Close

Szablon Scrum

Osiągaj cele swojego projektu, dzięki tablicy, backlogowi i harmonogramowi.

Projekt Scrum w Jira Software — widok sprintów w backlogu

Informacje ogólne

Szablon Scrum zapewnia zespołowi wszystkie możliwości, których potrzebuje, aby rozbić duże, złożone projekty na łatwe do zarządzania elementy pracy. Szablon Scrum, być może najlepiej znany z pracy w krótkich, ograniczonych czasowo okresach zwanych sprintami, umożliwia również zespołowi organizowanie i nadawanie priorytetów wszystkim pracom w backlogu i na tablicy, jednocześnie pozwalając zachować koncentrację na szerszej perspektywie dzięki planowi działań. Wyciągaj wnioski i przeprowadzaj iteracje, korzystając z gotowych raportów.

Szablon Scrum


Jira Software
Przeznaczony dla

• Zespoły tworzące oprogramowanie
• Zespoły Agile

Typy projektów

• Zarządzany przez zespół
• Zarządzany przez firmę

Typy zgłoszeń
Ikona epiku

Epik

Ikona historyjki

Historyjka

Ikona epiku

Błąd

Ikona zadania

Zadanie

Ikona podzadania

Podzadanie

Statusy przepływu pracy
Do wykonaniaW toku Gotowe

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu Scrum

Ikona kół zębatych

1. Wybierz typ projektu

Zanim przejdziesz do projektu, zostanie wyświetlony monit z prośbą o wybranie typu projektu: zarządzany przez zespół lub zarządzany przez firmę. Szablony zarządzane przez zespół są konfigurowane i utrzymywane przez poszczególne zespoły i są idealne dla autonomicznych zespołów, które chcą kontrolować własne procesy robocze, praktyki i ustawienia projektu w niezależny sposób. Projekty zarządzane przez firmę są przeznaczone dla zespołów, które chcą współpracować z innymi zespołami w wielu projektach w znormalizowany sposób.

Ikona listy Trello

2. Utwórz backlog

Kiedy już znajdziesz się w szablonie Scrum, zacznij od wypełnienia backlogu pracą całego zespołu. Plan działań i wymagania projektu zespołu są podstawą dla backlogu produktu, który może zawierać: historyjki użytkowników i błędy, zmiany projektowe, eksperymenty, dług techniczny, wnioski klientów, czynności do wykonania związane z retrospektywą i wiele więcej. Nie zapominaj o nadawaniu priorytetów i regularnym sprawdzaniu backlogu, aby był on wiarygodnym i aktualnym źródłem elementów pracy dla projektu.

Ikona kół zębatych

3. Zaplanuj i rozpocznij sprint

Po utworzeniu backlogu nadszedł czas, aby ustalić priorytety elementów prac, które zespół ukończy w pierwszym sprincie. Sprinty to okresy o ustalonej długości (zazwyczaj dwa tygodnie), w których Twój zespół wykonuje określoną ilość pracy. Wykorzystaj tablicę Scrum do wizualizacji całej pracy w danym sprincie. Tablica może być prosta i zawierać tylko kolumny „Do wykonania”, „W toku” i „Gotowe”, ale możesz także zaprojektować przepływ pracy, aby odzwierciedlał niepowtarzalny sposób pracy zespołu.

Ikona kanban

4. Wyświetl plan działań, aby uzyskać szerszy obraz

Teraz, gdy praca idzie pełną parą, użyj natywnej funkcji planu działań w szablonie Scrum, aby zobaczyć szerszy obraz, śledzić zależności i łatwo dostosowywać priorytety. Zintegrowany plan działań pozwala zespołowi na planowanie i śledzenie postępów w wielu projektach oraz wczesne ujawnianie zależności, dzięki czemu można być o krok do przodu podczas tworzenia planów. Plan działań ułatwia również przekazywanie informacji o statusie prac zespołu interesariuszom.

Ikona węzłów

5. Ulepszaj i przeprowadzaj kolejne iteracje dzięki raportom Agile

Usprawnij dostarczanie i wydajność dzięki danym, z których Twój zespół może wyciągać wnioski podczas kolejnych sprintów. Gotowe raporty, w tym raport sprintu oraz wykresy spalania, spalania wydania i prędkości, umożliwiają zespołom podejmowanie decyzji opartych na danych i szybsze dostarczanie korzyści klientom. Dzięki pulpitom w Jira wszystkie ważne punkty danych można zebrać w jednym widoku.

Dodatkowe zasoby

Więcej szablonów tworzenia oprogramowania

Przewodniki i artykuły

Ikona globalnej sieci

Narzędzia zwinne dla metodyki scrum

Ikona kierunku

Pięć wskaźników Agile, które polubisz

Ikona listy kontrolnej

Jak korzystać z metodyki Scrum w Jira Software