Close

Agile projectmanagement - Wat is het en hoe begin ik eraan?

Hoe agile projectmethoden voor jouw softwareteam kunnen werken

Onderwerpen zoeken
Cartografische tools die worden gebruikt om een plan op te stellen.

Ga gratis aan de slag met het Jira-sjabloon voor projectmanagement

Beheer de activiteiten van elk project met krachtig taakbeheer en eenvoudige tools voor het stellen van prioriteiten.

Wat is agile projectmanagement?

Agile projectmanagement is een iteratieve aanpak voor het beheer van softwareontwikkelingsprojecten met de focus op doorlopende releases en feedback van klanten die bij elke iteratie worden geïntegreerd.

Softwareteams die agile methodologieën gebruiken voor projectmanagement verhogen hun ontwikkelingssnelheid, verbeteren de samenwerking en bevorderen het vermogen om beter in te spelen op markttrends.

Hier vind je alles wat je moet weten om aan de slag te gaan of je vaardigheden op het gebied van agile projectmanagement te verbeteren.

Artikelen over agile projectmanagement

[VERVOLG]

Een kort overzicht van de agile methodologie voor projectbeheer

Agile-methodologieën vinden hun oorsprong in het concept van 'lean manufacturing' of efficiënte productie dat Toyota in de jaren veertig ontwikkelde. Teams die werken aan softwareontwikkeling kiezen vol overtuiging voor agile-methodologieën om verspilling te verminderen en transparantie te vergroten, terwijl ze snel kunnen inspelen op de altijd veranderende behoeften van hun klanten. Met behulp van agile kunnen softwareteams beter samenwerken en sneller innoveren dan ooit tevoren. Dit is heel anders dan bij waterfall-projectbeheer, dat zich vooral op 'big bang' releases richt.

Traditioneel agile projectbeheer kan worden gecategoriseerd in twee structuren: Scrum en Kanban. Terwijl Scrum gericht is op projectiteraties met een vaste lengte, is Kanban gericht op doorlopende releases. Nadat een taak is afgerond, gaat het team direct door naar de volgende.

Framework 1 voor agile projectmanagement: Scrum

Scrum is een kader voor agile projectmanagement dat iteraties met vaste lengte gebruikt voor werk, sprints genoemd. Er zijn vier ceremonies die structuur aan elke sprint geven.

Het begint allemaal met de backlog, oftewel de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. In Scrum zijn twee backlogs: de productbacklog (verantwoordelijkheid ligt bij de producteigenaar), een geprioriteerde functielijst, en de sprintbacklog die wordt gevuld door issues bovenaan de productbacklog totdat de capaciteit voor de volgende sprint is bereikt. Scrum-teams hebben unieke rollen die specifiek zijn voor hun aandeel in het proces. Doorgaans is er een scrummaster of voorstander van de Scrum-methode voor het team: de producteigenaar, die de stem van het product is, en het scrumteam, dat vaak uit verschillende teamleden bestaat en de touwtjes strak in handen heeft.

De vier scrumceremonies

Sprint-planning Sprint-demo Dagelijkse stand-up Retrospectief
Een teamplanningsvergadering waarin wordt bepaald wat in de komende sprint moet worden voltooid. Een vergadering waarin het team informatie deelt over wat ze in die sprint hebben geleverd. Dit wordt ook wel een 'stand-up' genoemd en is een 15 minuten durende minivergadering waarin het softwareteam afstemming zoekt. Een overzicht van wat wel en niet goed is gegaan met actiepunten om in de volgende sprint beter te presteren.

Voorbeeld scrumbord | Atlassian agile coach

Het scrumbord

Een scrumbord wordt gebruikt om alle werkzaamheden in een bepaalde sprint te visualiseren. Tijdens de vergadering over de sprintplanning verschuift het team taken uit de productbacklog naar de sprintbacklog. Scrumborden kunnen meerdere stappen weergeven in de workflow, zoals Takenlijst, Actief en Gereed. Scrumborden vormen het belangrijkste onderdeel voor het vergroten van transparantie bij agile-projectbeheer. Ga aan de slag met een scrumbord met behulp van ons gratis scrum-sjabloon.

Framework 2 voor agile projectmanagement: Kanban

Kanban is een framework voor agile projectmanagement dat het werk koppelt aan de capaciteit van het team. Het is gericht op zo snel mogelijke resultaten, zodat teams nog sneller kunnen reageren op veranderingen dan bij scrum.

In tegenstelling tot scrum heeft kanban geen backlogs (doorgaans). In plaats daarvan staat werk in de kolom Takenlijst . Dit stelt kanbanteams in staat zich te richten op doorlopende releases, die op elk moment kunnen worden gedaan. Alle werkzaamheden zijn zichtbaar, geschat en gereed voor uitvoering, zodat wanneer iets is voltooid, het team direct naar de volgende taak kan gaan. Het aantal werkzaamheden wordt gebaseerd op de capaciteit van het team met behulp van WIP-limieten. Een WIP-limiet is een voorgedefinieerde werklimiet die in één kolom kan staan (behalve de kolom Takenlijst ). Het kanbankader omvat de volgende vier componenten:

De vier componenten van kanban

Lijst met werkzaamheden
(of story's)

Kolommen of banen

Limieten werk in uitvoering (WIP)

Doorlopende releases

Lijst met werkzaamheden, of story's, die worden gedefinieerd als issues of taken die moeten worden uitgevoerd.

