Close

Kategorie

Plan marketingowy — szablon

autor: Atlassian

Ułóż plan na dziś i na resztę roku

Użyj szablonu
Plan marketingowy — szablon

Opracowanie planu marketingowego to niełatwe zadanie — potwierdzi to każdy, kto zajmuje się marketingiem. Trzeba myśleć krytycznie i twórczo, jednocześnie śledząc postępy kampanii, koordynując działania wielu zespołów i udzielając wszystkim najświeższych informacji. Gdy nie wiadomo, czym zespół będzie zajmował się jutro, zaplanowanie działań marketingowych na cały rok (lub jeszcze dłuższy okres!) wydaje się czymś niemal niewyobrażalnym. Ten szablon pozwala ustalić cele i wskaźniki, przedstawić informacje dotyczące konkurencji oraz zidentyfikować główne programy marketingowe i potrzeby związane z budżetem. Uwierz nam — na pewno docenisz to narzędzie.

Jak korzystać z szablonu plan marketingowy

Krok 1. Ustalenie najważniejszych graczy

W tworzeniu planów marketingowych uczestniczy mnóstwo osób; niekiedy w realizację tych strategii zaangażowana jest cała firma. To dlatego tak ważne jest wyszczególnienie na samym początku planu najważniejszych graczy.

Zalecamy korzystanie z ram podejmowania decyzji DACI, zmuszających do jasnego określenia osoby kierującej projektem (driver — kluczowa osoba dla całego planu, która zbierze wszystkich interesariuszy i wprowadzi strategię w życie), osoby zatwierdzającej (approver — osoba, która akceptuje ostateczny plan), współtwórców (contributors — osoby, które dysponują doświadczeniem i wnoszą swój wkład do planu, ale nie głosują w sprawie jego ostatecznego kształtu) oraz osób informowanych (informed — osoby, które muszą otrzymywać informacje na temat postępów planu, ale nie uczestniczą aktywnie w pracach nad nim).

Krok 2. Wyznaczenie głównego celu, celów pobocznych i wskaźników sukcesu

Planu marketingowego nie tworzy się tylko dlatego, że tak wypada. W grę wchodzi większy cel, który należy tutaj wyszczególnić. W jaki sposób plan wpisuje się w cele strategiczne organizacji i sprzyja ich osiąganiu? Odpowiedź powinna mieć formę prostego stwierdzenia, aby każdy, kto odnosi się do planu, rozumiał, po co on powstał.

Oprócz głównego celu istnieje zapewne kilka innych celów marketingowych, w których osiągnięciu ma pomóc plan. Być może chcesz wejść na nowy rynek lub zwiększyć popularność firmy w mediach społecznościowych. Wymień te cele w tabeli, jednak nie poprzestawaj na tym. Przypisz do nich wskaźniki, które wykorzystasz do oceny postępów. Chcesz zwiększyć liczbę rejestracji na nowym rynku o 10%? A może zgromadzić do końca kwartału 10 000 obserwujących na Instagramie? Wpisz te liczby tutaj, aby każdy wiedział, co oznacza sukces.

Krok 3. Określenie rynku docelowego

Ważne jest uzyskanie szczegółów na temat odbiorców kampanii marketingowej: umożliwi to obranie właściwej strategii i stworzenie odpowiedniego przekazu. W tej sekcji umieścisz najważniejsze szczegóły dotyczące odbiorców docelowych, w tym informacje dotyczące ich stanowisk w pracy, branż i lokalizacji. Jeśli już masz szczegółowe profile klientów i historie użytkowników, zapewnij do nich łatwy dostęp za pośrednictwem łączy.

Krok 4. Analiza konkurencji i SWOT

Najlepsze działania marketingowe to takie, które wyróżniają firmę na tle konkurencji. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest dogłębne poznanie rywali. W tej sekcji wymienisz firmy konkurencyjne wraz z kluczowymi informacjami na ich temat, m.in. sloganami, porównaniami funkcji i strategiami przekazu. Informacje te warto mieć pod ręką, aby móc opracować sposób na wyróżnienie się z tłumu.

Oprócz charakterystyki konkurentów należy również zrozumieć zawiłości własnego produktu i organizacji. Najlepszym sposobem na to jest przeprowadzenie analizy SWOT. W tej prostej tabeli możesz wymienić mocne strony firmy (z czym dobrze sobie radzicie?), jej słabe strony (co Wam nie wychodzi?), szanse (co nowego możecie wykorzystać?) oraz zagrożenia (co może sprawić problemy?).

Krok 4. Analiza konkurencji i SWOT

Krok 5. Opisanie produktu i programów marketingowych

Kiedy uruchamiasz nową kampanię lub strategię, nie chcesz za każdym razem zaczynać od początku. Dlatego właśnie wszystkie szczegóły produktu powinny znaleźć się tutaj. Sporządź krótki opis produktu oraz krótką (ok. 25 słów) i szczegółową (ok. 100 słów) informację o pozycjonowaniu opisującą, w jaki sposób produkt odpowiada na potrzeby klientów. Pod spodem, w tabeli, należy określić filary wartości i napisać, w jaki sposób odnosi się do nich produkt lub firma, rozwiązując problemy klientów.

Czy masz już konkretne programy marketingowe, które chcesz uruchomić? Może być to seria webinariów lub targetowana kampania reklamowa na Facebooku. W tabeli „Programy” możesz wymienić przygotowywane programy oraz ważne szczegóły, takie jak oś czasu, właściciele, zależności i przydatne notatki. Warto dodać także łącza do wszelkich materiałów dodatkowych, jeśli je posiadasz.

Krok 6. Określenie budżetu i przewidywanie ryzyka

Można się rozmarzyć o strategiach marketingowych, jakie by się wdrożyło, gdyby dysponowało się nieograniczonymi środkami — niestety, rzeczywistość wygląda zgoła inaczej. W prawdziwym świecie trzeba patrzeć na budżet. Na podstawie programów określonych w poprzednim kroku przydziel środki na każde z zaplanowanych działań i zamieść krótkie wyjaśnienie dotyczące ich wykorzystania. Pomoże to w sprawnym planowaniu wydatków w obliczu nieuniknionych ograniczeń finansowych.

Ostatnim krokiem, który zdecydowanie zwiększa szanse na pomyślną realizację planów, jest przewidywanie ryzyka. W ostatniej tabeli należy wymienić potencjalne zagrożenia związane z opracowywanym planem marketingu, ich wpływ na jego powodzenie oraz notatki dotyczące środków zaradczych. W razie czego będziecie przygotowani.


Atlassian to producent oprogramowania dla przedsiębiorstw oferujący produkty dla deweloperów, menedżerów projektów oraz do zarządzania zawartością.

 • Analiza konkurencji

  Atlassian

  Analiza konkurencji

  Bądź na bieżąco z konkurencją, dokumentując jej oferty i strategie.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Strategia dotycząca treści

  Atlassian

  Strategia dotycząca treści

  Utwórz plan strategii dotyczącej treści i uporządkuj swój kalendarz redakcyjny.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Kreatywne streszczenie

  HubSpot

  Kreatywne streszczenie

  Wykorzystaj ten szablon jako formę udostępnienia zespołowi twórczych celów i wymagań projektowych.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej