Close

Powiązane szablony

Chcesz użyć tego szablonu?

Zacznij korzystać za darmo
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon kontroli procesu

Wyeliminuj z procesów powtarzające się zadania.

Użyj szablonu
najlepsze dla

Wszystkie zespoły

Najważniejsze funkcje

Planowanie zadań

Ustalanie priorytetów

Zarządzanie pipeline'ami

Czym jest szablon kontroli procesu?

Szablon kontroli procesu jest dla zespołów najłatwiejszym sposobem na tworzenie, monitorowanie i iterację procesów w jednej lokalizacji.

Co zawiera szablon kontroli procesu?

Tablica

Widok tablicy zapewnia wizualizację w stylu Kanban procesu roboczego i statusu każdego zadania. Umożliwia to śledzenie, porządkowanie i ustalanie priorytetów zadań w kolumnach odpowiadających Twojemu przepływowi pracy.

Backlog – zrzut ekranu

Oś czasu

Widok osi czasu zawiera wykres podobny do wykresu Gantta, który może służyć do wizualizacji i planowania terminów, czasu trwania i zależności zadań w projekcie. Pozwala on łatwo sprawdzić, ile czasu zajmuje wykonanie zadań i kiedy przypadają ich terminy.

Widok listy JWM

Formularze

Łatwo gromadź informacje i przechwytuj wnioski dotyczące prac od innych zespołów lub osób zainteresowanych w organizacji. Twórz różne rodzaje formularzy do gromadzenia różnego typu prac od osób zainteresowanych.

Zrzut ekranu kalendarza

Przepływy pracy

Niezależnie od stopnia złożoności procesów w Twojej firmie możesz tworzyć dostosowane do dowolnego stylu działania przepływy pracy ze statusami i ich zmianami.

Zrzut ekranu przepływu pracy

Automatyzacje

Użyj niewymagających pisania kodu lub niestandardowych reguł automatyzacji do obsługi ważnych często wykonywanych czynności w procesach, aby niczego nie pominąć.

Widok osi czasu
Zgłoszenie

Zaawansowane tworzenie zadań

Dodaj do każdego zadania odpowiednie szczegóły, pola i załączniki, aby Twój zespół zawsze miał kontekst niezbędny do sprawowania kontroli nad przebiegiem procesu.

Laptop z systemem Jira

Wbudowana funkcja śledzenia projektów

Skategoryzuj w widoku tablicy etapy procesu i błyskawicznie zidentyfikuj zaległe zadania.

Okno przepływów pracy

Spersonalizowany przepływ pracy

Dostosuj zgłoszenia i przepływy pracy, aby jak najlepiej pasowały do Twoich procesów.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu kontroli procesu

Ten szablon wykorzystuje system Jira, aby pomóc Twojemu zespołowi w zarządzaniu procesami cyklicznymi.

1. Dodaj elementy do listy zadań do wykonania
  

Elementy możesz dodawać do swojej listy zadań do wykonania z poziomu widoku listy, tablicy lub kalendarza. Ogranicz się do prostych haseł lub dodaj tyle szczegółów, ile tylko zechcesz, korzystając z załączników, priorytetów, etykiet i innych funkcji.

2. Dodaj daty rozpoczęcia i terminy
  

Możesz ustawić daty rozpoczęcia oraz terminy wykonania poszczególnych elementów prac. To pozwoli monitorować pracę w kalendarzu i na osi czasu, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte.

3. Ustal priorytety i uporządkuj
  

Możesz błyskawicznie posortować listę zadań według priorytetów, aby łatwiej wyłuskać najważniejsze elementy i śledzić na bieżąco najistotniejsze zadania.

4. Zautomatyzuj pracę
  

Tam, gdzie to możliwe, pozwól robotom wykonywać pracę. Skonfiguruj proste automatyzacje niewymagające pisania kodu, aby synchronizować swoją pracę, ustawiać przypomnienia i łączyć się z narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i wiele innych.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj szablonu
obraz w tle