Close

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu zarządzania projektami

1. Dodaj elementy do listy zadań do wykonania Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Do swojej listy zadań do wykonania możesz dodawać elementy z poziomu widoku listy, tablicy lub kalendarza. Ogranicz się do prostych haseł lub dodaj tyle szczegółów, ile tylko zechcesz, korzystając z załączników, priorytetów, etykiet i innych funkcji.

2. Dodaj daty rozpoczęcia i terminy Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Możesz ustawić daty rozpoczęcia oraz terminy wykonania poszczególnych elementów prac. To pozwoli monitorować pracę w kalendarzu i na osi czasu, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte.

3. Przypisz członków zespołu Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Powiąż członków zespołu z każdym zadaniem, aby każda osoba wiedziała, za co jest odpowiedzialna.

4. Ustalaj priorytety i porządkuj Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Możesz błyskawicznie posortować listę zadań według priorytetów, aby łatwiej wyłuskać najważniejsze elementy i śledzić na bieżąco najistotniejsze zadania.

5. Zautomatyzuj pracę Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Tam, gdzie to możliwe, pozwól robotom wykonywać pracę. Skonfiguruj proste automatyzacje niewymagające pisania kodu, aby synchronizować pracę, ustawiać przypomnienia i łączyć się z narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i wiele innych.

Chcesz użyć tego szablonu?

Zacznij korzystać za darmo
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon zarządzania projektami

Ukierunkuj projekty na sukces z Jira. Z łatwością rozpoczniesz pracę dzięki gotowym, konfigurowalnym szablonom przeznaczonym dla zespołów zarządzających projektami.

Użyj darmowego szablonu zarządzania projektami
idealny wybór dla:

Wszystkie zespoły

Najważniejsze funkcje

Planowanie zadań

Ustalanie priorytetów

Zarządzanie pipeline’ami

Czym jest szablon zarządzania projektami?

Nasz szablon zarządzania projektem ułatwia zespołom pracę na każdym etapie cyklu życia projektu — od porządkowania zadań po wizualizację osi czasu. Bez względu na to, czy chcesz zoptymalizować wydajność przepływu pracy, zyskać kompleksowy ogląd postępów projektu czy usprawnić współpracę w zespole, nasz szablon zarządzania projektem na pewno będzie pomocny.

Co zawiera szablon zarządzania projektami?

Tablica

Wizualizuj procesy, zarządzaj zadaniami i śledź postępy projektu w czasie rzeczywistym, korzystając z konfigurowalnych tablic Kanban dostosowanych do unikatowych potrzeb Twojego zespołu. Szablony widoku tablicy w Jirze — od kontrolowania procesu po zarządzanie projektem — pozwalają zespołom pracować sprytniej i osiągać cele.

 • Kontrola procesu: Nasz szablon kontroli procesu eliminuje powtarzanie się i optymalizuje wydajność przepływu pracy. Możesz wizualizować przepływy pracy, rozpoznawać wąskie gardła i standaryzować procesy, aby zwiększyć produktywność — a wszystko to w konfigurowalnym widoku tablicy w Jirze.
 • Przepływ pracy: Zwiększ wydajność projektu i popraw koordynację, wizualizując przepływy pracy i automatyzując zadania przy użyciu naszego szablonu przepływu pracy. Intuicyjny widok tablicy w Jirze ułatwi Ci stymulowanie współpracy, usprawnianie procesów i pomyślne realizowanie projektów.
 • Zarządzanie zadaniami: Efektywnie porządkuj zadania i ustalaj ich priorytety, korzystając z naszego szablonu zarządzania zadaniami. Elastyczny widok tablicy w Jirze ułatwi dostosowanie przepływów pracy, przypisanie zadań i płynne śledzenie postępów.
 • Tablica projektu: Usprawnij zadania i wzmacniaj przejrzystą komunikację, wykorzystując nasz szablon tablicy projektu.
Backlog – zrzut ekranu

Lista

Usprawnij zarządzanie zadaniami i procesy zatwierdzania dokumentów dzięki naszemu widokowi listy. Niezależnie od tego, czy chcesz śledzić poszczególne zadania, czy zarządzać przepływami pracy w zakresie dokumentów, ten szablon oferuje prosty, a jednocześnie skuteczny sposób na utrzymanie porządku i produktywności. Współpracuj nad wieloma projektami, śledź poprawki i zapewniaj terminowe zatwierdzanie — wszystko z poziomu elastycznego widoku listy w Jira.

