Technologische roadmap: wat is het en hoe maak je er een

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

In de dynamische wereld van vandaag is technologie de drijvende kracht achter organisaties op elk niveau. Maar met een scala aan tools en eindeloze keuzelijsten kan het overweldigend lijken om door het technische landschap te navigeren. De oplossing om dit proces te vereenvoudigen is het opstellen van een technologische roadmap.

Een technologische roadmap is een strategische blauwdruk die aangeeft hoe een organisatie technologie gebruikt om haar doelen te bereiken. Het kan de sleutel zijn tot de ontwikkeling van een visie voor de toekomst en tegelijkertijd vormgeven aan technologische ontwikkelingen en ervoor zorgen dat deze aansluiten bij de doelstellingen van een bedrijf.

Dit artikel gaat in op het concept van een technologische roadmap. In het artikel wordt uitgelegd wat het doel van een technologische roadmap is en welke stappen nodig zijn om een technologische roadmap te maken die zorgt voor een soepel en succesvol technisch traject.

Wat is een technologische roadmap?

Een technologische roadmap is de blauwdruk waarmee een bedrijf navigeert in de steeds veranderende wereld van technologie. Het vormt een strategische tool voor projectplanning die de visie, doelen en cruciale mijlpalen voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën weergeeft.

De roadmap bevat informatie over initiatieven die zijn gepland gedurende een specifieke projectperiode om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit over de vorderingen en hoe deze bijdragen aan de doelstellingen van het bedrijf.

Soorten technologische roadmaps

Elke soort technologische roadmap heeft een uniek doel. Een projectplan-roadmap toont bijvoorbeeld een project van begin tot eind, terwijl een productroadmap de ontwikkeling en release van software-of hardwareproducten in kaart brengt.

Platform-roadmaps zijn daarnaast gericht op de onderliggende infrastructuur die verschillende toepassingen ondersteunt. Technologische roadmaps onderzoeken de bredere toepassing van specifieke organisatietechnologieën, terwijl toepassing-roadmaps zijn gericht op de ontwikkeling en evolutie van softwaretoepassingen.

Het is essentieel om te bepalen welke roadmap de doelstellingen van een organisatie het beste ondersteunt. Zo kan er een efficiënt plan worden opgesteld dat alle noodzakelijke details en functies combineert en dat tot positieve resultaten leidt.

Voordelen van technologische roadmaps

Technologische roadmaps vereenvoudigen de besluitvorming en zorgen ervoor dat technische investeringen aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen. Een goed gedefinieerde roadmap laat technologische initiatieven aansluiten bij de strategische doelstellingen van een bedrijf.

Roadmaps bieden ook een duidelijk pad voor besluitvorming, toewijzing van resources en prioritering van projecten. Beschouw het als een overzicht van de 'wat', 'wanneer', en 'waarom' van technische initiatieven die weloverwogen beslissingen over de toewijzing van resources mogelijk maken. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat cruciale projecten voldoende worden ondersteund en dat initiatieven prioriteit krijgen.

Om een roadmap om te zetten in realiteit, zijn effectieve tools voor projectbeheer nodig. Platforms zoals Jira kunnen processen vereenvoudigen en teams in staat stellen projecten te plannen, individuele taken binnen de projecten te definiëren en in realtime de voortgang te volgen. Jira zorgt voor een duidelijk overzicht van deadlines en resultaten, waardoor projecten het proces van concept tot voltooiing doorlopen via de technologische roadmap.

Onderdelen van een technologische roadmap

Een goed opgestelde technologische roadmap vormt een gedetailleerd plan waarmee het hoofd kan worden geboden aan de technologische evolutie van een bedrijf. De belangrijkste onderdelen omvatten:

