Close
Widok tablicy zarządzania kampanią w Jira Work Management

Polecany produkt: Jira

Najprostszy sposób zarządzania kampaniami dla zespołów marketingowych. Dowiedz się więcej

„Praca staje się dużo bardziej przejrzysta, gdy wszystko jest w jednym miejscu w systemie Jira”.


Jeff Lai

Dział infrastruktury wewnętrznej, Canva

Logo Canva

Chcesz użyć tego szablonu?

Zacznij korzystać za darmo
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon zarządzania kampanią

Kampania marketingowa — od pomysłu do wykonania.

Użyj szablonu
najlepsze dla

Marketing

Najważniejsze funkcje

Planowanie zadań

Ustalanie priorytetów

Zarządzanie pipeline'ami

Czym jest szablon zarządzania kampanią?

Szablon zarządzania kampanią pomaga zespołom zarządzać kampaniami od początku do końca, monitorując zadania i terminy po drodze.

Co zawiera szablon zarządzania kampanią?

Tablica

Widok tablicy zapewnia wizualizację w stylu Kanban procesu roboczego i statusu każdego zadania. Umożliwia to śledzenie, porządkowanie i ustalanie priorytetów zadań w kolumnach odpowiadających Twojemu przepływowi pracy.

Backlog – zrzut ekranu

Lista

Widok listy porządkuje wszystkie prace w projekcie na jednej liście, którą można łatwo przeglądać i sortować według pola. Lista pozwala także na dodawanie, edycję i przeglądanie zadań w projekcie.

Widok listy JWM

Kalendarz

Widok kalendarza pomaga wizualizować i planować prace. Za jego pomocą można łatwo sprawdzić, kiedy przypadają terminy zadań, i szybko zapoznać się z zadaniami zaplanowanymi na następne kilka tygodni lub miesięcy.

Zrzut ekranu kalendarza

Oś czasu

Widok osi czasu zawiera wykres podobny do wykresu Gantta, który może służyć do wizualizacji i planowania terminów, czasu trwania i zależności zadań w projekcie. Pozwala on łatwo sprawdzić, ile czasu zajmuje wykonanie zadań i kiedy przypadają ich terminy.

Widok osi czasu

Raporty

Uzyskaj ogólny przegląd postępów projektu, priorytetów, działań, obciążenia itp. w widoku podsumowania. Korzystać z szeregu wstępnie skonfigurowanych raportów, które wyświetlają statystyki dotyczące osób, projektów, zadań itd.

Widok osi czasu
Okno przepływów pracy

Spersonalizowany przepływ pracy

Nasz przepływ pracy zatwierdzania można z łatwością zastosować i zmodyfikować w celu dopasowania do potrzeb zespołu marketingowego i osiągnięcia celów kampanii.

Dymki czatu

Łatwa współpraca

Nasz szablon zapewnia centralne miejsce, w którym można dodawać członków zespołu, komentować i udostępniać ważne informacje.

Pulpit Jira

Monitorowanie terminów

Widoki tablicy i listy ułatwiają śledzenie postępów, monitorowanie terminów i rozpoznawanie przeszkód. Z kolei widoki osi czasu i kalendarza pozwalają zyskać szerszy obraz sytuacji.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu zarządzania kampanią

Ten szablon wykorzystuje system Jira, aby pomóc Twojemu zespołowi w planowaniu i realizacji kampanii oraz współpracy w tym zakresie.

1. Dodaj zadania
  

Do swojej listy zadań do wykonania możesz dodawać elementy z poziomu widoku listy, tablicy lub kalendarza. Ogranicz się do prostych haseł lub dodaj tyle szczegółów, ile tylko zechcesz, korzystając z załączników, priorytetów, etykiet i innych funkcji.

2. Dodaj daty rozpoczęcia i terminy
  

Możesz ustawić daty rozpoczęcia oraz terminy wykonania poszczególnych elementów prac. To pozwoli monitorować pracę w kalendarzu i na osi czasu, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte.

3. Przypisz członków zespołu
  

Powiąż członków zespołu z poszczególnymi zadaniami, aby każda osoba wiedziała, za co jest odpowiedzialna.

4. Ustalaj priorytety i porządkuj
  

Możesz błyskawicznie posortować listę zadań według priorytetów, aby łatwiej wyłuskać najważniejsze elementy i śledzić na bieżąco najistotniejsze zadania.

5. Zautomatyzuj pracę
  

Tam, gdzie to możliwe, pozwól robotom wykonywać pracę. Skonfiguruj proste automatyzacje niewymagające pisania kodu, aby synchronizować swoją pracę, ustawiać przypomnienia i łączyć się z narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i wiele innych.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj szablonu
obraz w tle