Pokieruj tworzeniem oprogramowania

Wykorzystaj platformę Confluence do tworzenia oprogramowania i wydajnej współpracy z zespołem.


Informacje o kolekcji

Praca kierownika technicznego znacznie wykracza poza wdrażanie planów. W obliczu rosnącej konkurencji rynkowej firmy muszą tworzyć oprogramowanie zarówno najwyższej jakości, jak najniższym kosztem i jak najkrócej. Do zadań kierowników należy nie tylko monitorowanie realizacji długoterminowych kamieni milowych, ale także niezwłoczne reagowanie na utrudnienia w działaniu i przestoje. Nasz zbiór szablonów pozwoli śledzić proces tworzenia oprogramowania, a jednocześnie pracować z zespołem w dobrze zorganizowany sposób.

Pokieruj tworzeniem oprogramowania

Jak korzystać z kolekcji

Project poster template

Atlassian

Plakat projektu

Wykorzystaj ten szablon, aby zdefiniować swój problem, zaproponować rozwiązanie i przygotować się do jego wykonania.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Step 1. Develop your strategy

Transform your goals into an actionable strategy with the project poster template. As you evaluate and kick off new projects, our template will help you validate assumptions and visualize solutions with product managers on your team. It’s a simple way to estimate your project’s scope and plan for execution as you develop your strategy.

Wyświetl szablon →
Product requirements template

Atlassian

Wymagania produktowe

Określ, monitoruj i ustal zakres wymagań dotyczących produktu lub funkcji.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Step 2. Prioritize features

Gdy zespół przyjmie jednolite stanowisko w sprawie zakresu projektu oraz celów, będzie można przekształcić swoją strategię w konkretny plan. Wykorzystaj szablon wymagań dotyczących produktu, aby zdefiniować i dopracować wymagania oraz nadać im priorytet. We współpracy z zespołem możesz utworzyć zgłoszenia Jira i przypisać zadania w ramach przygotowania do tworzenia oprogramowania.

Wyświetl szablon →
Sprint planning meeting template

Jira

Spotkanie w sprawie planowania sprintu

Z łatwością organizuj i przeprowadzaj spotkania dotyczące planowania sprintów.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Step 3. Build software

Gotowi, do startu, start! Mając do dyspozycji strategię oraz wymagania, możesz przystąpić do tworzenia oprogramowania i osiągania celów projektowych. We współpracy z kierownikiem produktu skutecznie zaplanuj każdy sprint. Nasz szablon spotkania w sprawie sprintu pomoże Ci przekazać informacje na temat wyników poprzedniego sprintu i poinformować zespół o celach i możliwościach związanych z bieżącym sprintem.

Wyświetl szablon →
Incident communication template

Statuspage

Informowanie o zdarzeniach

Ten szablon pozwoli Ci utworzyć poradnik reagowania na wypadek, gdy coś pójdzie nie tak.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Step 4. Prepare for launch

Nie da się uniknąć incydentów, ale można się na nie przygotować z wyprzedzeniem. Przed wdrożeniem nowego produktu utwórz plan komunikacji na wypadek incydentu, korzystając z tego szablonu. Gdy ustalisz role, obowiązki i kanały komunikacyjne obowiązujące w razie incydentu, będziecie gotowi do zareagowania na wszelkie usterki w mgnieniu oka.

Wyświetl szablon →
Incident postmortem template

OpsGenie

Analiza zdarzeń

Odnotuj przyczynę i skutki zdarzenia, aby ograniczyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia w przyszłości.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Step 5. Learn from results

Nawet najlepsze plany nie gwarantują doskonałych wyników. Gdy incydent zostanie usunięty, wraz z zespołem technicznym szablon uzupełnij analizy zdarzeń. Zidentyfikowanie wzorców oraz przyczyn pozwoli strategicznie zaplanować aktualizacje oprogramowania, aby zapobiec problemom w przyszłości.

Wyświetl szablon →