 • Doelen en doelstellingen: SMART-doelen (specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden) doelen zorgen voor duidelijkheid en richting.
 • Tijdlijnen: de tijdlijn is het schema van de roadmap dat visueel wordt weergegeven in een Gantt-diagram. Op de tijdlijn worden de fasen van het projectbeheer weergegeven, waardoor er een gedeeld inzicht wordt geboden in de duur en de afhankelijkheden van een project.
 • Belangrijke mijlpalen: deze momenten zorgen voor een aanzienlijke vooruitgang om bepaalde doelen te bereiken en kunnen bestaan uit productlanceringen, systeemupgrades of het voltooien van specifieke ontwikkelingsfasen.
 • Vereiste resources: een technologische roadmap toont de resources die nodig zijn voor elk project, waardoor weloverwogen beslissingen mogelijk worden gemaakt over toewijzing en mogelijke hiaten.
 • Afhankelijkheden: de roadmap toont de afhankelijkheden tussen initiatieven en zorgt ervoor dat de upstream-projecten worden voltooid voordat de downstream-projecten beginnen.
 • Risico's: in de roadmap worden de potentiële risico's van elk initiatief vastgelegd en worden proactieve mitigatiestrategieën benoemd.
 • Prestatiestatistieken: hierin worden de key performance indicators (KPI's) gedefinieerd om de voortgang en de algemene impact van technologische initiatieven op bedrijfsdoelstellingen bij te houden.

In de technologische roadmap worden al deze onderdelen gecombineerd, waardoor die een uitgebreide handleiding vormt. De roadmap bevestigt of de bedrijfsdoelstellingen overeenkomen, maakt weloverwogen besluitvorming mogelijk en maakt de weg vrij om technologie succesvol te gebruiken.

Hoe maak je een technologische roadmap?

Schermafbeelding van Jira-roadmap

Zodra het belangrijkste doel en de toepassingen van een technologische roadmap duidelijk zijn, is de volgende stap het opstellen van de roadmap zelf. Hiervoor is samenwerking en strategisch denken vereist. Als je deze beste praktijken gebruikt als leidraad voor het creatieproces van de roadmap, zorgt dat ervoor dat deze duidelijk en bruikbaar wordt. Zo vormt de technologische roadmap een waardevol hulpmiddel voor de organisatie.

De strategische doelstellingen definiëren

Strategische doelstellingen zijn de doelstellingen op hoog niveau die de gewenste toekomstige staat van een bedrijf bepalen. Ze slaan een brug tussen de visie en de acties die zijn beschreven in de technologische roadmap.

Het is van cruciaal belang om de doelstellingen te formuleren en ervoor te zorgen dat de roadmap het volgende ondersteunt:

 1. De visie van het bedrijf
 2. De belangrijkste SMART-doelstellingen
 3. De interne betrokkenheid en afstemming op de technologische roadmap

De huidige staat beoordelen

Het is van essentieel belang dat je inzicht hebt in de huidige staat van het bedrijf. Een uitgebreide beoordeling van de technologie geeft een duidelijker inzicht in bestaande systemen, processen en mogelijkheden. Deze stappen omvatten:

 1. Het samenstellen van een multifunctioneel team met vertegenwoordigers van IT, operationele afdelingen en andere relevante bedrijfseenheden.
 2. Het maken van een systeemoverzicht met een lijst van hardware-, software- en cloudoplossingen die binnen het bedrijf worden gebruikt.
 3. Het in kaart brengen van processen en bestaande workflows om technologische integraties te identificeren.
 4. Het voltooien van een capaciteitsaudit om de sterke en zwakke punten van de huidige technologie-stack te beoordelen en te bepalen op welke gebieden de technologie uitblinkt of verouderd is.
 5. Het uitvoeren van gebruikersinterviews en enquêtes om feedback te krijgen van mensen die met de technologie omgaan.
 6. Het vergelijken van een alomvattend beeld van de huidige staat met de strategische doelstellingen om een hiaten-analyse te maken en hiaten te identificeren tussen de bestaande capaciteiten, evenals de technologie die nodig is om de langetermijnvisie te bereiken.

Input van belanghebbenden verzamelen

De input van belanghebbenden biedt een beter inzicht in het technologielandschap van een bedrijf en zorgt ervoor dat de roadmap aan de behoeften voldoet. Deze input biedt verschillende perspectieven met betrekking tot behoeften en pijnpunten, de mogelijkheid om prioriteiten te stellen voor technologische vereisten en een gevoel van eigenaarschap wanneer belanghebbenden zich gehoord voelen.

