Close

Chcesz użyć tego szablonu?

Zacznij korzystać za darmo
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon zatwierdzenia dokumentu

Zarządzaj procesem zatwierdzania dokumentów od wstępnego przekazania do ostatecznego zatwierdzenia.

Użyj szablonu
Idealny wybór dla:

Prawo

Najważniejsze funkcje

Planowanie zadań

Ustalanie priorytetów

Zarządzanie pipeline’ami

Czym jest szablon zatwierdzenia dokumentu?

Szablon procesu zatwierdzania dokumentów pomaga zespołom zarządzać dokumentami od utworzenia do zatwierdzenia.

Co zawiera szablon zatwierdzenia dokumentu?

Tablica

Widok tablicy zapewnia wizualizację w stylu Kanban procesu roboczego i statusu każdego zadania. Umożliwia to monitorowanie i porządkowanie zadań oraz określanie ich priorytetów w kolumnach odpowiadających przepływowi pracy.

Backlog – zrzut ekranu

Oś czasu

Widok osi czasu zawiera wykres podobny do wykresu Gantta, który może służyć do wizualizacji i planowania terminów, czasu trwania i zależności zadań w projekcie. Pozwala on łatwo sprawdzić, ile czasu zajmuje wykonanie zadań i kiedy przypadają ich terminy.

Widok osi czasu

Formularze

Łatwo gromadź informacje i przechwytuj wnioski dotyczące prac od innych zespołów lub osób zainteresowanych w organizacji. Twórz różne rodzaje formularzy do gromadzenia różnego typu prac od osób zainteresowanych.

Zrzut ekranu kalendarza

Przepływy pracy

Niezależnie od stopnia złożoności procesów w Twojej firmie możesz tworzyć dostosowane do dowolnego stylu działania przepływy pracy ze statusami i ich zmianami.

Zrzut ekranu przepływu pracy

Automatyzacje

Użyj niewymagających pisania kodu lub niestandardowych reguł automatyzacji do obsługi ważnych często wykonywanych czynności w procesach, aby niczego nie pominąć.

Widok osi czasu
Wyszukiwanie dokumentów

Łatwe zarządzanie dokumentami

Ułatw swojemu zespołowi współpracę przy tworzeniu dokumentów o krytycznym znaczeniu, takich jak umowy i zasady, zapewniając pojedyncze miejsce do śledzenia przekazywanych wersji wstępnych, opinii oraz czynności związanych z ostatecznym zatwierdzeniem.

Laptop z systemem Jira

Śledzenie postępów

Śledź drogę każdego dokumentu, od etapu planowania, poprzez kolejne rundy sprawdzania, aż po ukończenie. Dodaj odpowiednie szczegóły i ustaw terminy, aby dostarczyć kontekst osobom zatwierdzającym.

Okno przepływów pracy

Spersonalizowany przepływ pracy

Utwórz pola niestandardowe i edytuj etapy przepływu pracy, aby odzwierciedlić unikatowy sposób pracy Twojego zespołu.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu zatwierdzania dokumentów

Ten szablon wykorzystuje system Jira, aby pomóc Twojemu zespołowi w zarządzaniu zatwierdzaniem dokumentów.

1. Dodaj dokumenty do listy zespołu
  

Do swojego przepływu pracy możesz dodawać elementy z poziomu widoku listy, tablicy lub kalendarza. Ogranicz się do prostych haseł lub dodaj tyle szczegółów, ile tylko zechcesz, korzystając z załączników, priorytetów, etykiet i innych funkcji.

2. Dodaj daty rozpoczęcia i terminy
  

Możesz ustawić daty rozpoczęcia oraz terminy wykonania poszczególnych dokumentów. To pozwoli monitorować pracę w kalendarzu i na osi czasu, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte.

3. Ustal priorytety i uporządkuj
  

Możesz błyskawicznie posortować listę według priorytetów, aby łatwiej wyłuskać najważniejsze elementy i śledzić na bieżąco najistotniejsze zadania.

4. Zautomatyzuj pracę
  

Tam, gdzie to możliwe, pozwól robotom wykonywać pracę. Skonfiguruj proste automatyzacje niewymagające pisania kodu, aby synchronizować pracę, ustawiać przypomnienia i łączyć się z narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i wiele innych.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj szablonu
obraz w tle