Close

Szablon zarządzania projektami

Zarządzaj działaniami w ramach realizacji projektu biznesowego.

Widok osi czasu zarządzania projektami w Jira Work Management, Jira Software

Informacje ogólne

Zarządzanie projektami polega na przygotowaniu i realizacji planu. Szablon zarządzania projektami pozwala zarządzać zadaniami zespołu związanymi z dowolnym projektem biznesowym. Dzięki wizualizacji wszystkich aktualnie prowadzonych prac na tablicy można przewidywać przeszkody, których da się uniknąć, oraz usuwać te, które już wystąpiły.

Szablon zarządzania projektami


Jira Work Management
Przeznaczony dla

• Dział marketingu
• Dział finansów
• Dział operacyjny
• Dział sprzedaży
• Dział projektowy
• Dział HR

Typy projektów

• Zarządzany przez firmę

Typy zgłoszeń
Ikona zadania

Zadanie

Ikona podzadania

Podzadanie

Statusy przepływu pracy
Do wykonaniaW tokuGotowe

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu zarządzania projektami

Ikona listy Trello

1. Monitoruj postęp prac na tablicy

Na tablicy zarządzania projektami są wyświetlane wszystkie działania związane z daną inicjatywą. Skorzystaj z tablicy, aby szybko sprawdzić status swoich zgłoszeń i ustalić priorytety prac. Zgłoszenia są przesuwane od lewej do prawej zgodnie ze statusem.

Ikona listy kontrolnej

2. Zarządzaj wszystkimi szczegółami

Po utworzeniu i przypisaniu prac do zespołu projektowego prowadź szczegółowe rejestry aktywności związanych z projektem: wykorzystaj zadania podrzędne do realizacji szczegółowych działań, ustalaj terminy zgłoszeń wymagających konkretnych ram czasowych i ustawiaj priorytety, aby osoby przypisane wiedziały, które zadania są pilne.

Ikona odświeżania

3. Twórz raporty, optymalizuj i powtarzaj

Szablon zarządzania projektami zawiera wbudowane raporty, dzięki którym możesz na bieżąco monitorować backlog, analizować zgłoszenia i maksymalizować produktywność. Skorzystaj z pulpitu, aby utworzyć widok niestandardowy obejmujący wszystkie filtry i raporty, które są ważne dla Ciebie i Twojego zespołu.

Dodatkowe zasoby

Więcej szablonów zarządzania pracą