Om deze input te verzamelen, kun je overwegen om gerichte interviews te houden, workshops voor specifieke afdelingen te organiseren en enquêtes en vragenlijsten te versturen.

Initiatieven prioriteren

Een technologische roadmap zit vol initiatieven, maar resources zijn beperkt. Prioritering is van kritiek belang om ervoor te zorgen dat de roadmap is gericht op projecten met de grootste impact. Beoordeel de initiatieven aan de hand van het volgende:

 1. De impact op de doelstellingen
 2. De mogelijkheid om hiaten aan te pakken
 3. De inspanning versus de impact
 4. Vereiste afhankelijkheden en timing
 5. Uitgebreide risicobeoordeling

Resources toewijzen en risico's beheren

Hoewel de technologische roadmap een blauwdruk is voor succes, hebben blauwdrukken ontwikkelaars, materialen en plannen nodig om voorbereid te zijn op het onverwachte. Dit is waar de toewijzing van resources en risicobeheer een rol spelen.

Houd bij het toewijzen van resources rekening met financiële, menselijke en technologische resources.

Identificeer mogelijke risico's die de vooruitgang kunnen belemmeren om risico's zo veel mogelijk te beperken. Ontwikkel beperkende strategieën voor elk risico, waaronder noodplanning, het veiligstellen van aanvullende resources en het vaststellen van maatregelen voor prestatiebewaking.

Voortgang volgen

De beste roadmaps zijn geen statische documenten, maar dynamische tools die voortdurende monitoring en aanpassing nodig hebben. Het is essentieel om mechanismen te creëren voor project-tracking en het vergelijken van de voortgang met de technologische roadmap.

Overweeg om statusupdates te implementeren om de voortgang van elk initiatief bij te houden. Bepaal de KPI's en controleer regelmatig de voortgang aan de hand van deze statistieken. Gebruik een sjabloon voor project-tracking of tracking-tools zoals projectbeheersoftware (Jira is hier een voorbeeld van) om de voltooiing van taken, deadlines en toewijzing van resources bij te houden.

De beste praktijken voor het opstellen van technologische roadmaps

Technologische roadmaps zijn de leidraad voor het technologische traject van een bedrijf. Het maken van een roadmap gaat echter verder dan het benoemen van de initiatieven.

Dit zijn de beste praktijken om ervoor te zorgen dat de technologische roadmap een krachtig instrument vormt om innovatie te stimuleren en doelen te bereiken:

 • Multifunctionele samenwerking: betrek belanghebbenden van verschillende teams bij het creatieproces om verschillende perspectieven te krijgen en ervoor te zorgen dat de roadmap inspeelt op en aansluit bij de behoeften van het bedrijf en de bredere bedrijfsdoelstellingen.
 • Afstemming op strategische doelen: zorg ervoor dat de roadmap rechtstreeks de strategische doelstellingen van het bedrijf ondersteunt en dat elk initiatief bijdraagt aan het bereiken van de langetermijnvisie.
 • Focus op waarde: prioriteer initiatieven die tastbare waarde opleveren door rekening te houden met meer efficiëntie, kostenbesparingen of potentiële omzetgroei.
 • Flexibiliteit: een flexibele en aanpasbare roadmap is essentieel. Bekijk, verfijn en herschrijf delen van de roadmap indien nodig.
 • Monitoring en meting: stel mechanismen in om de voortgang te monitoren, KPI's bij te houden en te bepalen op welk gebied aanpassingen nodig zijn.

Vereenvoudig het proces met Jira

Tools voor projectbeheer, zoals Jira, bieden functies die het proces voor het maken van een roadmap vereenvoudigen. Deze tools omvatten visuele roadmaps, doelafstemming, agile-planning en realtime zichtbaarheid.

Door deze beste praktijken te volgen en gebruik te maken van tools zoals Jira, biedt een technologische roadmap je team een succesvolle toekomst die is aangedreven door innovatie en strategische technologische vooruitgang.

