Close

Kategorie

Wymagania projektowe — szablon

autor: Atlassian

Przygotowanie przed wdrożeniem i sprawdzenie postępów po wdrożeniu

Użyj szablonu
Wymagania projektowe — szablon

Wdrożenie nowego produktu lub funkcji zawsze jest ekscytujące, ale entuzjazm nie powinien mieć wpływu na zdolność do podejmowania strategicznych decyzji. Należy się upewnić, że każde wprowadzane rozwiązanie jest dobrze przemyślane, a przypadek jego użycia jest uzasadniony. Ten szablon służy do określenia wymagań produktowych wraz z zespołem i projektantami. W tej sekcji formularza można zapisać przyjęte założenia, historie użytkowników, koncepcję interfejsu użytkownika, zakres zastosowań i nie tylko.

Jak korzystać z szablonu Wymagania produktowe

Krok 1. Podanie podstawowych informacji

Określ warunki, korzystając z górnej tabeli szablonu, w której znajdą się szczegóły nowego produktu lub funkcji. Jaka jest docelowa data wprowadzenia? Jaki jest bieżący stan? Kto jest w podstawowym zespole? Można wpisać „/data”, aby szybko dodać docelową datę wprowadzenia, „/jira” w celu bezpośredniego połączenia z epikami użytkownika lub zgłoszeniami Jira i dodać wzmiankę @mention dla członków zespołu w celu ich informowania.

Krok 2. Wyznaczenie celu i wskaźników sukcesu

Nowego produktu lub funkcji nie wprowadza się bez celu (a przynajmniej nie powinno się tak robić). W sekcji szablonu Objective (Cel) krótko wyjaśnij, w jaki sposób projekt wspiera realizację większych celów organizacji. Zasadniczo chodzi o to, z jakiego powodu powstaje ta nowa funkcja lub produkt. Następnie w tabeli Success metrics (Wskaźniki sukcesu) wymień określone cele dotyczące produktu lub funkcji, a także wskaźniki służące do monitorowania sukcesu. Może na przykład chodzić o uproszczenie obsługi, a znakiem, że się to udało, będzie wzrost poziomu zadowolenia klientów o 15%.

Krok 2. Wyznaczenie celu i wskaźników sukcesu

Krok 3. Utworzenie listy założeń i sposobów postępowania

Ten produkt lub ta funkcja to całkowita nowość, co oznacza, że nie masz wielu informacji do wykorzystania. Pewne założenia mogą jednak bardzo ułatwić określenie kolejnych kroków. W sekcji szablonu Assumptions (Założenia) zapisz wszelkie założenia dotyczące użytkowników, ograniczeń technicznych i celów biznesowych. Czy uważasz, że większość użytkowników będzie korzystać z tej funkcji na tablecie? Zapisz te informacje tutaj.

Uwzględniając te założenia, skorzystaj z tabeli Options (Opcje) do określenia wszystkich uwzględnionych wymagań produktowych. Jeżeli większość użytkowników będzie korzystać z tej funkcji na tablecie, jednym z wymagań będzie zapewnienie działania na urządzeniach mobilnych. Oprócz określenia samych wymagań w tej tabeli można także zapisać historyjki użytkowników (np. Jan jest menedżerem projektu, który chce sprawdzić postępy zespołu, będąc na dworcu kolejowym), określić poziom ważności, zapisać zgłoszenia Jira i inne przydatne uwagi.

Krok 4. Dodanie dokumentacji pomocniczej

Opracowanie nowej funkcji lub nowego produktu to bardzo złożony proces, dlatego warto skonsolidować informacje, aby wszyscy mieli do nich dostęp w jednym miejscu i mogli je w razie potrzeby wykorzystać. W tej sekcji formularza można dodać makiety, schematy lub projekty wizualne związane z określonymi wymaganiami produktowymi. Umieszczenie tych wszystkich elementów w jednym miejscu zapewnia wszystkim informacje w odpowiednim kontekście.

Krok 5. Przewidywanie otwartych pytań i rozpłynięcia zakresu

Czasami proces wprowadzania nowej funkcji lub nowego produktu wygląda jak niekończąca się seria pytań. Znajdujesz odpowiedź na jedno, a pojawia się pięć kolejnych. W tej tabeli można je zapisać, gdy tylko przyjdą Ci na myśl (na przykład jak poinformować użytkowników o nowej funkcji?), dzięki czemu nie zaginą w natłoku informacji. Kiedy uda się znaleźć właściwą odpowiedź, dostępne jest miejsce na jej zapisanie wraz z datą, co umożliwia monitorowanie postępów i rozwoju produktu.

I wreszcie coś, co przyprawia nas o dreszcze: „scope creep”, czyli rozpłynięcie zakresu. Jednym ze sposobów na przeciwdziałanie temu zjawisku jest aktywne działanie. Ostatnia sekcja tego szablonu służy do zapisania informacji będących poza zakresem funkcji lub wydania. Należy być możliwie najdokładniejszym (i uzupełniać sekcję w miarę postępów), aby wszystkie osoby zaangażowane znały sytuację.


Atlassian to producent oprogramowania dla przedsiębiorstw oferujący produkty dla deweloperów, menedżerów projektów oraz do zarządzania zawartością.

 • Analiza konkurencji

  Atlassian

  Analiza konkurencji

  Bądź na bieżąco z konkurencją, dokumentując jej oferty i strategie.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Raport z rozmowy z klientem

  Atlassian

  Raport z rozmowy z klientem

  Zamień rozmowy z klientem we wnikliwe analizy, korzystając z raportu z rozmowy z klientem.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Projektowanie ścieżki klienta

  Atlassian

  Projektowanie ścieżki klienta

  Zwizualizuj doświadczenia swoich klientów i znajdź możliwości poprawy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej