Close
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon DevOps

Twórz i wdrażaj aplikacje oraz zarządzaj nimi dzięki otwartemu podejściu do narzędzi.

Idealny wybór dla:

Tworzenie oprogramowania

Najważniejsze funkcje

Planowanie sprintów i zadań

Śledzenie postępów

Narzędzia do analizy sprintów

Czym jest szablon DevOps?

Szablon DevOps to zestaw praktyk skoncentrowanych na pozycji zespołu, komunikacji międzyzespołowej i współpracy oraz automatyzacji technologicznej. Jest on wstępnie sformatowany do lepszej integracji procesów zachodzących na styku zespołów programistycznych i IT. Dzięki niemu zespoły współpracują ze sobą w całym cyklu życia produktu w celu zwiększenia szybkości i poprawy jakości wdrażania oprogramowania.

Tablice

Zespoły korzystające z szablonu DevOps używają tablic do wizualizacji i monitorowania pracy oraz zarządzania nią przez cały cykl tworzenia oprogramowania.

Backlog – zrzut ekranu

Listy zadań

Używając rejestru zadań, możesz organizować swoje sprinty i dodawać do nich różnego typu zgłoszenia, a następnie określać wagę tych zgłoszeń i nadać im priorytety.

Backlog – zrzut ekranu

Osie czasu

Utwórz interaktywną oś czasu, dodając epiki i mapując jednostki pracy, zależności i wydania. Dzięki osiom czasu zespoły i osoby zainteresowane mają dostęp do bieżących informacji.

Backlog – zrzut ekranu

Raporty

Gotowe raporty i pulpity w Jira Software zapewniają dostęp do kluczowych analiz w kontekście pracy, dzięki czemu zespoły zawsze są na bieżąco i łatwiej im osiągnąć sukces.

Backlog – zrzut ekranu
Platforma

Połączone narzędzia

Rozwiązanie Open DevOps, którego fundament stanowi Jira Software, łączy każde narzędzie w łańcuchu narzędzi, aby cały zespół mógł na bieżąco śledzić aktualizacje statusów w czasie rzeczywistym.

Narzędzia Integracji

Otwarte podejście

Skorzystaj z otwartego łańcucha narzędzi działającego jak kompleksowe rozwiązanie. Jednym kliknięciem możesz łatwo zintegrować z Atlassian narzędzia, z których Twój zespół chętnie korzysta, takie jak Slack.

Statek dostarczający kod

Skalowalne przepływy pracy

Zacznij pracę, korzystając z gotowych narzędzi, praktyk i reguł automatyzacji DevOps. W miarę skalowania możesz dostosowywać swoje przepływy pracy bez pogorszenia koordynacji działań.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu DevOps

Ten szablon wykorzystuje oprogramowanie Jira Software w celu pomocy zespołom programistycznym i IT w utrzymaniu koordynacji, tempa i jakości.

1. Zarejestruj się w celu skorzystania z Open DevOps
  

Po zarejestrowaniu się w celu skorzystania z Open DevOps automatycznie aprowizujemy i połączymy wersje Free produktów Jira Software, Bitbucket, Confluence i Opsgenie. Jeśli korzystasz z narzędzi innych firm, takich jak GitHub czy Jenkins, możesz je zamieniać jednym kliknięciem.

2. Wyświetl połączone dane
  

Po przejściu do projektu DevOps uzyskasz wgląd w pracę wykonywaną w połączonych narzędziach bezpośrednio z poziomu Jira Software. W szczególności będziesz mieć dostęp do swoich repozytoriów na karcie Kod, pipeline'ów na karcie Wdrożenia, dokumentów na karcie Strony oraz harmonogramu dyżurów domowych na karcie Dyżur domowy.

3. Dodaj kontekst do danych programistycznych i informacji o wydaniu
  

Użyj tablicy Kanban do tworzenia zgłoszeń, które pomogą Ci ustalić priorytety i śledzić pracę. W panelu programowania i wydawania zgłoszenia możesz wyświetlić wszystkie dane programistyczne dotyczące danej jednostki pracy, takie jak gałęzie, commity, pull requesty i wiele innych.

4. Utwórz reguły automatyzacji DevOps
  

Utwórz reguły automatyzacji, aby zapewnić synchronizację pracy śledzonej w Jira z narzędziem IDE lub Git, używając commitów i innych aktywności pull requestów jako wyzwalaczy. Przykładowo możesz ustawić, aby zatwierdzenie pull requestu powodowało automatyczną aktualizację statusu zgłoszenia w Jira i wysłanie szybkiej wiadomości do kanału zespołu na platformie Slack.

Chcesz użyć tego szablonu?

obraz w tle