Maak technologische roadmaps met Jira

Jira kanban-bord

Een goed opgestelde technologische roadmap biedt mogelijkheden en laat vooruitgang aansluiten bij strategische doelen.

Overweeg om Jira te gebruiken, een tool voor projectbeheer die is ontworpen om workflows voor organisaties en het bijhouden van voortgang te vereenvoudigen. Jira biedt een uitgebreide reeks functies die een aanvulling vormen op de creatie en het beheer van technologische roadmaps.

 • Visualiseer de roadmap met borden: verdeel initiatieven in beheersbare taken met behulp van digitale Kanban-borden en verplaats ze naar verschillende kolommen die de ontwikkelingsfasen vertegenwoordigen. Met behulp van de gratis sjabloon voor Kanban-borden van Jira kun je je technologische roadmap vandaag nog visualiseren!
 • Maak een eind aan silo's met issues: verdeel de scope van een enorm technologisch project in behapbare, uitvoerbare 'issues' en leg essentiële details, statusupdates en discussies vast.
 • Blijf afgestemd op de tijdlijnen: maak interactieve tijdlijnen aan die werkitems, afhankelijkheden en releases in kaart brengen om de transparantie te bevorderen en belanghebbenden op de hoogte te houden.
 • Monitor de voortgang met dashboards: krijg een gecentraliseerd overzicht van alle projecten, opdrachten en prestaties met realtime inzichten.
 • Verkrijg inzichten met rapporten: gebruik kant-en-klare rapporten om trends te identificeren en prestaties te voorspellen.
 • Ga meteen aan de slag met sjablonen: maak gebruik van de vooraf geconfigureerde sjablonen van Jira om tijd te besparen en efficiënter te werken.

Klaar om het proces voor het aanmaken en beheren van de technologische roadmap te stroomlijnen? Probeer Jira vandaag nog gratis uit.

Technologische roadmaps: veelgestelde vragen

Wat is het doel van een technologische roadmap?

Een technologische roadmap is een strategisch plan dat de visie, doelen en belangrijkste mijlpalen omschrijft voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën. Deze stippelt een koers uit naar een meer technologisch geavanceerde toekomst en zorgt ervoor dat investeringen in technologie direct bijdragen aan de verwezenlijking van de bredere strategische doelstellingen van een bedrijf.

Wat zijn de basisprincipes van het opstellen van technologische roadmaps?

 1. Definiëren van doelstellingen: geef een overzicht van de algemene visie en strategische doelen voor de implementatie van technologie.
 2. Evalueren van de huidige status: maak een uitgebreide inventaris aan van bestaande technologische infrastructuur, processen en mogelijkheden en identificeer sterke punten en uitdagingen om initiatieven te prioriteren en kritieke hiaten aan te pakken.
 3. Prioriteren van initiatieven: evalueer voorgestelde initiatieven op basis van hun mogelijke impact op het bereiken van strategische doelstellingen en het aanpakken van hiaten. Prioriteer initiatieven die de meest impactvolle vooruitgang opleveren.
 4. Middelen toewijzen: wijs financiële middelen, menselijk kapitaal en nieuwe technologieën toe om de uitvoering van de initiatieven met prioriteit te ondersteunen.
 5. Voortgang monitoren: vind manieren om de voortgang bij te houden en prestatiestatistieken te monitoren, zoals regelmatige statusupdates en visuele dashboards.

Welke tools kun je gebruiken voor het opstellen van technologische roadmaps?

Er zijn verschillende opties om te overwegen voor het opstellen van technologische roadmaps, waaronder:

 • Software voor projectbeheer: tools zoals Jira zijn grootmachten op het gebied van projectplanning en -beheer.
 • Speciale software voor roadmaps: softwareoplossingen die specifiek zijn ontworpen voor het opstellen van technologische roadmaps hebben gerichte functies, zoals strategische afstemmingsmogelijkheden, visualisatietools en scenarioplanning.
 • Samenwerkingsplatforms: samenwerkingsplatforms zoals Slack of Microsoft Teams kunnen input van belanghebbenden verzamelen en discussies bevorderen.