Close
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon zgłoszenia błędu

Szybko wygeneruj przejrzyste, zwięzłe zgłoszenie błędu dotyczące konkretnego problemu z oprogramowaniem, aby poinformować interesariuszy.

najlepsze dla

Zarządzanie projektami

Tworzenie oprogramowania

Najważniejsze funkcje

Planowanie zadań

Ustalanie priorytetów

Zarządzanie pipeline'ami

Czym jest szablon zgłoszenia błędu?

Wstępnie opracowana struktura

Szablon zgłoszenia błędu w oprogramowaniu opiera się na istniejących ramach postępowania, które można dostosować do swoich potrzeb. Skorzystaj z szablonu zgłoszenia błędu w Jirze, aby zgłaszać problemy z oprogramowaniem znalezione przez członków zespołu zapewniania jakości lub użytkowników końcowych. Szablon ma kluczowe znaczenie dla szybkiego dokumentowania tych problemów. Dostępność ram postępowania pozwala zespołom skutecznie rozwiązywać problemy bez konieczności tworzenia zgłoszeń od podstaw.

Ustandaryzowany dokument

Szablon zgłoszenia błędu to ustandaryzowany dokument służący do rejestrowania sposobu obsługi błędów przez zespół. Gwarantuje to, że firma ma domyślny proces rejestrowania problemów z oprogramowaniem i zgłaszania zdarzeń interesariuszom w spójny i praktyczny sposób. Szablon wykorzystuje możliwości narzędzi do zarządzania projektami w procesie zgłaszania błędów. Umożliwia dostosowanie przepływów pracy i generowanie standardowych raportów na podstawie wydajności członków zespołu lub skuteczności rozwiązywania problemów.

Opis błędu

Rozpocznij zgłoszenie błędu od jasnego zdefiniowania problemu. Pamiętaj, aby zapisać informacje o zaobserwowanym zachowaniu, komunikaty o błędach i wszelkie inne szczegóły istotne dla członków zespołu i zewnętrznych interesariuszy.

widoki zgłoszeń

Pulpit projektu

Szablon zgłoszenia błędu zawiera pulpit projektu, który przedstawia wszystkie zadania i przypisania, status zgłoszenia i statystyki wydajności dotyczące obsługi błędów. Dzięki jednej, scentralizowanej lokalizacji, w której można znaleźć aktualności na temat projektu, interesariusze i członkowie zespołu mogą wygodnie śledzić jego postępy.

Backlog – zrzut ekranu

Scentralizowane raportowanie

Szablon zgłoszenia błędu zawiera sekcję scentralizowanego raportowania, dzięki czemu interesariusze mogą w jednym miejscu uzyskać dostęp do raportów dotyczących wolumenu, istotności i statusu rozwiązywania zgłoszeń. Pozwala to zewnętrznym interesariuszom zobaczyć, jak szybko i dokładnie zespół rozwiązuje problemy.

Raporty — zrzut ekranu

Konfigurowalne przepływy pracy

Szablon zgłoszenia błędu w oprogramowaniu zawiera konfigurowalne przepływy pracy, które zespół może dostosować do swoich konkretnych wymagań, w tym za pomocą tablic Kanban lub wykresu Gantta. Takie podejście zapewnia maksymalną elastyczność podczas definiowania określonych kroków lub procesów obsługi błędów.

Zrzut ekranu przepływów pracy

Co zawiera szablon zgłoszenia błędu?

Opis błędu

Rozpocznij zgłoszenie błędu od jasnego zdefiniowania problemu. Pamiętaj, aby zapisać informacje o zaobserwowanym zachowaniu, komunikaty o błędach i wszelkie inne szczegóły istotne dla członków zespołu i zewnętrznych interesariuszy.

Pulpit projektu

Szablon zgłoszenia błędu zawiera pulpit projektu, który przedstawia wszystkie zadania i przypisania, status zgłoszenia i statystyki wydajności dotyczące obsługi błędów. Dzięki jednej, scentralizowanej lokalizacji, w której można znaleźć aktualności na temat projektu, interesariusze i członkowie zespołu mogą wygodnie śledzić jego postępy.

Scentralizowane raportowanie

Szablon zgłoszenia błędu zawiera sekcję scentralizowanego raportowania, dzięki czemu interesariusze mogą w jednym miejscu uzyskać dostęp do raportów dotyczących wolumenu, istotności i statusu rozwiązywania zgłoszeń. Pozwala to zewnętrznym interesariuszom zobaczyć, jak szybko i dokładnie zespół rozwiązuje problemy.

Konfigurowalne przepływy pracy

Szablon zgłoszenia błędu w oprogramowaniu zawiera konfigurowalne przepływy pracy, które zespół może dostosować do swoich konkretnych wymagań, w tym za pomocą tablic Kanban lub wykresu Gantta. Takie podejście zapewnia maksymalną elastyczność podczas definiowania określonych kroków lub procesów obsługi błędów.

Jak zacząć korzystać z szablonu zgłoszenia błędu

Jak zacząć korzystać z szablonu zgłoszenia błędu

Gromadzenie informacji
  

Zbierz wszystkie niezbędne informacje o błędzie — ale tylko te, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Ilość informacji będzie zależeć od tego, jak Twój zespół radzi sobie z błędami. Dlatego właśnie modyfikowalny szablon zgłoszenia błędu ma kluczowe znaczenie. Powinien on być wystarczająco elastyczny, aby umożliwić zespołowi sprawną obsługę problemów z oprogramowaniem.

Napisanie tytułu i podsumowania
  

Nadaj błędowi zwięzły i opisowy tytuł. Pozwoli to członkom zespołu natychmiast zrozumieć czynności niezbędne do jego rozwiązania. Dodaj podsumowanie przedstawiające najważniejsze kwestie związane z błędem. Wiele firm formatuje swoje tytuły, umieszczając w nawiasach na początku tytułu główną funkcję, na przykład „[Onboarding] Ponowne wysłanie powiadomienia push do użytkownika, który ukończył onboarding”.

Wyszczególnienie kroków pozwalających odtworzyć błąd
  

Używając zrozumiałego języka, utwórz ponumerowaną listę kroków pozwalających odtworzyć błąd. Przedstawienie sekwencji działań, które doprowadziły do błędu, pomaga zespołowi ustalić, jak go rozwiązać.

Określenie oczekiwanych i rzeczywistych wyników
  

Zanotuj szczegółowo oczekiwane i rzeczywiste wyniki podczas procesu odtwarzania błędu, aby można było się do nich odwołać w przypadku ponownego wystąpienia problemu.

Dołączanie informacji o środowisku
  

Udokumentuj środowisko, w którym błąd pojawił się po raz pierwszy. Zgromadź niezbędne dane, w tym system operacyjny i używane urządzenie, wersję aplikacji lub oprogramowania, wersję przeglądarki (jeśli dotyczy), odpowiednie konto, typ połączenia (przewodowe, bezprzewodowe itp.), częstotliwość i czy można je odtworzyć.

Sprawdzenie i wprowadzenie korekt
  

Przejrzyj zgłoszenie błędu i upewnij się, że każda sekcja opisuje problemy z oprogramowaniem w sposób jasny i precyzyjny. Zapewni to zespołowi pełny obraz problemów, z którymi borykają się użytkownicy. Te zgłoszenia stanowią istotny punkt odniesienia w przypadku kolejnych błędów.