Close
Screenshot documentgoedkeuring

Sjabloon voor bugrapport

Genereer snel een duidelijk, beknopt bugrapport over een specifiek softwareprobleem om belanghebbenden op de hoogte te houden.

het beste geschikt voor

Projectmanagement

Softwareontwikkeling

Belangrijkste functies

Taakplanning

Prioritering

Pipelinebeheer

Wat is een sjabloon voor bugrapporten?

Kant-en-klaar kader

Een sjabloon voor een softwarebugrapport begint met een bestaand kader dat je naar eigen inzicht kunt aanpassen. Gebruik de sjabloon voor bugrapporten in Jira om softwareproblemen te melden die zijn gevonden door leden van het kwaliteitsborgingsteam of eindgebruikers. De sjabloon is van cruciaal belang om deze problemen snel te documenteren. Als er een kader beschikbaar is, kunnen teams problemen efficiënt aanpakken zonder vanaf nul rapporten op te hoeven stellen.

Gestandaardiseerd document

De sjabloon voor bugrapporten is een gestandaardiseerd document om vast te leggen hoe je team omgaat met bugs. Dit zorgt ervoor dat je bedrijf een standaardproces heeft voor het vastleggen van softwareproblemen en het rapporteren van gebeurtenissen aan belanghebbenden op een consistente en bruikbare manier. De sjabloon biedt de kracht van projectmanagementtools voor het rapporteren van bugs. Deze stelt je in staat om workflows aan te passen en een gestandaardiseerd rapport te genereren op basis van de prestaties van teamleden of de efficiëntie van het oplossen van problemen.

Omschrijving van de bug

Start een bugrapport door het probleem duidelijk te omschrijven. Zorg ervoor dat je informatie vastlegt over het waargenomen gedrag, foutmeldingen en andere relevante gegevens voor teamleden en externe belanghebbenden.

issueweergaven

Projectendashboard

De sjabloon voor bugrapporten bevat een projectdashboard met een overzicht van alle taken en opdrachten, de status van het probleem en de prestatiestatistieken met betrekking tot de afhandeling van bugs. Omdat er maar één centrale locatie is om naar projectupdates te kijken, kunnen belanghebbenden en teamleden gemakkelijk de voortgang van het project volgen.

Screenshot van backlog

Gecentraliseerd rapporteren

De sjabloon voor bugrapporten bevat een sectie voor gecentraliseerde rapportage, zodat belanghebbenden op één plek toegang hebben tot rapporten over de omvang, het belang en de oplossingsstatus van problemen. Zo kunnen externe belanghebbenden zien hoe snel en nauwkeurig het team problemen oplost.

Screenshot van rapporten

Configureerbare workflows

De sjabloon voor softwarebugrapporten bevat configureerbare workflows die je team kan aanpassen aan hun specifieke vereisten, waaronder het gebruik van Kanban-borden of een Gantt-grafiek. Deze aanpak geeft je maximale flexibiliteit bij het definiëren van specifieke stappen of processen voor het behandelen van bugs.

Screenshot van workflows

Wat omvat de sjabloon voor bugrapporten?

Omschrijving van de bug

Start een bugrapport door het probleem duidelijk te omschrijven. Zorg ervoor dat je informatie vastlegt over het waargenomen gedrag, foutmeldingen en andere relevante gegevens voor teamleden en externe belanghebbenden.

Projectendashboard

De sjabloon voor bugrapporten bevat een projectdashboard met een overzicht van alle taken en opdrachten, de status van het probleem en de prestatiestatistieken met betrekking tot de afhandeling van bugs. Omdat er maar één centrale locatie is om naar projectupdates te kijken, kunnen belanghebbenden en teamleden gemakkelijk de voortgang van het project volgen.

Gecentraliseerd rapporteren

De sjabloon voor bugrapporten bevat een sectie voor gecentraliseerde rapportage, zodat belanghebbenden op één plek toegang hebben tot rapporten over de omvang, het belang en de oplossingsstatus van problemen. Zo kunnen externe belanghebbenden zien hoe snel en nauwkeurig het team problemen oplost.

Configureerbare workflows

De sjabloon voor softwarebugrapporten bevat configureerbare workflows die je team kan aanpassen aan hun specifieke vereisten, waaronder het gebruik van Kanban-borden of een Gantt-grafiek. Deze aanpak geeft je maximale flexibiliteit bij het definiëren van specifieke stappen of processen voor het behandelen van bugs.

Aan de slag met de sjabloon voor bugrapporten

Aan de slag met de sjabloon voor bugrapporten

Verzamel informatie
  

Verzamel alle nodige informatie over de bug, maar alleen wat kan helpen om het probleem op te lossen. De hoeveelheid informatie hangt af van hoe je team omgaat met bugs. Hier is een aangepaste sjabloon voor het rapporteren van bugs cruciaal. Het moet flexibel genoeg zijn zodat je team softwareproblemen efficiënt aan kan pakken.

Schrijf de titel en de samenvatting
  

Geef de bug een beknopte en omschrijvende titel. Zo kunnen teamleden onmiddellijk begrijpen welke werkzaamheden nodig zijn om het probleem op te lossen. Voeg een samenvatting toe waarin de belangrijkste problemen van de bug worden beschreven. Veel bedrijven stellen hun titels zó op dat het belangrijkste probleem van de functie tussen haakjes aan het begin van de titel staat, zoals '[Onboarding] Pushmelding die opnieuw naar de ingewerkte gebruiker wordt gestuurd.'

Maak een lijst van de stappen om de bug te reproduceren
  

Maak in duidelijke taal een genummerde lijst met stappen om de bug te reproduceren. Door de volgorde van de acties te beschrijven die tot de bug hebben geleid, kan het team begrijpen hoe het probleem kan worden opgelost.

Vermeld de verwachte en werkelijke resultaten
  

Noteer de verwachte en werkelijke resultaten in detail tijdens het reproductieproces van de bug, zodat je ernaar kunt verwijzen voor het geval het probleem zich opnieuw voordoet.

Neem omgevingsinformatie op
  

Documenteer de omgeving waar de bug voor het eerst verscheen. Verzamel de nodige gegevens, waaronder het gebruikte besturingssysteem en apparaat, de app- of softwareversie, de browserversie (indien van toepassing), het relevante account, het verbindingstype (bekabeld, draadloos, enz.), de frequentie en of de bug reproduceerbaar is.

Evalueer en beoordeel
  

Bekijk het bugrapport en zorg ervoor dat elke sectie de softwareproblemen duidelijk en nauwkeurig beschrijft. Dit geeft het team een compleet beeld van de problemen waarmee gebruikers worden geconfronteerd. Deze rapporten worden essentiële referenties voor toekomstige bugs.

Klaar om deze sjabloon te gebruiken?

achtergrondafbeelding