedzą, co mają do zrobienia, i mogą szybko zidentyfikować wszelkie blokery.

Ikona

Promowanie planowania sprintu i programowania przyrostowego

Ramy postępowania Scrum opierają się na sprincie, czyli wyznaczonym czasie (zazwyczaj są to dwa tygodnie), w którym zespół ma za zadanie opracować działającą wersję produktu. Tablica Scrum Jira została zaprojektowana tak, aby zespoły mogły organizować swoją pracę w oparciu o ramy czasowe sprintu.

Ikona

Poprawa koncentracji i organizacji zespołu

Zespoły nie są w stanie dotrzymać terminów projektu, gdy są nadmiernie zaangażowane we własne obciążenia lub tracą kontrolę nad kluczowymi kamieniami milowymi. Tablice Scrum Jira zapewniają transparentność pracy zespołu dzięki podziałowi pracy na etapy i wykorzystaniu wykresów spalania oraz raportów dotyczących prędkości.

Tablica Jira
Tablica Jira
Tablica Jira

Tablica Scrum Jira dla każdego zespołu

Tablice Scrum Jira są idealne dla zespołów wysoce technicznych, które praktykują zwinne zarządzanie projektami. Każdy zespół może jednak poprawić swoją wydajność w ramach kluczowych koncepcji Scrum i korzystać z tablic Scrum Jira w celu usprawnienia zarządzania projektami. Oto kilka pomysłów.

Ikona

Tworzenie oprogramowania

Gdy mówimy o metodyce Scrum, większość ludzi myśli o zespołach programistycznych, które tworzą i wydają kod, jako o głównych użytkownikach stosujących te ramy postępowania. To prawda, a korzystając z tablicy Scrum Jira, zespoły mogą również zobaczyć informacje, takie jak zatwierdzenia, gałęzie, polecenia pull request i stan wdrożenia — wszystko w jednym widoku.

Ikona

Marketing

Marketingowcy zarządzają dużymi, złożonymi projektami, takimi jak premiery i wydarzenia dotyczące produktów, które obejmują wiele zespołów i umiejętności. Tablica Scrum Jira to świetny sposób, aby podzielić pracę związaną z projektowaniem stron internetowych, tworzeniem zasobów i treści, potrzebami projektowym i nie tylko, dzięki czemu każdy projekt można uruchomić w terminie.

Ikona

Biznes i HR

Rekrutacja, zatrudnianie i przekazywanie pracownikom najnowszych wiadomości firmowych to praktycznie wewnętrzny projekt marketingowy. W przypadku aktualizowania ofert pracy i informacji o firmie na stronie internetowej, tworzenia materiałów komunikacji wewnętrznej itd. tablice Scrum Jira są doskonałym narzędziem do śledzenia stanu każdego elementu projektu.

Jira Software comes with a comprehensive set of agile features that help your scrum team perform these events with ease.

Kluczowe terminy i pojęcia, które warto poznać

Jeśli dopiero rozpoczynasz korzystanie z tablicy Scrum Jira, istnieje kilka terminów, z którymi warto się zapoznać. Pełny glosariusz można znaleźć tutaj.

Ilustracja klucza

Sprint

Ograniczony przedział czasu, zwykle dwa tygodnie, podczas którego tworzona jest ukończona, gotowa do użycia i potencjalnego wydania wersja przyrostowa produktu.

Lista zadań

Jej właścicielem jest product owner. Jest to lista funkcji, błędów, ulepszeń i eksperymentów, które należy wykonać. Każdy element ma przypisane opis, rangę, szacowany rozmiar i wartość.

Historia użytkownika

Elementy listy zadań można zapisać jako historie o korzystaniu użytkownika z produktu lub funkcji. Popularnym formatem jest: Jako chcę wykonać , aby

Zgłoszenie

Nazywane także historią użytkownika. Na tablicy Scrum Jira zgłoszenie zawiera wszystkie zadania, zależności i istotne informacje związane z pojedynczym elementem pracy.

Epik

Epik obejmuje dużą część pracy. Jest to w istocie duża historia użytkownika, którą można podzielić na kilka mniejszych historii. Ukończenie epiku może zająć kilka sprintów.

Tor

Tor to taki sposób kategoryzacji zgłoszeń na tablicy Scrum Jira, który umożliwia zespołom stosującym metodykę Agile łatwe wyświetlanie zgłoszeń pogrupowanych według różnych kryteriów, np. według użytkownika.

Extend Jira Software with Apps

Take your Jira kanban board to the next level with these Marketplace apps and extensions

Build Atlassian Logo
Marketplace App and Extension Logos

Learn agile with Jira Software and become a scrum guru

Now that you've got the basics down, check out this tutorial to learn scrum with Jira Software. 

All the agile with even more agility

Jira Software supports any agile methodology for software development

Agile Icon

Mixed methodologies

Workflow Diagram

Agile at scale

Create your first scrum board with Jira Software today