Gebruikt op een kanbanbord om taken te onderscheiden van andere werkstromen, gebruikers, projecten, etc. Een regel om het aantal uit te voeren werkzaamheden te beperken op basis van de capaciteit van het team. Het team werkt aan het aantal story's binnen de WIU-limiet en kan op elk moment releasen.

Voorbeeld kanbanbord | Atlassian agile coach

Het kanbanbord

Een kanban-bord wordt gebruikt om alle uit te voeren werkzaamheden te visualiseren. Het wordt ook gebruikt voor het plannen van resources, zodat projectmanagers het werk kunnen volgen en tijdlijnen indien nodig kunnen aanpassen. Een kanban-bord is onderverdeeld in kolommen en banen waar story's door lopen op weg naar voltooiing. Story's staan in de kolom Takenlijst tot de WIP-limiet toestaat dat aan de volgende taak wordt gewerkt. De lijst met werkzaamheden moet worden onderverdeeld in relatief kleine issues en moet worden geordend per prioriteit. Zoals je in dit voorbeeld kunt zien, kunnen banen helpen om de items met een hogere prioriteit gescheiden te houden van al het andere. Ga aan de slag met een kanban-bord met behulp van ons gratis kanban-sjabloon van Jira.

Verantwoordelijkheden van agile projectmanagers

Ongeacht de agile-structuur die je kiest als ondersteuning voor je softwareontwikkeling, is het noodzakelijk dat je de voortgang van je team kunt volgen, zodat je toekomstige werkzaamheden of sprints kunt plannen. Agile-projectschatting helpt zowel Scrum- als Kanban-teams inzicht te krijgen in hun mogelijkheden. Agile-rapporten tonen de voortgang van het team na verloop van tijd. Via Gantt-diagrammen en backlog grooming kunnen projectbeheerders de lijst met werkzaamheden actueel houden, zodat het team ermee aan de slag kan.

Agile projectschattingen | Atlassian agile coach

Agile projectschatting

Projectschatting is een zeer belangrijk aspect van zowel kanban als scrum projectbeheer. Voor kanban stellen veel teams hun WIP-limiet in voor elke status op basis van hun eerdere ervaringen en de omvang van het team. Scrumteams gebruiken projectschatting om te bepalen hoeveel werk kan worden gedaan in een bepaalde sprint. Veel agile teams gebruiken unieke schattingstechnieken, zoals planning poker, ideale uren of storypoints om een numerieke waarde voor een uit te voeren taak te bepalen. Dit geeft agile teams een referentiepunt waarop ze kunnen terugvallen tijdens sprint retrospective om te zien hoe hun team heeft gepresteerd. Jira kan worden aangepast om de unieke projectschattingen vast te leggen.

Voorbeeld agile rapportage | Atlassian agile coach

Agile rapporteren

Projectschattingen worden aan het begin en het einde van elke sprint uitgevoerd. Ze helpen teams aan het begin van de sprint te bepalen wat er kan worden gedaan, maar tonen ook hoe nauwkeurig deze eerste schattingen waren aan het einde. Agile rapporten, zoals Burndown-grafieken, tonen hoeveel 'storypoints' zijn voltooid tijdens de sprint. Jira bevat talloze kant-en-klare rapporten met realtime, uitvoerbare inzichten in hoe je teams presteren. Gegevens die je retrospectives ondersteunen, zijn waardevol voor teams om zich te kunnen verbeteren.

Voorbeeld agile backlog | Atlassian agile coach

Backlogbeheer en wegwerken

Een productbacklog is een prioriteitenlijst met werkzaamheden voor het ontwikkelingsteam uit de productroadmap en de bijbehorende vereisten. Het ontwikkelingsteam haalt taken uit de productbacklog voor elke sprint.

Het wegwerken en bijhouden van je backlog helpt teams langetermijndoelen te halen door constant taken toe te voegen en te verwijderen op basis van de langetermijncapaciteit van het team en de veranderende bedrijfsdoelen. Met Jira kunnen teams grote backlogs wegwerken met meerdere te selecteren rangorden en door userstory's en bugs te sorteren door issues te slepen en te plaatsen. Je kunt ook filteren met de flexibele zoekfunctie van Jira om een bepaalde userstory of bug te vinden.

Agile-voorbeeld | effectieve communicatie met belanghebbenden

Effectieve communicatie met belanghebbenden

Agile projectmanagers moeten ook de juiste hoeveelheid context rapporteren aan verschillende belanghebbenden en teams, waaronder senior leidinggevenden, over de status van de projecten waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

Met Atlas kunnen projectmanagers samengestelde wekelijkse updates delen over de voortgang van het werk, waar het gebeurt en belangrijke blockers, wijzigingen en updates benoemen.

Cartografische tools die worden gebruikt om een plan op te stellen.

Ga gratis aan de slag met het Jira-sjabloon voor projectmanagement

Beheer de activiteiten van elk project met krachtig taakbeheer en eenvoudige tools voor het stellen van prioriteiten.

Claire Drumond
Claire Drumond

Claire Drumond is een marketingstrateeg, spreker en schrijver voor Atlassian. Ze is de auteur van verschillende artikelen op de blogs van Trello en Atlassian. Ze draagt regelmatig bij aan diverse publicaties op Medium, waaronder HackerNoon, Art+Marketing en PoetsUnlimited. Ze spreekt op techconferenties wereldwijd over agile, het afbreken van silo's en het opbouwen van sympathie.