 • Śledzenie zadań: usprawnij zarządzanie zadaniami i zwiększ produktywność zespołu, korzystając z naszego szablonu śledzenia zadań. Organizuj zadania, przypisuj obowiązki i monitoruj postępy dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym — wszystko z poziomu elastycznego widoku listy w Jira.
 • Zatwierdzanie dokumentów: przyspiesz przepływy pracy w zakresie dokumentów i zapewnij terminowe zatwierdzanie dzięki naszemu szablonowi zatwierdzania dokumentów. Ułatw współpracę, śledź poprawki i usprawnij procesy zatwierdzania — wszystko to za sprawą elastycznych funkcji zarządzania dokumentami dostępnych w Jira.
Widok listy JWM

Oś czasu

Wizualizuj przebieg projektu i planuj go z myślą o sukcesie dzięki naszym szablonom widoku osi czasu. Od mapowania kamieni milowych projektu po nakreślanie sprintów Agile — szablony te oferują dynamiczny sposób zarządzania osiami czasu i śledzenia postępów. Informuj interesariuszy, szybko dostosowuj się do zmian i napędzaj sukces projektu, a wszystko to dzięki funkcjom planowania w Jira.

 • Zarządzanie projektami: płynnie koordynuj działania projektowe i zarządzaj nimi od początku do końca, korzystając z naszego szablonu zarządzania projektami. Dzięki możliwościom współpracy dostępnym w Jira możesz wizualizować osie czasu projektów, przydzielać zasoby i na bieżąco przekazywać informacje interesariuszom.
 • Harmonogram projektu: nasz szablon harmonogramu projektu pozwala osiągnąć sukces poprzez tworzenie jasnych celów i efektywnych osi czasu. Usprawniaj współpracę zespołową, śledź kamienie milowe i szybko dostosowuj się do zmian, używając dynamicznego środowiska Jira.
 • Harmonogram Agile: stosuj metodyki Agile i lepiej zarządzaj projektami lub wydaniami produktów dzięki naszemu szablonowi harmonogramu Agile. Planuj sprinty, ustalaj priorytety zadań i wspieraj współpracę zespołową, korzystając z funkcji Jira zgodnych z metodyką Agile.
 • Harmonogram projektu: uprość osie czasu projektu i zapewnij sprawne wykonanie dzięki naszemu szablonowi harmonogramu projektu. Bez wysiłku twórz harmonogramy i nimi zarządzaj, przypisuj zadania i monitoruj postępy, wykorzystując solidne funkcje zarządzania projektami dostępne w Jira.
Widok osi czasu

Zgłoszenia

Usprawnij śledzenie i rozwiązywanie zgłoszeń, korzystając z naszych szablonów widoku zgłoszeń. Niezależnie od tego, czy monitorujesz wydajność projektu, czy zarządzasz raportami o błędach, szablony te oferują scentralizowaną przestrzeń do rejestrowania, ustalania priorytetów i rozwiązywania zgłoszeń. Informuj interesariuszy, śledź postępy i wprowadzaj ciągłe ulepszenia — wszystko w ramach zintegrowanych z Jira funkcji zarządzania zgłoszeniami.

