Close
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon Scrum

Łatwo planuj i śledź pracę oraz zarządzaj nią w sprintach.

Użyj darmowego szablonu Scrum
idealny wybór dla:

Tworzenie oprogramowania

Najważniejsze funkcje

Planowanie sprintów i zadań

Śledzenie postępów

Narzędzia do analizy sprintów

Czym jest szablon Scrum?

Szablon Scrum jest wstępnie sformatowany w taki sposób, aby pomagać zespołom organizować i planować pracę zgodnie z ramami postępowania Scrum. Scrum to jedne z najpopularniejszych ram postępowania do wdrażania metodyki Agile. W modelu Scrum produkt powstaje w serii iteracji o stałej długości nazywanych sprintami, które zapewniają zespołom ramy postępowania umożliwiające regularne wysyłki.

Tablice

Tablice Scrum pomagają zespołom Agile dzielić duże, złożone projekty na łatwiejsze w zarządzaniu fragmenty pracy, aby skoncentrowane zespoły pracujące w sprintach mogły szybciej dostarczać produkty.

Backlog – zrzut ekranu

Listy zadań

Używając rejestru zadań Scrum, możesz organizować sprinty i dodawać do nich różnego typu zgłoszenia, a następnie określać wagę tych zgłoszeń i nadawać im priorytety.

Backlog – zrzut ekranu

Osie czasu

Utwórz interaktywną oś czasu, dodając epiki i mapując jednostki pracy, zależności i wydania. Dzięki osiom czasu zespoły i osoby zainteresowane mają dostęp do bieżących informacji.

Backlog – zrzut ekranu

Raporty

Gotowe raporty i pulpity w Jira zapewniają dostęp do kluczowych analiz w kontekście pracy, dzięki czemu zespoły zawsze są na bieżąco i łatwiej im osiągnąć sukces.

Backlog – zrzut ekranu
Statek dostarczający kod

Szybkie iteracje

Wydawaj aktualizacje, naprawiaj błędy i dostarczaj produkty w zdefiniowanych przedziałach czasowych zwanych sprintami.

Statek dostarczający kod

Zwiększenie transparentności

Zobacz, co kto robi i kiedy, wcześnie identyfikuj blokery i zapewnij koordynację działań zespołu, korzystając z pojedynczego źródła rzetelnych informacji o wszystkich pracach zespołu.

Statek dostarczający kod

Możliwe do zarządzania obciążenia pracą

Podziel duże projekty na łatwe do zarządzania zadania i kamienie milowe, aby utrzymać koncentrację i motywację zespołu.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu Scrum

Ten szablon wykorzystuje Jira, aby pomóc w przyspieszeniu pracy zespołu podczas sprintów.

Wybierz typ projektu.
  

Możesz zdecydować, czy chcesz, aby projekty Scrum były zarządzane przez Twój zespół (projekty zarządzane przez zespół), czy centralnie przez administratora (projekty zarządzane przez firmę).

Projekty zarządzane przez zespół są idealne dla autonomicznych zespołów, które chcą szybko rozpocząć pracę i mieć kontrolę nad własnymi projektami i przepływem pracy. Mogą one być konfigurowane i obsługiwane przez każdego.

Projekty zarządzane przez firmę są najlepszym wyborem, jeśli chcesz ujednolicić konfigurację w wielu projektach Jira w swojej organizacji. Są one konfigurowane i obsługiwane przez scentralizowanego administratora.

Utwórz backlog.
  

Przed rozpoczęciem sprintu należy wypełnić backlog wszystkimi zadaniami, które zespół ma do wykonania. Pozycje w backlogu (mogą to być historyjki użytkowników, zmiany projektowe, błędy itp.) staną się elementami składowymi funkcji lub produktów, które zaczynasz opracowywać, na tablicy i osi czasu.

Zaplanuj i rozpocznij sprint.
  

Po utworzeniu backlogu nadszedł czas, aby ustalić priorytety elementów prac, które zespół ukończy w pierwszym sprincie. Sprinty to okresy o ustalonej długości (zazwyczaj dwa tygodnie), w których Twój zespół wykonuje określoną ilość pracy. Tablica może być prosta i zawierać tylko kolumny „Do wykonania”, „W toku” i „Gotowe”, ale możesz także dostosować przepływ pracy, aby odzwierciedlał niepowtarzalny sposób pracy Twojego zespołu.

Wyświetl oś czasu, aby uzyskać szerszy obraz.
  

Teraz, gdy praca idzie pełną parą, użyj osi czasu w szablonie Scrum, aby zobaczyć szerszy obraz, śledzić zależności i łatwo dostosowywać priorytety. Dzięki temu Twój zespół może planować i śledzić postępy w realizacji projektu, być o krok przed potencjalnymi blokerami i łatwo informować interesariuszy o stanie prac.

Ulepszaj i przeprowadzaj kolejne iteracje dzięki raportom Agile.
  

Przyspiesz dostarczanie korzyści klientom dzięki dostępnym na wyciągnięcie ręki analizom w czasie rzeczywistym. Jira umożliwia zespołom podejmowanie decyzji opartych na danych poprzez udostępnienie raportów Agile, w tym wykresów spalania, raportów dotyczących sprintów, pulpitów i wielu innych funkcji.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj darmowego szablonu Scrum
obraz w tle