Close

Zyskaj kontrolę nad procesem tworzenia oprogramowania dzięki tej kolekcji szablonów

Wykorzystaj platformę Confluence do tworzenia oprogramowania i wydajnej współpracy z zespołem.


Informacje o kolekcji

Praca kierownika technicznego znacznie wykracza poza wdrażanie planów. W obliczu rosnącej konkurencji rynkowej firmy muszą tworzyć oprogramowanie zarówno najwyższej jakości, jak najniższym kosztem i jak najkrócej. Do zadań kierowników należy nie tylko monitorowanie realizacji długoterminowych kamieni milowych, ale także niezwłoczne reagowanie na utrudnienia w działaniu i przestoje. Nasz zbiór szablonów pozwoli śledzić proces tworzenia oprogramowania, a jednocześnie pracować z zespołem w dobrze zorganizowany sposób.

Zyskaj kontrolę nad procesem tworzenia oprogramowania dzięki tej kolekcji szablonów

Jak korzystać z kolekcji

Plakat projektu

Atlassian

Plakat projektu

Wykorzystaj ten szablon, aby zdefiniować swój problem, zaproponować rozwiązanie i przygotować się do jego wykonania.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Krok 1. Opracowanie strategii

Za pomocą szablonu plakatu projektu przekształć swoje cele na strategię, która zapoczątkuje konkretne działania. W miarę oceny i uruchamiania nowych projektów wykorzystaj nasz szablon jako pomoc przy ocenie poprawności założeń oraz wizualizacji rozwiązań we współpracy z kierownikami produktów w swoim zespole. Jest to prosty sposób na oszacowanie zakresu swojego projektu oraz zaplanowanie jego wykonania w miarę rozwijania strategii.

Wyświetl szablon →
Wymagania produktowe

Atlassian

Wymagania produktowe

Określ, monitoruj i ustal zakres wymagań dotyczących produktu lub funkcji.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Krok 2. Priorytetyzacja elementów

Gdy zespół przyjmie jednolite stanowisko w sprawie zakresu projektu oraz celów, będzie można przekształcić swoją strategię w konkretny plan. Wykorzystaj szablon wymagań dotyczących produktu, aby zdefiniować i dopracować wymagania oraz nadać im priorytet. We współpracy z zespołem możesz utworzyć zgłoszenia Jira i przypisać zadania w ramach przygotowania do tworzenia oprogramowania.

Wyświetl szablon →
Spotkanie w sprawie planowania sprintu

Jira

Spotkanie w sprawie planowania sprintu

Z łatwością organizuj i przeprowadzaj spotkania dotyczące planowania sprintów.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Krok 3. Tworzenie oprogramowania

Gotowi, do startu, start! Mając do dyspozycji strategię oraz wymagania, możesz przystąpić do tworzenia oprogramowania i osiągania celów projektowych. We współpracy z kierownikiem produktu skutecznie zaplanuj każdy sprint. Nasz szablon spotkania w sprawie sprintu pomoże Ci przekazać informacje na temat wyników poprzedniego sprintu i poinformować zespół o celach i możliwościach związanych z bieżącym sprintem.

Wyświetl szablon →
Informowanie o zdarzeniach

Statuspage

Informowanie o zdarzeniach

Ten szablon pozwoli Ci utworzyć poradnik reagowania na wypadek, gdy coś pójdzie nie tak.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Krok 4. Przygotowanie do wdrożenia

Nie da się uniknąć incydentów, ale można się na nie przygotować z wyprzedzeniem. Przed wdrożeniem nowego produktu utwórz plan komunikacji na wypadek incydentu, korzystając z tego szablonu. Gdy ustalisz role, obowiązki i kanały komunikacyjne obowiązujące w razie incydentu, będziecie gotowi do zareagowania na wszelkie usterki w mgnieniu oka.

Wyświetl szablon →
Analiza zdarzeń

Opsgenie

Analiza zdarzeń

Odnotuj przyczynę i skutki zdarzenia, aby ograniczyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia w przyszłości.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Krok 5. Wyciąganie wniosków

Nawet najlepsze plany nie gwarantują doskonałych wyników. Gdy incydent zostanie usunięty, wraz z zespołem technicznym szablon uzupełnij analizy zdarzeń. Zidentyfikowanie wzorców oraz przyczyn pozwoli strategicznie zaplanować aktualizacje oprogramowania, aby zapobiec problemom w przyszłości.

Wyświetl szablon →