 • Raport z projektu: uzyskaj cenny wgląd w wydajność projektu i podejmuj decyzje oparte na danych dzięki naszemu szablonowi raportu z projektu. Śledź kluczowe wskaźniki, analizuj trendy i generuj kompleksowe raporty, korzystając z rozbudowanych funkcji raportowania dostępnych w Jira.
 • Zgłaszanie błędów: usprawnij zgłaszanie błędów i skróć czas ich naprawiania dzięki naszemu szablonowi zgłoszenia błędu. Skutecznie wychwytuj i śledź błędy oraz nadawaj im priorytety w oferowanym przez Jira środowisku współpracy.
 • Dziennik zgłoszeń: usprawnij procesy śledzenia i rozwiązywania zgłoszeń dzięki naszemu szablonowi dziennika zgłoszeń. Rejestruj, monitoruj i rozwiązuj zgłoszenia w efektywny sposób, jednocześnie informując interesariuszy przez cały cykl życia za pomocą zintegrowanych z Jira funkcji zarządzania zgłoszeniami.
 • Narzędzie do śledzenia zgłoszeń: usprawnij śledzenie zgłoszeń i zadbaj o odpowiedzialność dzięki naszemu szablonowi narzędzia do śledzenia zgłoszeń. Rejestruj, przypisuj i śledź zgłoszenia w czasie rzeczywistym, umożliwiając zespołom efektywną współpracę i osiąganie dobrych wyników z wykorzystaniem wszechstronnych funkcji śledzenia dostępnych w Jira.
Zrzut ekranu kalendarza

Backlog

Optymalizuj przepływy pracy Agile i ustalaj priorytety zadań za pomocą naszych szablonów widoku backlogu. Niezależnie od tego, czy zarządzasz backlogami sprintu, czy ustalasz priorytety historyjek użytkownika, szablony te oferują usprawniony sposób przyrostowego planowania, śledzenia i dostarczania pracy. Zadbaj o dobrą współpracę zespołów, dostosowuj się do zmieniających się priorytetów i zwiększaj wartość dzięki oferowanym przez Jira szablonom widoku backlogu dostosowanym do metodyki Agile.

 • Backlog sprintu: nasz szablon backlogu sprintu pomaga zespołom Agile efektywniej zarządzać sprintami. Ustalaj priorytety zadań, przydzielaj zasoby i śledź postępy sprint po sprincie, korzystając z dostosowanego do metodyki Agile widoku backlogu w Jira.
 • Backlog Scrum: usprawnij przepływy pracy Agile i zoptymalizuj zarządzanie zadaniami dzięki naszemu szablonowi backlogu Scrum. Planuj, ustalaj priorytety i dostarczaj wartość przyrostowo, korzystając z elastycznego widoku backlogu w Jira.
Widok listy JWM
Ilustracja zgłoszenia

Skuteczne zarządzanie zadaniami

Nasze rozwiązania umożliwiają prowadzenie szczegółowych rejestrów, dzięki czemu Twój zespół zawsze ma potrzebny kontekst. Łatwo ustalaj zadania podrzędne, terminy i priorytety.

Tablica Jira

Łatwe ustalanie priorytetów

Skorzystaj z tablicy, aby szybko sprawdzić status swoich zgłoszeń i ustalić priorytety prac.

Ilustracja analiz

Zintegrowane raportowanie

Zintegrowane raporty i pulpit pomogą Ci być na bieżąco z backlogiem i analizować zgłoszenia.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu zarządzania projektami

Ten szablon wykorzystuje system Jira, aby pomóc zespołowi w planowaniu projektów, współpracy i ich realizacji.

Dodaj elementy do listy zadań do wykonania.
  

Do swojej listy zadań do wykonania możesz dodawać elementy z poziomu widoku listy, tablicy lub kalendarza. Ogranicz się do prostych haseł lub dodaj tyle szczegółów, ile tylko zechcesz, korzystając z załączników, priorytetów, etykiet i innych funkcji.

Dodaj daty rozpoczęcia i terminy.
  

Możesz ustawić daty rozpoczęcia oraz terminy wykonania poszczególnych elementów prac. To pozwoli monitorować pracę w kalendarzu i na osi czasu, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte.

Przypisz członków zespołu.
  

Powiąż członków zespołu z każdym zadaniem, aby każda osoba wiedziała, za co jest odpowiedzialna.

Ustal priorytety i uporządkuj widok.
  

Możesz błyskawicznie posortować listę zadań według priorytetów, aby łatwiej wyłuskać najważniejsze elementy i śledzić na bieżąco najistotniejsze zadania.

Automatyzacja prac
  

Tam, gdzie to możliwe, pozwól robotom wykonywać pracę. Skonfiguruj proste automatyzacje niewymagające pisania kodu, aby synchronizować pracę, ustawiać przypomnienia i łączyć się z narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i wiele innych.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj darmowego szablonu zarządzania projektami
obraz w tle